Kitap İncelemesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Infinite Distractibility: Focusing on Social Media in Everyday Life

Yıl 2022, Cilt: 25 (2) Sayı: 50, 545 - 553, 26.09.2022

Öz

The work titled Infinite Distraction – Paying Attention to Social Media by Dominic Pettman discusses new forms of social relations created by the use of social media, which has become an important part of our lives as a result of the development of communication technologies, and what kind of an individual these usage practices create. According to Pettman, the intense use of social media in everyday life causes an infinite distraction in the individual. Individual-specific network protocol based on algorithmic data condemns individuals to a cycle of obligation, distraction, procrastination, and addiction. In his study, Pettman seeks an answer to the question “What makes humans different from bots?” by evaluating individuals based on their online behavior. The study examines how we live life synchronized in this click-based new order and in what way our virtual world boundaries are determined by algorithms. Pettman discusses the changes he labels as “digitalization of distraction” through conceptualizations such as hypermodulation, hypersynchronization and algorithm in his work. This book review covers Pettman’s digitalization of distraction and its technological-cultural reflections.

Kaynakça

  • Fuchs, Christian (2015). Dijital Emek ve Karl Marx. Çev., Tahir Emre Kalaycı, Senem Oğuz, NotaBene: Ankara
  • Pettman, Dominic (2018). Sonsuz Dikkat Dağınıklığı: Gündelik Yaşamda Sosyal Medyaya Odaklanmak. Çev., Yunus Çetin, Sel: İstanbul

Sonsuz Dikkat Dağınıklığı: Gündelik Yaşamda Sosyal Medyaya Odaklanmak

Yıl 2022, Cilt: 25 (2) Sayı: 50, 545 - 553, 26.09.2022

Öz

Dominic Pettman’ın kaleme aldığı Sonsuz Dikkat Dağınıklığı – Gündelik Yaşamda Sosyal Medyaya Odaklanmak adlı eser, iletişim teknolojilerindeki gelişmenin sonucu olarak hayatımızın önemli bir parçası haline gelen sosyal medya kullanımının yarattığı yeni toplumsal ilişki biçimlerini ve bu kullanım pratiklerinin nasıl bir birey yarattığını ele almaktadır. Pettman’a göre sosyal medyanın gündelik yaşamda bu kadar yoğun yer alması, bireyde sonsuz bir dikkat dağınıklığına yol açmaktadır. Algoritmik veriler ışığında bireye özel hazırlanan ağ protokolü; bireyleri zorunluluk, dikkat dağılması, erteleme ve bağımlılık döngüsüne mahkum etmektedir. Pettman çalışmasında bireyleri internet üzerindeki davranışları ile değerlendirerek “İnsanı bot hesaplardan farklı kılan nedir?” sorusuna yanıt aramaktadır. Çalışma, tık odaklı bu yeni düzende hayatı nasıl senkronize bir şekilde yaşadığımızı ve algoritmalar tarafından sanal dünya sınırlarımızın ne şekilde belirlendiğini incelemektedir. Pettman, çalışmasında “dikkat dağılmasının dijitalleşmesi” olarak ele aldığı değişimleri hipermodülasyon, hipersenkronizasyon, algoritma gibi kavramsallaştırmalar üzerinden ele almaktadır. Bu kitap değerlendirmesinde, Pettman’ın ele aldığı dikkat dağılmasının dijitalleşmesi ve onun tekno kültürel yansımalarına yer verilmiştir.

Kaynakça

  • Fuchs, Christian (2015). Dijital Emek ve Karl Marx. Çev., Tahir Emre Kalaycı, Senem Oğuz, NotaBene: Ankara
  • Pettman, Dominic (2018). Sonsuz Dikkat Dağınıklığı: Gündelik Yaşamda Sosyal Medyaya Odaklanmak. Çev., Yunus Çetin, Sel: İstanbul
Toplam 2 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kültürel çalışmalar
Bölüm Kitap İncelemesi ve Değini
Yazarlar

Damla Akar 0000-0003-4676-2302

Yayımlanma Tarihi 26 Eylül 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 25 (2) Sayı: 50

Kaynak Göster

APA Akar, D. (2022). Sonsuz Dikkat Dağınıklığı: Gündelik Yaşamda Sosyal Medyaya Odaklanmak. Kültür Ve İletişim, 25 (2)(50), 545-553.