BibTex RIS Kaynak Göster

ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ ETKİLİ OKUL ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLMA DÜZEYLERİ

Yıl 2006, Cilt: 8 Sayı: 16, 121 - 136, 01.10.2006

Öz

Bu araştırmanın temel amacı, ortaöğretim düzeyindeki okulların, etkili okul özelliklerine sahip olma düzeylerini belirlemektir. Araştırma tarama modelinde desenlenmiştir. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından geliştirilen “etkili okul anketi” kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 782 öğrenci ve 69 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada etkili okulun beş boyutu ele alınmıştır. Bunlar; okul yöneticisi, öğretmen, öğrenci, okul kültürü ve aile katılımıdır

Kaynakça

 • (AASA), (1992), An Effective School Prımer. American Association of School Administrators.
 • BALCI, A., (1993), Etkili Okul. Erek Ofset Matbaası, Ankara.
 • BAMBURG, J.D. ve R.L.ANDREWS (1990), Instructional Leadership, School Goals, and Student Achievement. Exploring the Relationship Between Means and Ends. Eric,ED.319783.
 • BEARE, H., Caldwell, B., Millikan, R. (1989), Creating an Exellent School: Some New
 • Management Techniques. London:Routledge. BUSH, T., (1998), The National Proffesional Qualification For Headship: The Key To
 • Effective School Leadership, School Leadership and Managment, Vol. 18, No. 3, s. 334. CARTER, J. ve MİCHEAL, W. (1995), The Development and Validation of Inventory of Effective School Function, Educational and Psychological Measurement, Vol. 55, No. 5, s. 811-817.
 • CHENG, K., WONG, K. (1996), School Effectiveness in East Asia , Journal of
 • Educational Administration, Vol.34, No.5, s.32-39. KARİP, M., KEMAL K. ,(1996), Etkili Eğitim Sistemlerinin Geliştirilmesi, Eğitim Yönetimi, (2), 245-257.
 • LEZOTTE L.W., (1991),Correlates of Effective Schools The First and Secondary
 • Generations, Effective School Products. USA, Michigan, 1-16. LEZOTTE L.W., (1992), Principal Insights from Effective Schools. Education Digest, (3), 14-17.
 • ÖZDEMİR, S., (2000), Eğitimde Örgütsel Yenileşme. Pegem A Yayıncılık, Ankara.
 • SCHEERENS, J. VE STOEL W., (1988), “Development Of Theories Of School
 • Effectiveness” Annual Meeting Of American Educational Research Association, New Orleans, s. 1-28. SMITH, S., (1994), An Intervention For School-Related Behaviours Elementary
 • Sshool Guidance and Counselling, Vol. 28, No. 3, New Jersy, s. 82-88. ŞİŞMAN ,M., (1994), Örgüt Kültürü. Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir.
 • ŞİŞMAN ,M., (1996), Etkili Okul Yönetimi. Yayınlanmamış Araştırma Raporu, Eskişehir.
 • ZİGARELLI, Micheal A. (1996), An Empirical Test of Conclusions From Effective Schools Journal of Educational Research, Vol. 90, No. 2, s. 103-111.

LEVELS OF EFECTIVENESS CHARACTERISTICS IN SECONDARY SCHOOLS

Yıl 2006, Cilt: 8 Sayı: 16, 121 - 136, 01.10.2006

Öz

The purpose of the study was to examine the characteristics of effective schools as perceived by teachers and students in Turkish secondary schools as measured by the “Effective School Questionnaire” developed by author. Survey method was used in the study. The participant group is composed of 782 students and 69 teachers. The data and comments were organized according to the aims of the study. The effective schools have five dimensions: Principal, teacher, student, school culture and parent involvement. Descriptive analyses were performed to describe the degree of effective school characteristics

Kaynakça

 • (AASA), (1992), An Effective School Prımer. American Association of School Administrators.
 • BALCI, A., (1993), Etkili Okul. Erek Ofset Matbaası, Ankara.
 • BAMBURG, J.D. ve R.L.ANDREWS (1990), Instructional Leadership, School Goals, and Student Achievement. Exploring the Relationship Between Means and Ends. Eric,ED.319783.
 • BEARE, H., Caldwell, B., Millikan, R. (1989), Creating an Exellent School: Some New
 • Management Techniques. London:Routledge. BUSH, T., (1998), The National Proffesional Qualification For Headship: The Key To
 • Effective School Leadership, School Leadership and Managment, Vol. 18, No. 3, s. 334. CARTER, J. ve MİCHEAL, W. (1995), The Development and Validation of Inventory of Effective School Function, Educational and Psychological Measurement, Vol. 55, No. 5, s. 811-817.
 • CHENG, K., WONG, K. (1996), School Effectiveness in East Asia , Journal of
 • Educational Administration, Vol.34, No.5, s.32-39. KARİP, M., KEMAL K. ,(1996), Etkili Eğitim Sistemlerinin Geliştirilmesi, Eğitim Yönetimi, (2), 245-257.
 • LEZOTTE L.W., (1991),Correlates of Effective Schools The First and Secondary
 • Generations, Effective School Products. USA, Michigan, 1-16. LEZOTTE L.W., (1992), Principal Insights from Effective Schools. Education Digest, (3), 14-17.
 • ÖZDEMİR, S., (2000), Eğitimde Örgütsel Yenileşme. Pegem A Yayıncılık, Ankara.
 • SCHEERENS, J. VE STOEL W., (1988), “Development Of Theories Of School
 • Effectiveness” Annual Meeting Of American Educational Research Association, New Orleans, s. 1-28. SMITH, S., (1994), An Intervention For School-Related Behaviours Elementary
 • Sshool Guidance and Counselling, Vol. 28, No. 3, New Jersy, s. 82-88. ŞİŞMAN ,M., (1994), Örgüt Kültürü. Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir.
 • ŞİŞMAN ,M., (1996), Etkili Okul Yönetimi. Yayınlanmamış Araştırma Raporu, Eskişehir.
 • ZİGARELLI, Micheal A. (1996), An Empirical Test of Conclusions From Effective Schools Journal of Educational Research, Vol. 90, No. 2, s. 103-111.
Toplam 16 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Zühal Çubukçu Bu kişi benim

Pınar Girmen Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2006
Yayımlandığı Sayı Yıl 2006 Cilt: 8 Sayı: 16

Kaynak Göster

APA Çubukçu, Z., & Girmen, P. (2006). ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ ETKİLİ OKUL ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLMA DÜZEYLERİ. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(16), 121-136.
AMA Çubukçu Z, Girmen P. ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ ETKİLİ OKUL ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLMA DÜZEYLERİ. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Ekim 2006;8(16):121-136.
Chicago Çubukçu, Zühal, ve Pınar Girmen. “ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ ETKİLİ OKUL ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLMA DÜZEYLERİ”. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8, sy. 16 (Ekim 2006): 121-36.
EndNote Çubukçu Z, Girmen P (01 Ekim 2006) ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ ETKİLİ OKUL ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLMA DÜZEYLERİ. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 16 121–136.
IEEE Z. Çubukçu ve P. Girmen, “ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ ETKİLİ OKUL ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLMA DÜZEYLERİ”, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 8, sy. 16, ss. 121–136, 2006.
ISNAD Çubukçu, Zühal - Girmen, Pınar. “ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ ETKİLİ OKUL ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLMA DÜZEYLERİ”. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8/16 (Ekim 2006), 121-136.
JAMA Çubukçu Z, Girmen P. ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ ETKİLİ OKUL ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLMA DÜZEYLERİ. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2006;8:121–136.
MLA Çubukçu, Zühal ve Pınar Girmen. “ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ ETKİLİ OKUL ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLMA DÜZEYLERİ”. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 8, sy. 16, 2006, ss. 121-36.
Vancouver Çubukçu Z, Girmen P. ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ ETKİLİ OKUL ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLMA DÜZEYLERİ. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2006;8(16):121-36.