Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Özgürlüğün Çekiciliği: Türkiye’ye Yönelen Dış Turizm Talebine Hak ve Özgürlüklerin Etkisi

Yıl 2021, Cilt 26, Sayı 102, 171 - 195, 18.06.2021
https://doi.org/10.36484/liberal.817397

Öz

Yüksek iktisadi potansiyele sahip bir sektör olarak turizm, özellikle gelişmekte olan ülkeler için ekonomik sorunlarla mücadelede önemli aksiyon araçlarındandır. Fakat bu sektör aynı zamanda oldukça kırılgan, iç ve dış etkilere açık ve çok aktörlü bir faaliyet alanıdır. Bu yönüyle bir toplumdaki özgürlüklerin boyutu ve durumu, özellikle turistlerin algılarını ve tercihlerini etkileme potansiyeline sahip olmakta ve turizm gelirleri ile turist sayısı üzerinde uzun dönemde bir etki yaratabilmektedir. Bu çalışmada, Türkiye ekonomisinin 1995-2018 döneminde özgürlüklerin, turizm sektörü için iki önemli değişken olan dış turizm geliri ve turist sayısı üzerindeki kısa/uzun dönem etkileri ARDL sınır testi yaklaşımı yardımıyla ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ulaşılan sonuçlar, analize konu dönem için Türkiye’de bireysel ve politik özgürlüklerin turizm gelirleri ve turist sayısı açısından belirleyici göstergeler olduğu yönündedir.

Kaynakça

 • Acemoglu, D., Johnson, S. ve Robinson, J. A. (2001). “The colonial origins of comparative development: An empirical investigation”, American Economic Review, 91(5): 1369-1401
 • Alam, A. ve Ali Shah, S. Z. (2013), “The role of press freedom in economic development: A global perspective”, Journal of Media Economics, 26(1): 4-20.
 • BenYishay, A. ve Betancourt, R. R. (2010). “Civil liberties and economic development”, Journal of Institutional Economics, 6(3), 281-304.
 • Berggren, N. (2003). “The benefits of economic freedom: A survey”, The Independent Review, 8(2), 193-211.
 • Besley, T., Burgess, R. ve Prat, A. (2002). “Mass media and political accountability”, CARR Discussion Papers, DP 6. Centre for Analysis of Risk and Regulation, London School of Economics and Political Science, London, UK.
 • Das, J. ve DiRienzo, C. E. (2009). “Global tourism competitiveness and freedom of the press: A nonlinear relationship”, Journal of Travel Research, 47(4): 470-479.
 • Dawson, J. W. (2003). “Causality in the freedom–growth relationship”, European Journal of Political Economy, 19, ss. 479–495.
 • Dura, Y. C. (2018). “Kurumsal iktisat yaklaşımları bağlamında kurumsal yapı-ekonomik büyüme ilişkisi: Teori ve uygulama (Yayınlanmamış doktora tezi)”. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Egorov, G., Guriev, S. ve Sonin, K. (2009). “Why resource-poor dictators allow freer media: A theory and evidence from panel data”, American Political Science Review, 103(4): 645-668.
 • Gholipour, H. F., Tajaddini, R. ve Al-mulali, U. (2014). “Does personal freedom influence outbound tourism?”, Tourism Management, 41: 19–25.
 • Korkmaz, E. (2017, 9 Nian). “Demokratik özgürlük ekonomik özgürlüğün anahtarıdır”, Yeniçağ Gazetesi. Erişim adresi https://www.yenicaggazetesi.com.tr/demokratik-ozgurluk-ekonomik-ozgurlugun-anahtaridir-42347yy.htm
 • Malikane, C. ve Chitambara, P. (2017). “Foreign direct ınvestment, democracy and economic growth in southern Africa”, African Development Review, 29(1): 92–102.
 • Muslija, A., Satrovic, E. ve Colakovic, N. (2019). “Dynamic panel data analysis of the relationship between economic freedom and tourism”. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(2), 327-343.
 • Nelson, M. A. ve Singh, R. D. (1998). “Democracy, economic freedom, fiscal policy, and growth in LDCs: A fresh look”, Economic Development and Cultural Change, 46(4): 677-696.
 • Noyan Yalman, İ., Sandalcılar, A. R. ve Demirkoparan, F. (2011). “Özgürlükler ve ekonomik kalkınma: Latin Amerika ve Türkiye”, Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, 25(10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Özel Sayısı): 431‐444.
 • Ozcan, C. C., Aslan, M. ve Nazlioglu, S. (2017). “Economic freedom, economic growth and international tourism for post-communist (transition) countries: A panel causality analysis”, Theoretical and Applied Economics, XXIV(2(611)): 75-98.
 • Perron, P. (1989). “The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis”, Econometrica, 57(6): 1361-1401.
 • Pesaran, M. H. ve Shin, Y. (1998). “An autoregressive distributed-lag modelling approach to cointegration analysis”, Econometric Society Monographs, 31: 371-413.
 • Pesaran, M. H., Shin, Y. ve Smith, R. J. (2001). “Bounds testing approaches to the analysis of level relationships”, Journal of Applied Econometrics, 16(3): 289-326.
 • Saha, S. Gounder, R. ve Su, J-J. (2009). “The interaction effect of economic freedom and democracy on corruption: A panel cross-country analysis”, Economics Letters, 105(2):173-176.
 • Saha, S. Su, J.-J. ve Campbell, N. (2017). “Does political and economic freedom matter for inbound tourism? A cross-national panel data estimation”, Journal of Travel Research, 56(2), 221-234.
 • Saha, S. ve Yap, G. (2014). “The moderation effects of political instability and terrorism on tourism development: A cross-country panel analysis”, Journal of Travel Research, 53(4): 509-521.
 • Strömberg, D. (2004). “Mass Media Competition, Political Competition, and Public Policy”, Review of Economic Studies, 71, 265–284.
 • Su, Y.-W. ve Lin, H.-L. (2014). “Analysis of international tourist arrivals worldwide: The role of world heritage sites”, Tourism Management, 40, 46-58.
 • Şahin, İ. (2016). “Türkiye’de 1980-2015 yılları arası demokrasi, ekonomik özgürlük ve yolsuzlukların ekonomik büyümeye etkileri”, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(2), 317-334.
 • Talbott, J. ve Roll, R. W. (2001). “Why many developing countries just aren't”, The Anderson School at UCLA, Finance Working Paper No.19-01.
 • T.C. Merkez Bankası [TCMB]. (2020, Şubat). “Ödemeler dengesi istatistikleri (Veri Seti)”. Erişim adresi tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/istatistikler/odemeler+dengesi+ve+ilgili+istatistikler/odemeler+dengesi+istatistikleri
 • T.C. Merkez Bankası [TCMB]. (2020, Nisan). “TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru (2003=100) (Veri Seti)”. Erişim adresi https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/40835617-4cdc-4d21-95ab-4e082d2dc356/TUFE.pdf?MOD=AJPERES&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE
 • The Fraser Institute. (2019). “Economic freedom rankings (Veri Seti)”. Erişim adresi https://www.fraserinstitute.org/economic-freedom/dataset
 • The Freedom House. (2018). “Freedom of the press (Veri Seti)”. Erişim adresi https://freedomhouse.org/reports/publication-archives
 • The Heritage Foundation (2020). “All index data - Turkey (Veri Seti)”, 2020 Index of Economic Freedom. Erişim adresi https://www.heritage.org/index/explore?view=by-region-country-year&u=637245317274014985
 • The World Bank, (2019, September). “The worldwide governance indicators (WGI) (Veri Seti)”. Erişim adresi https://info.worldbank.org/governance/wgi
 • The World Bank (2020a). “GDP (constant 2010 US$) (Veri seti). World Development Indicators”. Erişim adresi https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD
 • The World Bank (2020b). “International tourism, number of arrivals (Veri seti)”, World Development Indicators. Erişim adresi https://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.ARVL
 • The World Bank (2020c). “International tourism, receipts (current US$) (Veri seti)”, World Development Indicators. Erişim adresi https://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.RCPT.CD
 • The World Tourism Organization [UNWTO], (2020, 24 March). “Impact assessment of the COVID-19 outbreak on international Tourism”. Erişim adresi https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-03/24-03Coronavirus_0.pdf
 • Türkiye İstatistik Kurumu [TÜİK]. (2020). “Giriş yapan yabancı ve vatandaşlar (Veri Seti)”, Turizm İstatistikleri. Erişim adresi http://tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1072

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İktisat
Bölüm Araştırma
Yazarlar

Yahya Can DURA (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5662-7748
Türkiye


Esin KILIÇ
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1681-5186
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 18 Haziran 2021
Başvuru Tarihi 28 Ekim 2020
Kabul Tarihi 3 Mayıs 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 26, Sayı 102

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { liberal817397, journal = {Liberal Düşünce Dergisi}, issn = {1300-8781}, eissn = {2667-6486}, address = {GMK Bulvarı 108/16 Maltepe Ankara 06570}, publisher = {Liberte Yayınları}, year = {2021}, volume = {26}, pages = {171 - 195}, doi = {10.36484/liberal.817397}, title = {Özgürlüğün Çekiciliği: Türkiye’ye Yönelen Dış Turizm Talebine Hak ve Özgürlüklerin Etkisi}, key = {cite}, author = {Dura, Yahya Can and Kılıç, Esin} }
APA Dura, Y. C. & Kılıç, E. (2021). Özgürlüğün Çekiciliği: Türkiye’ye Yönelen Dış Turizm Talebine Hak ve Özgürlüklerin Etkisi . Liberal Düşünce Dergisi , 26 (102) , 171-195 . DOI: 10.36484/liberal.817397
MLA Dura, Y. C. , Kılıç, E. "Özgürlüğün Çekiciliği: Türkiye’ye Yönelen Dış Turizm Talebine Hak ve Özgürlüklerin Etkisi" . Liberal Düşünce Dergisi 26 (2021 ): 171-195 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/liberal/issue/65433/817397>
Chicago Dura, Y. C. , Kılıç, E. "Özgürlüğün Çekiciliği: Türkiye’ye Yönelen Dış Turizm Talebine Hak ve Özgürlüklerin Etkisi". Liberal Düşünce Dergisi 26 (2021 ): 171-195
RIS TY - JOUR T1 - Özgürlüğün Çekiciliği: Türkiye’ye Yönelen Dış Turizm Talebine Hak ve Özgürlüklerin Etkisi AU - Yahya Can Dura , Esin Kılıç Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.36484/liberal.817397 DO - 10.36484/liberal.817397 T2 - Liberal Düşünce Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 171 EP - 195 VL - 26 IS - 102 SN - 1300-8781-2667-6486 M3 - doi: 10.36484/liberal.817397 UR - https://doi.org/10.36484/liberal.817397 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Liberal Düşünce Dergisi Özgürlüğün Çekiciliği: Türkiye’ye Yönelen Dış Turizm Talebine Hak ve Özgürlüklerin Etkisi %A Yahya Can Dura , Esin Kılıç %T Özgürlüğün Çekiciliği: Türkiye’ye Yönelen Dış Turizm Talebine Hak ve Özgürlüklerin Etkisi %D 2021 %J Liberal Düşünce Dergisi %P 1300-8781-2667-6486 %V 26 %N 102 %R doi: 10.36484/liberal.817397 %U 10.36484/liberal.817397
ISNAD Dura, Yahya Can , Kılıç, Esin . "Özgürlüğün Çekiciliği: Türkiye’ye Yönelen Dış Turizm Talebine Hak ve Özgürlüklerin Etkisi". Liberal Düşünce Dergisi 26 / 102 (Haziran 2021): 171-195 . https://doi.org/10.36484/liberal.817397
AMA Dura Y. C. , Kılıç E. Özgürlüğün Çekiciliği: Türkiye’ye Yönelen Dış Turizm Talebine Hak ve Özgürlüklerin Etkisi. Liberal Düşünce Dergisi. 2021; 26(102): 171-195.
Vancouver Dura Y. C. , Kılıç E. Özgürlüğün Çekiciliği: Türkiye’ye Yönelen Dış Turizm Talebine Hak ve Özgürlüklerin Etkisi. Liberal Düşünce Dergisi. 2021; 26(102): 171-195.
IEEE Y. C. Dura ve E. Kılıç , "Özgürlüğün Çekiciliği: Türkiye’ye Yönelen Dış Turizm Talebine Hak ve Özgürlüklerin Etkisi", Liberal Düşünce Dergisi, c. 26, sayı. 102, ss. 171-195, Haz. 2021, doi:10.36484/liberal.817397