Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Konya İlinde Okuyan Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Klinik Uygulamalarda Karşılaştıkları Zorlukların Belirlenmesi

Yıl 2020, Cilt 1, Sayı 2, 21 - 31, 25.08.2020

Öz

Amaç: Bu araştırma Konya ilinde okuyan hemşirelik lisans öğrencilerinin klinik uygulamalarda karşılaştıkları zorlukların tespit edilmesi amacıyla yapıldı. Yöntem: Tanımlayıcı nitelikte olan bu araştırmanın evrenini Konya ilinde bulunan üç üniversitenin hemşirelik bölümü öğrencileri oluşturdu. Toplam 1560 öğrenciden oluşan bu evrenin örneklem büyüklüğü 315 olarak hesaplandı. Ancak tüm dünyayı etkileyen pandemi süreci nedeniyle yalnızca 279 öğrenciye ulaşılabildi. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan sosyo-demografik özellikler soru formu ve hemşirelik öğrencilerinin klinik uygulamada yaşadığı zorlukları belirlemeye yönelik soruları içeren anket formu aracılığıyla toplandı. Bulgular: Araştırmada öğrencilerin %74,8’inin bölümünden memnun olduğu görüldü. %71,2’sinin klinikte iş yükünü hafifletici eleman olarak görüldüğünü hissettiği, %61,2’sinin hastaların öğrenci hemşirelere girişim yaptırmak istemediği, %57,2’sinin öğrenciye görevi dışında sorumluluk verilmediği, %54’ünün teorik bilgiyi klinikte uygulayamadığı, %53,2’sinin uygulama alanında soyunma odası, %50’sinin okulda laboratuvar ve malzeme eksik olduğu için klinik ortamlarda sorun yaşadığı belirlendi. Sonuç: Hemşirelik öğrencilerinin klinikte yaşadığı sorunların en büyük nedeninin iletişim sorunlarından kaynaklı olduğu görüldü. Belirlenen sorunlar doğrultusunda sağlık personellerinin ve öğretim elemanlarının öğrenci ile iş birliği halinde bulunmaları, sorunlara yönelik okul yönetimi ve akademisyenlerin çözüm önerileri getirmeleri önerilmektedir.

Kaynakça

 • Aydın, M.F., & Argun, M.Ş. (2010). Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Hastane Uygulamalarından Beklentileri ve Karşılaştıkları Sorunlar. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(4), 209-13.
 • Aydoğan, S. (2016). Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Beceri Kazanmaları Sırasında Karşılaştıkları Etik Problemler. Türkiye Biyoetik Dergisi, 120-1.
 • Aytekin, S., Özer, F.G., & Beydağ Taşçı, K.D. (2009). Denizli Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin klinik uygulamalarda karşılaştıkları güçlükler. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 4(10), 137-48.
 • Bağcı, G., & Koç, S. (2015). Sağlık Programlarında Okuyan Öğrencilerin Klinik Uygulamalardan Beklentileri ve Karşılaştıkları Güçlüklerinin Değerlendirilmesi. I. Ulusal Şişli Sempozyumu bildiri kitabı, İstanbul, 283-301.
 • Bahçecioğlu Turan, G., Tan, M., & Dayapoğlu, N. (2017). Hemşirelik Öğrencilerinin ve Klinik Hemşirelerin İntörn Uygulamasına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 20(3), 170-9.
 • Bradbury-Jones, C., Sambrook, S., & Irvine, F. (2011). Nursing Students and the Issue of Voice: A Qualitative Study, Nurse Education Today, (31), 628-632.
 • Dikmen Aydın, Y., Şahin Orak, N., Gürkan, A., Aslan, G., & Demir, F. (2017). Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Eğitimleri Sırasında Hemşirelerden Aldığı Desteğin Değerlendirilmesi. G.O.P. Taksim E.A.H. JAREN (Hemşirelik Akademik Araştırma Dergisi), 3(3), 109-15.
 • El Ansari, W., & Stock, C. (2010). Is The Health and Wellbeing of University Students Associated with Their Academic Performance? Cross Sectional Findings From The United Kingdom. Int J Envbenron Res Public Health, 7(2), 509-27.
 • Erkal İlhan, S. (2018). Geçmişten Günümüze Üniversite Hemşirelik Lisans Eğitim Müfredatındaki Değişimler. 1.Uluslararası&3.Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi İzmir, 905.
 • Handan, B., & Terzioğlu, F. (2012). Hemşirelik Eğitiminde Beceri Değerlendirme. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 57-58.
 • Kapucu, S., & Bulut, H. (2011). Turkish Nursing Students’ Views of Their Clinical Learning Environment: A focus Group Study. Pak J Med Sci, 27(5), 1149-53.
 • Karadağ, G., Kılıç, S.P., Ovayolu, N., Ovayolu, Ö., & Kayaaslan, H. (2013). Öğrenci Hemşirelerin Klinik Uygulamada Karşılaştıkları Güçlükler ve Klinik Hemşireler Hakkındaki Görüşleri. TAF Prev Med Bull, 12(6), 665-72.
 • Karadağ, G., & Uçan, Ö. (2006). Hemşirelik eğitimi ve kalite. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 1(3), 43-50.
 • Karaöz, S. (2013). Hemşirelik Eğitiminde Klinik Değerlendirmeye Genel Bakış: Güçlükler ve Öneriler. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 6(3), 149-58.
 • Koç, S., & Bağcı, G. (2015). Sağlık Programlarında Okuyan Öğrencilerin Klinik Uygulamalardan Beklentileri ve Karşılaştıkları Güçlüklerinin Değerlendirilmesi. I. Ulusal Şişli Sempozyumu Bildiri Kitabı. 4-5 Haziran. İstanbul Şişli: T.C. İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu, 281-301.
 • Korkmaz, F., & Görgülü, S. (2010). Hemşireliğin, Meslek Ölçütleri Bağlamında Hemşireliğe İlişkin Görüşleri. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, 3-4.
 • Özkütük, N., Orgun, F., & Akçakoca, B. (2018). Türkiye'de Hemşirelik Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumlarına İlişkin Güncel Durumun İncelenmesi. Yükseköğretim dergisi, 150-7.
 • Polat, Ş., Ayyıldız Erkan, H., Çınar, G., & Afşar Doğrusöz, L. (2018). Bir Üniversite Hastanesinde Klinik Uygulama Yapan Öğrenci Hemşirelerin Uygulama Alanlarına Yönelik Görüşleri. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 5(2), 64-74.
 • Serçekuş, P., & Başkale, H. (2016). Nursing Students' Perceptions About Clinical Learning Environment in Turkey. Nurse Education In Practice, 17, 134-8.
 • Tambağ, H., Turan, Z., & Can, R. (2017). Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Öğrenim Çevresi İle İlgili Görüşleri. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 33(1), 76-90.
 • Taşdelen, S., & Zaybak, A. (2013). Hemşirelik Öğrencilerinin İlk Klinik Deneyim Sırasındaki Stres Düzeylerinin İncelenmesi. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 21(2), 101-6.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Berna BAYIR (Sorumlu Yazar)
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1304-7767
Türkiye


Deniz ÖZDEMİR Bu kişi benim
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2244-5727
Türkiye


Gül PALAZ Bu kişi benim
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8346-4059
Türkiye


Havva KALELİ Bu kişi benim
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3003-5525
Türkiye


Safiye ÖZCAN Bu kişi benim
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3029-0884
Türkiye


Sedef AYVAZ Bu kişi benim
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8389-4537
Türkiye

Teşekkür Tez çalışmamız boyunca daima yardımlaşma içinde olduğumuz ve birlikte çalışmaktan zevk duyduğumuz grup arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunarız.
Yayımlanma Tarihi 25 Ağustos 2020
Başvuru Tarihi 26 Ağustos 2020
Kabul Tarihi 15 Eylül 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 1, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Bayır, B. , Özdemir, D. , Palaz, G. , Kaleli, H. , Özcan, S. & Ayvaz, S. (2020). Konya İlinde Okuyan Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Klinik Uygulamalarda Karşılaştıkları Zorlukların Belirlenmesi . KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 1 (2) , 21-31 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ktokusbd/issue/56866/785676