Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

MONTREUX CONVENTION AFTER 85 YEARS: ITS SIGNIFICANCE FOR TURKEY AND THE BLACK SEA COASTAL STATES

Yıl 2021, Cilt 29, Sayı 1, 57 - 86, 30.06.2021

Öz

The Turkish Straits, composed of the Bosphorus, the Marmara Sea and the Dardanelles that connect the Black Sea to the Aegean Sea, have been on Turkish territory since the conquest of Istanbul. Thus, more than ten treaties have been concluded so far regarding these waterways, which have been under the sovereignty of a sole state for centuries, unlike the other similar natural waterways. For the last 85 years, a specific passage regime has been applied under the Montreux Convention. In addition to being a multilateral international treaty, its influence reaches beyond its states-parties and even to the NATO and EU as some of the Black Sea coastal states are also members of both of these organizations. The Turkish Straits have evolved from national importance to universal significance in the historical process. In order to determine both the significance of the Straits and the legal changes they have undergone, first, it is useful to examine the historical background up to the Montreux Convention. Second, this article scrutinizes the current status of the Straits and the status they would have if the Montreux Convention is terminated in the future. Finally, the importance of the Montreux Convention for Turkey and the Black Sea riparian states is analyzed.

Kaynakça

  • Adzinbaia, Z. (2017) “NATO in the Black Sea: What to Expect Next?”, NATO Defense College Research Paper, 141(1): 1-12.
  • Akkaya, M. A. (2015) “Kanal İstanbul” Projesi Karadeniz Kıyısındaki Devletlerle Olan İlişkilerimize Etkisi ve Montrö Sözleşmesi”, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 12(1): 242-262.
  • Akgün, M., Tiryaki, S. (2011) “İstanbul Kanalının Siyasi Fizibilitesi”, Global Political Trends Center, (27): 1-6.

85. YILINDA MONTRÖ BOĞAZLAR SÖZLEŞMESİ: TÜRKİYE VE KARADENİZ’E KIYIDAŞ DEVLETLER AÇISINDAN ÖNEMİ

Yıl 2021, Cilt 29, Sayı 1, 57 - 86, 30.06.2021

Öz

Karadeniz’den Ege Denizi’ne doğru açılan İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı’ndan oluşan Türk Boğazları, İstanbul’un fethinden beri Türk toprakları üzerinde bulunmaktadır. Böylece yüzyıllardır tek devletin egemenliği altında olan bu suyollarına ilişkin şimdiye dek ondan fazla antlaşma akdedilmiştir. Son 85 yıldır ise Montrö Sözleşmesi ile geçiş rejimi düzenlenmektedir. Çok taraflı olarak akdedilen bir uluslararası antlaşma olmasının yanı sıra, taraf olmayan devletler için de hüküm doğurduğu kabul edilen hatta Karadeniz’e kıyıdaş devletlerin bazısının NATO ve AB’ye üyeliği ile bu örgütlerin çıkarlarının da etkilendiği bir antlaşma mahiyetindedir. Türk Boğazları, tarihi süreçte ulusal önemden evrensel ehemmiyeti olan bir niteliğe bürünmüştür. Boğazların hem öneminin belirlenmesi hem de geçirdiği değişimin tespiti için öncelikle Montrö Sözleşmesine dek olan tarihi arka planını incelemekte fayda vardır. Bu makalede ikinci olarak, Boğazların günümüzdeki statüsü anlatılmakta ve gelecekte Montrö Sözleşmesi sona ererse sahip olacağı statü tespit edilmeye çalışılmaktadır. Son olarak Montrö Sözleşmesi’nin Türkiye ve Karadeniz’e kıyıdaş devletler açısından önemi ele alınmıştır.

Kaynakça

  • Adzinbaia, Z. (2017) “NATO in the Black Sea: What to Expect Next?”, NATO Defense College Research Paper, 141(1): 1-12.
  • Akkaya, M. A. (2015) “Kanal İstanbul” Projesi Karadeniz Kıyısındaki Devletlerle Olan İlişkilerimize Etkisi ve Montrö Sözleşmesi”, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 12(1): 242-262.
  • Akgün, M., Tiryaki, S. (2011) “İstanbul Kanalının Siyasi Fizibilitesi”, Global Political Trends Center, (27): 1-6.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Meltem SARIBEYOĞLU SKALAR>
MARMARA ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ, KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ, MİLLETLERARASI HUKUK ANABİLİM DALI
0000-0002-6534-503X
Türkiye


Hilal CECANPINAR> (Sorumlu Yazar)
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ, KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ, MİLLETLERARASI HUKUK ANABİLİM DALI
0000-0001-8730-4434
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 29, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { maruaad1027217, journal = {Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi}, issn = {1301-1359}, eissn = {2529-0037}, address = {}, publisher = {Marmara Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {29}, number = {1}, pages = {57 - 86}, title = {85. YILINDA MONTRÖ BOĞAZLAR SÖZLEŞMESİ: TÜRKİYE VE KARADENİZ’E KIYIDAŞ DEVLETLER AÇISINDAN ÖNEMİ}, key = {cite}, author = {Sarıbeyoğlu Skalar, Meltem and Cecanpınar, Hilal} }
APA Sarıbeyoğlu Skalar, M. & Cecanpınar, H. (2021). 85. YILINDA MONTRÖ BOĞAZLAR SÖZLEŞMESİ: TÜRKİYE VE KARADENİZ’E KIYIDAŞ DEVLETLER AÇISINDAN ÖNEMİ . Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi , 29 (1) , 57-86 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/maruaad/issue/65871/1027217
MLA Sarıbeyoğlu Skalar, M. , Cecanpınar, H. "85. YILINDA MONTRÖ BOĞAZLAR SÖZLEŞMESİ: TÜRKİYE VE KARADENİZ’E KIYIDAŞ DEVLETLER AÇISINDAN ÖNEMİ" . Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi 29 (2021 ): 57-86 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/maruaad/issue/65871/1027217>
Chicago Sarıbeyoğlu Skalar, M. , Cecanpınar, H. "85. YILINDA MONTRÖ BOĞAZLAR SÖZLEŞMESİ: TÜRKİYE VE KARADENİZ’E KIYIDAŞ DEVLETLER AÇISINDAN ÖNEMİ". Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi 29 (2021 ): 57-86
RIS TY - JOUR T1 - 85. YILINDA MONTRÖ BOĞAZLAR SÖZLEŞMESİ: TÜRKİYE VE KARADENİZ’E KIYIDAŞ DEVLETLER AÇISINDAN ÖNEMİ AU - MeltemSarıbeyoğlu Skalar, HilalCecanpınar Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 57 EP - 86 VL - 29 IS - 1 SN - 1301-1359-2529-0037 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi 85. YILINDA MONTRÖ BOĞAZLAR SÖZLEŞMESİ: TÜRKİYE VE KARADENİZ’E KIYIDAŞ DEVLETLER AÇISINDAN ÖNEMİ %A Meltem Sarıbeyoğlu Skalar , Hilal Cecanpınar %T 85. YILINDA MONTRÖ BOĞAZLAR SÖZLEŞMESİ: TÜRKİYE VE KARADENİZ’E KIYIDAŞ DEVLETLER AÇISINDAN ÖNEMİ %D 2021 %J Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi %P 1301-1359-2529-0037 %V 29 %N 1 %R %U
ISNAD Sarıbeyoğlu Skalar, Meltem , Cecanpınar, Hilal . "85. YILINDA MONTRÖ BOĞAZLAR SÖZLEŞMESİ: TÜRKİYE VE KARADENİZ’E KIYIDAŞ DEVLETLER AÇISINDAN ÖNEMİ". Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi 29 / 1 (Haziran 2021): 57-86 .
AMA Sarıbeyoğlu Skalar M. , Cecanpınar H. 85. YILINDA MONTRÖ BOĞAZLAR SÖZLEŞMESİ: TÜRKİYE VE KARADENİZ’E KIYIDAŞ DEVLETLER AÇISINDAN ÖNEMİ. Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi. 2021; 29(1): 57-86.
Vancouver Sarıbeyoğlu Skalar M. , Cecanpınar H. 85. YILINDA MONTRÖ BOĞAZLAR SÖZLEŞMESİ: TÜRKİYE VE KARADENİZ’E KIYIDAŞ DEVLETLER AÇISINDAN ÖNEMİ. Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi. 2021; 29(1): 57-86.
IEEE M. Sarıbeyoğlu Skalar ve H. Cecanpınar , "85. YILINDA MONTRÖ BOĞAZLAR SÖZLEŞMESİ: TÜRKİYE VE KARADENİZ’E KIYIDAŞ DEVLETLER AÇISINDAN ÖNEMİ", Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi, c. 29, sayı. 1, ss. 57-86, Haz. 2021