BibTex RIS Kaynak Göster

OSMANLI MEDRESE ULEMÂSI: ILIM ANLAYISI ve ILMÎ VERIM

Yıl 2003, Cilt: 3 Sayı: 5, 14 - 34, 01.02.2003

Kaynakça

 • ADIVAR, Adnan (1982), Osmanli Türklerinde Ilim, Istanbul (1943).
 • ATAY, Hüseyin (1983), Osmanlilarda Yüksek Din Egitimi, Istanbul.
 • BALTACI, Câhid (1976), XV-XVI. Yüzyillarda Osmanli Medreseleri, Istanbul.
 • BiLge, Mustafa (1984), Ilk Osmanli Medreseleri, Istanbul.
 • BIRGIVÎ Mehmed Ef. (1256), Tekmile-i Terceme-i Tarîkat-i Muhammediyye (Vidâdî trc.), Istanbul.
 • FÂRÂBÎ (1989), Ihsâ’u’l-Ulûm (Ilimlerin Sayimi) (trc. A. Ates), Istanbul.
 • Fâtih Mehmed II Vakfiyeleri, VGM yay., nr. 1, Ankara 1938.
 • GAZZÂLÎ (Imam) (1978), El-Munkiz Mine’d-Dallâl (trc. Dalâletten Hidâyete (trc. A. Subhi Firat), Istanbul.
 • IBN HALDÛN (1988, II), Mukaddime (trc. Z. Kadirî Ugan), Istanbul.
 • INALCIK, Halil (1973), The Ottoman Empire, The Classical Age, 1300-1600, London.
 • KRITOVULOS (1328), Târîh-i Sultân Mehmed Hân-i Sânî (trc. Karolidi, TOEM eki.), Istanbul.
 • LEKESIZ, M. Hulûsi (1989), Osmanli Ilmî Zihniyetinde Degisme (Tesekkül- Gelisme-Ç özülme:XV-XVII. Yüzyillar) H. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü (basilmamis Yüksek Lisans tezi), Ankara.
 • MECDÎ Mehmed Efendi (1989), Hadâ’iku’s-Sakâ’ik (Sakâ’ik-i Nu’mâniye ve Zeyilleri, 1), nesr. A. Özcan, Istanbul.
 • NASR, Seyyid Hüseyin (1989), Islâm ve Ilim (trc. I. Kutluer), Istanbul.
 • ATÂYÎ, Nev’î-zâde (1989, I-II), Hadâ’iku’l-Hakâ’ik fî Tekmileti’s-Saka’ik (Zeyl-i Sakâ’ik; Sakâ’ik-i Nu’mâniye ve Zeyilleri, 2) nesr. A. Özcan, Istanbul.
 • SEMSEDDIN SÂMÎ (1317, I-II), Kâmûs -i Türkî, Istanbul.
 • SEYHÎ Mehmed Efendi (1989, I-II), Vekâyi’u’l-Fuzalâ (Sakâ’ik-i Numaniye ve Zeyilleri, 3) nesr. A. Özcan, Istanbul.
 • TASKÖPRÜLÜ -ZÂDE Ahmed Isamüddin (1313), Mevzû’atü’l-Ulûm, I-II, Istanbul.
 • ____________ (1328, I-III), Miftâhu’s-Sa’âde, Haydarâbâd (eserin tercümesi için bkz. Mevzû’atü’l-Ulûm, I -II, Istanbul 1313).
 • UNAN, Fahri (1990), “Dinde Tasfiye Yâhut Osmanli Sünnîligine Sünnî Muhâlefet: Birgivî Mehmed Efendi”, Türk Yurdu, X/36, Agustos.
 • ____________ (1993), Kurulusundan Günümüze Fâtih Külliyesi (basilmamis doktora tezi, H. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü; tashihleri ve indeksi tamamlanip sayfaya baglanmis bulunan eser, muhtemelen 2002 yili sonuna kadar TTK tarafindan yayimlanmis olacaktir ), Ankara.
 • ____________ (1997), “Tasköprülü -zâde’nin Kaleminden XVI. Yüzyilin Ilim ve Âlim Anlayisi”, Osmanli Arastirmalari, XVII, Istanbul.
 • UZUNÇARSILI, Ismail Hakki (1988), Osmanli Devletinin Ilmiye Teskilâti, Ankara (1965).
 • ÜNVER, Süheyl (1946), Fatih, Külliyesi ve Zamani Ilim Hayati, Istanbul.

OSMANLI MEDRESE ULEMÂSI: ILIM ANLAYISI ve ILMÎ VERIM

Yıl 2003, Cilt: 3 Sayı: 5, 14 - 34, 01.02.2003

Kaynakça

 • ADIVAR, Adnan (1982), Osmanli Türklerinde Ilim, Istanbul (1943).
 • ATAY, Hüseyin (1983), Osmanlilarda Yüksek Din Egitimi, Istanbul.
 • BALTACI, Câhid (1976), XV-XVI. Yüzyillarda Osmanli Medreseleri, Istanbul.
 • BiLge, Mustafa (1984), Ilk Osmanli Medreseleri, Istanbul.
 • BIRGIVÎ Mehmed Ef. (1256), Tekmile-i Terceme-i Tarîkat-i Muhammediyye (Vidâdî trc.), Istanbul.
 • FÂRÂBÎ (1989), Ihsâ’u’l-Ulûm (Ilimlerin Sayimi) (trc. A. Ates), Istanbul.
 • Fâtih Mehmed II Vakfiyeleri, VGM yay., nr. 1, Ankara 1938.
 • GAZZÂLÎ (Imam) (1978), El-Munkiz Mine’d-Dallâl (trc. Dalâletten Hidâyete (trc. A. Subhi Firat), Istanbul.
 • IBN HALDÛN (1988, II), Mukaddime (trc. Z. Kadirî Ugan), Istanbul.
 • INALCIK, Halil (1973), The Ottoman Empire, The Classical Age, 1300-1600, London.
 • KRITOVULOS (1328), Târîh-i Sultân Mehmed Hân-i Sânî (trc. Karolidi, TOEM eki.), Istanbul.
 • LEKESIZ, M. Hulûsi (1989), Osmanli Ilmî Zihniyetinde Degisme (Tesekkül- Gelisme-Ç özülme:XV-XVII. Yüzyillar) H. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü (basilmamis Yüksek Lisans tezi), Ankara.
 • MECDÎ Mehmed Efendi (1989), Hadâ’iku’s-Sakâ’ik (Sakâ’ik-i Nu’mâniye ve Zeyilleri, 1), nesr. A. Özcan, Istanbul.
 • NASR, Seyyid Hüseyin (1989), Islâm ve Ilim (trc. I. Kutluer), Istanbul.
 • ATÂYÎ, Nev’î-zâde (1989, I-II), Hadâ’iku’l-Hakâ’ik fî Tekmileti’s-Saka’ik (Zeyl-i Sakâ’ik; Sakâ’ik-i Nu’mâniye ve Zeyilleri, 2) nesr. A. Özcan, Istanbul.
 • SEMSEDDIN SÂMÎ (1317, I-II), Kâmûs -i Türkî, Istanbul.
 • SEYHÎ Mehmed Efendi (1989, I-II), Vekâyi’u’l-Fuzalâ (Sakâ’ik-i Numaniye ve Zeyilleri, 3) nesr. A. Özcan, Istanbul.
 • TASKÖPRÜLÜ -ZÂDE Ahmed Isamüddin (1313), Mevzû’atü’l-Ulûm, I-II, Istanbul.
 • ____________ (1328, I-III), Miftâhu’s-Sa’âde, Haydarâbâd (eserin tercümesi için bkz. Mevzû’atü’l-Ulûm, I -II, Istanbul 1313).
 • UNAN, Fahri (1990), “Dinde Tasfiye Yâhut Osmanli Sünnîligine Sünnî Muhâlefet: Birgivî Mehmed Efendi”, Türk Yurdu, X/36, Agustos.
 • ____________ (1993), Kurulusundan Günümüze Fâtih Külliyesi (basilmamis doktora tezi, H. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü; tashihleri ve indeksi tamamlanip sayfaya baglanmis bulunan eser, muhtemelen 2002 yili sonuna kadar TTK tarafindan yayimlanmis olacaktir ), Ankara.
 • ____________ (1997), “Tasköprülü -zâde’nin Kaleminden XVI. Yüzyilin Ilim ve Âlim Anlayisi”, Osmanli Arastirmalari, XVII, Istanbul.
 • UZUNÇARSILI, Ismail Hakki (1988), Osmanli Devletinin Ilmiye Teskilâti, Ankara (1965).
 • ÜNVER, Süheyl (1946), Fatih, Külliyesi ve Zamani Ilim Hayati, Istanbul.
Toplam 24 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Fahri Unan Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 2003
Yayımlandığı Sayı Yıl 2003 Cilt: 3 Sayı: 5

Kaynak Göster

APA Unan, F. (2003). OSMANLI MEDRESE ULEMÂSI: ILIM ANLAYISI ve ILMÎ VERIM. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(5), 14-34.
AMA Unan F. OSMANLI MEDRESE ULEMÂSI: ILIM ANLAYISI ve ILMÎ VERIM. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Şubat 2003;3(5):14-34.
Chicago Unan, Fahri. “OSMANLI MEDRESE ULEMÂSI: ILIM ANLAYISI Ve ILMÎ VERIM”. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3, sy. 5 (Şubat 2003): 14-34.
EndNote Unan F (01 Şubat 2003) OSMANLI MEDRESE ULEMÂSI: ILIM ANLAYISI ve ILMÎ VERIM. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 5 14–34.
IEEE F. Unan, “OSMANLI MEDRESE ULEMÂSI: ILIM ANLAYISI ve ILMÎ VERIM”, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 3, sy. 5, ss. 14–34, 2003.
ISNAD Unan, Fahri. “OSMANLI MEDRESE ULEMÂSI: ILIM ANLAYISI Ve ILMÎ VERIM”. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3/5 (Şubat 2003), 14-34.
JAMA Unan F. OSMANLI MEDRESE ULEMÂSI: ILIM ANLAYISI ve ILMÎ VERIM. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2003;3:14–34.
MLA Unan, Fahri. “OSMANLI MEDRESE ULEMÂSI: ILIM ANLAYISI Ve ILMÎ VERIM”. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 3, sy. 5, 2003, ss. 14-34.
Vancouver Unan F. OSMANLI MEDRESE ULEMÂSI: ILIM ANLAYISI ve ILMÎ VERIM. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2003;3(5):14-3.