BibTex RIS Kaynak Göster

PAZARLAMADA YENİ AÇILIM: BİREBİR PAZARLAMA VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2004, Cilt: 5 Sayı: 9, 155 - 167, 01.02.2004

Kaynakça

 • BALLANTYNE, D., (2000), “Internal Relatinoship Marketing: A Strategy for Knowledge Renewal”, The International Journal of Bank Marketing, Vol.18,No.6, s.274-286.
 • “Bir Guru’nun Ardından CRM’e Bakış”, İnfomag Aylık Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi, (Nisan: 2001), İstanbul.
 • Capital Aylık Ekonomi Dergisi,(2000), İstanbul.
 • CYR, D., (2000), In Searc Of CRM, Vol, 17, No,1.s., 51-54.
 • DENİZ, R.B., (2002), “Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) ve Elektronik Ortamda Müşteri İlişkileri Yönetimi (E-CRM) Uygulamalarının İşletmelere Sağladığı Yararlar”, Pazarlama Dünyası Dergisi, İstanbul.
 • “E-İş’te Başarılı Yöneticinin Yol Haritası”,(2001),Globus Aylık Ekonomi Dergisi Eki, İstanbul.
 • ERDOĞAN, İ., (1999), Satış İçin Temel Satıcı Davranışları, İstanbul.
 • ERSOY, N. F., (2002), “Finansal Hizmetlerde Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)”, Pazarlama Dünyası Dergisi, İstanbul.
 • FELDMAN, M. J., (1999), One To One Marketing, Vol,36,No,7.s.,35-38.
 • GALBREATH, J., ROGERS, T., (1999), ”Customer Relationship Leadership:A Leadership and Motivation Model for the twenty-first”, The TQM Magazine, Vo. 11,No.3,s.,161-171.
 • GEL, O.C., (2002), CRM Yolculuğu, İstanbul.
 • İNAL, M.E., (1996), “İlişki Pazarlaması”, Pazarlama Dünyası Dergisi, İstanbul.
 • JOHSON, M., (1996), Gelecek Bin Yılda Yönetim, (Çev.Sinem GÜL),İstanbul.
 • KARABACAKOĞLU,Ç.,(2002),”Çağdaş Pazarlama Yönetiminde Yeni Bir Açılım: Müşteri İlişkileri Yönetimi”,Anahtar Dergisi, Ankara.
 • KIRIM, A., (2001), Strateji ve Bire Bir Pazarlama, İstanbul.
 • KIRIM,A., (2000), ”CRM ile İlgili Bazı Önemli Uyarılar-2”, www.milliyet.com.tr
 • “Kişiselleştirme”, (2001), İnfomag Aylık Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi, İstanbul.
 • KOTLER. P., (2000), (Çev. Ayşe ÖZYAĞCILAR),Kotler ve Pazarlama, İstanbul.
 • “Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)”,(2002), Mediacat Aylık Pazarlama İletişimi Dergisi, İstanbul.
 • ODABAŞI, Y., (2000), Satışta ve Pazarlamada Müşteri İlişkileri Yönetimi,İstanbul.
 • ÖZGENER, Ş., (2002), ”İç Anadolu Bölgesindeki Küçük ve Orta Boy İşletmelerde Müşteri www.stratejiyonetim.com. Üzerine Bir Araştırma”
 • PAPATYA, G., PAPATYA, N., (2001), ”Rekabet Becerisini Geliştirme Modeli Müşteri İlişkileri Yönetimi”, İnfomag Aylık Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi, İstanbul.
 • “Pazarlamada Karlılığınızı Artırmanın 20 Yolu”,(2001), İş Fikirleri Dergisi, İstanbul.
 • PEPPERS, D., (2001), Birebir Pazarlama Yönetimi de Değiştirecek, Capital Aylık Ekonomi Dergisi Eki, İstanbul.
 • PİTTA, D.A., (1999), “Marketing One to One and İts Dependence on Knowledge Discovery in Databases”, Journal of Consumer Marketing, Vol. 15,No.5, s.,468-480.
 • RİCH, M. K., (2000), “The Direction of Marketing Relationships” The Journal of Business & Industrial Marketing, Vol.15, No. s.,170-191.
 • TAŞKIN, E., (2000), Müşteri İlişkileri Eğitimi, İstanbul.
 • TREMBLY, A. C., (2000), Customer Relationship,Vol,104, No,14. s., 52-53.
 • VERHOEF, C.,P., LANGERAK, F.,(2002),”Eleven Misconceptions About Customer Relationship Management”, Business Strategy Review, Vol.,13, No.4, s.,70-76.
 • YERELİ, A.N., (2001),”Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) ve Günümüz Türkiye’sindeki Yeri”, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Manisa.
 • YOZGAT, U., TACER, M., (2002), ”Müşteri İlişkileri Yönetimi Araçlarından Çağrı Merkezlerinin İşletmeler İçin Stratejik Önemi Uygulamadan Bir Örnek Garanti Bankası Çağrı Merkezi”, 10.Ulusal Yönetim Kongresi Bildiri Kitabı, s., 578-591, Antalya.
 • “Yöneticinin E-iş Rehberi”, (2001), Capital Aylık Ekonomi Dergisi Eki, İstanbul.
 • ZINKHAN, M.G., (2002), “Relationship Marketing:Theory and Implementation”, Journal of Market-Focused Management, Vo l,5, s.,83-89.
 • ZİRELDİN,M., (2000), “Beyond Relationship Marketing: Technologicalship Marketing”, Marketing Intelligence & Planning, Vol. 18, No.1, s.,9-29.
 • www.crminturkey .org www.idea.com

PAZARLAMADA YENİ AÇILIM: BİREBİR PAZARLAMA VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2004, Cilt: 5 Sayı: 9, 155 - 167, 01.02.2004

Kaynakça

 • BALLANTYNE, D., (2000), “Internal Relatinoship Marketing: A Strategy for Knowledge Renewal”, The International Journal of Bank Marketing, Vol.18,No.6, s.274-286.
 • “Bir Guru’nun Ardından CRM’e Bakış”, İnfomag Aylık Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi, (Nisan: 2001), İstanbul.
 • Capital Aylık Ekonomi Dergisi,(2000), İstanbul.
 • CYR, D., (2000), In Searc Of CRM, Vol, 17, No,1.s., 51-54.
 • DENİZ, R.B., (2002), “Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) ve Elektronik Ortamda Müşteri İlişkileri Yönetimi (E-CRM) Uygulamalarının İşletmelere Sağladığı Yararlar”, Pazarlama Dünyası Dergisi, İstanbul.
 • “E-İş’te Başarılı Yöneticinin Yol Haritası”,(2001),Globus Aylık Ekonomi Dergisi Eki, İstanbul.
 • ERDOĞAN, İ., (1999), Satış İçin Temel Satıcı Davranışları, İstanbul.
 • ERSOY, N. F., (2002), “Finansal Hizmetlerde Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)”, Pazarlama Dünyası Dergisi, İstanbul.
 • FELDMAN, M. J., (1999), One To One Marketing, Vol,36,No,7.s.,35-38.
 • GALBREATH, J., ROGERS, T., (1999), ”Customer Relationship Leadership:A Leadership and Motivation Model for the twenty-first”, The TQM Magazine, Vo. 11,No.3,s.,161-171.
 • GEL, O.C., (2002), CRM Yolculuğu, İstanbul.
 • İNAL, M.E., (1996), “İlişki Pazarlaması”, Pazarlama Dünyası Dergisi, İstanbul.
 • JOHSON, M., (1996), Gelecek Bin Yılda Yönetim, (Çev.Sinem GÜL),İstanbul.
 • KARABACAKOĞLU,Ç.,(2002),”Çağdaş Pazarlama Yönetiminde Yeni Bir Açılım: Müşteri İlişkileri Yönetimi”,Anahtar Dergisi, Ankara.
 • KIRIM, A., (2001), Strateji ve Bire Bir Pazarlama, İstanbul.
 • KIRIM,A., (2000), ”CRM ile İlgili Bazı Önemli Uyarılar-2”, www.milliyet.com.tr
 • “Kişiselleştirme”, (2001), İnfomag Aylık Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi, İstanbul.
 • KOTLER. P., (2000), (Çev. Ayşe ÖZYAĞCILAR),Kotler ve Pazarlama, İstanbul.
 • “Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)”,(2002), Mediacat Aylık Pazarlama İletişimi Dergisi, İstanbul.
 • ODABAŞI, Y., (2000), Satışta ve Pazarlamada Müşteri İlişkileri Yönetimi,İstanbul.
 • ÖZGENER, Ş., (2002), ”İç Anadolu Bölgesindeki Küçük ve Orta Boy İşletmelerde Müşteri www.stratejiyonetim.com. Üzerine Bir Araştırma”
 • PAPATYA, G., PAPATYA, N., (2001), ”Rekabet Becerisini Geliştirme Modeli Müşteri İlişkileri Yönetimi”, İnfomag Aylık Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi, İstanbul.
 • “Pazarlamada Karlılığınızı Artırmanın 20 Yolu”,(2001), İş Fikirleri Dergisi, İstanbul.
 • PEPPERS, D., (2001), Birebir Pazarlama Yönetimi de Değiştirecek, Capital Aylık Ekonomi Dergisi Eki, İstanbul.
 • PİTTA, D.A., (1999), “Marketing One to One and İts Dependence on Knowledge Discovery in Databases”, Journal of Consumer Marketing, Vol. 15,No.5, s.,468-480.
 • RİCH, M. K., (2000), “The Direction of Marketing Relationships” The Journal of Business & Industrial Marketing, Vol.15, No. s.,170-191.
 • TAŞKIN, E., (2000), Müşteri İlişkileri Eğitimi, İstanbul.
 • TREMBLY, A. C., (2000), Customer Relationship,Vol,104, No,14. s., 52-53.
 • VERHOEF, C.,P., LANGERAK, F.,(2002),”Eleven Misconceptions About Customer Relationship Management”, Business Strategy Review, Vol.,13, No.4, s.,70-76.
 • YERELİ, A.N., (2001),”Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) ve Günümüz Türkiye’sindeki Yeri”, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Manisa.
 • YOZGAT, U., TACER, M., (2002), ”Müşteri İlişkileri Yönetimi Araçlarından Çağrı Merkezlerinin İşletmeler İçin Stratejik Önemi Uygulamadan Bir Örnek Garanti Bankası Çağrı Merkezi”, 10.Ulusal Yönetim Kongresi Bildiri Kitabı, s., 578-591, Antalya.
 • “Yöneticinin E-iş Rehberi”, (2001), Capital Aylık Ekonomi Dergisi Eki, İstanbul.
 • ZINKHAN, M.G., (2002), “Relationship Marketing:Theory and Implementation”, Journal of Market-Focused Management, Vo l,5, s.,83-89.
 • ZİRELDİN,M., (2000), “Beyond Relationship Marketing: Technologicalship Marketing”, Marketing Intelligence & Planning, Vol. 18, No.1, s.,9-29.
 • www.crminturkey .org www.idea.com
Toplam 35 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Ahmet Buğra Hamşioğlu Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 2004
Yayımlandığı Sayı Yıl 2004 Cilt: 5 Sayı: 9

Kaynak Göster

APA Hamşioğlu, A. B. (2004). PAZARLAMADA YENİ AÇILIM: BİREBİR PAZARLAMA VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(9), 155-167.
AMA Hamşioğlu AB. PAZARLAMADA YENİ AÇILIM: BİREBİR PAZARLAMA VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Şubat 2004;5(9):155-167.
Chicago Hamşioğlu, Ahmet Buğra. “PAZARLAMADA YENİ AÇILIM: BİREBİR PAZARLAMA VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ”. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5, sy. 9 (Şubat 2004): 155-67.
EndNote Hamşioğlu AB (01 Şubat 2004) PAZARLAMADA YENİ AÇILIM: BİREBİR PAZARLAMA VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 9 155–167.
IEEE A. B. Hamşioğlu, “PAZARLAMADA YENİ AÇILIM: BİREBİR PAZARLAMA VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ”, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 5, sy. 9, ss. 155–167, 2004.
ISNAD Hamşioğlu, Ahmet Buğra. “PAZARLAMADA YENİ AÇILIM: BİREBİR PAZARLAMA VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ”. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5/9 (Şubat 2004), 155-167.
JAMA Hamşioğlu AB. PAZARLAMADA YENİ AÇILIM: BİREBİR PAZARLAMA VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2004;5:155–167.
MLA Hamşioğlu, Ahmet Buğra. “PAZARLAMADA YENİ AÇILIM: BİREBİR PAZARLAMA VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ”. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 5, sy. 9, 2004, ss. 155-67.
Vancouver Hamşioğlu AB. PAZARLAMADA YENİ AÇILIM: BİREBİR PAZARLAMA VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2004;5(9):155-67.