Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Rekabetedebilirlik Kavramı Işığında Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Politikası ve İstanbul Kalkınma Ajansı Örneği

Yıl 2016, Cilt 4, Sayı 1, 259 - 282, 15.03.2016

Öz

Avrupa Birliği’ne uyum süreci çerçevesinde Türkiye, 2006 yılından itibaren Kalkınma Ajansları’nı kurmaya başlamıştır. Hâlihazırda 26 Kalkınma Ajansı faal durumdadır. Bununla birlikte, Kalkınma Ajansları’nın kurulması Türkiye’nin ekonomik rekabetedebilirlik politikası ile de birlikte düşünülmelidir. Kalkınma Ajansları ile “ekonomik” bir bölgeselleşme siyaseti güdülmekte ve bu sayede hem rekabetedebilirliğin arttırılması hem de yönetişim yapılarının kurulması da hedeflenmektedir. Sorulması gereken soru, aşırı merkeziyetçi bir yönetim geleneğine sahip olan Türkiye’nin yerel ve bölgesel kalkınma dinamiklerinin önünü açacak kapsamlı bir yerelleşme politikasını ve anlayışını hayata geçirip geçiremeyeceğidir. Merkeziyetçi refleksler, bölgesel ekonomik kalkınma ve rekabetedebilirliğin desteklenmesi önünde bir engel teşkil edebilmektedir. Bu bağlamda bu çalışma  Türkiye’de rekabetedebilirlik kavramını bölgesel ekonomik kalkınma politikası çerçevesinde açıklamayı ve tartışmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede, İstanbul Kalkınma Ajansı örneği üzerinden de konu derinleştirilecek ve tartışmaya açılacaktır.

Kaynakça

 • Amin A. (1999) “An Institutionalist Perspective on Regional Economic Development”, Joint Editors and Blackwell Publishers Ltd, 365-378
 • Amin, A. (2004) “Regions Unbound: Towards a New Politics of Place”, Geografiska Annaler: Series B, Human Geography, 86 (1), 33-44.
 • Börzel T., Risse T. (2000) “When Europe Hits Home: Europeanization and Domestic Change”, European Integration Online Papers (EIOP), vol.4(15).
 • Harrison, J. (2006) “Re-reading the New Regionalism - a Sympathetic Critique. Space and Polity”, Loughborough University Institutional Repository, 10(1): 21-46.
 • Harrison, J. (2007), “From Competitive Regions to Competitive City-Regions: A New Orthodoxy, But Some Old Mistakes”, Journal of Economic Geography, 7, 311–332
 • İstanbul Kalkınma Ajansı (2014) İstanbul Bölge Planı 2014-2023, www.istka.org.tr.
 • Jonas A. (2013) City-Regionalism as a Contingent ‘Geopolitics of Capitalism’. Geopolitics, 18(2): 284-298.
 • Karasu K. (2009) “Yerelleşme Söylemi ve Bölge Kalkınma Ajansları”, Memleket Siyaset Yönetimi, no: 11: 1-43.
 • Kayasü S. (2006) “Institutional Implication of Regional Development Agencies in Turkey: An Evaluation of Integrative Forces of Legal and Institutional Frameworks”, 42nd ISOCARP Congress.
 • Le Galès, P. (2003) Le retour des villes européennes. Sociétés urbaines, mondialisation, gouvernement et gouvernance, Paris: Presses de Sciences Po.
 • MacLeod, J. (2001) “New Regionalism Reconsidered: Globalization and the Remaking of Political Economic Space”, International Journal of Urban and Regional Research, vol. 25(4): 804-829.
 • OECD Territorial Reviews (2006) Competitive Cities in the Global Economy, OECD Press.
 • Ökmen, M., P, B. (2008) Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler - İlkeler Yaklaşımlar ve Mevzuat, İstanbul: Alfa Aktüel Yayını.
 • Özışık, F. U. (2013) “Küreselleşme-Yerelleşme Sürecinde Kentsel Yönetişim: Kalkınma Ajansları ve İzmir Örneği”, Kent Akademisi, Kent Kültürü ve Yönetimi, www.kentakademisi.com, no.12.
 • Özışık, F.U. (2012) L’Européanisation de la politique de développement régional en Turquie, Thèse de doctorat non publiée, soutenu à l’Institut d’Études Politique d’Aix-en-Provence, http://www.theses.fr/2012AIXM1035.
 • Özışık, F.U. (2015) “Kent-Bölge Kavramı Işığında Türkiye’de Büyükşehir Belediye Sisteminde Değişim ve Kalkınma Ajansları: Yerel Ölçekte Mekânın ve Yönetişimin Yeniden Tanımlanması”, Akademik İncelemeler Dergisi (Journal of Academic Inquiries), vol.10(1): 317.
 • Pierre, J. (1999) “Models of Urban Governance: The Institutional Dimension of Urban Politics”, Urban Affairs Review, 34: 372-396.
 • Rodriguez - Pose, A. (2008) “The Rise of the “City-Region” Concept and its Development Policy Implications”, European Planning Studies,16 (8): 1025-1046.
 • Scott, A. J., Storper, M. (2003) “Regions, Globalization, Development”, Regional Studies, vol.37(6-7): 579–593.
 • Scott, A. J. (2001) “Globalization and the Rise of City-Regions”, European Planning Studies, 9(7): 813-826.
 • Turan, M. (2005) Bölge Kalkınma Ajansları Nedir, Ne Değildir?, Ankara: Yayed.
 • Young-Hyman T. (2007) “The Potential for Effective Regional Development Agencies in Turkey: A Comparative Analysis”, Regional & Federal Studies, vol.18(4): 375-402.

The Concept of Competitiveness through Regional Development Policy in Turkey and the Case of Istanbul Development Agency

Yıl 2016, Cilt 4, Sayı 1, 259 - 282, 15.03.2016

Öz

In the process of accession to the European Union, Turkey has begun the process of creating the Regional Development Agencies (RDA) in 2006. Currently, twenty-six RDAs became operational. Furthermore, the creation of these RDAs must also be understood in the context of the country's economic competitiveness policy. If economic regionalization will achieve these objectives, it must also meet the requirements of economic competitiveness and to those of governance. The question is to what extent Turkey, with a strong tradition of centralized administration is capable and ready to move towards a genuine decentralization policy that would support and encourage local and regional development initiatives avoiding centralizing reflexes of the political-administrative system. In this perspective, this work aims to study the concept of competitiveness and its involvement in territorial development policies in Turkey through the creation of regional development agencies. The issue will be addressed as part of a case study is that of ISTKA, the Istanbul Development Agency.

Kaynakça

 • Amin A. (1999) “An Institutionalist Perspective on Regional Economic Development”, Joint Editors and Blackwell Publishers Ltd, 365-378
 • Amin, A. (2004) “Regions Unbound: Towards a New Politics of Place”, Geografiska Annaler: Series B, Human Geography, 86 (1), 33-44.
 • Börzel T., Risse T. (2000) “When Europe Hits Home: Europeanization and Domestic Change”, European Integration Online Papers (EIOP), vol.4(15).
 • Harrison, J. (2006) “Re-reading the New Regionalism - a Sympathetic Critique. Space and Polity”, Loughborough University Institutional Repository, 10(1): 21-46.
 • Harrison, J. (2007), “From Competitive Regions to Competitive City-Regions: A New Orthodoxy, But Some Old Mistakes”, Journal of Economic Geography, 7, 311–332
 • İstanbul Kalkınma Ajansı (2014) İstanbul Bölge Planı 2014-2023, www.istka.org.tr.
 • Jonas A. (2013) City-Regionalism as a Contingent ‘Geopolitics of Capitalism’. Geopolitics, 18(2): 284-298.
 • Karasu K. (2009) “Yerelleşme Söylemi ve Bölge Kalkınma Ajansları”, Memleket Siyaset Yönetimi, no: 11: 1-43.
 • Kayasü S. (2006) “Institutional Implication of Regional Development Agencies in Turkey: An Evaluation of Integrative Forces of Legal and Institutional Frameworks”, 42nd ISOCARP Congress.
 • Le Galès, P. (2003) Le retour des villes européennes. Sociétés urbaines, mondialisation, gouvernement et gouvernance, Paris: Presses de Sciences Po.
 • MacLeod, J. (2001) “New Regionalism Reconsidered: Globalization and the Remaking of Political Economic Space”, International Journal of Urban and Regional Research, vol. 25(4): 804-829.
 • OECD Territorial Reviews (2006) Competitive Cities in the Global Economy, OECD Press.
 • Ökmen, M., P, B. (2008) Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler - İlkeler Yaklaşımlar ve Mevzuat, İstanbul: Alfa Aktüel Yayını.
 • Özışık, F. U. (2013) “Küreselleşme-Yerelleşme Sürecinde Kentsel Yönetişim: Kalkınma Ajansları ve İzmir Örneği”, Kent Akademisi, Kent Kültürü ve Yönetimi, www.kentakademisi.com, no.12.
 • Özışık, F.U. (2012) L’Européanisation de la politique de développement régional en Turquie, Thèse de doctorat non publiée, soutenu à l’Institut d’Études Politique d’Aix-en-Provence, http://www.theses.fr/2012AIXM1035.
 • Özışık, F.U. (2015) “Kent-Bölge Kavramı Işığında Türkiye’de Büyükşehir Belediye Sisteminde Değişim ve Kalkınma Ajansları: Yerel Ölçekte Mekânın ve Yönetişimin Yeniden Tanımlanması”, Akademik İncelemeler Dergisi (Journal of Academic Inquiries), vol.10(1): 317.
 • Pierre, J. (1999) “Models of Urban Governance: The Institutional Dimension of Urban Politics”, Urban Affairs Review, 34: 372-396.
 • Rodriguez - Pose, A. (2008) “The Rise of the “City-Region” Concept and its Development Policy Implications”, European Planning Studies,16 (8): 1025-1046.
 • Scott, A. J., Storper, M. (2003) “Regions, Globalization, Development”, Regional Studies, vol.37(6-7): 579–593.
 • Scott, A. J. (2001) “Globalization and the Rise of City-Regions”, European Planning Studies, 9(7): 813-826.
 • Turan, M. (2005) Bölge Kalkınma Ajansları Nedir, Ne Değildir?, Ankara: Yayed.
 • Young-Hyman T. (2007) “The Potential for Effective Regional Development Agencies in Turkey: A Comparative Analysis”, Regional & Federal Studies, vol.18(4): 375-402.

Ayrıntılar

Yayınlanma Tarihi Mart
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fethi Ufuk ÖZIŞIK
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Mart 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { marusbd179875, journal = {Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi}, issn = {2147-6934}, address = {}, publisher = {Marmara Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {4}, pages = {259 - 282}, doi = {}, title = {Rekabetedebilirlik Kavramı Işığında Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Politikası ve İstanbul Kalkınma Ajansı Örneği}, key = {cite}, author = {Özışık, Fethi Ufuk} }
APA Özışık, F. U. (2016). Rekabetedebilirlik Kavramı Işığında Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Politikası ve İstanbul Kalkınma Ajansı Örneği . Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi , 4 (1) , 259-282 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/marusbd/issue/17219/179875
MLA Özışık, F. U. "Rekabetedebilirlik Kavramı Işığında Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Politikası ve İstanbul Kalkınma Ajansı Örneği" . Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi 4 (2016 ): 259-282 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/marusbd/issue/17219/179875>
Chicago Özışık, F. U. "Rekabetedebilirlik Kavramı Işığında Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Politikası ve İstanbul Kalkınma Ajansı Örneği". Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi 4 (2016 ): 259-282
RIS TY - JOUR T1 - Rekabetedebilirlik Kavramı Işığında Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Politikası ve İstanbul Kalkınma Ajansı Örneği AU - Fethi Ufuk Özışık Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 259 EP - 282 VL - 4 IS - 1 SN - 2147-6934- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi Rekabetedebilirlik Kavramı Işığında Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Politikası ve İstanbul Kalkınma Ajansı Örneği %A Fethi Ufuk Özışık %T Rekabetedebilirlik Kavramı Işığında Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Politikası ve İstanbul Kalkınma Ajansı Örneği %D 2016 %J Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi %P 2147-6934- %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Özışık, Fethi Ufuk . "Rekabetedebilirlik Kavramı Işığında Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Politikası ve İstanbul Kalkınma Ajansı Örneği". Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi 4 / 1 (Mart 2016): 259-282 .
AMA Özışık F. U. Rekabetedebilirlik Kavramı Işığında Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Politikası ve İstanbul Kalkınma Ajansı Örneği. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi. 2016; 4(1): 259-282.
Vancouver Özışık F. U. Rekabetedebilirlik Kavramı Işığında Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Politikası ve İstanbul Kalkınma Ajansı Örneği. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi. 2016; 4(1): 259-282.
IEEE F. U. Özışık , "Rekabetedebilirlik Kavramı Işığında Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Politikası ve İstanbul Kalkınma Ajansı Örneği", Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, c. 4, sayı. 1, ss. 259-282, Mar. 2016

Siyasal Bilimler Dergisi, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin hakemli akademik yayınıdır. Altı ayda bir yayınlanır. Dergide yayınlanan makalelerdeki görüşler yazarlarına aittir. Yayın Kurulu tarafından benimsendiği anlamına gelmez. Yayın Kurulu, yazının özüne dokunmaksızın gerekli yazım ve cümle değişikliklerini yapma hakkını saklı tutar. Siyasal Bilimler Dergisi, ulusal (TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşerî Bilimler Veri Tabanı) ve uluslararası (EBSCO, ULRICH) alan endekslerinde taranmaktadır.  

 

Journal of Political Science is a peer-reviewed academic journal of Marmara University Faculty of Political Science. The journal is a biannual publication. All the views and opinions expressed in the articles are those of the authors and they do not necessarily reflect the views or opinions of the editor, the editorial board, or the publisher. The editorial board reserves the right to make necessary changes in spelling and sentences without changing content. The journal is indexed by EBSCO International Index, ULRICH's and the ULAKBİM Social and Human Sciences Database.