Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

Bağımlılıkta Aşerme ile İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmalar Üzerine Bir İnceleme

Yıl 2019, Cilt: 1 Sayı: Özel Sayı 1, 59 - 62, 28.11.2019
https://doi.org/10.35365/ctjpp.19.special1.17

Öz

Bu çalışmanın amacı, 2019 yılına kadar Türkiye’de aşerme kavramı üzerine yapılan lisansüstü tezlerin bazı değişkenlere göre incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu YÖK Tez Merkezinde elektronik olarak ulaşılabilen 1 yüksek lisans, 6 tıpta uzmanlık tezi olmak üzere toplam 7 tez oluşturmaktadır. Nitel bir araştırma olan çalışmada, doküman incelemesi yöntemi kullanılmış, lisansüstü tezler yıl, üniversite, örneklem, konu ve yöntem açısından incelenerek değerlendirilmiştir. Topladığımız veriler betimsel analizle çözümlenerek tablolarda gösterilmiştir. Çalışma neticesinde konu ile ilgili 18-80 yaş aralığını konu alan tezlerin ilkinin 2009 yılında yapıldığı, 2015 yılında 2, 2017 yılında 1, 2018 yılında ise 3 tez yapıldığı görülmüştür. Bağımlılık tedavisinde önemli bir yere sahip olan aşerme kavramı ile ilgili yapılan lisansüstü çalışmaların sınırlı sayıda olduğu anlaşılmıştır.

Kaynakça

 • Anton, R. (1999). What is craving? Models and implications for treatment. Alchol Research&Health: The Journal Of The National İnstitute on Alcohol Abuse and Alcoholism, 23(3), 165-173.
 • APA. (2013). DSM-5 Tanı Ölçütleri Başvuru El Kitabı. Ankara: H.Y.B.
 • Aslan, A. (2009). Erkek Alkol Bağımlılarında Serum Leptin Ve Grelin Seviyeleri İle Yoksunluk Ve Aşerme (Craving) Arasındaki İlişki. Uzmanlık Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD.
 • Basmacı, Ş. (2015). Alkol Bağımlılarında Aşerme İle İlişkili Etmenlerin Araştırılması. Uzmanlık Tezi. İzmir: İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği.
 • Ceren, Ş. (2018). Opiyat Kullanım Bozukluğu Olan Hastalarda Üst bilişlerin Duygu durum, Dürtüsellik Ve Aşerme İle İlişkisi. Uzmanlık Tezi. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Hastalıkları A.B.D.
 • Çetin, A. (2015). Madde bağımlılığı tanısı Almış Olan Bireylerde Karar Verme Süreçleri İle Aşerme (Craving) Arasındaki İlişki. Master Tezi. İstanbul: Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji ABD.
 • Evren, C., Çetin, R., Dalbudak, E., Durkaya, M., Çakmak, D., & Flannery, B. (2009). Yatarak Tedavi Gören Erkek Alkol Bağımlısı Hastalarda Cloninger'in Kişilik Boyutlarının Alkol Aşermesi ile İlişkisi. Klinik Psikofarmokoloji Bülteni, 19(4), 373-381.
 • Hasin, D., Q'Brien, C., Auriacombe, M., Borgers, G., Bucholz, K., Budney, K., . . . Grant, B. (2013, Ağustos). DSM-5 criteria for substance use disorders: recommendations and rationale. The American Journal Of Psychiatry (170), 834-851. doi:10.1176/appi.ajp.2013.12060782
 • Jellinek, E. (1955). The Craving For Alcohol. Quarterly Journal Of Studies On Alcohol, 16(1), 35-38.
 • Kavanagah, D., Andrade, J., & May, J. (2005). Imaginary Relish and Exquisite Torture: The Elaborated Intrusion Theory o Desire. Psychological Review, 112(2), 446-467.
 • Kılıç, S. (2018). Aşerme Yaşantı Ölçeği (Ayö) Türkçe Formunun Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Uzmanlık Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ABD.
 • Köröğlu, E. (2014). DSM-5 Tanı Ölçütleri Başvuru El Kitabı. Ankara: Hekimler Yayın Birliği.
 • Maya, H. (2019, Ekim 10). http://www.yedam.org.tr. http://www.yedam.org.tr/bagimlilik-ve-craving-aserme adresinden alındı
 • Pombo, S., Luisa Fiqueira, M., Walter, H., & Lesch, O. (2016). Motivational factors and negative affectivity as Perdictors Of Alcohol Craving. Psychiatry Research, 243, 53-56. doi: 10.1016/j.psychres.2016.02.064
 • Sübay, B. (2017). Alkol ve opiyat Bağımlılarında İçsel Farkındalığın Aşerme, Dürtüsellik Ve Karar Verme İle İlişkisi. Uzmanlık Tezi. Edirne: Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D.
 • Tosun Dilci, D. (2018). Alkol Bağımlılığı Tanısı Alan Erişkin Hastalarda Nörobilişsel İşlevlerin Aşerme Şiddeti İle İlişkisi. Tıpta Uzmanlık Tezi. Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6. Baskı b.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Yıl 2019, Cilt: 1 Sayı: Özel Sayı 1, 59 - 62, 28.11.2019
https://doi.org/10.35365/ctjpp.19.special1.17

Öz

Kaynakça

 • Anton, R. (1999). What is craving? Models and implications for treatment. Alchol Research&Health: The Journal Of The National İnstitute on Alcohol Abuse and Alcoholism, 23(3), 165-173.
 • APA. (2013). DSM-5 Tanı Ölçütleri Başvuru El Kitabı. Ankara: H.Y.B.
 • Aslan, A. (2009). Erkek Alkol Bağımlılarında Serum Leptin Ve Grelin Seviyeleri İle Yoksunluk Ve Aşerme (Craving) Arasındaki İlişki. Uzmanlık Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD.
 • Basmacı, Ş. (2015). Alkol Bağımlılarında Aşerme İle İlişkili Etmenlerin Araştırılması. Uzmanlık Tezi. İzmir: İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği.
 • Ceren, Ş. (2018). Opiyat Kullanım Bozukluğu Olan Hastalarda Üst bilişlerin Duygu durum, Dürtüsellik Ve Aşerme İle İlişkisi. Uzmanlık Tezi. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Hastalıkları A.B.D.
 • Çetin, A. (2015). Madde bağımlılığı tanısı Almış Olan Bireylerde Karar Verme Süreçleri İle Aşerme (Craving) Arasındaki İlişki. Master Tezi. İstanbul: Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji ABD.
 • Evren, C., Çetin, R., Dalbudak, E., Durkaya, M., Çakmak, D., & Flannery, B. (2009). Yatarak Tedavi Gören Erkek Alkol Bağımlısı Hastalarda Cloninger'in Kişilik Boyutlarının Alkol Aşermesi ile İlişkisi. Klinik Psikofarmokoloji Bülteni, 19(4), 373-381.
 • Hasin, D., Q'Brien, C., Auriacombe, M., Borgers, G., Bucholz, K., Budney, K., . . . Grant, B. (2013, Ağustos). DSM-5 criteria for substance use disorders: recommendations and rationale. The American Journal Of Psychiatry (170), 834-851. doi:10.1176/appi.ajp.2013.12060782
 • Jellinek, E. (1955). The Craving For Alcohol. Quarterly Journal Of Studies On Alcohol, 16(1), 35-38.
 • Kavanagah, D., Andrade, J., & May, J. (2005). Imaginary Relish and Exquisite Torture: The Elaborated Intrusion Theory o Desire. Psychological Review, 112(2), 446-467.
 • Kılıç, S. (2018). Aşerme Yaşantı Ölçeği (Ayö) Türkçe Formunun Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Uzmanlık Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ABD.
 • Köröğlu, E. (2014). DSM-5 Tanı Ölçütleri Başvuru El Kitabı. Ankara: Hekimler Yayın Birliği.
 • Maya, H. (2019, Ekim 10). http://www.yedam.org.tr. http://www.yedam.org.tr/bagimlilik-ve-craving-aserme adresinden alındı
 • Pombo, S., Luisa Fiqueira, M., Walter, H., & Lesch, O. (2016). Motivational factors and negative affectivity as Perdictors Of Alcohol Craving. Psychiatry Research, 243, 53-56. doi: 10.1016/j.psychres.2016.02.064
 • Sübay, B. (2017). Alkol ve opiyat Bağımlılarında İçsel Farkındalığın Aşerme, Dürtüsellik Ve Karar Verme İle İlişkisi. Uzmanlık Tezi. Edirne: Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D.
 • Tosun Dilci, D. (2018). Alkol Bağımlılığı Tanısı Alan Erişkin Hastalarda Nörobilişsel İşlevlerin Aşerme Şiddeti İle İlişkisi. Tıpta Uzmanlık Tezi. Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6. Baskı b.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Toplam 17 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Psikoloji
Bölüm Derleme
Yazarlar

Hasan Örücü

Yayımlanma Tarihi 28 Kasım 2019
Kabul Tarihi 8 Kasım 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 1 Sayı: Özel Sayı 1

Kaynak Göster

APA Örücü, H. (2019). Bağımlılıkta Aşerme ile İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmalar Üzerine Bir İnceleme. Kıbrıs Türk Psikiyatri Ve Psikoloji Dergisi, 1(Özel Sayı 1), 59-62. https://doi.org/10.35365/ctjpp.19.special1.17