BibTex RIS Kaynak Göster

Ünsal Oskay’ın Walter Benjamin üzerine çalışmaları

Yıl 2015, Sayı: 23 - ÜNSAL OSKAY, 13 - 36, 03.03.2016

Öz

Bu çalışmanın konusunu, Ünsal Oskay’ın Benjamin üzerine yazdığı metinler oluşturmaktadır. Çalışma, Oskay’ın metinlerini, ardındaki metodolojik bağlamı göz önünde tutarak okumayı amaçlamaktadır. Ayrıca Oskay’ın çalışmaları, Benjamin’in ne dediğini ve ne söylediğini anlamak için yöntemini anlamanın önemli olduğuna dikkat çekmektedir. İlk bölümde Oskay’ın Benjamin’in yaşam öyküsünü, bilgi ve yöntem kuramını anlattığı metinleri tartışılacaktır. İkinci bölümde Oskay’ın Benjamin’in tarih kavramı üzerine yaptığı çalışmalar irdelenecektir. Son bölümde de Oskay’ın Benjamin’in “Pasajlar” (Das Passagen-Werk) yapıtını nasıl yorumladığı tartışılacaktır. Son bölüm, Benjamin’in metninde olduğu gibi fragmanlar halinde Oskay’ın yorumlarını aktarıyor. Çalışma, Oskay’ın Benjamin üzerine çalışmalarının kültürel ve iletişim çalışmaları alanına yaptığı katkıyı ortaya koymayı hedefleyerek sonlanacaktır.

Anahtar kelimeler: Ünsal Oskay, Walter Benjamin, Flâneur, Pasajlar, Modernizm

Kaynakça

 • Adorno Theodor W.(2004), Walter Benjamin Üzerine, Çev. Dilman Muradoğlu, İstanbul: YKY
 • Arendt, Hannah(1970), Walter Benjamin: 1892-1940, Illuminations içinde, Trans. Harry Zohn, London: Collins/Fontana Books
 • Benjamin, Walter (1970), Illuminations, Trans. Harry Zohn, London: Collins/Fontana Books
 • Benjamin, Walter (1982), Estetize Edilmiş Yaşam, Çev. Ünsal Oskay, İstanbul: Dost Kitabevi Yayınları
 • Benjamin, Walter (1982), Tarih Felsefesi Üzerine Tezler, Estetize Edilmiş Yaşam içinde Çev. Ünsal Oskay, İstanbul: Dost Kitabevi Yayınları
 • Benjamin, Walter(1993), Pasajlar, Çev.Ahmet Cemal, İstanbul: YKY
 • Benjamin, Walter (1995),Son Bakışta Aşk, Haz.Nurdan Gürbilek, İstanbul: Metis Yayınları
 • Benjamin, Walter (1998), One-Way Street and Other Writings, Trans. Edmund Jephcott and Kingsley Shorter, London-New York: Verso
 • Dellaloğlu, Besim(2005), Modern Bir Mesih: Walter Benjamin, Benjamin içinde, Çev. ve Hz. Besim Dellaloğlu, İstanbul: Say Yayınları
 • Dellaloğlu, Besim (2008), Benjaminia: Dil,Tarih ve Coğrafya, İstanbul: Versus
 • Demiralp, Oğuz (1999), Tanrı Bakışlı Çocuk –Walter Benjamin Üzerine 49’a Parçalanmış Deneme, İstanbul: YKY
 • Hauser, Arnold(1984), Sanatın Toplumsal Tarihi, Çev. Yıldız Gölönü, Ankara: Remzi Kitabevi
 • Löwy Michael (1999), Dünyayı Değiştirmek Üzerine, Çev. Yavuz Alogan, İstanbul: Ayrıntı
 • Marx & Engels (1998), Komünist Manifesto, Çev.Orhan Dilber, İstanbul: Maya Kitapları
 • Oskay, Ünsal (1981), “Benjamin’in Modern Olanı İletimleme Sorunsalı”, Oluşum, 40 (12-17)
 • Oskay, Ünsal (1982), “Walter Benjamin Üzerine” ve “ Benjamin’de Tarih, Kültür ve Fantazya” , Estetize Edilmiş Yaşam içinde, Çev. Ünsal Oskay, İstanbul: Dost Kitabevi Yayınları
 • Oskay, Ünsal (der. ve çev.) (1985), Estetik ve Politika, İstanbul: Eleştiri Yayınevi
 • Oskay, Ünsal (1993) 19. Yüzyıldan Günümüze Kitle İletişimin Kültürel İşlevleri Kuramsal Bir Yaklaşım, İstanbul: Der Yayınları
 • Oskay, Ünsal (2000), Tek Kişilik Haçlı Seferleri, İstanbul: İnkılap Kitabevi,
 • Oskay, Ünsal(2000), “Walter Benjamin’in Baudelaire Üzerine Çalışmaları”, Tek Kişilik Haçlı Seferleri içinde, İstanbul: İnkılap Kitabevi,
 • Oskay,Ünsal (2000), “Sınırda Bir Yazar: Walter Benjamin”, Tek Kişilik Haçlı Seferleri içinde, İstanbul: İnkılap Kitabevi,
 • Sontag Susan (1998), Introduction, One-Way Street and Other Writings içinde Trans. Edmund Jephcott and Kingsley Shorter, London-New York: Verso
 • İnternet Kaynakları
 • Oskay, Dalya (2014), “Hiç duydun mu talebe geliyor, kapıyı çalıyor derse gelin diye?”, http: //unsaloskay.alyasahin.com/files/assets/basic-html/page22.html, 22.12.2014
Yıl 2015, Sayı: 23 - ÜNSAL OSKAY, 13 - 36, 03.03.2016

Öz

Kaynakça

 • Adorno Theodor W.(2004), Walter Benjamin Üzerine, Çev. Dilman Muradoğlu, İstanbul: YKY
 • Arendt, Hannah(1970), Walter Benjamin: 1892-1940, Illuminations içinde, Trans. Harry Zohn, London: Collins/Fontana Books
 • Benjamin, Walter (1970), Illuminations, Trans. Harry Zohn, London: Collins/Fontana Books
 • Benjamin, Walter (1982), Estetize Edilmiş Yaşam, Çev. Ünsal Oskay, İstanbul: Dost Kitabevi Yayınları
 • Benjamin, Walter (1982), Tarih Felsefesi Üzerine Tezler, Estetize Edilmiş Yaşam içinde Çev. Ünsal Oskay, İstanbul: Dost Kitabevi Yayınları
 • Benjamin, Walter(1993), Pasajlar, Çev.Ahmet Cemal, İstanbul: YKY
 • Benjamin, Walter (1995),Son Bakışta Aşk, Haz.Nurdan Gürbilek, İstanbul: Metis Yayınları
 • Benjamin, Walter (1998), One-Way Street and Other Writings, Trans. Edmund Jephcott and Kingsley Shorter, London-New York: Verso
 • Dellaloğlu, Besim(2005), Modern Bir Mesih: Walter Benjamin, Benjamin içinde, Çev. ve Hz. Besim Dellaloğlu, İstanbul: Say Yayınları
 • Dellaloğlu, Besim (2008), Benjaminia: Dil,Tarih ve Coğrafya, İstanbul: Versus
 • Demiralp, Oğuz (1999), Tanrı Bakışlı Çocuk –Walter Benjamin Üzerine 49’a Parçalanmış Deneme, İstanbul: YKY
 • Hauser, Arnold(1984), Sanatın Toplumsal Tarihi, Çev. Yıldız Gölönü, Ankara: Remzi Kitabevi
 • Löwy Michael (1999), Dünyayı Değiştirmek Üzerine, Çev. Yavuz Alogan, İstanbul: Ayrıntı
 • Marx & Engels (1998), Komünist Manifesto, Çev.Orhan Dilber, İstanbul: Maya Kitapları
 • Oskay, Ünsal (1981), “Benjamin’in Modern Olanı İletimleme Sorunsalı”, Oluşum, 40 (12-17)
 • Oskay, Ünsal (1982), “Walter Benjamin Üzerine” ve “ Benjamin’de Tarih, Kültür ve Fantazya” , Estetize Edilmiş Yaşam içinde, Çev. Ünsal Oskay, İstanbul: Dost Kitabevi Yayınları
 • Oskay, Ünsal (der. ve çev.) (1985), Estetik ve Politika, İstanbul: Eleştiri Yayınevi
 • Oskay, Ünsal (1993) 19. Yüzyıldan Günümüze Kitle İletişimin Kültürel İşlevleri Kuramsal Bir Yaklaşım, İstanbul: Der Yayınları
 • Oskay, Ünsal (2000), Tek Kişilik Haçlı Seferleri, İstanbul: İnkılap Kitabevi,
 • Oskay, Ünsal(2000), “Walter Benjamin’in Baudelaire Üzerine Çalışmaları”, Tek Kişilik Haçlı Seferleri içinde, İstanbul: İnkılap Kitabevi,
 • Oskay,Ünsal (2000), “Sınırda Bir Yazar: Walter Benjamin”, Tek Kişilik Haçlı Seferleri içinde, İstanbul: İnkılap Kitabevi,
 • Sontag Susan (1998), Introduction, One-Way Street and Other Writings içinde Trans. Edmund Jephcott and Kingsley Shorter, London-New York: Verso
 • İnternet Kaynakları
 • Oskay, Dalya (2014), “Hiç duydun mu talebe geliyor, kapıyı çalıyor derse gelin diye?”, http: //unsaloskay.alyasahin.com/files/assets/basic-html/page22.html, 22.12.2014
Toplam 24 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Artun Avcı

Yayımlanma Tarihi 3 Mart 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2015 Sayı: 23 - ÜNSAL OSKAY

Kaynak Göster

APA Avcı, A. (2016). Ünsal Oskay’ın Walter Benjamin üzerine çalışmaları. Marmara İletişim Dergisi(23 - ÜNSAL OSKAY), 13-36.
AMA Avcı A. Ünsal Oskay’ın Walter Benjamin üzerine çalışmaları. MİD. Mart 2016;(23 - ÜNSAL OSKAY):13-36.
Chicago Avcı, Artun. “Ünsal Oskay’ın Walter Benjamin üzerine çalışmaları”. Marmara İletişim Dergisi, sy. 23 - ÜNSAL OSKAY (Mart 2016): 13-36.
EndNote Avcı A (01 Mart 2016) Ünsal Oskay’ın Walter Benjamin üzerine çalışmaları. Marmara İletişim Dergisi 23 - ÜNSAL OSKAY 13–36.
IEEE A. Avcı, “Ünsal Oskay’ın Walter Benjamin üzerine çalışmaları”, MİD, sy. 23 - ÜNSAL OSKAY, ss. 13–36, Mart 2016.
ISNAD Avcı, Artun. “Ünsal Oskay’ın Walter Benjamin üzerine çalışmaları”. Marmara İletişim Dergisi 23 - ÜNSAL OSKAY (Mart 2016), 13-36.
JAMA Avcı A. Ünsal Oskay’ın Walter Benjamin üzerine çalışmaları. MİD. 2016;:13–36.
MLA Avcı, Artun. “Ünsal Oskay’ın Walter Benjamin üzerine çalışmaları”. Marmara İletişim Dergisi, sy. 23 - ÜNSAL OSKAY, 2016, ss. 13-36.
Vancouver Avcı A. Ünsal Oskay’ın Walter Benjamin üzerine çalışmaları. MİD. 2016(23 - ÜNSAL OSKAY):13-36.