Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Kamuda Bir İstihdam Modeline Dönüşen Alt İşverenlik

Yıl 2016, Cilt: 4 Sayı: 2, 65 - 90, 20.10.2016

Öz

İş hukuku, işçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen ve inceleyen bir hukuk dalıdır. İş hukukunda asıl olan işverenin kendi işçisi ile mal veya hizmet üretmesidir. Söz konusu işlerin başka işverenlere verilmesi istisnai durumdur ve ancak Kanunun öngördüğü sınırlar içerisinde gerçekleştirilebilir. Alt işverenlik, işverene işyerindeki mal veya hizmet üretimini başka bir işverenin işçileri vasıtasıyla gerçekleştirme imkânı sağlayan bir uygulamadır. Günümüzde yoğun bir uygulama alanı bulan alt işverenlik bir nevi “istihdam modeli” hüviyetine dönüşmüştür. Türkiye’de resmi kayıtlara göre yaklaşık 1,5 milyon alt işveren işçisi bulunmaktadır. Alt işveren işçilerinin ücret, kıdem tazminatı, yıllık izin gibi özlük haklarına yönelik sorunları bulunmaktadır. Son dönemde yapılan bazı yasal düzenlemelerle kamu kurum ve kuruluşlarda çalıştırılan alt işveren işçilerine yönelik ücret, kıdem tazminatı ve yıllık iznin haklarına ilişkin bir takım iyileştirmeler yapılmıştır. Bu çalışmada kamu sektöründe alt işveren işçilerinin sorunlarına yönelik tespitler, alt işverenliği doğuran sebepler, ortaya çıkan sorunlar ve çözüm önerileri güncel gelişmeler ışığında tartışılmıştır.

Kaynakça

 • Ak Parti, (2015), Huzur ve İstikrarla Türkiye’nin Yol Haritası, 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri Seçim
 • Ak Parti, (2016), Ekonomi İşleri Başkanlığı, Taşeron İşçisine Kadro Müjdesi, Ekonomi Bülteni Sayı:
 • Akyiğit, E. (2015). “Kamuda Asıl İşin Bir Bölümü Alt işverene verilirken Muafiyet Var mıdır?” Çalışma
 • Aykaç, H. B. (2010). İş Hukukunda Alt İşveren, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk
 • Başbakanlık 64. Hükümet 2016 Yılı Eylem Planı (İcraatlar ve Reformlar) 10.12.2015, http://www.akparti.
 • Çelik, N. (1994). İş Hukuku Dersleri, Yenilenmiş 12. Bası, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul.
 • CHP, (2014) TBMM 5. Yasama Yılı, 24 Yasama Dönemi 656 Sıra Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan
 • İşletmeleri İşverenleri Sendikası (KAMU-İŞ), 29 Nisan-02 Mayıs. Antalya, http://www.kamu-is.
 • CHP, (2015), Önce İnsan, Önce Birlik, Önce Türkiye, 1 Kasım Seçim Bildirgesi, https://www.chp.org.tr/
 • ÇSGB, (2014) Faruk Çelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Mersin Milletvekili Ali Öz’ün 7/44973 Esas
 • DPB, (Devlet Personel Başkanlığı) (2015), İstatistikler, 20.05.2015, http://www.dpb.gov.tr/F/Root/dosyalar/
 • Eryiğit, S. (2010). Kamu İşyerlerinde Alt İşveren Uygulamasının Doğurduğu Sorunlar ve Çözüm Arayışları
 • Demir, F. (2003). İş Güvencesi ve 4857 Sayılı İş Kanunun Başlıca Yenilikleri, Türkiye Haber İş Sendikası,
 • Demircioğlu, A. M., Tankut C. (2012), İş Hukuku (Bireysel İş Hukuku, Toplu İş Hukuku), Beta Basım Yayım
 • Semineri/Çalıştayı Takdim Konuşması, Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası KAMU-İŞ

Yıl 2016, Cilt: 4 Sayı: 2, 65 - 90, 20.10.2016

Öz

Kaynakça

 • Ak Parti, (2015), Huzur ve İstikrarla Türkiye’nin Yol Haritası, 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri Seçim
 • Ak Parti, (2016), Ekonomi İşleri Başkanlığı, Taşeron İşçisine Kadro Müjdesi, Ekonomi Bülteni Sayı:
 • Akyiğit, E. (2015). “Kamuda Asıl İşin Bir Bölümü Alt işverene verilirken Muafiyet Var mıdır?” Çalışma
 • Aykaç, H. B. (2010). İş Hukukunda Alt İşveren, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk
 • Başbakanlık 64. Hükümet 2016 Yılı Eylem Planı (İcraatlar ve Reformlar) 10.12.2015, http://www.akparti.
 • Çelik, N. (1994). İş Hukuku Dersleri, Yenilenmiş 12. Bası, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul.
 • CHP, (2014) TBMM 5. Yasama Yılı, 24 Yasama Dönemi 656 Sıra Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan
 • İşletmeleri İşverenleri Sendikası (KAMU-İŞ), 29 Nisan-02 Mayıs. Antalya, http://www.kamu-is.
 • CHP, (2015), Önce İnsan, Önce Birlik, Önce Türkiye, 1 Kasım Seçim Bildirgesi, https://www.chp.org.tr/
 • ÇSGB, (2014) Faruk Çelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Mersin Milletvekili Ali Öz’ün 7/44973 Esas
 • DPB, (Devlet Personel Başkanlığı) (2015), İstatistikler, 20.05.2015, http://www.dpb.gov.tr/F/Root/dosyalar/
 • Eryiğit, S. (2010). Kamu İşyerlerinde Alt İşveren Uygulamasının Doğurduğu Sorunlar ve Çözüm Arayışları
 • Demir, F. (2003). İş Güvencesi ve 4857 Sayılı İş Kanunun Başlıca Yenilikleri, Türkiye Haber İş Sendikası,
 • Demircioğlu, A. M., Tankut C. (2012), İş Hukuku (Bireysel İş Hukuku, Toplu İş Hukuku), Beta Basım Yayım
 • Semineri/Çalıştayı Takdim Konuşması, Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası KAMU-İŞ

Ayrıntılar

Konular Siyaset Bilimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Muzaffer Koç
MARMARA UNIV
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 20 Ekim 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { marusbd256609, journal = {Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi}, issn = {2147-6934}, address = {}, publisher = {Marmara Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {4}, number = {2}, pages = {65 - 90}, title = {Kamuda Bir İstihdam Modeline Dönüşen Alt İşverenlik}, key = {cite}, author = {Koç, Muzaffer} }
APA Koç, M. (2016). Kamuda Bir İstihdam Modeline Dönüşen Alt İşverenlik . Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi , 4 (2) , 65-90 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/marusbd/issue/24191/256609
MLA Koç, M. "Kamuda Bir İstihdam Modeline Dönüşen Alt İşverenlik" . Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi 4 (2016 ): 65-90 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/marusbd/issue/24191/256609>
Chicago Koç, M. "Kamuda Bir İstihdam Modeline Dönüşen Alt İşverenlik". Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi 4 (2016 ): 65-90
RIS TY - JOUR T1 - Kamuda Bir İstihdam Modeline Dönüşen Alt İşverenlik AU - MuzafferKoç Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 65 EP - 90 VL - 4 IS - 2 SN - 2147-6934- M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi Kamuda Bir İstihdam Modeline Dönüşen Alt İşverenlik %A Muzaffer Koç %T Kamuda Bir İstihdam Modeline Dönüşen Alt İşverenlik %D 2016 %J Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi %P 2147-6934- %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Koç, Muzaffer . "Kamuda Bir İstihdam Modeline Dönüşen Alt İşverenlik". Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi 4 / 2 (Ekim 2016): 65-90 .
AMA Koç M. Kamuda Bir İstihdam Modeline Dönüşen Alt İşverenlik. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi. 2016; 4(2): 65-90.
Vancouver Koç M. Kamuda Bir İstihdam Modeline Dönüşen Alt İşverenlik. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi. 2016; 4(2): 65-90.
IEEE M. Koç , "Kamuda Bir İstihdam Modeline Dönüşen Alt İşverenlik", Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, c. 4, sayı. 2, ss. 65-90, Eki. 2016

Siyasal Bilimler Dergisi, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin hakemli akademik yayınıdır. Altı ayda bir yayınlanır. Dergide yayınlanan makalelerdeki görüşler yazarlarına aittir. Yayın Kurulu tarafından benimsendiği anlamına gelmez. Yayın Kurulu, yazının özüne dokunmaksızın gerekli yazım ve cümle değişikliklerini yapma hakkını saklı tutar. Siyasal Bilimler Dergisi, ulusal (TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşerî Bilimler Veri Tabanı) ve uluslararası (EBSCO, ULRICH) alan endekslerinde taranmaktadır.  

 

Journal of Political Science is a peer-reviewed academic journal of Marmara University Faculty of Political Science. The journal is a biannual publication. All the views and opinions expressed in the articles are those of the authors and they do not necessarily reflect the views or opinions of the editor, the editorial board, or the publisher. The editorial board reserves the right to make necessary changes in spelling and sentences without changing content. The journal is indexed by EBSCO International Index, ULRICH's and the ULAKBİM Social and Human Sciences Database.