BibTex RIS Kaynak Göster

KIBRIS VE AVRUPA BIRLIGI ILISKILERI-I

Yıl 2003, Cilt: 3 Sayı: 5, 165 - 187, 01.02.2003

Kaynakça

 • ACAR Irfan C., (1993), Dis Politika, Ankara.
 • AIKIN Cemal., (1987), “Turkish Republic of Northern Cyprus-EC Relations”, The Middle East and Eastern Mediterranean; Receat Economic and Political Development, Girne.
 • ALASYA Halil F., “Kibris Rum Yönetimi’nin Hukukî Statüsü”, Kibris Mektubu, Sayi:2, Kasim 1987.
 • ARAT Tugrul., (1993), Avrupa Topluluklari Adalet Divani , Ankara.
 • ARMAOGLU Fahir., (1989), 20. Yüzyil Siyasî Tarihi 1914-1980, Türkiye Is Bankasi Kültür Yayinlari, Ankara.
 • ARMAOGLU F., (1991), 20. Yüzyil Siyasî Tarihi (1980-1990), C.II, Türkiye Is Bankasi Yayinlari, Ankara.
 • ARMAOGLU F.,“KKTC-Türkiye Ittifaki”, Tercüman Gazetesi, 3 Ekim 1990.
 • ARMAOGLU Fahir., “KKTC-Türkiye Ittifaki”, Tercüman Gazetesi, 3 Ekim 1990.
 • ARSAVA Ayse Füsun., (1990), Avrupa Topluluklari Hukuku ve Bu Hukukun Ulusal Alanda Uygulanmasindan Dogan Sorunlar , Ankara.
 • ARSAVA A.Füsun., (1989), Roma Antlasmasinda Önkarar Prosedürü ve Bu Prosedür Çerçevesinde Dogan Sorunlar , Ankara.
 • BIRAND Mehmet Ali., “Essen’de Ankara, Atina ve Kibris Konusuluyor”, Sabah Gazetesi, 9 Aralik 1994.
 • ELEKDAG Sükrü., “Denktas ve Montre ux Kapani”, Milliyet Gazetesi, 28 Temmuz 1997.
 • GAZIOGLU Ahmet C., “AET’ye Tam Üyelik ve Megali Idea’ya Yeni bir Kilif”, Kibris Sorunu ve Bagimsizligi, Lefkosa, 1986.
 • GÜLEN Alaeddin., (1998), Bellekte Kalanlar , (basildigi yer ve matbaa adi yok).
 • GÜREL Sükrü S., (1993), Tarihsel Boyut Içinde Türk-Yunan Iliskileri (1821-1993), Ankara.
 • Helsinki Zirvesi Ardindan Türkiye-AB Iliskileri - 15 Kasim 1999, (2000), Avrupa Birligi Dernegi Yayinlari, Ankara.
 • KARLUK Ridvan., (1994), Avrupa Birligi ve Türkiye , Eskisehir.
 • Kibris Sorunu Gelismeler ve Görüsler, (1990), Haz: Siyasi ve Sosyal Arastirmalar (Sisa), Istanbul.
 • LÜLE Zeynel., “Avrupa’dan Set Kibris Raporu”, Hürriyet Gazetesi, 6 Eylül 2001.
 • LÜLE Zeynel., “AP’den Kibris Ültimatomu”, Hürriyet Gazetesi, 5 Eylül 2001.
 • MANDELSON Maurice : (1997), “The Application of The Republic of Cyprus to Join The European Union”, London.
 • MANISALI Erol., “Gümrük Birligi Yunan Vetosu, Kibris ve Ege”, Türkiye Günlügü, S:32, Ocak-Subat 1995.
 • MANISALI Erol., “Kibris’ta Yarin Baris Saglamak Istiyorsak, Gerçekleri Bugün Görmeliyiz”, Milliyet Gazetesi, 17 Ekim 1992.
 • ÖZGÖKER C. Ugur., “Türkiye-Avrupa Toplulugu Iliskilerinde Kibris Sorunu”, Bülten, Türk Demokrasi Vakfi Yayin Organi, IX (Nisan 1991).
 • RENKSIZBULUT Mustafa., “AET -Kibris Ortaklik Ilis kileri (3)”, Iktisadî Kalkinma Vakfi Dergisi, II/XV Mayis 1982.
 • RENKSIZBULUT Mustafa., “AET -Kibris Ortaklik Iliskileri (2)”, Iktisadî Kalkinma Vakfi Dergisi, II/XIV Nisan 1982.
 • RENKSIZBULUT Mustafa., “AET-Kibris Ortaklik Iliskileri(1)”, Iktisadî Kalkinma Vakfi Dergisi, II/XIII (Mart 1982).
 • ROSSIDOU Maria - LASONOS Tinos., : “Ilk Attila Etek Giyiyordu”, Diefnis Sosyalismos, Lefkosa, Temmuz -Agustos 1991.
 • SAMI Kohen., “Kibris Artik Dünya Gündeminde” : Milliyet Gazetesi, 25 Haziran 1997.
 • SOYSAL Mümtaz., “Diyet”, Hürriyet Gazetesi, 7 Mart 1995.
 • TAMKOÇ Metin., “Kibris Cumhuriyeti’nin Devletler Hukuku Yönünden Statüsü,” A.Ü.S.B.F.D, XL (Ocak-Aralik 1985), No:1-4.
 • TAMÇELIK Soyalp., “Güney Kibris Rum Yönetimi’nin AB Üyeligine Basvurusu ve Uluslararasi Hukuk”, KKTC Cumhurbaskanligi’na Sunulan Rapor , 21.01.1998.
 • TAMÇELIK Soyalp., “K.K.T.C. Cumhurbaskani Rauf Raif Denktas’in Kibris Meselesinde Vizyon”, Bilge, (1997 Kis) 11.
 • TAMÇELIK Soyalp., “Kibris Meselesi ile Ilgili Tespitler ve Öneriler”, Bilge, (Yaz 1997) S.17.
 • TAMÇELIK Soyalp., (1997), Avrupa Birligi Güney Kibris Rum Yönetimi Münasebetlerinin KKTC’ye Iktisadî, Siyasî ve Hukukî Tesirleri, Izmir.
 • TINÇ Ferai., “Ege’de, ABD’ye Yeni Rol”, Hürriyet Gazetesi, 2 Eylül 2001.
 • TINÇ Ferai., “Sagduyulu Bir Ses”, Hürriyet Gazetesi, 9 Eylül 2001.
 • TINÇ Ferai., “Denktas, Bu Kez Hakli”, Hürriyet Gazetesi, 7 Eylül 2001.
 • TOLUNER Sevin, (1984), Milletlerarasi Hukuk Dersleri, Devletin Yetkisi (Yer ve Kisiler Bakimindan Çerçevesi ve Niteligi), 3. Baski, Istanbul.
 • Türkiye-AB Iliskileri, (1995), T.C. Basbakanlik Dis Ticaret Müstesarligi, Ankara. Türkiye ile Avrupa Toplulugu Ortaklik Konseyi Kararlari, Dünya Ekonomi-Politika, Mart 1995.
 • YURTTAS Sükrü., (1989), Avrupa Toplulugu Hukuku, Istanbul.
 • “Papandreu: Birakin da Kibris AB’ye Girsin”, Sabah Gazetesi, 24 Mayis 2001.
 • “Çiller Dün Suskundu” : Sabah Gazetesi, 23 Haziran 1997.
 • “Kibris’la Entegrasyonda Ilk Adim”, Hürriyet Gazetesi, 26 Eylül 1994.
 • “Ankara’dan AP’ye Kibris Uyarisi”, Hürriyet Gazetesi, 7 Eylül 2001.
 • “Kibris’a Kadife Bosanma”, Hürriyet Gazetesi, 29 Mayis 2001.
 • “Kritik Bir Soru: Bedel Kibris mi?”, Hürriyet Gazetesi, 6 Mart 1995.
 • “T.C.’ye Kibris Pazarligi Teklif Edildi”, Kibris Gazetesi, 3 Subat 1995, s.4; “Kritik Bir
 • Soru : Bedel Kibris mi?” Hürriyet Gazetesi, 6 Mart 1995.
 • “Avrupa’ya Ç ifte Uyari”, Hürriyet Gazetesi, 30 Mayis 2001.
 • “Ingiltere’den Ambargo”, Cumhuriyet Gazetesi, 14 Kasim 1994.
 • “AB, Türkiye’yi Atladi”, Milliyet Gazetesi, 26 Haziran 1994.
 • “Güvenlik Konseyi, Gali Raporunu Ele Aliyor”, Kibris Gazetesi Özel Arsivi , Lefkosa, 10 Nisan 1992.
 • “Rumlar, Heinze Raporunu Çürütme Telasinda”, Kibris Gazetesi, 26 Ekim 1997, Sayi: 2962.
 • EC News Avrupa Topluluklari Komisyonu Türkiye Temsilcisi, II/4 (28 Ekim 1988).
 • EC News , I/4 (11 Aralik 1987).
 • EC News , VII/14 (9 Temmuz 1993).
 • EC News, IX/9 (8 Temmuz 1994).
 • Commission Opinion on The Application by Republic of Cyprus For Membership of 30 June 1990.
 • Proceedings of The Court of Justice and The Court of First Instance of European Communities.
 • Europe Agence Internationale: “Only Export Certificates Issued by The Republic of
 • Cyprus May Be Accepted by Member States”, No: 6267, 6 July 1994.
 • Europe Agence International: “Mr Denktash Over Accession to The EU” , No:6353, 9 November 1994.
 • Europe Agence Internationale, No.6267.
 • U.N. Security Counsil Resolutions on Cyprus 649 (1990) of 12 March 1990.
 • “Helsinki Zirvesi’nin Türkiye’yi Ilgilendiren 4-9 ve 12. Maddeleri”, Türkiye -Avrupa Birligi Dernegi Bülteni, Sayi:18, (Mart-2000), Ankara.
 • “Ruling on Cypriot Import Certificates”, Financial Times, 12 July 1994.
 • U.N. Security Council Resolution 649 (1990) of 12 March 1990, 1. ve 3. maddeler.
 • The Almanac of Cyprus 1992, Published by The Press and Information Office, Republic of Cyprus, Nicosia, 1991.
 • Türkiye Cumhuriyeti Disisleri Bakanligi 18 Eylül 1990 tarihli bülteni; KKTC, ÜKV Yay.
 • KKTC Basbakanlik Devlet Planlama Örgütü .
 • KKTC Cumhurbaskani Rauf Raif Denktas ile 26.06.1999 tarihinde yapilan mülakat.

KIBRIS VE AVRUPA BIRLIGI ILISKILERI-I

Yıl 2003, Cilt: 3 Sayı: 5, 165 - 187, 01.02.2003

Kaynakça

 • ACAR Irfan C., (1993), Dis Politika, Ankara.
 • AIKIN Cemal., (1987), “Turkish Republic of Northern Cyprus-EC Relations”, The Middle East and Eastern Mediterranean; Receat Economic and Political Development, Girne.
 • ALASYA Halil F., “Kibris Rum Yönetimi’nin Hukukî Statüsü”, Kibris Mektubu, Sayi:2, Kasim 1987.
 • ARAT Tugrul., (1993), Avrupa Topluluklari Adalet Divani , Ankara.
 • ARMAOGLU Fahir., (1989), 20. Yüzyil Siyasî Tarihi 1914-1980, Türkiye Is Bankasi Kültür Yayinlari, Ankara.
 • ARMAOGLU F., (1991), 20. Yüzyil Siyasî Tarihi (1980-1990), C.II, Türkiye Is Bankasi Yayinlari, Ankara.
 • ARMAOGLU F.,“KKTC-Türkiye Ittifaki”, Tercüman Gazetesi, 3 Ekim 1990.
 • ARMAOGLU Fahir., “KKTC-Türkiye Ittifaki”, Tercüman Gazetesi, 3 Ekim 1990.
 • ARSAVA Ayse Füsun., (1990), Avrupa Topluluklari Hukuku ve Bu Hukukun Ulusal Alanda Uygulanmasindan Dogan Sorunlar , Ankara.
 • ARSAVA A.Füsun., (1989), Roma Antlasmasinda Önkarar Prosedürü ve Bu Prosedür Çerçevesinde Dogan Sorunlar , Ankara.
 • BIRAND Mehmet Ali., “Essen’de Ankara, Atina ve Kibris Konusuluyor”, Sabah Gazetesi, 9 Aralik 1994.
 • ELEKDAG Sükrü., “Denktas ve Montre ux Kapani”, Milliyet Gazetesi, 28 Temmuz 1997.
 • GAZIOGLU Ahmet C., “AET’ye Tam Üyelik ve Megali Idea’ya Yeni bir Kilif”, Kibris Sorunu ve Bagimsizligi, Lefkosa, 1986.
 • GÜLEN Alaeddin., (1998), Bellekte Kalanlar , (basildigi yer ve matbaa adi yok).
 • GÜREL Sükrü S., (1993), Tarihsel Boyut Içinde Türk-Yunan Iliskileri (1821-1993), Ankara.
 • Helsinki Zirvesi Ardindan Türkiye-AB Iliskileri - 15 Kasim 1999, (2000), Avrupa Birligi Dernegi Yayinlari, Ankara.
 • KARLUK Ridvan., (1994), Avrupa Birligi ve Türkiye , Eskisehir.
 • Kibris Sorunu Gelismeler ve Görüsler, (1990), Haz: Siyasi ve Sosyal Arastirmalar (Sisa), Istanbul.
 • LÜLE Zeynel., “Avrupa’dan Set Kibris Raporu”, Hürriyet Gazetesi, 6 Eylül 2001.
 • LÜLE Zeynel., “AP’den Kibris Ültimatomu”, Hürriyet Gazetesi, 5 Eylül 2001.
 • MANDELSON Maurice : (1997), “The Application of The Republic of Cyprus to Join The European Union”, London.
 • MANISALI Erol., “Gümrük Birligi Yunan Vetosu, Kibris ve Ege”, Türkiye Günlügü, S:32, Ocak-Subat 1995.
 • MANISALI Erol., “Kibris’ta Yarin Baris Saglamak Istiyorsak, Gerçekleri Bugün Görmeliyiz”, Milliyet Gazetesi, 17 Ekim 1992.
 • ÖZGÖKER C. Ugur., “Türkiye-Avrupa Toplulugu Iliskilerinde Kibris Sorunu”, Bülten, Türk Demokrasi Vakfi Yayin Organi, IX (Nisan 1991).
 • RENKSIZBULUT Mustafa., “AET -Kibris Ortaklik Ilis kileri (3)”, Iktisadî Kalkinma Vakfi Dergisi, II/XV Mayis 1982.
 • RENKSIZBULUT Mustafa., “AET -Kibris Ortaklik Iliskileri (2)”, Iktisadî Kalkinma Vakfi Dergisi, II/XIV Nisan 1982.
 • RENKSIZBULUT Mustafa., “AET-Kibris Ortaklik Iliskileri(1)”, Iktisadî Kalkinma Vakfi Dergisi, II/XIII (Mart 1982).
 • ROSSIDOU Maria - LASONOS Tinos., : “Ilk Attila Etek Giyiyordu”, Diefnis Sosyalismos, Lefkosa, Temmuz -Agustos 1991.
 • SAMI Kohen., “Kibris Artik Dünya Gündeminde” : Milliyet Gazetesi, 25 Haziran 1997.
 • SOYSAL Mümtaz., “Diyet”, Hürriyet Gazetesi, 7 Mart 1995.
 • TAMKOÇ Metin., “Kibris Cumhuriyeti’nin Devletler Hukuku Yönünden Statüsü,” A.Ü.S.B.F.D, XL (Ocak-Aralik 1985), No:1-4.
 • TAMÇELIK Soyalp., “Güney Kibris Rum Yönetimi’nin AB Üyeligine Basvurusu ve Uluslararasi Hukuk”, KKTC Cumhurbaskanligi’na Sunulan Rapor , 21.01.1998.
 • TAMÇELIK Soyalp., “K.K.T.C. Cumhurbaskani Rauf Raif Denktas’in Kibris Meselesinde Vizyon”, Bilge, (1997 Kis) 11.
 • TAMÇELIK Soyalp., “Kibris Meselesi ile Ilgili Tespitler ve Öneriler”, Bilge, (Yaz 1997) S.17.
 • TAMÇELIK Soyalp., (1997), Avrupa Birligi Güney Kibris Rum Yönetimi Münasebetlerinin KKTC’ye Iktisadî, Siyasî ve Hukukî Tesirleri, Izmir.
 • TINÇ Ferai., “Ege’de, ABD’ye Yeni Rol”, Hürriyet Gazetesi, 2 Eylül 2001.
 • TINÇ Ferai., “Sagduyulu Bir Ses”, Hürriyet Gazetesi, 9 Eylül 2001.
 • TINÇ Ferai., “Denktas, Bu Kez Hakli”, Hürriyet Gazetesi, 7 Eylül 2001.
 • TOLUNER Sevin, (1984), Milletlerarasi Hukuk Dersleri, Devletin Yetkisi (Yer ve Kisiler Bakimindan Çerçevesi ve Niteligi), 3. Baski, Istanbul.
 • Türkiye-AB Iliskileri, (1995), T.C. Basbakanlik Dis Ticaret Müstesarligi, Ankara. Türkiye ile Avrupa Toplulugu Ortaklik Konseyi Kararlari, Dünya Ekonomi-Politika, Mart 1995.
 • YURTTAS Sükrü., (1989), Avrupa Toplulugu Hukuku, Istanbul.
 • “Papandreu: Birakin da Kibris AB’ye Girsin”, Sabah Gazetesi, 24 Mayis 2001.
 • “Çiller Dün Suskundu” : Sabah Gazetesi, 23 Haziran 1997.
 • “Kibris’la Entegrasyonda Ilk Adim”, Hürriyet Gazetesi, 26 Eylül 1994.
 • “Ankara’dan AP’ye Kibris Uyarisi”, Hürriyet Gazetesi, 7 Eylül 2001.
 • “Kibris’a Kadife Bosanma”, Hürriyet Gazetesi, 29 Mayis 2001.
 • “Kritik Bir Soru: Bedel Kibris mi?”, Hürriyet Gazetesi, 6 Mart 1995.
 • “T.C.’ye Kibris Pazarligi Teklif Edildi”, Kibris Gazetesi, 3 Subat 1995, s.4; “Kritik Bir
 • Soru : Bedel Kibris mi?” Hürriyet Gazetesi, 6 Mart 1995.
 • “Avrupa’ya Ç ifte Uyari”, Hürriyet Gazetesi, 30 Mayis 2001.
 • “Ingiltere’den Ambargo”, Cumhuriyet Gazetesi, 14 Kasim 1994.
 • “AB, Türkiye’yi Atladi”, Milliyet Gazetesi, 26 Haziran 1994.
 • “Güvenlik Konseyi, Gali Raporunu Ele Aliyor”, Kibris Gazetesi Özel Arsivi , Lefkosa, 10 Nisan 1992.
 • “Rumlar, Heinze Raporunu Çürütme Telasinda”, Kibris Gazetesi, 26 Ekim 1997, Sayi: 2962.
 • EC News Avrupa Topluluklari Komisyonu Türkiye Temsilcisi, II/4 (28 Ekim 1988).
 • EC News , I/4 (11 Aralik 1987).
 • EC News , VII/14 (9 Temmuz 1993).
 • EC News, IX/9 (8 Temmuz 1994).
 • Commission Opinion on The Application by Republic of Cyprus For Membership of 30 June 1990.
 • Proceedings of The Court of Justice and The Court of First Instance of European Communities.
 • Europe Agence Internationale: “Only Export Certificates Issued by The Republic of
 • Cyprus May Be Accepted by Member States”, No: 6267, 6 July 1994.
 • Europe Agence International: “Mr Denktash Over Accession to The EU” , No:6353, 9 November 1994.
 • Europe Agence Internationale, No.6267.
 • U.N. Security Counsil Resolutions on Cyprus 649 (1990) of 12 March 1990.
 • “Helsinki Zirvesi’nin Türkiye’yi Ilgilendiren 4-9 ve 12. Maddeleri”, Türkiye -Avrupa Birligi Dernegi Bülteni, Sayi:18, (Mart-2000), Ankara.
 • “Ruling on Cypriot Import Certificates”, Financial Times, 12 July 1994.
 • U.N. Security Council Resolution 649 (1990) of 12 March 1990, 1. ve 3. maddeler.
 • The Almanac of Cyprus 1992, Published by The Press and Information Office, Republic of Cyprus, Nicosia, 1991.
 • Türkiye Cumhuriyeti Disisleri Bakanligi 18 Eylül 1990 tarihli bülteni; KKTC, ÜKV Yay.
 • KKTC Basbakanlik Devlet Planlama Örgütü .
 • KKTC Cumhurbaskani Rauf Raif Denktas ile 26.06.1999 tarihinde yapilan mülakat.
Toplam 72 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Soyalp Tamçelık Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 2003
Yayımlandığı Sayı Yıl 2003 Cilt: 3 Sayı: 5

Kaynak Göster

APA Tamçelık, S. (2003). KIBRIS VE AVRUPA BIRLIGI ILISKILERI-I. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(5), 165-187.
AMA Tamçelık S. KIBRIS VE AVRUPA BIRLIGI ILISKILERI-I. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Şubat 2003;3(5):165-187.
Chicago Tamçelık, Soyalp. “KIBRIS VE AVRUPA BIRLIGI ILISKILERI-I”. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3, sy. 5 (Şubat 2003): 165-87.
EndNote Tamçelık S (01 Şubat 2003) KIBRIS VE AVRUPA BIRLIGI ILISKILERI-I. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 5 165–187.
IEEE S. Tamçelık, “KIBRIS VE AVRUPA BIRLIGI ILISKILERI-I”, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 3, sy. 5, ss. 165–187, 2003.
ISNAD Tamçelık, Soyalp. “KIBRIS VE AVRUPA BIRLIGI ILISKILERI-I”. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3/5 (Şubat 2003), 165-187.
JAMA Tamçelık S. KIBRIS VE AVRUPA BIRLIGI ILISKILERI-I. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2003;3:165–187.
MLA Tamçelık, Soyalp. “KIBRIS VE AVRUPA BIRLIGI ILISKILERI-I”. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 3, sy. 5, 2003, ss. 165-87.
Vancouver Tamçelık S. KIBRIS VE AVRUPA BIRLIGI ILISKILERI-I. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2003;3(5):165-87.