Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

“Felsefi Meseleler” Çerçevesinde Marx’ı Yeniden Okuma Girişimi

Yıl 2016, Cilt: 4 Sayı: 2, 47 - 64, 20.10.2016

Öz

Burrell ve Morgan sosyal veya doğal bilimlerin temelindeki felsefi yaklaşımların dayandığı, türediği veya değiştirilerek eklektik bir biçime getirildiği durumları, “objektivizm” ve “sübjektivizm” sütunları ile/ arasında ontoloji, epistemoloji, insan doğası ve metodoloji zeminlerinde açıklamaktadır. Bu durumda, objektivist yaklaşım, ontolojik açıdan realist, epistemolojik yönden pozitivist, insan doğası bakımından determinist ve metodolojik olarak nomotetiktir. Sübjektivist yaklaşım ise ontolojik olarak nominalist, epistemolojik açıdan anti pozitivist, insan doğası düzleminde voluntarist ve metodolojik açıdan ideografiktir. Bu çalışmanın amacı, Marx’ın düşünce sistemini, Burrell ve Morgan’ın şematik olarak sunduğu dikotomi içinde değerlendirmek, yazınını ontoloji, epistemoloji, insan doğası ve metodoloji matrisinden oluşan düşünsel sorunlar bağlamından çözümlemektir. Hipotetik olarak, Marx’ın hangi şematik düzlemde durduğu sorgulanacak; fikir dünyasındaki yeri kendi kavramsallaştırmaları üzerinden serimlenecektir.

Kaynakça

 • Althusser, L. (2002). Marx İçin. A. I. Ergüden (çev.). İstanbul: İthaki.
 • Althusser, L. (2007). Kapital’i Okumak. A. I. Ergüden (çev.). İstanbul: İthaki.
 • Althusser, L. (2014). İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları. A. Tümertekin (çev.). İstanbul: İthaki.
 • Axelos, K. (1976). Alienation, Praxis, and Techne in the Thought of Karl Marx. London: University of Texas
 • Benton, T. (2008). Sosyal Bilim Felsefesi. Ü. Tatlıcan ve B. Binay (çev.). Bursa: Sentez yayıncılık.
 • Berlin, I. (1960). Karl Marx. New York: Oxford University Press.
 • Bhaskar, R. (1993). “Bilgi Kuramı”. T. Bottomore (drl). Marxist Düşünce Sözlüğü içinde. İ. Cüre (çev.).
 • Bhaskar, R. (1993). “Diyalektik”. T. Bottomore (drl). Marxist Düşünce Sözlüğü içinde, L. Köker ve M.
 • Bhaskar, R. (1993). “Realizm”. T. Bottomore (drl). Marxist Düşünce Sözlüğü içinde. Ü. Altuğ ve M. Tunçay
 • Bottomore, T. (1993). “Toplum”. T. Bottomore (drl). Marxist Düşünce Sözlüğü içinde. Ü. Altuğ (çev.)
 • Carr, E. (2011). Karl Marx: Bağnazlık Üzerine Bir Araştırma. İstanbul: İletişim.
 • Colletti, L. (1977). Marksizm: Bilim mi Devrim mi? O. Koçak (çev.). Birikim 26, ss. 33-40.
 • Çiftçi, A. (2003). “Sosyal Bilimlerde Temel Tartışmalar”. D.E.Ü İlahiyat Fakültesi Dergisi. XVII, ss.3-28.
 • Edgley, R. (1993). “Felsefe”, T. Bottomore (drl), Marxist Düşünce Sözlüğü içinde. S. Şener (çev.). İstanbul:
 • Elster, J. (1995). Karl Marx, A Reader. New York: Cambridge Universtiy Press.
 • Elster, J. (1999). An Introduction to Marx. New York: Cambridge University Press.
 • Gülenç, K. ve Kulak, Ö. (2012). Marx’ın Halleri. İstanbul: Kalkedon.
 • Fischer, E. (1996). Karl Marx. New York: Monthly Review Press.
 • Karl Marx ve Das Kapital: Hayatı ve Das Kapital Üzerine Bir İnceleme. (2014). www.ekitaprojesi.com.
 • Korsch, K. (2007). Sosyal Bilimler ve Marksizm. V. S. Öğütle (çev.). İstanbul: Salyangoz yayınları.
 • Larrain, J. (1993). “İdeoloji”, T. Bottomore (drl), Marxist Düşünce Sözlüğü içinde. M. Küçük (çev.). İstanbul:
 • Layder, D. (2006). Sosyal Teoriye Giriş. Ü. Tatlıcan (çev.). İstanbul: Küre yayıncılık.
 • Lefebvre, H. (2010). Gündelik Hayatın Eleştirisi II. I. Ergüden (çev.). İstanbul: Sel yayınları.
 • Lefebvre, H. (2010a). Sosyalist Dünya Görüşü Marksizm. G. D. Görsev (çev.). İstanbul: Yordam Kitap.
 • Leopold, D. (2007). The Young Karl Marx. New York: Cambridge University Press.
 • Markovic, M. (1993). “İnsan Doğası”, T. Bottomore (drl), Marxist Düşünce Sözlüğü içinde. L. Köker (çev.).
 • Marksist Klasikleri Okuma Kılavuzu. (2013). İstanbul:Yordam Kitap.
 • Marx, K ve Engels, F. (1977). Doğu Sorunu. Y. Fincancı (çev.). Ankara: Sol yayınları.
 • Marx, K ve Engels, F. (1995. Din Üzerine. K. Güvenç (çev.). Ankara: Sol yayınları.

Yıl 2016, Cilt: 4 Sayı: 2, 47 - 64, 20.10.2016

Öz

Kaynakça

 • Althusser, L. (2002). Marx İçin. A. I. Ergüden (çev.). İstanbul: İthaki.
 • Althusser, L. (2007). Kapital’i Okumak. A. I. Ergüden (çev.). İstanbul: İthaki.
 • Althusser, L. (2014). İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları. A. Tümertekin (çev.). İstanbul: İthaki.
 • Axelos, K. (1976). Alienation, Praxis, and Techne in the Thought of Karl Marx. London: University of Texas
 • Benton, T. (2008). Sosyal Bilim Felsefesi. Ü. Tatlıcan ve B. Binay (çev.). Bursa: Sentez yayıncılık.
 • Berlin, I. (1960). Karl Marx. New York: Oxford University Press.
 • Bhaskar, R. (1993). “Bilgi Kuramı”. T. Bottomore (drl). Marxist Düşünce Sözlüğü içinde. İ. Cüre (çev.).
 • Bhaskar, R. (1993). “Diyalektik”. T. Bottomore (drl). Marxist Düşünce Sözlüğü içinde, L. Köker ve M.
 • Bhaskar, R. (1993). “Realizm”. T. Bottomore (drl). Marxist Düşünce Sözlüğü içinde. Ü. Altuğ ve M. Tunçay
 • Bottomore, T. (1993). “Toplum”. T. Bottomore (drl). Marxist Düşünce Sözlüğü içinde. Ü. Altuğ (çev.)
 • Carr, E. (2011). Karl Marx: Bağnazlık Üzerine Bir Araştırma. İstanbul: İletişim.
 • Colletti, L. (1977). Marksizm: Bilim mi Devrim mi? O. Koçak (çev.). Birikim 26, ss. 33-40.
 • Çiftçi, A. (2003). “Sosyal Bilimlerde Temel Tartışmalar”. D.E.Ü İlahiyat Fakültesi Dergisi. XVII, ss.3-28.
 • Edgley, R. (1993). “Felsefe”, T. Bottomore (drl), Marxist Düşünce Sözlüğü içinde. S. Şener (çev.). İstanbul:
 • Elster, J. (1995). Karl Marx, A Reader. New York: Cambridge Universtiy Press.
 • Elster, J. (1999). An Introduction to Marx. New York: Cambridge University Press.
 • Gülenç, K. ve Kulak, Ö. (2012). Marx’ın Halleri. İstanbul: Kalkedon.
 • Fischer, E. (1996). Karl Marx. New York: Monthly Review Press.
 • Karl Marx ve Das Kapital: Hayatı ve Das Kapital Üzerine Bir İnceleme. (2014). www.ekitaprojesi.com.
 • Korsch, K. (2007). Sosyal Bilimler ve Marksizm. V. S. Öğütle (çev.). İstanbul: Salyangoz yayınları.
 • Larrain, J. (1993). “İdeoloji”, T. Bottomore (drl), Marxist Düşünce Sözlüğü içinde. M. Küçük (çev.). İstanbul:
 • Layder, D. (2006). Sosyal Teoriye Giriş. Ü. Tatlıcan (çev.). İstanbul: Küre yayıncılık.
 • Lefebvre, H. (2010). Gündelik Hayatın Eleştirisi II. I. Ergüden (çev.). İstanbul: Sel yayınları.
 • Lefebvre, H. (2010a). Sosyalist Dünya Görüşü Marksizm. G. D. Görsev (çev.). İstanbul: Yordam Kitap.
 • Leopold, D. (2007). The Young Karl Marx. New York: Cambridge University Press.
 • Markovic, M. (1993). “İnsan Doğası”, T. Bottomore (drl), Marxist Düşünce Sözlüğü içinde. L. Köker (çev.).
 • Marksist Klasikleri Okuma Kılavuzu. (2013). İstanbul:Yordam Kitap.
 • Marx, K ve Engels, F. (1977). Doğu Sorunu. Y. Fincancı (çev.). Ankara: Sol yayınları.
 • Marx, K ve Engels, F. (1995. Din Üzerine. K. Güvenç (çev.). Ankara: Sol yayınları.

Ayrıntılar

Konular Siyaset Bilimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Birsen Banu Okutan
İstanbul Üniveristesi
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 20 Ekim 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { marusbd256608, journal = {Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi}, issn = {2147-6934}, address = {}, publisher = {Marmara Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {4}, number = {2}, pages = {47 - 64}, title = {“Felsefi Meseleler” Çerçevesinde Marx’ı Yeniden Okuma Girişimi}, key = {cite}, author = {Okutan, Birsen Banu} }
APA Okutan, B. B. (2016). “Felsefi Meseleler” Çerçevesinde Marx’ı Yeniden Okuma Girişimi . Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi , 4 (2) , 47-64 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/marusbd/issue/24191/256608
MLA Okutan, B. B. "“Felsefi Meseleler” Çerçevesinde Marx’ı Yeniden Okuma Girişimi" . Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi 4 (2016 ): 47-64 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/marusbd/issue/24191/256608>
Chicago Okutan, B. B. "“Felsefi Meseleler” Çerçevesinde Marx’ı Yeniden Okuma Girişimi". Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi 4 (2016 ): 47-64
RIS TY - JOUR T1 - “Felsefi Meseleler” Çerçevesinde Marx’ı Yeniden Okuma Girişimi AU - Birsen BanuOkutan Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 47 EP - 64 VL - 4 IS - 2 SN - 2147-6934- M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi “Felsefi Meseleler” Çerçevesinde Marx’ı Yeniden Okuma Girişimi %A Birsen Banu Okutan %T “Felsefi Meseleler” Çerçevesinde Marx’ı Yeniden Okuma Girişimi %D 2016 %J Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi %P 2147-6934- %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Okutan, Birsen Banu . "“Felsefi Meseleler” Çerçevesinde Marx’ı Yeniden Okuma Girişimi". Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi 4 / 2 (Ekim 2016): 47-64 .
AMA Okutan B. B. “Felsefi Meseleler” Çerçevesinde Marx’ı Yeniden Okuma Girişimi. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi. 2016; 4(2): 47-64.
Vancouver Okutan B. B. “Felsefi Meseleler” Çerçevesinde Marx’ı Yeniden Okuma Girişimi. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi. 2016; 4(2): 47-64.
IEEE B. B. Okutan , "“Felsefi Meseleler” Çerçevesinde Marx’ı Yeniden Okuma Girişimi", Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, c. 4, sayı. 2, ss. 47-64, Eki. 2016

Siyasal Bilimler Dergisi, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin hakemli akademik yayınıdır. Altı ayda bir yayınlanır. Dergide yayınlanan makalelerdeki görüşler yazarlarına aittir. Yayın Kurulu tarafından benimsendiği anlamına gelmez. Yayın Kurulu, yazının özüne dokunmaksızın gerekli yazım ve cümle değişikliklerini yapma hakkını saklı tutar. Siyasal Bilimler Dergisi, ulusal (TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşerî Bilimler Veri Tabanı) ve uluslararası (EBSCO, ULRICH) alan endekslerinde taranmaktadır.  

 

Journal of Political Science is a peer-reviewed academic journal of Marmara University Faculty of Political Science. The journal is a biannual publication. All the views and opinions expressed in the articles are those of the authors and they do not necessarily reflect the views or opinions of the editor, the editorial board, or the publisher. The editorial board reserves the right to make necessary changes in spelling and sentences without changing content. The journal is indexed by EBSCO International Index, ULRICH's and the ULAKBİM Social and Human Sciences Database.