Kitap İncelemesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Racism in Theory and Practice

Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 2, 95 - 97, 30.09.2022

Öz

The work titled "Racism in Theory and Practice", written by Hür Sinan Özbek, tried to explain racism with specific theories, thinkers and examples, starting from Ancient Greek and Egyptian Civilizations. In the study, she touched on racism-economy, racism-sexism, racism-nationalism, racism-xenophobia relations, the new concept of racism and whether there is racism in Turkey. The relationship of racism and sexism with the capitalist economic system is discussed. When the author touches on the issue of antisemitism, he claims that it arose for economic reasons after the Republic, and that economic reasons were an important factor in the formation of racism against Kurds and Syrians. In addition to addressing racism in the historical process, Uzbek has also addressed current theories and approaches such as new racism.

Kaynakça

  • Özbek, H. S. (2021). Teori ve Pratikte Irkçılık. İstanbul: Fol Yayınları.

Teori ve Pratikte Irkçılık

Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 2, 95 - 97, 30.09.2022

Öz

Hür Sinan Özbek, tarafından yazılan "Teori ve Pratikte Irkçılık" adlı eser, ırkçılığı Eski Yunan ve Mısır Medeniyetlerin başlayarak belirli kuram, düşünür ve örneklerle açıklamaya çalışmıştır. Çalışmada ırkçılık-ekonomi, ırkçılık-cinsiyetçilik, ırkçılık-milliyetçilik, ırkçılık-Ksenofobi ilişkilerine, yeni ırkçılık kavramına ve Türkiye'de ırkçılık olup olmadığı gibi konularına değinmiştir. Irkçılık ve cinsiyetçiliği kapitalist ekonomik sistem ile ilişkisi ele alınmıştır. Yazar antisemitizm konusuna değinirken onun Cumhuriyetten sonra ekonomik nedenlerle ortaya çıktığını, ekonomik sebeplerin Kürtler ve Suriyeliler yönelik ırkçılığın oluşmasında önemli faktör olduğunu iddia etmektedir. Özbek, tarihi süreçte ırkçılığı ele almasının yanında yeni ırkçılık gibi güncel teori ve yaklaşımları da ele almıştır.

Kaynakça

  • Özbek, H. S. (2021). Teori ve Pratikte Irkçılık. İstanbul: Fol Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Siyasi Bilimler
Bölüm Kitap İncelemeleri
Yazarlar

Süleyman BAHÇIVAN> (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3764-2384
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 30 Eylül 2022
Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Bahçıvan, S. (2022). Teori ve Pratikte Irkçılık . Medeniyet Araştırmaları Dergisi , 7 (2) , 95-97 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mad/issue/72842/1108913

İletişim / Correspondence                                                                                                                                                                                                                                                                         

Telefon/Phone: +90 216 280 34 81

Faks/Fax: : +90 216 280 34 95

Adres/Address: Medeniyet Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Güney Yerleşkesi B-Blok

Dumlupınar Mah. D-100 Yan Yol Kadıköy, İstanbul, Türkiye

sezai.oztop@medeniyet.edu.tr


14283            19354