Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

A SURVEY ON THE PERCEPTION OF TURKEY-EU RELATIONS AMONG ACADEMICS AT MARMARA UNIVERSITY

Yıl 2021, Cilt 29, Sayı 1, 87 - 115, 30.06.2021

Öz

This study mainly aims at evaluating the perception of academic staff in Marmara University on Turkey-EU relations. The instrument of the survey is a multi-dimensional questionnaire conducted among the academics’ in Turkey about the perception towards the EU. The findings of the survey are evaluated with reference to current debates in Turkey-EU relations. Based on Turkey’s application in 1959, the relations have always been a turbulent process, which is currently in a stalemate despite the beginning of accession negotiations in 2005. Throughout this prolonged period, surveys on public perception -despite at varying degrees- confirmed the positive inclination towards the EU membership. This study contributes to the literature on public perception towards the EU in Turkey by targeting academics, who are supposed to have higher social influence. Moreover, the findings of this survey may contribute to future studies on the perception of the EU in Turkey as far as the attendance of academics from a variety of scientific areas in Marmara University is considered. Despite all problems in Turkey-EU relations, with reference to the findings of Marmara University survey, this study argues that academics are still positive about Turkey’s accession to the EU.

Kaynakça

  • Ülger, U. (2017) “Siyasal İslam’ın AB’ye Bakış Açısı: Milli Görüş Hareketi Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 29(4): 619-632.
  • Walter, D. (2018) “India’s growing talent pool can meet EU labour market shortages”, 29 Mayıs, <https://www.ilo.org/newdelhi/info/public/sp/ WCMS_630748/lang--en/index.htm>, (3 Mart 2021).
  • YÖK (2021) “Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi”, <https://istatistik.yok. gov.tr/>, (20 Mayıs 2021).

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNE YÖNELİK ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yıl 2021, Cilt 29, Sayı 1, 87 - 115, 30.06.2021

Öz

Bu çalışma temel olarak Marmara Üniversitesi öğretim elemanlarının, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine yönelik algılarını değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada ölçüm aracı olarak Türkiye’deki akademisyenlerin Avrupa Birliği’ne yönelik algılarını değerlendirmek üzere uygulanan çok boyutlu bir anket kullanılmıştır. Anketin bulguları Türkiye-AB ilişkilerinin güncel tartışmaları çerçevesinde yorumlanmıştır. 1959 yılında Türkiye’nin başvurusuna dayanan ilişkiler inişli çıkışlı bir süreç izlemiş ve katılım müzakerelerinin 2005 yılında başlamasına rağmen farklı sebeplerle bugün durma noktasına gelmiştir. Bu süreçte farklı dönemlerde yapılan algı araştırmaları Türk kamuoyunda AB üyeliğine yönelik desteğin -değişiklikler göstermekle birlikte- her zaman olumlu olduğunu ortaya koymuştur. Topluma yön vermesi beklenen aydın gruplarından biri olan akademisyenlerin algısını ölçmeye yönelik araştırma olması, bu çalışmanın literature önemli bir katkı sağlayacağını düşündürmektedir. Bununla birlikte Marmara Üniversitesi’nin çok farklı disiplinlerden gelen öğretim elemanlarını barındıran bir kurum olması sebebiyle ortaya çıkan bulguların, Türkiye’de AB’nin nasıl algılandığı üzerine yapılacak sonraki çalışmalara da olumlu katkı sağlayacağı düşünülebilir. Bu yönüyle çalışma, Marmara Üniversitesi örneğinden yola çıkarak, Türkiye-AB ilişkilerindeki her türlü soruna rağmen akademisyenler arasında Türkiye’nin AB üyelik hedefinin halen olumlu algılandığını ortaya koymaktadır.

Kaynakça

  • Ülger, U. (2017) “Siyasal İslam’ın AB’ye Bakış Açısı: Milli Görüş Hareketi Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 29(4): 619-632.
  • Walter, D. (2018) “India’s growing talent pool can meet EU labour market shortages”, 29 Mayıs, <https://www.ilo.org/newdelhi/info/public/sp/ WCMS_630748/lang--en/index.htm>, (3 Mart 2021).
  • YÖK (2021) “Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi”, <https://istatistik.yok. gov.tr/>, (20 Mayıs 2021).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Emirhan GÖRAL> (Sorumlu Yazar)
Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı
0000-0001-6753-6297
Türkiye


Muzaffer DARTAN Bu kişi benim
Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü Avrupa İktisadı ve İşletme Anabilim Dalı
0000-0001-5600-2994
Türkiye


E. Serra YURTKORU Bu kişi benim
MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ
0000-0002-9476-8445
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 29, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { maruaad1027222, journal = {Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi}, issn = {1301-1359}, eissn = {2529-0037}, address = {}, publisher = {Marmara Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {29}, number = {1}, pages = {87 - 115}, title = {MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNE YÖNELİK ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Göral, Emirhan and Dartan, Muzaffer and Yurtkoru, E. Serra} }
APA Göral, E. , Dartan, M. & Yurtkoru, E. S. (2021). MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNE YÖNELİK ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi , 29 (1) , 87-115 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/maruaad/issue/65871/1027222
MLA Göral, E. , Dartan, M. , Yurtkoru, E. S. "MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNE YÖNELİK ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA" . Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi 29 (2021 ): 87-115 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/maruaad/issue/65871/1027222>
Chicago Göral, E. , Dartan, M. , Yurtkoru, E. S. "MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNE YÖNELİK ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi 29 (2021 ): 87-115
RIS TY - JOUR T1 - MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNE YÖNELİK ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - EmirhanGöral, MuzafferDartan, E. SerraYurtkoru Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 87 EP - 115 VL - 29 IS - 1 SN - 1301-1359-2529-0037 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNE YÖNELİK ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A Emirhan Göral , Muzaffer Dartan , E. Serra Yurtkoru %T MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNE YÖNELİK ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2021 %J Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi %P 1301-1359-2529-0037 %V 29 %N 1 %R %U
ISNAD Göral, Emirhan , Dartan, Muzaffer , Yurtkoru, E. Serra . "MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNE YÖNELİK ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi 29 / 1 (Haziran 2021): 87-115 .
AMA Göral E. , Dartan M. , Yurtkoru E. S. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNE YÖNELİK ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi. 2021; 29(1): 87-115.
Vancouver Göral E. , Dartan M. , Yurtkoru E. S. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNE YÖNELİK ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi. 2021; 29(1): 87-115.
IEEE E. Göral , M. Dartan ve E. S. Yurtkoru , "MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNE YÖNELİK ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi, c. 29, sayı. 1, ss. 87-115, Haz. 2021