Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Bolu’da Suriyeli ve Iraklı Sığınmacılar Vatandaşlık ve Kaynak Dağılımı Temelinde Öteki Algısı

Yıl 2016, Cilt: 4 Sayı: 2, 113 - 134, 20.10.2016

Öz

Bu makalenin temel amacı Bolu’da yaşayan yerleşik halkın, Iraklı ve Suriyeli sığınmacıların kaynaklara erişimi konusunda ne düşündüklerini vatandaşlık ve ötekileştirme kavramları temelinde analiz etmektir. Bu çerçevede görüşmecile-rin, sığınmacıların kaynaklara erişimi ile ilgili görüşlerinin şekillenmesinde, ulus-devlet-vatandaşlık anlayışı ve ulus-ötesi üyelik anlayışının nasıl bir rol oynadığı irdelenmiştir. Veriler 2014-2015 akademik yılının Sonbahar döne-minde yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilen 44 derinlemesine mülakattan sağ-lanmıştır. Analiz sonucunda ulaşılan temel bulgular üç farklı konu (finansal destek, sağlık hizmeti ve çocukların eğitimi) bağlamında başlıca iki yönde eği-lim göstermektedir: Bunlardan birincisi, sığınmacıların sosyal finansal destek-ten yararlanmaları konusunda görüşmeciler negatif bir eğilim sergilemekte ve sığınmacıları ötekileştirici bir söylem kullanmaktadırlar. Vatandaş olan ve va-tandaş olmayan ayrımı temel alınarak ötekileştirilen sığınmacılar, devletten maddi yardım alma konusunda dışlanmış, fakat dezavantajlı konumda olan Türk vatandaşlarının da bu haktan eşit bir şekilde yararlanabilmesi koşuluyla sığınmacılara devletin maddi destek sağlamasına olumlu bakmışlardır. Üçüncü konu olarak, sığınmacıların sağlık hizmetlerinden yararlanmaları konusundaki görüşlerde ise her ne kadar sınırlayıcı ifadeler bulunsa da genel eğilimin olum-lu olduğu tespit edilmiştir. Üçüncü konu olarak sığınmacı çocukların eğitim hakkından yararlanması noktasında güçlü bir olumlama eğilimi görülmüştür. Dolayısıyla, sosyal hak olarak sağlık ve eğitim olanaklarından yararlanmaları konusunda sığınmacılara karşı daha kapsayıcı (içeren) bir tutum sergilenmiştir. Bu olumlu bakış ulus-ötesi vatandaşlık anlayışının birçok nüvesini yansıtmaktadır. Sağlık ve eğitim konusunda ulus-ötesi vatandaşlık anlayışı benimsenmesine rağmen, görüşmecilerin devletin maddi yardım yapmaya yö-nelik fikirlerinin şekillenmesinde ulus-devletvatandaşlık unsurunun etkin ol-duğu tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Acar, C., B. Sandıklı, M. Mücaz, Z. Ülger ve P. Torun (2015) “İstanbul’da Yaşayan Geçici Koruma Altındaki
 • Avrupa Komisyonu (2016) “Türkiye: Mülteci Krizi”, İnsani Yardım ve Sivil Koruma, Echo Tanıtım Belgesi,
 • Biehl, K. (2008) Governing Through Uncertainty: ‘Refugees’ in Turkey. MA Thesis submitted to Boğaziçi
 • Biner, Ö. (2016) Türkiye’de Mültecilik- İltica, Geçicilik ve Yasallık: Van Uydu Şehir Örneği, İstanbul: İstanbul
 • Bosniak, L. (2006) The Citizens and the Alien: Dilemmas of Contemporary Membership, Princeton: Princeton
 • Cenevre Konvansiyonu (1951) “Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Sözleşme”,http://www.
 • Çelik, N. B. (2015) “Türk Hukukunda Uluslararası Koruma Başvurusunda Bulunan veya Uluslararası
 • Korumadan Yararlanan Yabancıların Hak ve Yükümlülükleri”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Dalar, M., N. Ayhan Algan, Ü. Algan (2013) “Bolu’daki Iraklı Sığınmacıların Sosyal ve Ekonomik Sorunları:
 • De la Paz, G. (N.N.) “Citizenship Identity and Social Inequality, IFE, Center for Civic Education, http://www.
 • Derrida, J. (1976) Of Grammatology, Baltimore: Johns Hopkins University Press.
 • Glesne, C. (2013) Nitel Araştırmaya Giriş, Ankara: Anı Yayıncılık, (Çev. A. Ersoy ve P. Yalçınoğlu), 2. Baskı.
 • Güney, Ü. ve N. Konak (2016) “Bolu’da Suriyeli ve Iraklı Sığınmacılar: Milliyetçilik, Erillik ve Vatandaşlık
 • Globalization and the World-System, Minneapolis: University of Minnesota Press, 19-40.
 • Manap Kırmızıgül, Ç. (2013) “Experiences of Asylum Seekers in Turkey”, International Journal of Social
 • Marshall, T. H. (1963) “Citizenship and Social Class”, in T. H. Marshall (ed.), Sociology at the Crossroads and
 • Kaya, İ. ve E. Eren Yılmaz (2014) “Türkiye’deki Suriyelilerin Hukuki Durumu, Arada Kalanların Hakları ve
 • Kahya, Ö.ve S. Sallan Gül (2011) “Bir Uydu Kent Örneği Olarak Isparta’dan Sığınmacılık Sorununun
 • Kazaz, G. (2016). “Eğitim Mülteci Çocukların da Hakkı”, Agos Gazetesi (16.05.2016), http://www.agos.com.
 • Kirişci, K. (2014) “Misafirliğin Ötesine Geçerken Türkiye’nin Mülteciler Sınavı”, USAK: Uluslararası Stratejik

Yıl 2016, Cilt: 4 Sayı: 2, 113 - 134, 20.10.2016

Öz

Kaynakça

 • Acar, C., B. Sandıklı, M. Mücaz, Z. Ülger ve P. Torun (2015) “İstanbul’da Yaşayan Geçici Koruma Altındaki
 • Avrupa Komisyonu (2016) “Türkiye: Mülteci Krizi”, İnsani Yardım ve Sivil Koruma, Echo Tanıtım Belgesi,
 • Biehl, K. (2008) Governing Through Uncertainty: ‘Refugees’ in Turkey. MA Thesis submitted to Boğaziçi
 • Biner, Ö. (2016) Türkiye’de Mültecilik- İltica, Geçicilik ve Yasallık: Van Uydu Şehir Örneği, İstanbul: İstanbul
 • Bosniak, L. (2006) The Citizens and the Alien: Dilemmas of Contemporary Membership, Princeton: Princeton
 • Cenevre Konvansiyonu (1951) “Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Sözleşme”,http://www.
 • Çelik, N. B. (2015) “Türk Hukukunda Uluslararası Koruma Başvurusunda Bulunan veya Uluslararası
 • Korumadan Yararlanan Yabancıların Hak ve Yükümlülükleri”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Dalar, M., N. Ayhan Algan, Ü. Algan (2013) “Bolu’daki Iraklı Sığınmacıların Sosyal ve Ekonomik Sorunları:
 • De la Paz, G. (N.N.) “Citizenship Identity and Social Inequality, IFE, Center for Civic Education, http://www.
 • Derrida, J. (1976) Of Grammatology, Baltimore: Johns Hopkins University Press.
 • Glesne, C. (2013) Nitel Araştırmaya Giriş, Ankara: Anı Yayıncılık, (Çev. A. Ersoy ve P. Yalçınoğlu), 2. Baskı.
 • Güney, Ü. ve N. Konak (2016) “Bolu’da Suriyeli ve Iraklı Sığınmacılar: Milliyetçilik, Erillik ve Vatandaşlık
 • Globalization and the World-System, Minneapolis: University of Minnesota Press, 19-40.
 • Manap Kırmızıgül, Ç. (2013) “Experiences of Asylum Seekers in Turkey”, International Journal of Social
 • Marshall, T. H. (1963) “Citizenship and Social Class”, in T. H. Marshall (ed.), Sociology at the Crossroads and
 • Kaya, İ. ve E. Eren Yılmaz (2014) “Türkiye’deki Suriyelilerin Hukuki Durumu, Arada Kalanların Hakları ve
 • Kahya, Ö.ve S. Sallan Gül (2011) “Bir Uydu Kent Örneği Olarak Isparta’dan Sığınmacılık Sorununun
 • Kazaz, G. (2016). “Eğitim Mülteci Çocukların da Hakkı”, Agos Gazetesi (16.05.2016), http://www.agos.com.
 • Kirişci, K. (2014) “Misafirliğin Ötesine Geçerken Türkiye’nin Mülteciler Sınavı”, USAK: Uluslararası Stratejik

Ayrıntılar

Konular Siyaset Bilimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ülkü Güney Bu kişi benim
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Nahide Konak
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Yayımlanma Tarihi 20 Ekim 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { marusbd256612, journal = {Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi}, issn = {2147-6934}, address = {}, publisher = {Marmara Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {4}, number = {2}, pages = {113 - 134}, title = {Bolu’da Suriyeli ve Iraklı Sığınmacılar Vatandaşlık ve Kaynak Dağılımı Temelinde Öteki Algısı}, key = {cite}, author = {Güney, Ülkü and Konak, Nahide} }
APA Güney, Ü. & Konak, N. (2016). Bolu’da Suriyeli ve Iraklı Sığınmacılar Vatandaşlık ve Kaynak Dağılımı Temelinde Öteki Algısı . Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi , 4 (2) , 113-134 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/marusbd/issue/24191/256612
MLA Güney, Ü. , Konak, N. "Bolu’da Suriyeli ve Iraklı Sığınmacılar Vatandaşlık ve Kaynak Dağılımı Temelinde Öteki Algısı" . Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi 4 (2016 ): 113-134 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/marusbd/issue/24191/256612>
Chicago Güney, Ü. , Konak, N. "Bolu’da Suriyeli ve Iraklı Sığınmacılar Vatandaşlık ve Kaynak Dağılımı Temelinde Öteki Algısı". Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi 4 (2016 ): 113-134
RIS TY - JOUR T1 - Bolu’da Suriyeli ve Iraklı Sığınmacılar Vatandaşlık ve Kaynak Dağılımı Temelinde Öteki Algısı AU - ÜlküGüney, NahideKonak Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 113 EP - 134 VL - 4 IS - 2 SN - 2147-6934- M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi Bolu’da Suriyeli ve Iraklı Sığınmacılar Vatandaşlık ve Kaynak Dağılımı Temelinde Öteki Algısı %A Ülkü Güney , Nahide Konak %T Bolu’da Suriyeli ve Iraklı Sığınmacılar Vatandaşlık ve Kaynak Dağılımı Temelinde Öteki Algısı %D 2016 %J Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi %P 2147-6934- %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Güney, Ülkü , Konak, Nahide . "Bolu’da Suriyeli ve Iraklı Sığınmacılar Vatandaşlık ve Kaynak Dağılımı Temelinde Öteki Algısı". Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi 4 / 2 (Ekim 2016): 113-134 .
AMA Güney Ü. , Konak N. Bolu’da Suriyeli ve Iraklı Sığınmacılar Vatandaşlık ve Kaynak Dağılımı Temelinde Öteki Algısı. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi. 2016; 4(2): 113-134.
Vancouver Güney Ü. , Konak N. Bolu’da Suriyeli ve Iraklı Sığınmacılar Vatandaşlık ve Kaynak Dağılımı Temelinde Öteki Algısı. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi. 2016; 4(2): 113-134.
IEEE Ü. Güney ve N. Konak , "Bolu’da Suriyeli ve Iraklı Sığınmacılar Vatandaşlık ve Kaynak Dağılımı Temelinde Öteki Algısı", Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, c. 4, sayı. 2, ss. 113-134, Eki. 2016

Siyasal Bilimler Dergisi, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin hakemli akademik yayınıdır. Altı ayda bir yayınlanır. Dergide yayınlanan makalelerdeki görüşler yazarlarına aittir. Yayın Kurulu tarafından benimsendiği anlamına gelmez. Yayın Kurulu, yazının özüne dokunmaksızın gerekli yazım ve cümle değişikliklerini yapma hakkını saklı tutar. Siyasal Bilimler Dergisi, ulusal (TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşerî Bilimler Veri Tabanı) ve uluslararası (EBSCO, ULRICH) alan endekslerinde taranmaktadır.  

 

Journal of Political Science is a peer-reviewed academic journal of Marmara University Faculty of Political Science. The journal is a biannual publication. All the views and opinions expressed in the articles are those of the authors and they do not necessarily reflect the views or opinions of the editor, the editorial board, or the publisher. The editorial board reserves the right to make necessary changes in spelling and sentences without changing content. The journal is indexed by EBSCO International Index, ULRICH's and the ULAKBİM Social and Human Sciences Database.