Kitap İncelemesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yeni Osmanlıcılık Hınç, Nostalji, Narsisizm

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 1, 233 - 236, 22.10.2021

Öz

Nagehan Tokdoğan’ın, 2018 yılında Aksu Bora danışmanlığında, “Türkiye'de Sembolik Siyasetin Duygusal Tezahürleri: Yeni Osmanlıcı Anlatının Duygu Haznesi” adlı doktora tezinden türetilen “Yeni Osmanlıcılık Hınç, Nostalji Narsizm” (2018) adlı kitap, İletişim Yayınları’ndan çıkmıştır. Kitap, isminden de anlaşılacağı üzere 1980’lerden sonra yükselişe geçen, Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde de zirveyi gören Yeni Osmanlıcı retoriği ve bu retoriğe bağlı olarak oluşan politik ajandanın toplumsal/siyasal yansımalarını irdelemektedir.

Kaynakça

 • Adorno, T. W. (2017). Otoriteryan Kişilik Üzerine Niteliksel İdeoloji İncelemeleri. (D. Şahiner, Çev.) İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Baker, U. (2018). Kanaatlerden İmajlara Duygular Sosyolojisine Doğru. (H. Abuşoğlu, Çev.) İstanbul: İletişim Yayınları (Birikim Kitapları).
 • Breton, D. L.. (2015). Acının Antropolojisi. (Y. İsmail, Çev.) İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Chodorow, N. J. (2005). Duyguların Gücü Psikanalizde, Cinsiyette ve Kültürde Kişisel Anlam. (J. Özata Dirlik yapan, Çev.) istanbul: Metis Yayınları.
 • Eduardo, B. (2016). The sociology of emotions: Four decades of progress. Current Sociology, 64(3), 491-513.
 • Garfinkel, H. (2014). Etnometodolojide Araştırmalar. (Ü. Tatlıcan, Çev.) Ankara: Heretik Yayınları.
 • Goffman, E. (2014). Damga Örselenmiş Kimliğin İdare Edilişi Üzerine Notlar. (Ş. Geniş, Ü. L, & S. N. Ağırnaslı, Çev.) Ankara: Heretik Yayıncılık.
 • Goffman, E. (2017). Kamusal Alanda İlişkiler Toplu YaşamınMikro İncelemeleri. (M. F. Karakaya, Çev.) Ankara: Heretik Yayınları.
 • Hume, D. (2017). An Enquiry into the Sources of Morals. Jonathan Bennett.
 • Özakıncı, C. (2009). Türkiye’nin Siyasi İntiharı Yeni-Osmanlı Tuzağı. İstanbul: Otopsi Yayınları.
 • Simmel, G. (2006). Modern Kültürde Çatışma. (T. Bora, N. Kalaycı, & E. Gen, Çev.) İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Simmel, G. (2009). Bireysellik ve Kültür. (T. Birkan, Çev.) İstanbul: Metis Yayınları.
 • Stets, J. E. ve Turner, J. H. (Ed.) (2006). Handbook of the Sociology of Emotions. United States of America: Springer.
 • Tokdoğan, N. (2018). Yeni Osmanlıcılık Hınç, Nostalji, Narsisizm. İstanbul: İletişim Yayınları.

Yeni Osmanlıcılık Hınç, Nostalji, Narsisizm

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 1, 233 - 236, 22.10.2021

Öz

Adorno, T. W. (2017). Otoriteryan Kişilik Üzerine Niteliksel İdeoloji İncelemeleri. (D. Şahiner, Çev.) İstanbul: Sel Yayıncılık. Baker, U. (2018). Kanaatlerden İmajlara Duygular Sosyolojisine Doğru. (H. Abuşoğlu, Çev.) İstanbul: İletişim Yayınları (Birikim Kitapları). Breton, D. L.. (2015). Acının Antropolojisi. (Y. İsmail, Çev.) İstanbul: Sel Yayıncılık. Chodorow, N. J. (2005). Duyguların Gücü Psikanalizde, Cinsiyette ve Kültürde Kişisel Anlam. (J. Özata Dirlik yapan, Çev.) istanbul: Metis Yayınları. Eduardo, B. (2016). The sociology of emotions: Four decades of progress. Current Sociology, 64(3), 491-513. Garfinkel, H. (2014). Etnometodolojide Araştırmalar. (Ü. Tatlıcan, Çev.) Ankara: Heretik Yayınları. Goffman, E. (2014). Damga Örselenmiş Kimliğin İdare Edilişi Üzerine Notlar. (Ş. Geniş, Ü. L, & S. N. Ağırnaslı, Çev.) Ankara: Heretik Yayıncılık. Goffman, E. (2017). Kamusal Alanda İlişkiler Toplu YaşamınMikro İncelemeleri. (M. F. Karakaya, Çev.) Ankara: Heretik Yayınları. Hume, D. (2017). An Enquiry into the Sources of Morals. Jonathan Bennett. Özakıncı, C. (2009). Türkiye’nin Siyasi İntiharı Yeni-Osmanlı Tuzağı. İstanbul: Otopsi Yayınları. Simmel, G. (2006). Modern Kültürde Çatışma. (T. Bora, N. Kalaycı, & E. Gen, Çev.) İstanbul: İletişim Yayınları. Simmel, G. (2009). Bireysellik ve Kültür. (T. Birkan, Çev.) İstanbul: Metis Yayınları. Stets, J. E. ve Turner, J. H. (Ed.) (2006). Handbook of the Sociology of Emotions. United States of America: Springer. Tokdoğan, N. (2018). Yeni Osmanlıcılık Hınç, Nostalji, Narsisizm. İstanbul: İletişim Yayınları.

Kaynakça

 • Adorno, T. W. (2017). Otoriteryan Kişilik Üzerine Niteliksel İdeoloji İncelemeleri. (D. Şahiner, Çev.) İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Baker, U. (2018). Kanaatlerden İmajlara Duygular Sosyolojisine Doğru. (H. Abuşoğlu, Çev.) İstanbul: İletişim Yayınları (Birikim Kitapları).
 • Breton, D. L.. (2015). Acının Antropolojisi. (Y. İsmail, Çev.) İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Chodorow, N. J. (2005). Duyguların Gücü Psikanalizde, Cinsiyette ve Kültürde Kişisel Anlam. (J. Özata Dirlik yapan, Çev.) istanbul: Metis Yayınları.
 • Eduardo, B. (2016). The sociology of emotions: Four decades of progress. Current Sociology, 64(3), 491-513.
 • Garfinkel, H. (2014). Etnometodolojide Araştırmalar. (Ü. Tatlıcan, Çev.) Ankara: Heretik Yayınları.
 • Goffman, E. (2014). Damga Örselenmiş Kimliğin İdare Edilişi Üzerine Notlar. (Ş. Geniş, Ü. L, & S. N. Ağırnaslı, Çev.) Ankara: Heretik Yayıncılık.
 • Goffman, E. (2017). Kamusal Alanda İlişkiler Toplu YaşamınMikro İncelemeleri. (M. F. Karakaya, Çev.) Ankara: Heretik Yayınları.
 • Hume, D. (2017). An Enquiry into the Sources of Morals. Jonathan Bennett.
 • Özakıncı, C. (2009). Türkiye’nin Siyasi İntiharı Yeni-Osmanlı Tuzağı. İstanbul: Otopsi Yayınları.
 • Simmel, G. (2006). Modern Kültürde Çatışma. (T. Bora, N. Kalaycı, & E. Gen, Çev.) İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Simmel, G. (2009). Bireysellik ve Kültür. (T. Birkan, Çev.) İstanbul: Metis Yayınları.
 • Stets, J. E. ve Turner, J. H. (Ed.) (2006). Handbook of the Sociology of Emotions. United States of America: Springer.
 • Tokdoğan, N. (2018). Yeni Osmanlıcılık Hınç, Nostalji, Narsisizm. İstanbul: İletişim Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Siyasi Bilimler
Bölüm Kitap İncelemeleri
Yazarlar

Nuh AKÇAKAYA> (Sorumlu Yazar)
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ
0000-0002-1457-1379
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 22 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Akçakaya, N. (2021). Yeni Osmanlıcılık Hınç, Nostalji, Narsisizm . Medeniyet Araştırmaları Dergisi , 6 (1) , 233-236 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mad/issue/58813/887743

İletişim / Correspondence                                                                                                                                                                                                                                                                         

Telefon/Phone: +90 216 280 34 81

Faks/Fax: : +90 216 280 34 95

Adres/Address: Medeniyet Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Güney Yerleşkesi B-Blok

Dumlupınar Mah. D-100 Yan Yol Kadıköy, İstanbul, Türkiye

sezai.oztop@medeniyet.edu.tr


14283            19354