BibTex RIS Kaynak Göster

AKARYAKIT VE MADENİ YAĞ DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN SOSYAL SORUMLULUKLARININ İNCELENMESİ

Yıl 2011, Cilt: 12 Sayı: 25, 65 - 87, 01.05.2011

Öz

İşletmelerin ahlaki değerleri ile birlikte sosyal sorumluluklarının da öneminin giderek artması, esas olan insan mutluluğu ve refahını artırma anlayışının işletmelerde yavaş yavaş yerleştiğinin bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle işletmeler, toplumsal sorunların çözümüne ve çağdaş yaşam standardının gelişmesine yönelik çeşitli strateji ve projeler ortaya koymaktadırlar. Yapılan bu çalışma, bu alanda faaliyet gösteren akaryakıt ve madeni yağ dağıtım şirketlerinin iş hayatında oynadığı önemli rol ile çağdaş yaşam standardını yükseltme anlayışına olan katkılarını belirleyerek, uzun vadede elde edilen karların yaşamlarını nasıl sürekli kılacağını ve topluma nasıl hizmet ederek amaçlarını yerine getirecekleri konusunu açıklamaya çalışmaktadır

Kaynakça

 • Altaş, D. (2006) “Türk Bankacılık Sektörünün İstatistik Tekniklerle Analizi”, İstanbul: Derin Yayınları.
 • Arıkan, S. (1995) “İşletmelerde Sosyal Sorumluluk ve İş Ahlakı”, Ankara: Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 13.
 • Ataç, D. (1982) “İşletmelerin Sosyal Sorumlulukları”, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi, Cilt: 18, Sayı: 1.
 • Bartol, K.M. ve Martin, D.C. (1991) “Management”, New York: McGraw-Hill.
 • Bircan, H., Karagöz, Y. ve Kasapoğlu, Y. (2003) “Ki-Kare ve Kolmogorov Smirnov Uygunluk Testlerinin Simülasyon ile Elde Edilen Veriler Üzerinde Karşılaştırılması”, Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 1.
 • Boone, L.E. ve KURTZ, D.L. (1992) Management”, New York: Mc Graw – Hill.
 • Büyüköztürk Ş. (2003) “Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı: İstatistik, Araştırma Deseni, SPSS Uygulamaları ve Yorum”, Ankara: Pegem Yayınları.
 • Certo, S.E. ve Peter S.P. (1991) “Strategic Management: Concepts and Applications”, 2nd ed., New York: Mc Graw Hill.
 • Davis, K. (1997) “Five Propositions for Social Responsibility”-Managing Corporate Social Responsibility, (Ed. Archie B. Carroll), Boston: Little, Brown and Company.
 • Dinçer, Ö. (2004) “Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası”, İstanbul: Beta Basım Yayım, 7. Baskı.
 • Erden, D. (1987) “İşletmelerin Sosyal Sorumluluğunun Algılanması: Mühendislik ile İşletme ve İktisat Öğrencileri Kıyaslaması”, Ankara: Amme İdaresi Dergisi, Cilt 20, No.2.
 • Eren, E. (2002) “Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası” Kırklareli: 6. Baskı, Beta Basım Yayım A.Ş.
 • Ferrell, O. C. ve Friedrich, J. (1994) “Business Ethics: Ethical Decision Making and Cases”, 2nd ed., Boston: Houghton Mifflin Compony.
 • Friedman, M. (1970) “The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits”, The New York Times Magazine, September 13.
 • Hatcher, T.G. (2002) “Ethics and HRD”, Cambridge, Mass: Perseus Pub.
 • Hay, R. ve Gray, E. (1997) “Managing Corporate Social Responsibility”, Ed. Archie B. Carroll, Boston: Little, Brown and Company.
 • Robbins, S. (1994) “Management”, New Jersey: Prentice-Hall.
 • Schermerhorn, J.R. (2001) “Management”, New York: John Wiley&Sons.
 • Steiner, G.A. ve Steiner, J.F. (1997) “Business, Government, and Society: A Managerial Perspective: Text and Cases”, New York: Mc Graw Hill.
 • Şencan H. (2005) “Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik”, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Tenekecioğlu, B. (1977) “İşletmelerin Sosyal Sorumlulukları”, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi, Cilt:11, Sayı: 2.

THE EXAMINATION OF SOCIAL RESPONSIBILITIES OF THE FUEL OIL AND LUBE OIL DELIVERY COMPANIES

Yıl 2011, Cilt: 12 Sayı: 25, 65 - 87, 01.05.2011

Öz

Increasing of the ethical value of the companies beside social responsibility is accepted as an indicator of increasing people’s happiness and welfare step by step in the companies. Therefore the companies submit several project and strategies regarding development of modern life standards and solving of social problems. This study defines the contribution of increasing modern life standards and considerable roles that fuel oil and lubes oil companies have and tries to explain how they implement their goals by serving to society and how the long term benefits make their life longer do.

Kaynakça

 • Altaş, D. (2006) “Türk Bankacılık Sektörünün İstatistik Tekniklerle Analizi”, İstanbul: Derin Yayınları.
 • Arıkan, S. (1995) “İşletmelerde Sosyal Sorumluluk ve İş Ahlakı”, Ankara: Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 13.
 • Ataç, D. (1982) “İşletmelerin Sosyal Sorumlulukları”, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi, Cilt: 18, Sayı: 1.
 • Bartol, K.M. ve Martin, D.C. (1991) “Management”, New York: McGraw-Hill.
 • Bircan, H., Karagöz, Y. ve Kasapoğlu, Y. (2003) “Ki-Kare ve Kolmogorov Smirnov Uygunluk Testlerinin Simülasyon ile Elde Edilen Veriler Üzerinde Karşılaştırılması”, Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 1.
 • Boone, L.E. ve KURTZ, D.L. (1992) Management”, New York: Mc Graw – Hill.
 • Büyüköztürk Ş. (2003) “Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı: İstatistik, Araştırma Deseni, SPSS Uygulamaları ve Yorum”, Ankara: Pegem Yayınları.
 • Certo, S.E. ve Peter S.P. (1991) “Strategic Management: Concepts and Applications”, 2nd ed., New York: Mc Graw Hill.
 • Davis, K. (1997) “Five Propositions for Social Responsibility”-Managing Corporate Social Responsibility, (Ed. Archie B. Carroll), Boston: Little, Brown and Company.
 • Dinçer, Ö. (2004) “Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası”, İstanbul: Beta Basım Yayım, 7. Baskı.
 • Erden, D. (1987) “İşletmelerin Sosyal Sorumluluğunun Algılanması: Mühendislik ile İşletme ve İktisat Öğrencileri Kıyaslaması”, Ankara: Amme İdaresi Dergisi, Cilt 20, No.2.
 • Eren, E. (2002) “Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası” Kırklareli: 6. Baskı, Beta Basım Yayım A.Ş.
 • Ferrell, O. C. ve Friedrich, J. (1994) “Business Ethics: Ethical Decision Making and Cases”, 2nd ed., Boston: Houghton Mifflin Compony.
 • Friedman, M. (1970) “The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits”, The New York Times Magazine, September 13.
 • Hatcher, T.G. (2002) “Ethics and HRD”, Cambridge, Mass: Perseus Pub.
 • Hay, R. ve Gray, E. (1997) “Managing Corporate Social Responsibility”, Ed. Archie B. Carroll, Boston: Little, Brown and Company.
 • Robbins, S. (1994) “Management”, New Jersey: Prentice-Hall.
 • Schermerhorn, J.R. (2001) “Management”, New York: John Wiley&Sons.
 • Steiner, G.A. ve Steiner, J.F. (1997) “Business, Government, and Society: A Managerial Perspective: Text and Cases”, New York: Mc Graw Hill.
 • Şencan H. (2005) “Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik”, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Tenekecioğlu, B. (1977) “İşletmelerin Sosyal Sorumlulukları”, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi, Cilt:11, Sayı: 2.
Toplam 21 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Seyfi Top Bu kişi benim

Akın Öner Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2011
Yayımlandığı Sayı Yıl 2011 Cilt: 12 Sayı: 25

Kaynak Göster

APA Top, S., & Öner, A. (2011). AKARYAKIT VE MADENİ YAĞ DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN SOSYAL SORUMLULUKLARININ İNCELENMESİ. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(25), 65-87.
AMA Top S, Öner A. AKARYAKIT VE MADENİ YAĞ DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN SOSYAL SORUMLULUKLARININ İNCELENMESİ. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Mayıs 2011;12(25):65-87.
Chicago Top, Seyfi, ve Akın Öner. “AKARYAKIT VE MADENİ YAĞ DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN SOSYAL SORUMLULUKLARININ İNCELENMESİ”. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12, sy. 25 (Mayıs 2011): 65-87.
EndNote Top S, Öner A (01 Mayıs 2011) AKARYAKIT VE MADENİ YAĞ DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN SOSYAL SORUMLULUKLARININ İNCELENMESİ. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12 25 65–87.
IEEE S. Top ve A. Öner, “AKARYAKIT VE MADENİ YAĞ DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN SOSYAL SORUMLULUKLARININ İNCELENMESİ”, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 12, sy. 25, ss. 65–87, 2011.
ISNAD Top, Seyfi - Öner, Akın. “AKARYAKIT VE MADENİ YAĞ DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN SOSYAL SORUMLULUKLARININ İNCELENMESİ”. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12/25 (Mayıs 2011), 65-87.
JAMA Top S, Öner A. AKARYAKIT VE MADENİ YAĞ DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN SOSYAL SORUMLULUKLARININ İNCELENMESİ. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2011;12:65–87.
MLA Top, Seyfi ve Akın Öner. “AKARYAKIT VE MADENİ YAĞ DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN SOSYAL SORUMLULUKLARININ İNCELENMESİ”. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 12, sy. 25, 2011, ss. 65-87.
Vancouver Top S, Öner A. AKARYAKIT VE MADENİ YAĞ DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN SOSYAL SORUMLULUKLARININ İNCELENMESİ. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2011;12(25):65-87.