BibTex RIS Kaynak Göster

TÜRKIYE’DE 1994-2001 DÖNEMINDE UYGULANAN ISTIKRAR POLITIKALARI

Yıl 2003, Cilt: 3 Sayı: 5, 86 - 108, 01.02.2003

Öz

1980 sonrasi dönemde Türkiye kronik bir enflasyon ülkesi olmus ve 1990’dan sonra bu olguya siyasal istikrarsizlik unsuru da eklenmistir. 24 Ocak Kararlari’ndan sonra IMF destekli programda ana amaç, kisa dönemde yüksek enflasyon oranini düsürmek, uzun dönemde ithal ikameci politikalara göre sekillenmis olan sanayilesme stratejisini disa açik hale getirmekti. O dönemde esnek kurlara geçis, piyasa mekanizmasina daha fazla agirlik verilmesi, özellestirme ve finansal piyasalarin gelistirilmesi, ithalat ve kambiyo rejimlerinin liberallestirilmesi gibi pek çok yapisal reforma gidilmisti. Ancak gerçeklestirilen reformlarin kurumsallastirilamamasi, özellikle denetim ve cezai yaptirimin yetersizligi neticesinde, 1990’dan sonra ekonomide istikrarsizlik ve dengesizlikler belirgin bir sekilde yeniden ortaya çikmaya baslamistir. 1990-2000 döneminde istikrarsizlik ve dengesizliklerin bir sonucu olarak Türkiye, iki kez daha IMF destekli istikrar paketi uygulama zorunluluguna girdi. Her iki politika deneyiminde de temel amaç istikrarsiz ve yüksek düzeylerde seyreden enflasyonu düsürmek ve mali-parasal disiplini saglamakti. Bu çalismanin amaci, 1990’li yillarda gerçeklestirilmeye çalisilan istikrar paketlerinden ilkinin sonuçlarini degerlendirmek ve ikincisinin muhtemel etkilerini tartismaktir

Kaynakça

 • AKAT A. S., “Kronik Enflasyonla Mücadele: Sorunlar, Çözümler, Tereddütler”, Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yil: 29, Sayi:2, (1992.
 • ALTINKEMER M., (1996), “Problems with Stabilization Programs and an Outline for a Turkish Stabilization”, The Central Bank of Republic of Turkey, Discussion Paper No:9624.
 • BEGG D., S. FISCHER and R. DORNBUSCH., (1987), Economics, London.
 • BRUNO M., (1991). “High Inflation and the Nominal Anchors of an Open Ec onomy ” Essays in International Finance, Princeton, New Jersey, No:183.
 • CONDORE T., V. CORBO and J. DE MELO., “Exchange Rate Disinflation, Wage Rigidity, and Capital Inflows”, Journal of Development Economics, Vol: 32, No:1, 1990.
 • ÇAGLAR Ü., “Istikrar Polit ikalarinda Nominal Çapa Seçimi ve Para Ikamesi”, Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yil: 34, Sayi:11, 1997.
 • DORNBUSCH R. ve S. FISCHER., (1998), Makroekonomi , (Çev. Salih Ak vd.), Istanbul.
 • DORNBUSCH R., “Credibility and Stabilization”, Quartly Journal of Economics, 1991.
 • ERUGRUL A., “Iktisadi Istikrar Programi ve Bir Yapisal Düzenleme: Türk Bankacilik Sistemi”, Iktisat, Isletme ve Finans, Yil: 15, Sayi:170, 2000.
 • FISCHER S., “Stopping High Inflation: The Israeli Stabilization Program, 1985-86”, The American Economic Review, Vol: 77, No:2, 1987.
 • GERNI C. , (1992), “Türkiye’de 1980-1990 Döneminde Uygulanan Istikrar Politikalari Üzerine Bir Degerlendirme”, 3. Izmir Iktisat Kongresi, Cilt:1.
 • KAMINSKY G. L. and C. M. REINHART., “On Crises, Contagion, and Confusion”, Journal of Internati onal Economics, Vol: 51, No:1, 2000.
 • KAMINSKY G. L. and C. M. REINHART., “The Twin Crises: The Causes of Banking and Balance-of-Payments Problems”, The American Economic Review, Vol: 89, No: 3, 1999.
 • KHAN M. S., “Stabilization and Economic Growth in Developing Countries”, The Pakistan Development Review, Vol:XXVI, No:3, 1987.
 • KIGUEL M. A. and N. LIVIATAN., “Inflationary Rigidities and Orthodox Stabilization Policies: Lessons from Latin America”, The World Bank Economic Review, Vol: 2, No:2, 1988.
 • KARLUK R., (1999), Türkiye Ekonomisi, Istanbul.
 • KAZGAN G., (1997), Küresellesme ve Yeni Ekonomik Düzen, Istanbul.
 • NAZMI N., “Exchange Rate-Based Stabilization in Latin America”, World Development, Vol:25, No:4, 1997.
 • OKTAR S., “Para Programi, Kredibilite ve Fiyat Istikrari”, Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yil:34, Sayi:11, 1997.
 • PARASIZ M. I., (1995), Kriz Ekonomisi, Bursa.
 • ROSENBERG J. and Ben-Zion ZILBERFARB., “The Sort -Run Inflation Tax in a High-Inflation Economy”, Applied Economics, Vol:27, 1995.
 • SENER O., (1998), Kamu Ekonomisi, Istanbul.
 • TANZI V., “Fiscal Disequilibrium in Developing Countries”, World Development, Vol:10, 1982.
 • URIBE M., “Comparing the Welfare Costs and Initial Dynamics of Alternative Inflation Stabilization Policies”, Journal of Development Economics, Vol:55, .1999.
 • DIE Muhtelif Tarihler Için Çesitli Istatistikler.
 • DPT Muhtelif Tarihler Için Çesitli Ekonomik Göstergeler.
 • T.C. Merkez Bankasi, Muhtelif Tarihler Için Çesitli Istatistikler.
 • T.C. Merkez Bankasi, 18 Ocak 2002’de Hörst Köhler’de IMF’e Sunulan Niyet Mektubu.

TÜRKIYE’DE 1994-2001 DÖNEMINDE UYGULANAN ISTIKRAR POLITIKALARI

Yıl 2003, Cilt: 3 Sayı: 5, 86 - 108, 01.02.2003

Öz

Kaynakça

 • AKAT A. S., “Kronik Enflasyonla Mücadele: Sorunlar, Çözümler, Tereddütler”, Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yil: 29, Sayi:2, (1992.
 • ALTINKEMER M., (1996), “Problems with Stabilization Programs and an Outline for a Turkish Stabilization”, The Central Bank of Republic of Turkey, Discussion Paper No:9624.
 • BEGG D., S. FISCHER and R. DORNBUSCH., (1987), Economics, London.
 • BRUNO M., (1991). “High Inflation and the Nominal Anchors of an Open Ec onomy ” Essays in International Finance, Princeton, New Jersey, No:183.
 • CONDORE T., V. CORBO and J. DE MELO., “Exchange Rate Disinflation, Wage Rigidity, and Capital Inflows”, Journal of Development Economics, Vol: 32, No:1, 1990.
 • ÇAGLAR Ü., “Istikrar Polit ikalarinda Nominal Çapa Seçimi ve Para Ikamesi”, Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yil: 34, Sayi:11, 1997.
 • DORNBUSCH R. ve S. FISCHER., (1998), Makroekonomi , (Çev. Salih Ak vd.), Istanbul.
 • DORNBUSCH R., “Credibility and Stabilization”, Quartly Journal of Economics, 1991.
 • ERUGRUL A., “Iktisadi Istikrar Programi ve Bir Yapisal Düzenleme: Türk Bankacilik Sistemi”, Iktisat, Isletme ve Finans, Yil: 15, Sayi:170, 2000.
 • FISCHER S., “Stopping High Inflation: The Israeli Stabilization Program, 1985-86”, The American Economic Review, Vol: 77, No:2, 1987.
 • GERNI C. , (1992), “Türkiye’de 1980-1990 Döneminde Uygulanan Istikrar Politikalari Üzerine Bir Degerlendirme”, 3. Izmir Iktisat Kongresi, Cilt:1.
 • KAMINSKY G. L. and C. M. REINHART., “On Crises, Contagion, and Confusion”, Journal of Internati onal Economics, Vol: 51, No:1, 2000.
 • KAMINSKY G. L. and C. M. REINHART., “The Twin Crises: The Causes of Banking and Balance-of-Payments Problems”, The American Economic Review, Vol: 89, No: 3, 1999.
 • KHAN M. S., “Stabilization and Economic Growth in Developing Countries”, The Pakistan Development Review, Vol:XXVI, No:3, 1987.
 • KIGUEL M. A. and N. LIVIATAN., “Inflationary Rigidities and Orthodox Stabilization Policies: Lessons from Latin America”, The World Bank Economic Review, Vol: 2, No:2, 1988.
 • KARLUK R., (1999), Türkiye Ekonomisi, Istanbul.
 • KAZGAN G., (1997), Küresellesme ve Yeni Ekonomik Düzen, Istanbul.
 • NAZMI N., “Exchange Rate-Based Stabilization in Latin America”, World Development, Vol:25, No:4, 1997.
 • OKTAR S., “Para Programi, Kredibilite ve Fiyat Istikrari”, Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yil:34, Sayi:11, 1997.
 • PARASIZ M. I., (1995), Kriz Ekonomisi, Bursa.
 • ROSENBERG J. and Ben-Zion ZILBERFARB., “The Sort -Run Inflation Tax in a High-Inflation Economy”, Applied Economics, Vol:27, 1995.
 • SENER O., (1998), Kamu Ekonomisi, Istanbul.
 • TANZI V., “Fiscal Disequilibrium in Developing Countries”, World Development, Vol:10, 1982.
 • URIBE M., “Comparing the Welfare Costs and Initial Dynamics of Alternative Inflation Stabilization Policies”, Journal of Development Economics, Vol:55, .1999.
 • DIE Muhtelif Tarihler Için Çesitli Istatistikler.
 • DPT Muhtelif Tarihler Için Çesitli Ekonomik Göstergeler.
 • T.C. Merkez Bankasi, Muhtelif Tarihler Için Çesitli Istatistikler.
 • T.C. Merkez Bankasi, 18 Ocak 2002’de Hörst Köhler’de IMF’e Sunulan Niyet Mektubu.
Toplam 28 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Ö Selçuk Emsen Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 2003
Yayımlandığı Sayı Yıl 2003 Cilt: 3 Sayı: 5

Kaynak Göster

APA Emsen, Ö. S. (2003). TÜRKIYE’DE 1994-2001 DÖNEMINDE UYGULANAN ISTIKRAR POLITIKALARI. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(5), 86-108.
AMA Emsen ÖS. TÜRKIYE’DE 1994-2001 DÖNEMINDE UYGULANAN ISTIKRAR POLITIKALARI. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Şubat 2003;3(5):86-108.
Chicago Emsen, Ö Selçuk. “TÜRKIYE’DE 1994-2001 DÖNEMINDE UYGULANAN ISTIKRAR POLITIKALARI”. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3, sy. 5 (Şubat 2003): 86-108.
EndNote Emsen ÖS (01 Şubat 2003) TÜRKIYE’DE 1994-2001 DÖNEMINDE UYGULANAN ISTIKRAR POLITIKALARI. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 5 86–108.
IEEE Ö. S. Emsen, “TÜRKIYE’DE 1994-2001 DÖNEMINDE UYGULANAN ISTIKRAR POLITIKALARI”, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 3, sy. 5, ss. 86–108, 2003.
ISNAD Emsen, Ö Selçuk. “TÜRKIYE’DE 1994-2001 DÖNEMINDE UYGULANAN ISTIKRAR POLITIKALARI”. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3/5 (Şubat 2003), 86-108.
JAMA Emsen ÖS. TÜRKIYE’DE 1994-2001 DÖNEMINDE UYGULANAN ISTIKRAR POLITIKALARI. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2003;3:86–108.
MLA Emsen, Ö Selçuk. “TÜRKIYE’DE 1994-2001 DÖNEMINDE UYGULANAN ISTIKRAR POLITIKALARI”. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 3, sy. 5, 2003, ss. 86-108.
Vancouver Emsen ÖS. TÜRKIYE’DE 1994-2001 DÖNEMINDE UYGULANAN ISTIKRAR POLITIKALARI. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2003;3(5):86-108.