Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

REGIONAL INTEGRATION IN AFRICA UNDER THE SHADOW OF THE MORAL ECONOMY OF THE EU-AFRICA RELATIONSHIP

Yıl 2021, Cilt 29, Sayı 2, 229 - 253, 10.12.2021

Öz

Since the first moves of decolonization, African countries have not overcome the negative effects of colonization and are still facing underdevelopment, poverty gap, and low share in world trade The interregional relationship established with the European countries after independence does not seem to fulfill the development promises the European Economic Community made at the beginning. With many regional economic communities and conflicting trade rules, regional integration in Africa is so complex that it is described as a spaghetti bowl, in line with Bhagwati's definition. In addition, all the delays and discussions surrounding the Economic Partnership Agreements and the uncertainties regarding the future of the relations experienced before the signing of the post-Cotonou Agreement in April 2021, have also strained the interregional relationship with the EU. The article aims to discuss Africa's development and regional integration problems by blending the Moral Economy approach and the Historical Discourse Analysis method. This article discusses the current development and regional integration problems in Africa from a moral economy approach, combining it with Discourse Historical Analysis. It considers regional integration as one of the norms that the moral economy of the EU-Africa interregional relationship has been based on and explores its construction within this moral economy from a historical perspective. The main concern of this article is to investigate the construction of the regional integration norm in parallel to the development co-operation discourse and to explain its role in obscuring the impact of EU development co-operation on the current development and regional integration process in Africa, as well as the problems in the EU-Africa interregional relationship itself.

Kaynakça

  • ACP-EU Committee of Ambassadors (2021) “Decision No 3/2021 of the ACP-EU Committee of Ambassadors of 26 November 2021 to amend Decision No 3/2019 of the ACP EU Committee of Ambassadors to adopt transitional measures pursuant to Article 95(4) of the ACP EU Partnership Agreement”, <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-2105-2021-INIT/en/pdf>, (5 January 2021).
  • ACP-EU Joint Parliamentary Assembly (n/a) “Home”, <https://www.euro parl.europa.eu/intcoop/acp/94_01/020_00_01_en.htm>, (29 April 2021).
  • ADB (2015) “African Development Report 2015”, African Development Bank, <https://www.afdb.org/en/documents/document/african-development-report-2015-growth-poverty-and-inequality-nexus-overcoming-barriers-to-sustainable-development-89715>, (5 March, 2020).

AB-AFRİKA İLİŞKİSİNİN MORAL EKONOMİSİ IŞIĞINDA AFRİKA’DA BÖLGESEL BÜTÜNLEŞME

Yıl 2021, Cilt 29, Sayı 2, 229 - 253, 10.12.2021

Öz

İlk Dekolonizasyon hareketlerinden bu yana Afrika ülkeleri kolonileşmenin olumsuz etkilerini aşamamıştır ve hala azgelişmişlik, yoksulluk açığı ve dünya ticaretinden düşük pay alma gibi sorunlarla boğuşmaktadır. Bağımsızlık sonrası Avrupa ülkeleri ile kurulan bölgeler arası ilişki, Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun başlangıçta sunduğu kalkınma vaatlerini yerine getirmiş gibi görünmemektedir. Afrika’da bölgesel bütünleşme, çok sayıda bölgesel ekonomik topluluğun varlığı ve çatışan ticaret kuralları ile öyle karmaşık bir görüntü sergilemektedir ki Bhagwati’nin tanımı doğrultusunda spagetti kâsesi olarak nitelendirilmektedir. Bunun yanı sıra Ekonomik Ortaklık Anlaşmaları’nı saran tüm gecikme ve tartışmalar ile Nisan 2021’de Cotonou Sonrası Anlaşma’nın imzalanmasına kadar yaşanan ilişkilerin geleceğine dair belirsizlikler, AB ile bölgelerarası ilişkiyi de sıkıntıya sokmuştur. Bu makale, Afrika’daki kalkınma ve bölgesel bütünleşme sorunlarını Ahlaki Ekonomi yaklaşımı ve Tarihsel Söylem Analizi yöntemini harmanlayarak tartışmaktadır. Makale, bölgesel bütünleşmeyi AB-Afrika bölgelerarası ilişkisinin ahlaki ekonomisinin dayandığı temel normlardan biri olarak kabul etmekte ve tarihsel bir perspektiften bu normun nasıl inşa edildiğini araştırmaktadır. Bu makalenin temel meselesi, bölgesel bütünleşme normunun kalkınma iş birliği söylemine paralel inşa sürecini araştırarak bu inşanın AB kalkınma iş birliğinin Afrika’daki kalkınma ve bölgesel bütünleşme süreci ile AB-Afrika bölgelerarası ilişkilerinin bizzat kendisine olan etkisini perdelemekteki rolünü ortaya koymaktır.

Kaynakça

  • ACP-EU Committee of Ambassadors (2021) “Decision No 3/2021 of the ACP-EU Committee of Ambassadors of 26 November 2021 to amend Decision No 3/2019 of the ACP EU Committee of Ambassadors to adopt transitional measures pursuant to Article 95(4) of the ACP EU Partnership Agreement”, <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-2105-2021-INIT/en/pdf>, (5 January 2021).
  • ACP-EU Joint Parliamentary Assembly (n/a) “Home”, <https://www.euro parl.europa.eu/intcoop/acp/94_01/020_00_01_en.htm>, (29 April 2021).
  • ADB (2015) “African Development Report 2015”, African Development Bank, <https://www.afdb.org/en/documents/document/african-development-report-2015-growth-poverty-and-inequality-nexus-overcoming-barriers-to-sustainable-development-89715>, (5 March, 2020).

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Bahar Dilşa KAVALA Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
Bir kuruma bağlı değildir
0000-0001-7291-4256
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 10 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 29, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { maruaad1158694, journal = {Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi}, issn = {1301-1359}, eissn = {2529-0037}, address = {}, publisher = {Marmara Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {29}, number = {2}, pages = {229 - 253}, title = {REGIONAL INTEGRATION IN AFRICA UNDER THE SHADOW OF THE MORAL ECONOMY OF THE EU-AFRICA RELATIONSHIP}, key = {cite}, author = {Kavala, Bahar Dilşa} }
APA Kavala, B. D. (2021). REGIONAL INTEGRATION IN AFRICA UNDER THE SHADOW OF THE MORAL ECONOMY OF THE EU-AFRICA RELATIONSHIP . Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi , 29 (2) , 229-253 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/maruaad/issue/72041/1158694
MLA Kavala, B. D. "REGIONAL INTEGRATION IN AFRICA UNDER THE SHADOW OF THE MORAL ECONOMY OF THE EU-AFRICA RELATIONSHIP" . Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi 29 (2021 ): 229-253 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/maruaad/issue/72041/1158694>
Chicago Kavala, B. D. "REGIONAL INTEGRATION IN AFRICA UNDER THE SHADOW OF THE MORAL ECONOMY OF THE EU-AFRICA RELATIONSHIP". Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi 29 (2021 ): 229-253
RIS TY - JOUR T1 - AB-AFRİKA İLİŞKİSİNİN MORAL EKONOMİSİ IŞIĞINDA AFRİKA’DA BÖLGESEL BÜTÜNLEŞME AU - Bahar DilşaKavala Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 229 EP - 253 VL - 29 IS - 2 SN - 1301-1359-2529-0037 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi REGIONAL INTEGRATION IN AFRICA UNDER THE SHADOW OF THE MORAL ECONOMY OF THE EU-AFRICA RELATIONSHIP %A Bahar Dilşa Kavala %T REGIONAL INTEGRATION IN AFRICA UNDER THE SHADOW OF THE MORAL ECONOMY OF THE EU-AFRICA RELATIONSHIP %D 2021 %J Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi %P 1301-1359-2529-0037 %V 29 %N 2 %R %U
ISNAD Kavala, Bahar Dilşa . "REGIONAL INTEGRATION IN AFRICA UNDER THE SHADOW OF THE MORAL ECONOMY OF THE EU-AFRICA RELATIONSHIP". Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi 29 / 2 (Aralık 2021): 229-253 .
AMA Kavala B. D. REGIONAL INTEGRATION IN AFRICA UNDER THE SHADOW OF THE MORAL ECONOMY OF THE EU-AFRICA RELATIONSHIP. Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi. 2021; 29(2): 229-253.
Vancouver Kavala B. D. REGIONAL INTEGRATION IN AFRICA UNDER THE SHADOW OF THE MORAL ECONOMY OF THE EU-AFRICA RELATIONSHIP. Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi. 2021; 29(2): 229-253.
IEEE B. D. Kavala , "REGIONAL INTEGRATION IN AFRICA UNDER THE SHADOW OF THE MORAL ECONOMY OF THE EU-AFRICA RELATIONSHIP", Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi, c. 29, sayı. 2, ss. 229-253, Ara. 2021