BibTex RIS Kaynak Göster

KIRGIZ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE KIRGIZ TEKDÜZEN HESAP PLANININ TÜRK TEKDÜZEN HESAP PLANI İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Yıl 2006, Cilt: 8 Sayı: 16, 57 - 77, 01.10.2006

Öz

Bu çalışmada, öncelikle bağımsızlık sonrasında Kırgızistan’daki muhasebe sisteminde yapılan düzenlemeler ana hatlarıyla tanıtılmaktadır. Bunun dışında, her ülkenin muhasebe sisteminin en önemli unsurlarından biri olduğu gibi, Kırgız muhasebe sisteminin de önemli öğesi olan Kırgız Tekdüzen Hesap Planı detaylı olarak incelemeye tabi tutulmuştur ve TC Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tekdüzen Hesap Planı ile karşılaştırılması yapılmıştır. Yapılan karşılaştırmalar sonucunda bazı hususlarda benzerlikler olması ile beraber önemli farklılıklar da bulunmaktadır

Kaynakça

 • AKAY, Hüseyin – Cusup Pirimbayev, (2006), Kırgızistan’da Muhasebe Eğitimi ve Uluslararası Muhasebe Standartlarının Muhasebe Eğitimindeki Rolü Üzerine Bir
 • Araştırma, XXV. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu Kitapçığı (19-23 Nisan 2006 Bodrum-MUĞLA), Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
 • AKGÜL, Ataman Başak, (2005), Fransız Genel Hesap Planı İle Türk Tekdüzen Hesap
 • Planının İncelenmesi, Karşılaştırılması ve Uygulamaları, Türkmen Kitabevi, İstanbul. ALTUĞ, Osman, ( 2001), Maliyet Muhasebesi, Türkmen Kitabevi, İstanbul.
 • ANVARİPOUR, Neside Tas - REİD, Barry - Jusupbekov, Aybek, (2004 ), Diagnostic
 • Study of Accounting and Auditing Practices in Kyrgyz Republic, Asian Development Bank, Philippines.. BİRİMKULOVA, A., (2002), Ticari Bankalarda Uluslararası Finansal Raporlama
 • Standartlarına Geçişte Muhasebe Sisteminin Devlet Tarafından Düzenlenmesinin Rolü, Günümüzde Muhasebe Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Konulu Üniversiteler Arası Bilimsel ve Uygulamalı Konferansın Bildiri Kitabı, Kırgız Milli Üniversitesi İktisat ve Yönetim Merkezi Yayını, Bişkek. KARABINAR, Selahattin – YILDIZ, Şule – Karaca, Nevran, (2004), Entegrasyon
 • Sürecinde Ortaya Çıkan Muhasebe Sorunlarına Standartlar ve Muhasebe Sistemi Açısından Bakış ve Çözüm Önerileri: Avrupa Birliği ve Türkiye Örneği, Proceedings of International Conference on: Problems and Success Factors in Business Perspectives from Emerging Markets And Economics Sempozyumu, International Atatürk Alatoo University, 24 Nisan 2004, Bişkek-KIRGIZİSTAN.
 • KARAKAYA, Mevlüt, (1999), Studies on Accounting Standards in Kyrgyzstan, Gazi Ünv. İ.İ.B.F. Dergisi , Sayı 3. 1999.
 • KASIMBAYEVA, H., (2003), Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Geçişte
 • Kırgızistan’da Sigorta Şirketlerinin Muhasebe Sisteminin Önemli Öğesi Olarak Hesap Planı, Ekonomi-Devletçilik Konulu Bilimsel ve Uygulamalı Konferansın Bildiri Kitabı, Kırgız Milli Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayını, Bişkek. MOROZOVA, E., (2003), Muhasebenin Yeni Hesap Planı, Vergiler ve Hukuk Dergisi, Sayı 2, Şubat.

THE KYRGYZ UNIFORM CHART OF ACCOUNTS AND COMPARISON OF KYRGYZ UNIFORM CHART OF ACCOUNTS WITH TURKISH UNIFORM CHART OF ACCOUNTS

Yıl 2006, Cilt: 8 Sayı: 16, 57 - 77, 01.10.2006

Öz

This study is to introduce new regulations in Kyrgyzstan accounting system after it’s independence. Furthermore, the Kyrgyz uniform chart of accounts was analyzed as one of the most important component of every accounting system. Afterwards Kyrgyz uniform chart of accounts was compared with Turkish uniform chart of accounts published by the Ministry of Finance of Turkish Republic. At the result of comparison authors present differences and similarities of these two-country chart of accounts

Kaynakça

 • AKAY, Hüseyin – Cusup Pirimbayev, (2006), Kırgızistan’da Muhasebe Eğitimi ve Uluslararası Muhasebe Standartlarının Muhasebe Eğitimindeki Rolü Üzerine Bir
 • Araştırma, XXV. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu Kitapçığı (19-23 Nisan 2006 Bodrum-MUĞLA), Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
 • AKGÜL, Ataman Başak, (2005), Fransız Genel Hesap Planı İle Türk Tekdüzen Hesap
 • Planının İncelenmesi, Karşılaştırılması ve Uygulamaları, Türkmen Kitabevi, İstanbul. ALTUĞ, Osman, ( 2001), Maliyet Muhasebesi, Türkmen Kitabevi, İstanbul.
 • ANVARİPOUR, Neside Tas - REİD, Barry - Jusupbekov, Aybek, (2004 ), Diagnostic
 • Study of Accounting and Auditing Practices in Kyrgyz Republic, Asian Development Bank, Philippines.. BİRİMKULOVA, A., (2002), Ticari Bankalarda Uluslararası Finansal Raporlama
 • Standartlarına Geçişte Muhasebe Sisteminin Devlet Tarafından Düzenlenmesinin Rolü, Günümüzde Muhasebe Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Konulu Üniversiteler Arası Bilimsel ve Uygulamalı Konferansın Bildiri Kitabı, Kırgız Milli Üniversitesi İktisat ve Yönetim Merkezi Yayını, Bişkek. KARABINAR, Selahattin – YILDIZ, Şule – Karaca, Nevran, (2004), Entegrasyon
 • Sürecinde Ortaya Çıkan Muhasebe Sorunlarına Standartlar ve Muhasebe Sistemi Açısından Bakış ve Çözüm Önerileri: Avrupa Birliği ve Türkiye Örneği, Proceedings of International Conference on: Problems and Success Factors in Business Perspectives from Emerging Markets And Economics Sempozyumu, International Atatürk Alatoo University, 24 Nisan 2004, Bişkek-KIRGIZİSTAN.
 • KARAKAYA, Mevlüt, (1999), Studies on Accounting Standards in Kyrgyzstan, Gazi Ünv. İ.İ.B.F. Dergisi , Sayı 3. 1999.
 • KASIMBAYEVA, H., (2003), Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Geçişte
 • Kırgızistan’da Sigorta Şirketlerinin Muhasebe Sisteminin Önemli Öğesi Olarak Hesap Planı, Ekonomi-Devletçilik Konulu Bilimsel ve Uygulamalı Konferansın Bildiri Kitabı, Kırgız Milli Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayını, Bişkek. MOROZOVA, E., (2003), Muhasebenin Yeni Hesap Planı, Vergiler ve Hukuk Dergisi, Sayı 2, Şubat.
Toplam 11 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Hüseyin Akay Bu kişi benim

Seyil Nacimudinova Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2006
Yayımlandığı Sayı Yıl 2006 Cilt: 8 Sayı: 16

Kaynak Göster

APA Akay, H., & Nacimudinova, S. (2006). KIRGIZ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE KIRGIZ TEKDÜZEN HESAP PLANININ TÜRK TEKDÜZEN HESAP PLANI İLE KARŞILAŞTIRILMASI. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(16), 57-77.
AMA Akay H, Nacimudinova S. KIRGIZ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE KIRGIZ TEKDÜZEN HESAP PLANININ TÜRK TEKDÜZEN HESAP PLANI İLE KARŞILAŞTIRILMASI. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Ekim 2006;8(16):57-77.
Chicago Akay, Hüseyin, ve Seyil Nacimudinova. “KIRGIZ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE KIRGIZ TEKDÜZEN HESAP PLANININ TÜRK TEKDÜZEN HESAP PLANI İLE KARŞILAŞTIRILMASI”. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8, sy. 16 (Ekim 2006): 57-77.
EndNote Akay H, Nacimudinova S (01 Ekim 2006) KIRGIZ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE KIRGIZ TEKDÜZEN HESAP PLANININ TÜRK TEKDÜZEN HESAP PLANI İLE KARŞILAŞTIRILMASI. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 16 57–77.
IEEE H. Akay ve S. Nacimudinova, “KIRGIZ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE KIRGIZ TEKDÜZEN HESAP PLANININ TÜRK TEKDÜZEN HESAP PLANI İLE KARŞILAŞTIRILMASI”, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 8, sy. 16, ss. 57–77, 2006.
ISNAD Akay, Hüseyin - Nacimudinova, Seyil. “KIRGIZ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE KIRGIZ TEKDÜZEN HESAP PLANININ TÜRK TEKDÜZEN HESAP PLANI İLE KARŞILAŞTIRILMASI”. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8/16 (Ekim 2006), 57-77.
JAMA Akay H, Nacimudinova S. KIRGIZ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE KIRGIZ TEKDÜZEN HESAP PLANININ TÜRK TEKDÜZEN HESAP PLANI İLE KARŞILAŞTIRILMASI. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2006;8:57–77.
MLA Akay, Hüseyin ve Seyil Nacimudinova. “KIRGIZ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE KIRGIZ TEKDÜZEN HESAP PLANININ TÜRK TEKDÜZEN HESAP PLANI İLE KARŞILAŞTIRILMASI”. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 8, sy. 16, 2006, ss. 57-77.
Vancouver Akay H, Nacimudinova S. KIRGIZ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE KIRGIZ TEKDÜZEN HESAP PLANININ TÜRK TEKDÜZEN HESAP PLANI İLE KARŞILAŞTIRILMASI. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2006;8(16):57-7.