Olgu Sunumu
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Essitalopram Kullanımı ile Gelişen Bel Ağrısı: Nadir Bir Yan Etki

Yıl 2020, Cilt 1, Sayı 2, 17 - 20, 25.08.2020

Öz

Essitalopram, serotonin geri alım inhibitörü grubundan bir moleküldür ve etkisini sinaptik aralıktaki serotonin düzeyinde değişiklik yaparak gösterir. Essitalopram diğer antidepresanlarla kıyaslandığında daha kolay tolere edilebilir, yan etki riski daha düşük, diğer ilaçlarla en az etkileşime giren ve etkinliği güçlü olarak kabul edilen bir ilaçtır. Kullanımında sağladığı avantajlar sebebiyle hem psikiyatri kliniklerinde hem de diğer kliniklerde sıklıkla tercih edilir. Essitaloprama bağlı en sık bildirilen yan etki sindirim sistemiyle ilgili şikayetlerdir. Bu yazıda essitalopram kullanımına bağlı gelişen bel ağrısı yakınması olan bir vaka sunulacaktır. Literatürde benzer bir yan etkiye rastlanmamıştır.

Kaynakça

 • Referans1 - Alkın, T. (2010). Seçici Serotonin Gerialım İnhibitörleri. N. Yüksel (Ed.), Temel Psikofarmakoloji içinde (s. 616-641). Ankara: Tuna Matb.
 • Referans2 - Berktaş, F., Ekemen, E., Kıroğlu, O., Aksu, F. (2019) Migren Tedavisinde Antidepresanların Rolü. Cukurova Med J, 44(Ek1), 555-66.
 • Referans3 - Çalıyurt, O., Derici, S. (2011). Genç kadın hastada essitalopram kullanımına bağlı hiponatremi. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 21(2), 156-60.
 • Referans4 - Dharmshaktu, P., Tayal, V., Kalra, B.S. (2012). Efficacy of antidepressants as analgesics: A review. J Clin Pharmacol, 52(1), 6-17.
 • Referans5 - Ekici, D.Y., Cebeci, Z., Bayraktar, Ş., İzgi, B. (2014). Essitalopram kullanımına bağlı gelişen bilateral açı kapanması glokomu. Turk J Ophthalmol, 44(5), 396-9.
 • Referans6 - Hawthorne, J.M., Caley C.F. (2015). Extrapyramidal reactions associated with serotonergic antidepressants. Ann Pharmacother, 49(10), 1136-52.
 • Referans7 - Jakubovski, E., Varigonda, A.L., Freemantle, N., Taylor, M.J., Bloch, M.H. (2016). Systematic review and meta-analysis: Dose-response relationship of selective serotonin reuptake inhibitors in majör depressive disorder. Am J Psychiatry, 173(2), 174-82.
 • Referans8 - Mazza, M., Mazza, O., Pazzaglia, C., Pauda, L., Mazza, S. (2010) Escitalopram 20 mg Versus Duloksetine 60 mg for the Treatment of Chroniz Low Back Pain. Expert Opin Pharmacother, 11(7), 1049-52.
 • Referans9 - Mika, J., Zychowska, M., Makuch, W., Rojewska, E., Przewlocka, B. (2013) Neuronal and İmmunological Basis of Action of Antidepressants in Cronic Pain – Clinical and Experimental Studies. Pharmacol Rep, 65(6), 1611-21.
 • Referans10 - Öztürk, N., Kara, E., Varma, G.S., Değirmenci, E. (2013). Düşük doz essitalopram ile serotonin sendromu. Journal of Mood Disorders, 3(1), 37-40.
 • Referans11 - Polychroniou, P.E., Mayberg, H.S., Craighead, W.E., Rakofsky, J.J., Rivera, V.A., Haroon, E., Dunlop, B.W. (2018). Temporal profiles and dose-responsiveness of side effects with escitalopram and duloxetine in treatment-naive depressed adults. Behav Sci, 8(7), 64-77.
 • Referans12 - Stahl, S.M. (2008). Essential Psychopharmacology The Prescriber’s Guide. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Referans13 - Stahl, S.M. (2015). Stahl’s Essential Psychopharmacology (4.ed). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Referans14 - Wang, J., Liu, X., Mullins, C.D. (2011) Treatment Adherence and Persistence with Duloksetine, Venlafaxine XR and Escitalopram Among Patients with Major Depressive Disorder and Chronic Pain-Related Diseases. Curr Med Res Opin, 27(7), 1303-13.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Olgu Sunumu
Yazarlar

Hatice HARMANCI (Sorumlu Yazar)
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4064-5391
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Ağustos 2020
Başvuru Tarihi 21 Temmuz 2020
Kabul Tarihi 15 Eylül 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 1, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Harmancı, H. (2020). Essitalopram Kullanımı ile Gelişen Bel Ağrısı: Nadir Bir Yan Etki . KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 1 (2) , 17-20 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ktokusbd/issue/56866/772713