PDF BibTex RIS Kaynak Göster

-

Yıl 2015, Cilt: 3 Sayı: 1, 135 - 165, 11.08.2015

Öz

Local governments do not have adequate funds in order to provide their services, and it makes them dependent on central authority. This article analyzes financial dependency of municipalities, which have an important role among local governments, on central government. From the aspect of dependency on central government, by discussing the central funds reserved for local governments in OECD countries and the portions in selected countries, the situation in Turkey was analyzed. Within this context, the explanations are made about the fiscal status of the municipalities by considering the case in the Netherlands, where the dependency on the central authority is high, and cases in Iceland and Norway, where the dependency is low. In the light of the information about the financial status of the municipalities in these countries, the financial status of the municipalities in Turkey was analyzed, focusing on their dependency on the central government from the aspect of income

Kaynakça

 • Akdiş, M. (1998) “Belediyelerin Finansmanı Konusundaki Çağdaş Yaklaşımlar ve Azerbaycan”, Çağdaş Yerel Yönetimler 7 (2):71-82.
 • Bilgin, K. U. (2013) “İsveç’te Yerel Yönetimler”, içinde M. Okçu ve H. Özgür (der.) Dünyada Yerel Yönetimler Örnekler-Uygulamalar, Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Çetinkaya, Ö. (2014) Mahalli İdareler Maliyesi, Bursa: Ekin Kitapevi.
 • Çiçek, H. G. ve S. Çiçek (2012) “Norveç Yerel Vergi Sistemi”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 8(16): 201-221.
 • Karahanoğulları, Y. (2013) “Norveç Ekonomisine ve Kamu Maliyesine Genel Bir Bakış”, Maliye Dergisi, 164(Ocak – Haziran): 233-258.
 • Karkın, N. (2013) “Hollanda Yönetsel Düzeninde Yerel Yönetimler”, içinde M. Okçu ve H. Özgür (der.) Dünyada Yerel Yönetimler Örnekler –Uygulamalar, Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Kerimoğlu, B., H. Güngör ve E. Koyuncu (2009) “Belediye Bütçesi Nasıl İzlenir?”, Yerel Paydaşlar İçin Bir Rehber, Ankara: Tepav Yayınları.
 • Koyuncu, B. (2000) “Yerel Özerklik: Modeller ve Uygulamalar”, Muğla Üniversitesi SBE Dergisi, 1(1): 97-117.
 • Ökmen, M. ve B. Parlak (2008) Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetim İlkeler Yaklaşımlar ve Mevzuat, İstanbul: Alfa Aktüel Yayınları.
 • Önder, Ö. (2005) “Hollanda Yerel Yönetimleri”, Çağdaş Yerel Yönetimler [çevrimiçi], 14(2), www.todaie.edu.tr
 • Tekeli, R. (2014) “Mali Yerinden Yönetim ve Yönetimlerarası Transferler”, içinde M. Sakal, A. Kesik ve T. Akdemir (der.) Mali Yerinden Yönetim Teori, Kavramsal Açıklamalar ve Türkiye’ye İlişkin Açıklamalar, İstanbul: Nobel Yayınevi.
 • Toker, C. [çevrimiçi] Norveç Yönetim Sistemi, 21.Yüzyılda Yönetim, T.C İçişleri Bakanlığı Araştırma ve Etütler Merkezi, http://www.arem.gov.tr/ortak_icerik/arem/Projeler/21yy/norvec.pdf
 • Türkoğlu, İ. (2009) Yerel Yönetimlerde Mali Reform Arayışları: Türkiye’de Belediyelerde Mali Özerklik ve Belediye Başkanlarının Mali Özerklik Algılaması, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Yayın No: 2009.389, Ankara.
 • Ulusoy, A. ve T. Akdemir (2014) Mahalli İdareler Teori-Uygulama-Maliye, Ankara: Seçkin Yayınevi. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkındaki Kanun 2010 Yılı Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu 2013 Yılı Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu

Seçilmiş Ülkeler Kapsamında Türkiye'deki Belediyelerin Merkeze Bağımlılıklarının Analizi

Yıl 2015, Cilt: 3 Sayı: 1, 135 - 165, 11.08.2015

Öz

Yerel yönetimlerin hizmetlerini sunabilmeleri konusunda yeterli gelirlerinin olmaması onları
merkezi yönetime bağımlı hale getirmektedir. Bu makalede yerel yönetimler içinde önemli role
sahip olan belediyelerin mali yönden merkezi yönetime bağımlılık durumları incelenmiştir.
Merkezi yönetime bağımlılık açısından OECD ülkelerindeki yerel yönetimlere ayrılan merkez
payları ile seçilmiş bazı ülkelerdeki paylar ele alınarak Türkiye açısından durum değerlendirmesine
gidilmiştir. Bu kapsamda merkeze bağımlılığın kuvvetli olduğu Hollanda örneği ile bağımlılığın
zayıf olduğu İzlanda ve Norveç ülke örnekleri ele alınarak belediyelerin mali durumları hakkında
açıklamalar yapılmıştır. Bu ülkelerin yerel yönetimlerinin mali durumlarıyla ilgili bilgiler ışığı
altında Türkiye’deki belediyelerin mali durumları gelir yönüyle incelenerek bu idarelerin merkeze
bağımlılıkları konusu analiz edilmiştir.

Kaynakça

 • Akdiş, M. (1998) “Belediyelerin Finansmanı Konusundaki Çağdaş Yaklaşımlar ve Azerbaycan”, Çağdaş Yerel Yönetimler 7 (2):71-82.
 • Bilgin, K. U. (2013) “İsveç’te Yerel Yönetimler”, içinde M. Okçu ve H. Özgür (der.) Dünyada Yerel Yönetimler Örnekler-Uygulamalar, Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Çetinkaya, Ö. (2014) Mahalli İdareler Maliyesi, Bursa: Ekin Kitapevi.
 • Çiçek, H. G. ve S. Çiçek (2012) “Norveç Yerel Vergi Sistemi”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 8(16): 201-221.
 • Karahanoğulları, Y. (2013) “Norveç Ekonomisine ve Kamu Maliyesine Genel Bir Bakış”, Maliye Dergisi, 164(Ocak – Haziran): 233-258.
 • Karkın, N. (2013) “Hollanda Yönetsel Düzeninde Yerel Yönetimler”, içinde M. Okçu ve H. Özgür (der.) Dünyada Yerel Yönetimler Örnekler –Uygulamalar, Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Kerimoğlu, B., H. Güngör ve E. Koyuncu (2009) “Belediye Bütçesi Nasıl İzlenir?”, Yerel Paydaşlar İçin Bir Rehber, Ankara: Tepav Yayınları.
 • Koyuncu, B. (2000) “Yerel Özerklik: Modeller ve Uygulamalar”, Muğla Üniversitesi SBE Dergisi, 1(1): 97-117.
 • Ökmen, M. ve B. Parlak (2008) Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetim İlkeler Yaklaşımlar ve Mevzuat, İstanbul: Alfa Aktüel Yayınları.
 • Önder, Ö. (2005) “Hollanda Yerel Yönetimleri”, Çağdaş Yerel Yönetimler [çevrimiçi], 14(2), www.todaie.edu.tr
 • Tekeli, R. (2014) “Mali Yerinden Yönetim ve Yönetimlerarası Transferler”, içinde M. Sakal, A. Kesik ve T. Akdemir (der.) Mali Yerinden Yönetim Teori, Kavramsal Açıklamalar ve Türkiye’ye İlişkin Açıklamalar, İstanbul: Nobel Yayınevi.
 • Toker, C. [çevrimiçi] Norveç Yönetim Sistemi, 21.Yüzyılda Yönetim, T.C İçişleri Bakanlığı Araştırma ve Etütler Merkezi, http://www.arem.gov.tr/ortak_icerik/arem/Projeler/21yy/norvec.pdf
 • Türkoğlu, İ. (2009) Yerel Yönetimlerde Mali Reform Arayışları: Türkiye’de Belediyelerde Mali Özerklik ve Belediye Başkanlarının Mali Özerklik Algılaması, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Yayın No: 2009.389, Ankara.
 • Ulusoy, A. ve T. Akdemir (2014) Mahalli İdareler Teori-Uygulama-Maliye, Ankara: Seçkin Yayınevi. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkındaki Kanun 2010 Yılı Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu 2013 Yılı Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Neslihan KIZILER


Özhan ÇETİNKAYA

Yayımlanma Tarihi 11 Ağustos 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { marusbd1415, journal = {Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi}, issn = {2147-6934}, address = {}, publisher = {Marmara Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {3}, number = {1}, pages = {135 - 165}, title = {Seçilmiş Ülkeler Kapsamında Türkiye'deki Belediyelerin Merkeze Bağımlılıklarının Analizi}, key = {cite}, author = {Kızıler, Neslihan and Çetinkaya, Özhan} }
APA Kızıler, N. & Çetinkaya, Ö. (2015). Seçilmiş Ülkeler Kapsamında Türkiye'deki Belediyelerin Merkeze Bağımlılıklarının Analizi . Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi , 3 (1) , 135-165 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/marusbd/issue/292/1415
MLA Kızıler, N. , Çetinkaya, Ö. "Seçilmiş Ülkeler Kapsamında Türkiye'deki Belediyelerin Merkeze Bağımlılıklarının Analizi" . Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi 3 (2015 ): 135-165 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/marusbd/issue/292/1415>
Chicago Kızıler, N. , Çetinkaya, Ö. "Seçilmiş Ülkeler Kapsamında Türkiye'deki Belediyelerin Merkeze Bağımlılıklarının Analizi". Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi 3 (2015 ): 135-165
RIS TY - JOUR T1 - Seçilmiş Ülkeler Kapsamında Türkiye'deki Belediyelerin Merkeze Bağımlılıklarının Analizi AU - NeslihanKızıler, ÖzhanÇetinkaya Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 135 EP - 165 VL - 3 IS - 1 SN - 2147-6934- M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi Seçilmiş Ülkeler Kapsamında Türkiye'deki Belediyelerin Merkeze Bağımlılıklarının Analizi %A Neslihan Kızıler , Özhan Çetinkaya %T Seçilmiş Ülkeler Kapsamında Türkiye'deki Belediyelerin Merkeze Bağımlılıklarının Analizi %D 2015 %J Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi %P 2147-6934- %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Kızıler, Neslihan , Çetinkaya, Özhan . "Seçilmiş Ülkeler Kapsamında Türkiye'deki Belediyelerin Merkeze Bağımlılıklarının Analizi". Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi 3 / 1 (Ağustos 2015): 135-165 .
AMA Kızıler N. , Çetinkaya Ö. Seçilmiş Ülkeler Kapsamında Türkiye'deki Belediyelerin Merkeze Bağımlılıklarının Analizi. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi. 2015; 3(1): 135-165.
Vancouver Kızıler N. , Çetinkaya Ö. Seçilmiş Ülkeler Kapsamında Türkiye'deki Belediyelerin Merkeze Bağımlılıklarının Analizi. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi. 2015; 3(1): 135-165.
IEEE N. Kızıler ve Ö. Çetinkaya , "Seçilmiş Ülkeler Kapsamında Türkiye'deki Belediyelerin Merkeze Bağımlılıklarının Analizi", Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, c. 3, sayı. 1, ss. 135-165, Ağu. 2015

Siyasal Bilimler Dergisi, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin hakemli akademik yayınıdır. Altı ayda bir yayınlanır. Dergide yayınlanan makalelerdeki görüşler yazarlarına aittir. Yayın Kurulu tarafından benimsendiği anlamına gelmez. Yayın Kurulu, yazının özüne dokunmaksızın gerekli yazım ve cümle değişikliklerini yapma hakkını saklı tutar. Siyasal Bilimler Dergisi, ulusal (TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşerî Bilimler Veri Tabanı) ve uluslararası (EBSCO, ULRICH) alan endekslerinde taranmaktadır.  

 

Journal of Political Science is a peer-reviewed academic journal of Marmara University Faculty of Political Science. The journal is a biannual publication. All the views and opinions expressed in the articles are those of the authors and they do not necessarily reflect the views or opinions of the editor, the editorial board, or the publisher. The editorial board reserves the right to make necessary changes in spelling and sentences without changing content. The journal is indexed by EBSCO International Index, ULRICH's and the ULAKBİM Social and Human Sciences Database.