Kitap İncelemesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2020, Cilt 5, Sayı 1, 85 - 88, 30.06.2020

Öz

Kaynakça

  • Bakar, O. 2019. İslam Medeniyeti ve Modern Dünya: Tematik Makaleler. İstanbul: İnsan Yayınları.

İslam Medeniyeti ve Modern Dünya: Tematik Makaleler Osman Bakar

Yıl 2020, Cilt 5, Sayı 1, 85 - 88, 30.06.2020

Öz

İslam Medeniyeti ve Modern Dünya: Tematik Makaleler, ünlü yazarın İslam medeniyetinin tematik bir sunumunu yapan önemli bir eseridir. Kitap, bir giriş ve on dört bölümden oluşmaktadır. Her bölüm en azından İslam medeniyetinin bir tane ana temasını ele almaktadır. Eser, “küreselleşmenin üç dalgası teorisi”, “tevhid epistemolojisi”, “tıbbi çoğulculuk bilgeliği”, “şeriatin maksatları ile medeniyetin yenilenmesi” gibi özgün kavramları okuyucuyla tanıştırmasının yanı sıra, bu kavramların altlığını oluşturan “bilgi kültürünün temel içerikleri”, “belli bir medeniyet türünü üretmek için etnik köken ve dindarlık arasındaki ilişki” ve “Kur'an'ın anlattığı Müslüman ümmetin kimliği ile mevcut İslam medeniyetinin kimliği” gibi konuları yeni bir okumayla okuyucusuna sunmaktadır. Yazar tematik bir yaklaşım kullanmakla, İslam medeniyetinin merkezinde bulunan doğa ve insanlığın daha iyi takdir edilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Eserde, İslam medeniyetinin sadece tarihsel bir fenomen olmadığı, bugün ve gelecekte İslam medeniyeti ile insanlık arasında süregelen bir ilişki bulunduğu ve bulunacağı tezi sıkça vurgulanmaktadır.

Kaynakça

  • Bakar, O. 2019. İslam Medeniyeti ve Modern Dünya: Tematik Makaleler. İstanbul: İnsan Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Siyasi Bilimler
Bölüm Kitap İncelemeleri
Yazarlar

Turgay OVALI> (Sorumlu Yazar)
ISTANBUL MEDENIYET UNIVERSITY
0000-0001-9782-4548
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 5, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Ovalı, T. (2020). İslam Medeniyeti ve Modern Dünya: Tematik Makaleler Osman Bakar . Medeniyet Araştırmaları Dergisi , 5 (1) , 85-88 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mad/issue/51392/746375

İletişim / Correspondence                                                                                                                                                                                                                                                                         

Telefon/Phone: +90 216 280 34 81

Faks/Fax: : +90 216 280 34 95

Adres/Address: Medeniyet Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Güney Yerleşkesi B-Blok

Dumlupınar Mah. D-100 Yan Yol Kadıköy, İstanbul, Türkiye

sezai.oztop@medeniyet.edu.tr


14283            19354