Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Türkiye’de Cari Sağlık Harcaması, Ekonomik Büyüme ve Doğumda Beklenen Yaşam Süresinin ADRL Sınır Testi ile Analizi

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 1, 179 - 203, 22.10.2021
https://doi.org/10.52539/mad.880739

Öz

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de 1980-2018 yılları arasında ekonomik büyüme, cari sağlık harcamasının GSYİH oranı ile doğumda beklenen yaşam süresine ait değişkenlerin aralarındaki ilişkiyi ADRL sınır testi ile incelemektir. ADRL (4,3,3) sınır testi uzun dönem katsayı sonuçlarına göre, doğumda beklenen yaşam süresindeki %1’lik artışın, cari sağlık harcamasının gayri safi yurtiçi hasıla oranını yaklaşık %31.15 oranda arttırdığı istatiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca ekonomik büyümedeki %1’lik artışın, cari sağlık harcamasının GSYİH oranını yaklaşık %0.28 arttırdığı istatiksel olarak anlamlılığı test edilmiştir. ADRL (4,3,3) hata düzeltme modelinde hesaplanan hata terimi katsayı sonucuna göre, kısa dönemde oluşan dengesizliklerin yaklaşık 4 yıl sonunda uzun dönem denge değerine doğru yakınsayacağı sonucu çıkarılır. Analiz sonucunda, doğumda beklenen yaşam süresi ile ekonomik büyüme değişkenlerinin cari sağlık harcamasının gayri safi yurtiçi hasıla oranına etkisi incelenmiş ve değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin olduğu sonucuna varılmıştır.

Kaynakça

  • Sayılı, U., Aksu Sayman, Ö., Vehi̇d, S., Köksal, S. S., ve Erginöz, E. (2017). Türkiye ve OECD Ülkelerinin Sağlık Göstergeleri ve Sağlık Harcamalarının Karşılaştırılması. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, 2(3), 1-12. https://doi.org/10.26453/otjhs.321742

Current Health Expenditure in Turkey, Economic Growth and Life Expectancy at Birth Analysis with Boundary ADRL Test of Time

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 1, 179 - 203, 22.10.2021
https://doi.org/10.52539/mad.880739

Öz

The purpose of this study, economic growth in the years 1980-2018 in Turkey, the relationship between the variables of life expectancy at birth is to examine current health expenditure to GDP ratio of the ADRL limit test. According to the ADRL(4,3,3) limit test long-term coefficient results, it was determined that %1 increase in life expectancy at birth increased the ratio of current health expenditure to gross domestic product by approximately %31.15. In addition, the statistical significance was tested that %1 increase in economic growth increased the GDP ratio of current health expenditure by about %0.28. According to the result of the error term coefficient calculated in the ADRL(4,3,3) error correction model, it is concluded that the imbalances that occur in the short term will converge towards the long term equilibrium value at the end of 4 years. In the analysis the effect of life expectancy at birth and economic growth variables on the current health expenditure GDP ratio was examined and it was concluded that there was a long-term relationship between the variables.

Kaynakça

  • Sayılı, U., Aksu Sayman, Ö., Vehi̇d, S., Köksal, S. S., ve Erginöz, E. (2017). Türkiye ve OECD Ülkelerinin Sağlık Göstergeleri ve Sağlık Harcamalarının Karşılaştırılması. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, 2(3), 1-12. https://doi.org/10.26453/otjhs.321742

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Siyasi Bilimler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Funda AKBAL> (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ
0000-0003-2422-5805
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 22 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Akbal, F. (2021). Türkiye’de Cari Sağlık Harcaması, Ekonomik Büyüme ve Doğumda Beklenen Yaşam Süresinin ADRL Sınır Testi ile Analizi . Medeniyet Araştırmaları Dergisi , 6 (1) , 179-203 . DOI: 10.52539/mad.880739

İletişim / Correspondence                                                                                                                                                                                                                                                                         

Telefon/Phone: +90 216 280 34 81

Faks/Fax: : +90 216 280 34 95

Adres/Address: Medeniyet Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Güney Yerleşkesi B-Blok

Dumlupınar Mah. D-100 Yan Yol Kadıköy, İstanbul, Türkiye

sezai.oztop@medeniyet.edu.tr


14283            19354