Yıl 2018, Cilt 2 , Sayı 1, Sayfalar 34 - 41 2018-03-30

NEW SOFA BED MECHANISM SYSTEM FOR FURNITURE INDUSTRY
MOBİLYA ENDÜSTRİSİ İÇİN YENİ KANEPE YATAK MEKANİZMASI SİSTEMİ

Hüseyin MUTLU [1] , Burak Emre YAPANMIŞ [2] , Berat Barış BULDUM [3]


Today, the works that improve ergonomics and human comfort in the furniture sector are consistently increasing. In addition to this, improving the current situation of the mechanism systems, which used in the widely produced seating and bed groups, is gaining momentum every day. The design of the mechanisms that provide the desired function is considered within the kinematic synthesis of the mechanisms. The kinematic synthesis of mechanisms is examined in three main categories as function, trajectory and motion synthesis. It is expected that follow the desired trajectory when moved the mechanic systems, the desired position during the movement of the mechanical systems and area-volume usage will be optimum. Thanks to the mechanisms that provide these requirements, quality of the machine, tools, etc.  will increase. In this study, in order to improve the opening and closing systems used in the furniture sector, a mechanism system has been designed and virtual prototypes have been realized in order to ensure optimum use of area and volume during the movement of these parts.

Mobilya sektöründe bugün ergonomiyi ve insan konforunu geliştiren çalışmalar giderek artıyor. Buna ek olarak, yaygın olarak üretilen oturma ve yatak gruplarında kullanılan mekanizma sistemlerinin mevcut durumunun geliştirilmesi, her geçen gün güçlenmektedir. Arzulanan fonksiyonu sağlayan mekanizmaların tasarımı, mekanizmaların kinematik sentezi içerisinde değerlendirilir. Mekanizmaların kinematik sentezi, fonksiyon, yörünge ve hareket sentezi olmak üzere üç ana kategoride incelenmektedir. Mekanik sistemleri hareket ettirirken istenen yörüngeyi takip etmesi, mekanik sistemlerin hareketi sırasında arzu edilen konum ve alan-hacim kullanımı optimum olması beklenmektedir. Bu gereksinimleri sağlayan mekanizmalar sayesinde, makine, alet vb. kaliteleri artacaktır. Bu çalışmada, mobilya sektöründe kullanılan açma ve kapama sistemlerinin iyileştirilmesi amacıyla, bu parçaların hareketi sırasında alanın ve hacmin en uygun şekilde kullanılmasını sağlamak için bir mekanizma sistemi tasarlanmış ve sanal prototipleri gerçekleştirilmiştir.

  • • Mutlu H. (2004). Yaklaşık Çembersel ve Yaklaşık Doğrusal Yörünge İzleyen Düzlemsel Mekanizmaların Tasarımına Yeni Bir Yaklaşım, ODTÜ Makina Tasarım ve Imalat Dergisi, (6), 29-41. • MUTLU H. (1994). Düzlemde Tek Serbestlik Derecesine Sahip Mekanizmaların Kinematik Sentezi. Yayınlanmış doktora tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana. • Akçali İ.D., Mutlu H. (1994). Moduler Approach to Path. Spatial Mechanisms and High Class Mechanizims (Theory and Practice), Almaty- Kazakhistan. • Söylemez, E. (2007).Mekanizma Tekniği, Birsen Yayın Evi, Istanbul.
Birincil Dil en
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hüseyin MUTLU
Kurum: MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Burak Emre YAPANMIŞ
Kurum: MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Berat Barış BULDUM
Kurum: MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Mart 2018

APA MUTLU, H , YAPANMIŞ, B , BULDUM, B . (2018). NEW SOFA BED MECHANISM SYSTEM FOR FURNITURE INDUSTRY. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi , 2 (1) , 34-41 . DOI: 10.31200/makuubd.347695