BibTex RIS Kaynak Göster

TÜRKİYE’DE HALKÇILIĞIN EVRİMİ 1908-1918

Yıl 2006, Cilt: 8 Sayı: 16, 89 - 100, 01.10.2006

Öz

Saltanattan Cumhuriyete geçiş düşüncesinin temelinde hanedandan halka doğru yönelmek yatmaktadır. Mustafa Kemal’in önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerini gösteren ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin de sembolleri arasında yer alan düşünce de Halkçılık’tır. Bu, haliyle Osmanlı döneminden Cumhuriyete taşınan bir düşüncedir. Aynı zamanda Cumhuriyet döneminde de eskisine nazaran önemli anlayış değişikliğine de uğramıştır. Mustafa Kemal Atatürk’den sonra da hareket devam etmekle beraber halk ile halkçılık arasında ayırım ortaya çıkmıştır

Kaynakça

 • “Halk Fırkası Siyasi Programı; Maksad ve Meslek”, Anadolu’da Yeni Gün, 8 Eylül ADIVAR, Abdülhak Adnan, “Interaction of Islamic and Western Thought in Turkey”, T.C. Young (Ed), Near Eastern Culture and Society, Princeton 1951.
 • ALİ Suad, “Barışık Olduktan Sonra”, Halka Doğru, 41 (16 Kanun-ı sâni 1329).
 • ALP, Tekin, Kemalizm, İstanbul 1936.
 • ARIKAN, Zeki, Tarihimiz ve Cumhuriyet, Muhittin Birgen (1885-1951), İstanbul 1997.
 • BEHAR, Büşra Ersanlı, İktidar ve Tarih, Türkiye’de Resmi Tarih Tezinin Oluşumu (1929-1937), İstanbul , Afa yay. 1996.
 • CHP Programı, İstanbul 1931. CHP Programı.
 • DERİNGİL, Selim, İktidarın Sembolleri ve İdeoloji, II. Abdülhamid Dönemi (1876- ) , çev. G.Ç.Güven, İstanbul 1999.
 • ELİAS, Norberte, The Civilizing Process, Reprint edition, Blackwell 2000.
 • GİRİTLİOĞLU, Fahir, Türk Siyasi Tarihinde Cumhuriyet Halk Partisinin Mevkii, Cilt , Ankara 1965.
 • GÖKALP, “Halk Medeniyeti”, Halka Doğru , sayı 1 (11 Nisan 1329) .
 • JAESCHKE, Gotthard , Yeni Türkiye’de İslamlık, çev. Hayrullah Örs, Ankara 1972.
 • Jan Zürcher, Erik, “Jön Türkler:Sınır Bölgesinin Çocukları”, Savaş, Devrim ve Uluslaşma, Türkiye Tarihinde Geçiş Dönemi (1908-1928), çev. E.Aydınoğlu, İstanbul
 • Bilgi Üniversitesi yay. 2005, ss. 139-155.
 • JAN Zürcher, Erik, “Türkiye Cumhuriyetinin Osmanlı Mirası: Yeni Bir Dönemselleştirme Denemesi”, Savaş, Devrim ve Uluslaşma, Türkiye Tarihinde Geçiş Dönemi (1908- ), çev. E.Aydınoğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi yay. 2005, ss. 45-63.
 • JAN Zürcher, Erik, The Unionist Factor, The Role of the Committee of Union and Progress in the Türkish National Movement 1905-1926 , Brill,1983.
 • KARAY, Refik Halit, Deli, İstanbul, Semih Lütfi Kitabevi, 1939.
 • KATOĞLU, Murat, ‘Cumhuriyet Türkiye’sinde Eğitim, Kültür, Sanat’, Türkiye Tarihi , Çağdaş Türkiye 1908-1980, İstanbul, Cem yay. 1989.
 • LEVENT, A. Sırrı, Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri , Ankara, 1972.
 • RASİM, Ahmet, Şehir Mektupları, İstanbul, Oğlak yay., 2005.
 • SEYFETTİN, Ömer, “Türkçeye Karşı Enderun’ca”, Türk Sözü, Sayı 4 (1 Mayıs 1330).
 • TBMM Zabıt Ceridesi, Cilt 4, 3. baskı, Ankara 1981.
 • TEKELİ, İlhan -Selim İlkin, “ (Kör) Ali İhsan Bey ve Meslek-i Temsil Programı” , Atatürk Döneminin Ekonomik ve Toplumsal Sorunları Sempozyumu, İstanbul, 1977.
 • TOPRAK, Zafer, “Halkçılık İdeolojisinin Oluşumu”, Atatürk Döneminin Ekonomik ve Toplumsal Sorunları, İstanbul, 1977.
 • TOPRAK, Zafer, “Türkiye’de Korporatizmin Doğuşu”, Toplum ve Bilim, sayı 1(Bahar 1977).
 • TUNÇAY, Mete, Türkiye’de Sol Akımlar 1908-1925, 3. baskı, Ankara.
 • Türk Tarihinin Ana Hatları, İstanbul, Devlet matbaası, 1930.
 • UYAR, Hakkı, Tek Parti Dönemi ve Cumhuriyet Halk Partisi , İstanbul, 1998.
 • VENTURİ, Franco, Roots of Revolution; A History of the Populist and Socialist Movements in 19th Century Russia, London: Phoenix Pres, 2001.

EVOLUTION OF POPULISM IN TURKEY 1908-1918

Yıl 2006, Cilt: 8 Sayı: 16, 89 - 100, 01.10.2006

Öz

On the base of transition opinion from the Sultanate to the Republic there is an incline from dynasty to the people. It is an idea of populism that indicates basic principles of the Republic of Turkey, established under the leadership of Mustafa Kemal, and which also takes place among the symbols of Republican People’s Party. This is actually a principle which has been carried from the Ottoman period to the Republic. At the same time, it was a subject to important perceptual changes during the Republican period while being compared to the past. This movement has continued after Mustafa Kemal; nevertheless, a division has appeared between the people and populism

Kaynakça

 • “Halk Fırkası Siyasi Programı; Maksad ve Meslek”, Anadolu’da Yeni Gün, 8 Eylül ADIVAR, Abdülhak Adnan, “Interaction of Islamic and Western Thought in Turkey”, T.C. Young (Ed), Near Eastern Culture and Society, Princeton 1951.
 • ALİ Suad, “Barışık Olduktan Sonra”, Halka Doğru, 41 (16 Kanun-ı sâni 1329).
 • ALP, Tekin, Kemalizm, İstanbul 1936.
 • ARIKAN, Zeki, Tarihimiz ve Cumhuriyet, Muhittin Birgen (1885-1951), İstanbul 1997.
 • BEHAR, Büşra Ersanlı, İktidar ve Tarih, Türkiye’de Resmi Tarih Tezinin Oluşumu (1929-1937), İstanbul , Afa yay. 1996.
 • CHP Programı, İstanbul 1931. CHP Programı.
 • DERİNGİL, Selim, İktidarın Sembolleri ve İdeoloji, II. Abdülhamid Dönemi (1876- ) , çev. G.Ç.Güven, İstanbul 1999.
 • ELİAS, Norberte, The Civilizing Process, Reprint edition, Blackwell 2000.
 • GİRİTLİOĞLU, Fahir, Türk Siyasi Tarihinde Cumhuriyet Halk Partisinin Mevkii, Cilt , Ankara 1965.
 • GÖKALP, “Halk Medeniyeti”, Halka Doğru , sayı 1 (11 Nisan 1329) .
 • JAESCHKE, Gotthard , Yeni Türkiye’de İslamlık, çev. Hayrullah Örs, Ankara 1972.
 • Jan Zürcher, Erik, “Jön Türkler:Sınır Bölgesinin Çocukları”, Savaş, Devrim ve Uluslaşma, Türkiye Tarihinde Geçiş Dönemi (1908-1928), çev. E.Aydınoğlu, İstanbul
 • Bilgi Üniversitesi yay. 2005, ss. 139-155.
 • JAN Zürcher, Erik, “Türkiye Cumhuriyetinin Osmanlı Mirası: Yeni Bir Dönemselleştirme Denemesi”, Savaş, Devrim ve Uluslaşma, Türkiye Tarihinde Geçiş Dönemi (1908- ), çev. E.Aydınoğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi yay. 2005, ss. 45-63.
 • JAN Zürcher, Erik, The Unionist Factor, The Role of the Committee of Union and Progress in the Türkish National Movement 1905-1926 , Brill,1983.
 • KARAY, Refik Halit, Deli, İstanbul, Semih Lütfi Kitabevi, 1939.
 • KATOĞLU, Murat, ‘Cumhuriyet Türkiye’sinde Eğitim, Kültür, Sanat’, Türkiye Tarihi , Çağdaş Türkiye 1908-1980, İstanbul, Cem yay. 1989.
 • LEVENT, A. Sırrı, Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri , Ankara, 1972.
 • RASİM, Ahmet, Şehir Mektupları, İstanbul, Oğlak yay., 2005.
 • SEYFETTİN, Ömer, “Türkçeye Karşı Enderun’ca”, Türk Sözü, Sayı 4 (1 Mayıs 1330).
 • TBMM Zabıt Ceridesi, Cilt 4, 3. baskı, Ankara 1981.
 • TEKELİ, İlhan -Selim İlkin, “ (Kör) Ali İhsan Bey ve Meslek-i Temsil Programı” , Atatürk Döneminin Ekonomik ve Toplumsal Sorunları Sempozyumu, İstanbul, 1977.
 • TOPRAK, Zafer, “Halkçılık İdeolojisinin Oluşumu”, Atatürk Döneminin Ekonomik ve Toplumsal Sorunları, İstanbul, 1977.
 • TOPRAK, Zafer, “Türkiye’de Korporatizmin Doğuşu”, Toplum ve Bilim, sayı 1(Bahar 1977).
 • TUNÇAY, Mete, Türkiye’de Sol Akımlar 1908-1925, 3. baskı, Ankara.
 • Türk Tarihinin Ana Hatları, İstanbul, Devlet matbaası, 1930.
 • UYAR, Hakkı, Tek Parti Dönemi ve Cumhuriyet Halk Partisi , İstanbul, 1998.
 • VENTURİ, Franco, Roots of Revolution; A History of the Populist and Socialist Movements in 19th Century Russia, London: Phoenix Pres, 2001.
Toplam 28 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Mehmet Özden Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2006
Yayımlandığı Sayı Yıl 2006 Cilt: 8 Sayı: 16

Kaynak Göster

APA Özden, M. (2006). TÜRKİYE’DE HALKÇILIĞIN EVRİMİ 1908-1918. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(16), 89-100.
AMA Özden M. TÜRKİYE’DE HALKÇILIĞIN EVRİMİ 1908-1918. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Ekim 2006;8(16):89-100.
Chicago Özden, Mehmet. “TÜRKİYE’DE HALKÇILIĞIN EVRİMİ 1908-1918”. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8, sy. 16 (Ekim 2006): 89-100.
EndNote Özden M (01 Ekim 2006) TÜRKİYE’DE HALKÇILIĞIN EVRİMİ 1908-1918. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 16 89–100.
IEEE M. Özden, “TÜRKİYE’DE HALKÇILIĞIN EVRİMİ 1908-1918”, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 8, sy. 16, ss. 89–100, 2006.
ISNAD Özden, Mehmet. “TÜRKİYE’DE HALKÇILIĞIN EVRİMİ 1908-1918”. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8/16 (Ekim 2006), 89-100.
JAMA Özden M. TÜRKİYE’DE HALKÇILIĞIN EVRİMİ 1908-1918. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2006;8:89–100.
MLA Özden, Mehmet. “TÜRKİYE’DE HALKÇILIĞIN EVRİMİ 1908-1918”. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 8, sy. 16, 2006, ss. 89-100.
Vancouver Özden M. TÜRKİYE’DE HALKÇILIĞIN EVRİMİ 1908-1918. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2006;8(16):89-100.