Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

ÖMER SEYFETTİN’İN HİKÂYELERİNE İKTİSADİ BİR YAKLAŞIM

Yıl 2021, Cilt 26, Sayı 102, 197 - 214, 18.06.2021
https://doi.org/10.36484/liberal.925321

Öz

İktisat bilimi diğer sosyal bilimlerle olduğu gibi edebiyat ile de ilişki içindedir. İktisadın edebiyatla ilişkisini edebi eserleri inceleyerek görebiliriz. Bu çalışmada da iktisadın edebiyatla olan ilişkisi Ömer Seyfettin’in hikâyeleri üzerinden ortaya konulmuştur. Ömer Seyfettin, Türk edebiyatının önemli yazarlarından biridir ve memleket meselelerine duyarlıdır. Çalışmada yazarın 1914-1919 yılları arasında yazdığı Makul Bir Dönüş, Kazın Ayağı, Niçin Zengin Olmamış ve Boykotaj Düşmanı adlı hikâyeleri incelenmiştir. Hikâyelerin yazıldığı dönem Osmanlı’nın Birinci Dünya Savaşı’na girdiği yıllardır. Bahsedilen dönemde kaotik bir ortam ve devletin savaşı finanse etmek için başvurduğu bir takım iktisadi uygulamalar söz konusudur. Belirtilen zaman aralığında iktisadi uygulamaların ortaya çıkardığı değişimlerin toplumda nasıl yer bulduğu ve toplumu nasıl etkilediği hikâyelerde tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Akyüz, Kenan (1995), Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, İstanbul: İnkılap Kitabevi.
 • Aysan, Mustafa, (2018), “Dünyada ve Osmanlı Devleti’nde Enflasyon”, Accounting and Financial History Research Journal January,(14), s.92-123.
 • Çetinkaya, Y. Doğan (2020), 1908 Osmanlı Boykotu, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Demir, Kenan, (2018), “İktisat Dergilerine Göre Osmanlı Devleti’nin İktisadî Durumu (1857-1923)”, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:8, S:15, s.91-114.
 • Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi, MV.211/147 (H-18.06.1336)
 • Genç, Mehmet (2012),Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi, İstanbul: Ötüken Neşriyat.
 • Faroqhi, Suraiya,(2006) “Ticaret: Bölgesel, Bölgelerarası ve Uluslararası”, Halil İnalcık ve Donalt Quataert (ed.), Osmanlı İmparatorluğunun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, 2.Cilt, İstanbul: Eren Yayıncılık, s.543-562.
 • Eldem, Vedat (1994), Harp ve Mütareke Yıllarında Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomisi, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
 • Erdem, Ekrem,(2006), “Osmanlı Para Sistemi ve Tağşiş Politikası: Dönemsel Bir Analiz”, Bankacılar Dergisi, Sayı:56, s.10-27.
 • Kepenek, Yakup (2014), Türkiye Ekonomisi, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Koraltürk, Murat (2011), Erken Cumhuriyet Döneminde Ekonominin Türkleştirilmesi, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Korkmaz, Erdal, (2020), “Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Osmanlı Devleti’nde Karaborsa”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, S:66, s.241-279.
 • Seyfettin, Ömer (2020), Bütün Hikâyeleri, (Haz. Nazım Hikmet Polat), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Sayar, Ahmet Güner (2001), Osmanlı’dan 21. Yüzyıla Ekonomik Kültürel ve Devlet Felsefesine Ait Değişmeler, İstanbul; Ötüken Neşriyat.
 • Pamuk, Şevket(2006), “Osmanlı İmparatorluğunda Para 1326-1914”, Halil İnalcık ve Donalt Quataert (ed.) Osmanlı İmparatorluğunun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, 2.Cilt, İstanbul: Eren Yayıncılık, s.1053-1088.
 • Pamuk, Şevket (2014), Türkiye’nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi, İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.
 • Pamuk, Şevket (2016) Osmanlı Ekonomisi ve Kurumlar, İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.
 • Pamuk, Şevket (2017a), Osmanlı- Türkiye İktisadi Tarihi, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Pamuk, Şevket(2017b), Osmanlıdan Cumhuriyete Küreselleşme, İktisat Politikaları ve Büyüme, İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.
 • Seyidoğlu, Halil(1999), Ekonomik Terimler Sözlüğü, İstanbul: Güzem Can Yayınları.
 • Seyidoğlu, Halil(2001), Uluslararası İktisat, İstanbul: Güzem Can Yayınları.
 • TÜRKMENOĞLU, Mustafa(2012), Sermaye Hareketleri ve İktisadi Büyüme, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Van, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Yücel, Hasan Ali(1989), Edebiyat Tarihimizden, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • TCMB (2013), Enflasyon ve Fiyat İstikrarı Kitapçığı, http://www.tcmb.gov.tr/ (E.T.01 Nisan 2021).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İktisat
Bölüm Araştırma
Yazarlar

Mustafa TÜRKMENOĞLU (Sorumlu Yazar)
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü
0000-0001-8556-6959
Türkiye


Sevgül TÜRKMENOĞLU
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
0000-0002-1704-8014
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 18 Haziran 2021
Başvuru Tarihi 21 Nisan 2021
Kabul Tarihi 14 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 26, Sayı 102

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { liberal925321, journal = {Liberal Düşünce Dergisi}, issn = {1300-8781}, eissn = {2667-6486}, address = {GMK Bulvarı 108/16 Maltepe Ankara 06570}, publisher = {Liberte Yayınları}, year = {2021}, volume = {26}, pages = {197 - 214}, doi = {10.36484/liberal.925321}, title = {ÖMER SEYFETTİN’İN HİKÂYELERİNE İKTİSADİ BİR YAKLAŞIM}, key = {cite}, author = {Türkmenoğlu, Mustafa and Türkmenoğlu, Sevgül} }
APA Türkmenoğlu, M. & Türkmenoğlu, S. (2021). ÖMER SEYFETTİN’İN HİKÂYELERİNE İKTİSADİ BİR YAKLAŞIM . Liberal Düşünce Dergisi , 26 (102) , 197-214 . DOI: 10.36484/liberal.925321
MLA Türkmenoğlu, M. , Türkmenoğlu, S. "ÖMER SEYFETTİN’İN HİKÂYELERİNE İKTİSADİ BİR YAKLAŞIM" . Liberal Düşünce Dergisi 26 (2021 ): 197-214 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/liberal/issue/65433/925321>
Chicago Türkmenoğlu, M. , Türkmenoğlu, S. "ÖMER SEYFETTİN’İN HİKÂYELERİNE İKTİSADİ BİR YAKLAŞIM". Liberal Düşünce Dergisi 26 (2021 ): 197-214
RIS TY - JOUR T1 - ÖMER SEYFETTİN’İN HİKÂYELERİNE İKTİSADİ BİR YAKLAŞIM AU - Mustafa Türkmenoğlu , Sevgül Türkmenoğlu Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.36484/liberal.925321 DO - 10.36484/liberal.925321 T2 - Liberal Düşünce Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 197 EP - 214 VL - 26 IS - 102 SN - 1300-8781-2667-6486 M3 - doi: 10.36484/liberal.925321 UR - https://doi.org/10.36484/liberal.925321 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Liberal Düşünce Dergisi ÖMER SEYFETTİN’İN HİKÂYELERİNE İKTİSADİ BİR YAKLAŞIM %A Mustafa Türkmenoğlu , Sevgül Türkmenoğlu %T ÖMER SEYFETTİN’İN HİKÂYELERİNE İKTİSADİ BİR YAKLAŞIM %D 2021 %J Liberal Düşünce Dergisi %P 1300-8781-2667-6486 %V 26 %N 102 %R doi: 10.36484/liberal.925321 %U 10.36484/liberal.925321
ISNAD Türkmenoğlu, Mustafa , Türkmenoğlu, Sevgül . "ÖMER SEYFETTİN’İN HİKÂYELERİNE İKTİSADİ BİR YAKLAŞIM". Liberal Düşünce Dergisi 26 / 102 (Haziran 2021): 197-214 . https://doi.org/10.36484/liberal.925321
AMA Türkmenoğlu M. , Türkmenoğlu S. ÖMER SEYFETTİN’İN HİKÂYELERİNE İKTİSADİ BİR YAKLAŞIM. Liberal Düşünce Dergisi. 2021; 26(102): 197-214.
Vancouver Türkmenoğlu M. , Türkmenoğlu S. ÖMER SEYFETTİN’İN HİKÂYELERİNE İKTİSADİ BİR YAKLAŞIM. Liberal Düşünce Dergisi. 2021; 26(102): 197-214.
IEEE M. Türkmenoğlu ve S. Türkmenoğlu , "ÖMER SEYFETTİN’İN HİKÂYELERİNE İKTİSADİ BİR YAKLAŞIM", Liberal Düşünce Dergisi, c. 26, sayı. 102, ss. 197-214, Haz. 2021, doi:10.36484/liberal.925321