Teorik Makale
BibTex RIS Kaynak Göster

Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Açısından Keşmir’in Hindistan’dan ‘Ayrılma Hakkı’

Yıl 2021, Cilt: 6 Sayı: 2, 52 - 72, 31.12.2021
https://doi.org/10.52539/mad.790035

Öz

Bu çalışmada, öncelikle, İngiliz sömürge yönetiminin çekilmesi sürecinde Keşmir’in Hindistan’a bağlanmasına giden sürecin hukuken ‘sorunlu’ olduğu ileri sürülmektedir. Hindistan yönetimi altında nüfusun büyük çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu Keşmir halkının, hem Soğuk Savaş döneminde iki farklı durum için söz konusu olabilen, hem de Soğuk Savaş sonrası dönemde egemen devletler içinde yaşayan ‘halk’lar için geliştirilen ‘yeni’ doktrin çerçevesinde, Hindistan’dan ayrılma hakkına sahip olduğu ifade edilmektedir. Keşmir halkının özgürlük mücadelesi, bağımsızlık hakkına cevaz veren her üç self-determinasyon tipolojisine de uygun görünmektedir: birincisi, sömürge yönetimi altında yaşayan halkların bağımsızlık hakkı; ikincisi, yabancı bir gücün silahlı işgali altında yaşayan halkların bağımsızlık hakkı; üçüncüsü, sınırları içinde yaşadıkları devletin sistematik dışlamasına ve onları hedef alan insanlık suçlarına maruz kalan halkların ‘son çare’ olarak ayrılma hakkı.

Kaynakça

  • Karen Heymann, “Earned Sovereignty for Kashmir: The Legal Methodology to Avoiding a Nuclear Holocaust”, American University International Law Review, cilt: 19, sayı: 1, 2003, 153-200
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Siyaset Bilimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Berdal Aral

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 6 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Aral, B. (2021). Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Açısından Keşmir’in Hindistan’dan ‘Ayrılma Hakkı’. Medeniyet Araştırmaları Dergisi, 6(2), 52-72. https://doi.org/10.52539/mad.790035

İletişim / Correspondence                                                                                                                                                                                                                                                                         

Telefon/Phone: +90 216 280 34 81

Faks/Fax: : +90 216 280 34 95

Adres/Address: Medeniyet Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Güney Yerleşkesi B-Blok

Dumlupınar Mah. D-100 Yan Yol Kadıköy, İstanbul, Türkiye

sezai.oztop@medeniyet.edu.tr


14283            19354