İnceleme Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Wong Kar Wai Sinemasında Ticari Kaygılar ve Auteur Eleştirisi BaŞlamında Büyük Usta 2013 Filminin Analizi

Yıl 2016, Cilt: 19(2) Sayı: 38, 144 - 168, 01.12.2016

Öz

Bu çalışmada Wong Kar Wai’nin Büyük Usta 2013 filmi incelenecektir. Wong Kar Wai, Hong Kong Sineması’nda auteur olarak anılır. Genel olarak Hong Kong Sineması, “Kung-fu” filmlerinin üretildiği bir “kültür” fabrikası olarak görülür. Bu sinemada her yıl pek çok aksiyon filmi üretilmektedir. Nitekim Wong Kar Wai’nin filmografisinde geleneksel Hong Kong Sineması ile doğrudan bağlantılı iki film bulunmaktadır: Zamanın Külleri 1994 ve Büyük Usta. Çalışmada, geleneksel “Kung-fu” anlatılarından biri olan “Ip Man filmleri” ele alınacak ve daha sonra Wong Kar Wai Sineması bağlamında Büyük Usta filmi incelenecektir. Araştırmada, “sanat” filmleri ile popüler kültür ürünleri arasında kurulan ilişki ortaya konmaya çalışılmıştır. ÇaŞdaş sinemada bireysel bakış açısı auteur kuramına dayandırılır. Auteur kuramı, “sanat sineması” için belirleyici bir unsur olarak görülmektedir. Ancak, ticari sinemada da auteur olarak anılan pek çok yönetmen bulunmaktadır: Alfred Hitchcock ve Howard Hawks gibi. Nitekim auteur yönetmeni etkileyen toplumsal ve kültürel koşullar vardır ve film kültürel bir üründür. Bu bağlamda çalışmada, auteur kavramına getirilen farklı eleştiriler bir başlık altında özetlenmiş ve yönetmenle birlikte filmleri de ele alınmıştır. Analiz bölümünde Büyük Usta filmi, yönetmenin farklı filmlerinde görülebilen anlam ilişkileri baŞlamında incelenmiştir. Sonuç bölümünde bu veriler, geleneksel Ip Man anlatıları ile karşılaştırılarak değerlendirilmektedir.

Commercial Concerns in Wong Kar Wai Cinema and The Analysis of The Grand Master 2013 Movie in The Context of Auteur Criticism

Yıl 2016, Cilt: 19(2) Sayı: 38, 144 - 168, 01.12.2016

Öz

In this study, the film of Wong Kar Wai, The Grand Master 2013 will be analyzed. Wong Kar Wai is known as an auteur in Hong Kong Cinema. In general, Hong Kong Cinema is seen as a “culture” factory that are produced “Kung-fu” movies. Many action movies have been produced in this cinema every year. In fact, there are two films in Wong Kar Wai's filmography that are directly linked to the traditional Hong Kong Cinema: Ashes of Time 1994 and The Grand Master. “Ip Man” movies, which is one of the traditional “Kung-fu” narratives will be evaluated in the study and then, The Grand Master movie will be analyzed in the context of Wong Kar Wai Cinema. The relationship that established between “art” movies and popular culture have been tried to revealed in the study. The individual perspective in modern cinema is based on auteur theory.Auteur theory is seen as an indicative element for “art cinema”. However, there have been many directors as known as auteur in the commercial cinema as well: Such as Alfred Hitchcock and Howard Hawks. Hence, there are social and cultural conditions that affect auteur director and movie as a cultural product. In this context, various reviews on auteur concept have been summarized and the director and his films have been evaluated together. In the analysis section, The Grand Master movie has been analyzed in the context of meaning relationships that can be seen in different films of the director. In conclusion, these evaluations are compared with the traditional “Ip Man” narratives.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İletişim ve Medya Çalışmaları, Radyo-Televizyon, Kültürel çalışmalar, Halkla İlişkiler
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Barış Tolga Ekinci Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 19(2) Sayı: 38

Kaynak Göster

APA Ekinci, B. T. (2016). Wong Kar Wai Sinemasında Ticari Kaygılar ve Auteur Eleştirisi BaŞlamında Büyük Usta 2013 Filminin Analizi. Kültür Ve İletişim, 19(2)(38), 144-168.