BibTex RIS Kaynak Göster

DURUMSALIĞI AÇISINDAN TÜRK ÖRGÜT KÜLTÜRLERİNDEKİ YÖNELİMLER

Yıl 2003, Cilt: 3 Sayı: 5, 109 - 135, 01.02.2003

Öz

1980’li yıllarda, örgütsel davranış ve örgütsel etkinliğin analizinde merkezi bir kavram olarak ortaya çıkan örgütsel kültür kavramı 1990lı yıllardan sonra globalleşen ticari gelişmelerle yeni bir boyut kazanarak rekabet yarışında önemli bir kilometre taşı haline geldi. Günümüz işletmelerinin yaşadığı hızlı değişim, onların geleneksel yapılarını, teknolojilerini, kuralları ve sahip oldukları değerleri yeniden gözden geçirmelerini zorunlu kılmaktadır. İşletmelerin rekabet açısından sahip oldukları en önemli kaynak olan insan unsurunun etkinliğinde örgütsel kültürün önemli bir değişkendir. Örgütsel davranışlarda etkisi yoğun olarak görülen ve örgütün bütününde uyulan kural, gelenek, değer, alışkanlık ve tutumlarda ortaya çıkan örgütsel kültür de büyük oranda dış çevrede meydana değişimlerden etkilenmekte ve nitelik olarak durumsallık göstermektedir. Bu bağlamda çalışmamız örgütsel kültürün durumsallığını incelemeyi amaçlamaktadır

Kaynakça

 • BATES, Kimberly A. ve diğerleri. “The Crucial Interrelationship Between Manufacturing Strategy and Organizational Culture”, Management Science, Vol. 41,No.10,October, 1995, s.1568-1570.
 • CARROLL, Michael R., Daniel F Jennings ve Christina Heavrin; Fundementals of Organization. Prentice Hall inc., New Jersey, 1997, s.572-577.
 • CHAMPITT Phillip G.; Communicating for Managerial Effectiveness, Sage Publications, New Delhi, 1991.
 • CROFT, A.C. “The Case of Missing Corporate Culture”, Public Relations Quarterly, Vol:35,No.1. Spring, 1990, s.17.
 • DAFT Richard L.; Management, The Drayden Press, USA, 1991.
 • DAHLER Peter & Larsen Dahler; “Corporate Culture and Morality, Durkheim Inspired Reflections on the limits of Corporate Culture”, Journal of Management Studies, Vol: 31, No: 1, January, 1994,s.1-2.
 • EREN, Erol; Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Beta Yayınları, İstanbul, 1998.
 • FREDERICKSON James W.; Perspectives on Strategic Management, Harper Business, New York, 1990.
 • FROST Peter J., ve diğerleri. Organization Culture, Sage Publications, London, 1985.
 • GORDON George G. & Nancy DiTomaso. “Predicting Corporate Performance From Organizational Culture”, Journal of Management Studies, 29..6., Novenber, 1992, s.783-786.
 • HAMPDEN, Charless. Creating Corporate Culture, Addision Meslej Publishing Combing, New York, 1992.
 • HELLRIEGEL, Don & Richard W. Woodman, John Sloum. Organizational Behaviour, West Publishing, New York, 1995.
 • HELLRIEGEL, Don & Richard W. Woodman & John Sloum; Organizational Behaviour, West Publishing, New York, 1995.
 • JONES G.R.;Transaction Costs, “Property Right and Organizational Culture”, Administrative Science Quarterly,1983,28,s.454-460.
 • KOTTER John P. & James L. Heskett; Corporate Culture and Performance, The Free Press New York, 1992.
 • MONDY Shane, ve diğerleri, Management and Organizational Behaviour, Ally and Bacon inc., Boston, 1990.
 • MORGAN Gareth; Creative Organization Theory, Sage Publications, London, 1983.
 • NELSON, Debra L. & James Campbell; Organizational Behaviour, Quick West Publishing Comp., St Paul, 1994.
 • ÖZBILEN Murat; “Kriz Geliyorum Der...”, Global Management, Sayı: 2, Yaz 1995, s.30.
 • RAY, C. Axtell. Corporate Culture, The Last Frontier of Control, Journal of Management Studies,. 23.3. May, 1986.
 • SCHEIN, Edgar H. Organization Culture and Leadership, Jossey-Bass inc, Sanfrancisco, 1985.
 • ŞIŞMAN Mehmet. Örgüt Kültürü, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No. 732, Mart, 1994, s.57-59.
 • SZILAGY, Andrew D. & Marc J. Wallence; Organizational Behaviour and Performance, London, 1990, s.640.
 • THOMPSON John L. Strategic Management, Awareness and Change, U.S.A. 1990, s.81-82.
 • THOMPSONS Michael, Aaron Wildavsky. “A Cultural Theory of Information Bias in Organization”, Journal of Management, Studies 23.3, May, 86, s.274.
 • WEBBER Ross A.; “Culture and Management”, Text A Readings in Comparative Management, Richard D. Irvin Inc., 1969.

DURUMSALIĞI AÇISINDAN TÜRK ÖRGÜT KÜLTÜRLERİNDEKİ YÖNELİMLER

Yıl 2003, Cilt: 3 Sayı: 5, 109 - 135, 01.02.2003

Öz

Kaynakça

 • BATES, Kimberly A. ve diğerleri. “The Crucial Interrelationship Between Manufacturing Strategy and Organizational Culture”, Management Science, Vol. 41,No.10,October, 1995, s.1568-1570.
 • CARROLL, Michael R., Daniel F Jennings ve Christina Heavrin; Fundementals of Organization. Prentice Hall inc., New Jersey, 1997, s.572-577.
 • CHAMPITT Phillip G.; Communicating for Managerial Effectiveness, Sage Publications, New Delhi, 1991.
 • CROFT, A.C. “The Case of Missing Corporate Culture”, Public Relations Quarterly, Vol:35,No.1. Spring, 1990, s.17.
 • DAFT Richard L.; Management, The Drayden Press, USA, 1991.
 • DAHLER Peter & Larsen Dahler; “Corporate Culture and Morality, Durkheim Inspired Reflections on the limits of Corporate Culture”, Journal of Management Studies, Vol: 31, No: 1, January, 1994,s.1-2.
 • EREN, Erol; Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Beta Yayınları, İstanbul, 1998.
 • FREDERICKSON James W.; Perspectives on Strategic Management, Harper Business, New York, 1990.
 • FROST Peter J., ve diğerleri. Organization Culture, Sage Publications, London, 1985.
 • GORDON George G. & Nancy DiTomaso. “Predicting Corporate Performance From Organizational Culture”, Journal of Management Studies, 29..6., Novenber, 1992, s.783-786.
 • HAMPDEN, Charless. Creating Corporate Culture, Addision Meslej Publishing Combing, New York, 1992.
 • HELLRIEGEL, Don & Richard W. Woodman, John Sloum. Organizational Behaviour, West Publishing, New York, 1995.
 • HELLRIEGEL, Don & Richard W. Woodman & John Sloum; Organizational Behaviour, West Publishing, New York, 1995.
 • JONES G.R.;Transaction Costs, “Property Right and Organizational Culture”, Administrative Science Quarterly,1983,28,s.454-460.
 • KOTTER John P. & James L. Heskett; Corporate Culture and Performance, The Free Press New York, 1992.
 • MONDY Shane, ve diğerleri, Management and Organizational Behaviour, Ally and Bacon inc., Boston, 1990.
 • MORGAN Gareth; Creative Organization Theory, Sage Publications, London, 1983.
 • NELSON, Debra L. & James Campbell; Organizational Behaviour, Quick West Publishing Comp., St Paul, 1994.
 • ÖZBILEN Murat; “Kriz Geliyorum Der...”, Global Management, Sayı: 2, Yaz 1995, s.30.
 • RAY, C. Axtell. Corporate Culture, The Last Frontier of Control, Journal of Management Studies,. 23.3. May, 1986.
 • SCHEIN, Edgar H. Organization Culture and Leadership, Jossey-Bass inc, Sanfrancisco, 1985.
 • ŞIŞMAN Mehmet. Örgüt Kültürü, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No. 732, Mart, 1994, s.57-59.
 • SZILAGY, Andrew D. & Marc J. Wallence; Organizational Behaviour and Performance, London, 1990, s.640.
 • THOMPSON John L. Strategic Management, Awareness and Change, U.S.A. 1990, s.81-82.
 • THOMPSONS Michael, Aaron Wildavsky. “A Cultural Theory of Information Bias in Organization”, Journal of Management, Studies 23.3, May, 86, s.274.
 • WEBBER Ross A.; “Culture and Management”, Text A Readings in Comparative Management, Richard D. Irvin Inc., 1969.
Toplam 26 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Muhsin Halis Bu kişi benim

Atılhan Naktiyok Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 2003
Yayımlandığı Sayı Yıl 2003 Cilt: 3 Sayı: 5

Kaynak Göster

APA Halis, M., & Naktiyok, A. (2003). DURUMSALIĞI AÇISINDAN TÜRK ÖRGÜT KÜLTÜRLERİNDEKİ YÖNELİMLER. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(5), 109-135.
AMA Halis M, Naktiyok A. DURUMSALIĞI AÇISINDAN TÜRK ÖRGÜT KÜLTÜRLERİNDEKİ YÖNELİMLER. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Şubat 2003;3(5):109-135.
Chicago Halis, Muhsin, ve Atılhan Naktiyok. “DURUMSALIĞI AÇISINDAN TÜRK ÖRGÜT KÜLTÜRLERİNDEKİ YÖNELİMLER”. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3, sy. 5 (Şubat 2003): 109-35.
EndNote Halis M, Naktiyok A (01 Şubat 2003) DURUMSALIĞI AÇISINDAN TÜRK ÖRGÜT KÜLTÜRLERİNDEKİ YÖNELİMLER. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 5 109–135.
IEEE M. Halis ve A. Naktiyok, “DURUMSALIĞI AÇISINDAN TÜRK ÖRGÜT KÜLTÜRLERİNDEKİ YÖNELİMLER”, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 3, sy. 5, ss. 109–135, 2003.
ISNAD Halis, Muhsin - Naktiyok, Atılhan. “DURUMSALIĞI AÇISINDAN TÜRK ÖRGÜT KÜLTÜRLERİNDEKİ YÖNELİMLER”. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3/5 (Şubat 2003), 109-135.
JAMA Halis M, Naktiyok A. DURUMSALIĞI AÇISINDAN TÜRK ÖRGÜT KÜLTÜRLERİNDEKİ YÖNELİMLER. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2003;3:109–135.
MLA Halis, Muhsin ve Atılhan Naktiyok. “DURUMSALIĞI AÇISINDAN TÜRK ÖRGÜT KÜLTÜRLERİNDEKİ YÖNELİMLER”. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 3, sy. 5, 2003, ss. 109-35.
Vancouver Halis M, Naktiyok A. DURUMSALIĞI AÇISINDAN TÜRK ÖRGÜT KÜLTÜRLERİNDEKİ YÖNELİMLER. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2003;3(5):109-35.