Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

An Analysis of Experimental Studies with Constructive Learning-Teaching Theory

Yıl 2023, Cilt: 7 Sayı: 1, 102 - 113, 27.03.2023
https://doi.org/10.31200/makuubd.1266027

Öz

Throughout human history, society has constantly undergone changes in social, political, philosophical, religious, and scientific contexts, and each change (perceived as desirable/threatening) has led to the development of certain reflexes in human beings. In this context, existentialism, which is exhibited as a postmodern stance, has shaken the understanding of absolute knowledge and existence, primary value principles, artistic understanding, and finally, pedagogical understandings. The projection of existentialism in education is evaluated as the constructivist theory. Within this framework, the main objective of this study is to provide a theoretical critique of the constructivist approach that seriously shakes educational understandings. In line with this aim, four studies analyzing the impact of the constructivist learning theory on students' learning have been analyzed, and it has been observed that the theory has a significant impact on students' learning.

Kaynakça

 • Airasian, P. W., & Walsh, M. E. (1997). Constructivist cautions. Phi Delta Kappan, 78(6), 444-449.
 • Alkan, C., Deryakulu, D., & Şimşek, N. (1995). Eğitim teknolojisine giriş. Ankara: Önder Matbaacılık.
 • Aydın, H. (2006). Eğitim sisteminde modern ve post-modern roller. Bilim ve Gelecek Dergisi, 33, 60-71.
 • Behsat, S. (2011). Yapılandırmacı öğrenme eğitim psikolojisi (A. Kaya, Ed.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Cunningham, R. T., & Turgut, F. (1996) İlköğretim fen bilgisi öğretimi. Ankara: YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet öncesi Öğretmen Eğitimi.
 • Erdem, E., & Demirel, Ö. (2002). Program geliştirmede yapılandırmacılık yaklaşımı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 81-87.
 • Kızılabdullah, Y. (2008). Yapılandırmacılık yaklaşımının ilköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin amaçlarının gerçekleşmesine etkisi. AÜİFD, 2, 197-215.
 • Klein, J. (2002). Social constructiv is mand environmental problems-epistemological challenges. Nordisk Samhälls geografisk Tidskrift, 33, 3-24.
 • Lerman, S. (1996). Inter subjectivity in mathematics learning: A challenge to theradical constructivist paradigm. Journal for Research in Mathematics Education, 27(2), 133-150.
 • Liu, C. H, & Matthews, R. (2005). Vygotsky’s philosophy: Constructivism is and its criticisms examined. International Education Journal, 6(3), 386-399.
 • Perkins, D. (1999). The manyfaces of constructivism. Educational Leader Ship, 57(3), 6-11.
 • Saban, A. (2014). Öğrenme öğretme süreci: Yeni teori ve yaklaşımlar. Ankara: Nobel Akademi.
 • Şimşek, N. (2004). Yapılandırmacı öğrenme ve öğretime eleştirel bir yaklaşım. Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi, 3(5), 115-139.
 • Toraman, Ç., & Demir, E. (2016). The effect of constructivism on attitudes to wards lessons: A meta-analysis study. Eurasian Journal of Educational Research, 62, 115-142.
 • Yurdakul, B. (2005). Yapılandırmacılık, eğitimde yeni yönelimler (Ö. Demirel, Eds.) Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Zengin, M. (2010). Yapılandırmacılık ve din eğitimi ilköğretim DKAB öğretim programlarının değerlendirilmesi ve öğretmen görüşleri açısından etkililiği (Doktora tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Yapılandırmacı Öğrenme-Öğretme Teorisi ile ilgili Deneysel Çalışmaların Bir Analizi

Yıl 2023, Cilt: 7 Sayı: 1, 102 - 113, 27.03.2023
https://doi.org/10.31200/makuubd.1266027

Öz

İnsanlık tarihi, günümüze doğru toplumsal, siyasi, felsefi, dini ve bilimsel anlamda sürekli bir değişimle karşılaşmış ve her değişim (arzu edilen/tehdit olarak algılanan) insanoğlunun belli refleksler geliştirmesine neden olmuştur. Bu bağlamda postmodern bir duruş olarak sergilenen egzstansiyalizm, mutlak bilgi ve varlık anlayışını, öncel değer ilkelerini, sanat anlayışını ve nihayet pedagojik anlayışları da yerinden sarsmıştır. Egzistansiyalizmin eğitim-öğretimdeki izdüşümü ise yapılandırmacılık kuramı olarak değerlendirilir. Bu çerçevede eğitim anlayışlarını ciddi anlamda sarsan, kendine özgü süreçleri olan yapılandırmacı anlayışın kuramsal bir kritiğinin yapılması bu çalışmanın temel amacıdır. Bu amaç doğrultusunda yapılandırmacı öğrenme teorisinin öğrencilerin öğrenmesi üzerinde etkisini analiz eden dört çalışma analiz edilmiş ve genel olarak teorinin öğren öğrenmesi üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu gözlenmiştir.

Kaynakça

 • Airasian, P. W., & Walsh, M. E. (1997). Constructivist cautions. Phi Delta Kappan, 78(6), 444-449.
 • Alkan, C., Deryakulu, D., & Şimşek, N. (1995). Eğitim teknolojisine giriş. Ankara: Önder Matbaacılık.
 • Aydın, H. (2006). Eğitim sisteminde modern ve post-modern roller. Bilim ve Gelecek Dergisi, 33, 60-71.
 • Behsat, S. (2011). Yapılandırmacı öğrenme eğitim psikolojisi (A. Kaya, Ed.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Cunningham, R. T., & Turgut, F. (1996) İlköğretim fen bilgisi öğretimi. Ankara: YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet öncesi Öğretmen Eğitimi.
 • Erdem, E., & Demirel, Ö. (2002). Program geliştirmede yapılandırmacılık yaklaşımı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 81-87.
 • Kızılabdullah, Y. (2008). Yapılandırmacılık yaklaşımının ilköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin amaçlarının gerçekleşmesine etkisi. AÜİFD, 2, 197-215.
 • Klein, J. (2002). Social constructiv is mand environmental problems-epistemological challenges. Nordisk Samhälls geografisk Tidskrift, 33, 3-24.
 • Lerman, S. (1996). Inter subjectivity in mathematics learning: A challenge to theradical constructivist paradigm. Journal for Research in Mathematics Education, 27(2), 133-150.
 • Liu, C. H, & Matthews, R. (2005). Vygotsky’s philosophy: Constructivism is and its criticisms examined. International Education Journal, 6(3), 386-399.
 • Perkins, D. (1999). The manyfaces of constructivism. Educational Leader Ship, 57(3), 6-11.
 • Saban, A. (2014). Öğrenme öğretme süreci: Yeni teori ve yaklaşımlar. Ankara: Nobel Akademi.
 • Şimşek, N. (2004). Yapılandırmacı öğrenme ve öğretime eleştirel bir yaklaşım. Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi, 3(5), 115-139.
 • Toraman, Ç., & Demir, E. (2016). The effect of constructivism on attitudes to wards lessons: A meta-analysis study. Eurasian Journal of Educational Research, 62, 115-142.
 • Yurdakul, B. (2005). Yapılandırmacılık, eğitimde yeni yönelimler (Ö. Demirel, Eds.) Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Zengin, M. (2010). Yapılandırmacılık ve din eğitimi ilköğretim DKAB öğretim programlarının değerlendirilmesi ve öğretmen görüşleri açısından etkililiği (Doktora tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hasan ÇETİNKAYA
Milli Eğitim Bakanlığı, Elazığ Şehit Ahmet Küçüktağ İlkokulu
0009-0002-5240-4050
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 27 Mart 2023
Kabul Tarihi 26 Mart 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 7 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
ÇETİNKAYA, H. (2023). Yapılandırmacı Öğrenme-Öğretme Teorisi ile ilgili Deneysel Çalışmaların Bir Analizi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi, 7(1), 102-113. https://doi.org/10.31200/makuubd.1266027