PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Ülkemizdeki bazı mantar ve mantar ürünlerinin dış ticareti üzerine bir araştırma ve küresel pazarlanmasına yönelik öneriler

Yıl 2013, Cilt 4, Sayı 2, 1 - 9, 30.10.2013

Öz

Türkiye her ne kadar bir sanayi ülkesi olsa da tarım ürünleri ülkemizin önemli gelir kaynaklarından biridir. Tarım ürünlerinden elde edilen gelir ülke ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Yenen ve tıbbi öneme sahip mantarlar da tarım ürünlerinden olup, yapılacak teşvik ve düzenlemelerle üretim ve ihracatının daha da artabileceği düşünülmektedir. Ancak ülkemizde doğal olarak ta yetişme imkânı olan mantarların ülke ekonomisine katkısı ülkenin sahip olduğu potansiyelin oldukça gerisindedir. Bu bağlamda mantarlardan elde edilecek gelirin artırılması için üretim kapasitesinin artırılması ve doğadan toplama konusunda toplumu bilinçlendirmenin yanında, ticarette geleneksel yöntemlerle beraber modern ihracat pazarlaması yöntemlerine de başvurma ve markalaşma önemli hususlardandır. Çalışmada 2002-2011 yılları arasında dış alım ve satımı yapılan mantar ile mantar miktarları ve ekonomik verileri incelenmiştir. Söz konusu ürünlerin küresel pazarlarda yer alabilmesi için çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Yıl 2013, Cilt 4, Sayı 2, 1 - 9, 30.10.2013

Öz

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm MİKOLOJİ
Yazarlar

İsmail METİN Bu kişi benim


Halil GÜNGÖR>

0000-0001-8646-9050


Ömer Faruk ÇOLAK Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 30 Ekim 2013
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 4, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Metin, İ. , Güngör, H. & Çolak, Ö. F. (2013). Ülkemizdeki bazı mantar ve mantar ürünlerinin dış ticareti üzerine bir araştırma ve küresel pazarlanmasına yönelik öneriler . Mantar Dergisi , 4 (2) , 1-9 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mantar/issue/19452/207051

Dergimize gönderilen eserler önce gramer yönünden değerlendirilir. Bu aşamadan sonra iki hakeme gönderilir. Gereksinim duyulursa üçüncü hakem tarafından değerlendirilir. Eserlerin yayımlanmasında yazım kurallarında belirtilen ölçütler kapsamında bilime ve okuyuculara katkı düzeyi değerlendirilerek karar verilir. Hakemlerin değerlendirmelerini en geç 30 gün içinde dergiye göndermeleri talep edilir. Hakem değerlendirmeleri ve bu değerlendirmelere eser sahibinin cevapları editör tarafından incelenir ve eserin yayımlanıp yayımlanmayacağı konusunda karar verilir.

Uluslararası Hakemli Dergi

Dergimiz, herhangi bir başvuru veya yayımlama ücreti almamaktadır 

Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

13815Dergimiz Ocak 2023 tarihine kadar DOAJ da taranmıştır.