Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 10 2019-05-31

İŞ YERİNDE LİDER YÖNETİCİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ

Ramazan KAYABAŞI [1]


İşyerleri mal ve hizmet üretmek amacıyla kurulmuş yapılardır. İşveren etrafında çeşitli iş kadrolarından oluşmuş örgütsel bir yapıdır. Bu örgütsel yapının en önemli dinamiği işveren veya işveren vekilidir. İşveren kuruluşun üst yöneticisi ve harcama yetkilisidir. Yönetimsel hiyerarşide işverenin lider olması, rol kişilik olarak benimsenmesini sağlar. İşverenin İSG sorumlulukları incelendiğinde; işyerine ve çalışanlara karşı önemli sorumlulukları olduğu görülmektedir. Bu nedenle yönetici iş güvenliği kültürüne sahip ve güvenlik anlayışına hâkim, model kişilik olmalıdır. Lider özelliklere sahip olan yöneticiler işyerinde İSG prensiplerinin benimsenmesinde olumlu etki oluşturmaktadır. Lider yönetici işyerinde iş güvenliği kültürünün kazanılmasını ve sürdürülmesini sağlamaktadır. Bu nedenle lider ve yönetici kavramları bu çalışmada incelenmiş, İSG üzerine etkisi analiz edilmiştir. İş kazları ve meslek hastalıklarının azaltılması için işyerinde önemli yetkinliği olan işverenin yönetim anlayışı tartışılmış ve etkileri araştırılmıştır. İşyerinde İSG kültürünün kazanılması ve kalıcı hale gelmesi için öneriler geliştirilmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği, Lider, Yönetici, Meslek Etiği
 • i) Bolat, T., Seymen, O.A., (2003). Örgütlerde İş Etiği ve Kariyer Yönetimi İlişkisi: Normatif Etik Boyutlarıyla Bir Değerlendirme. İşletme İktisadı Dergisi Yönetim, 14 (45), 3- 19.
 • ii) Brown, M. E., Trevino, L.K., (2006). Ethical Leadership: A Review and Future Directions. The Leadership Quarterly, 17, 595–616.
 • iii) Dessler, G., (2001), Management. Prentice Hall: New Jersey.
 • iv) Eren, E., (1998), Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • v) Kayabaşı, R., (2018). İşyerlerinde Meslek Etiği Değerlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Üzerine Etkisi, Mesleki Bilimler Dergisi (MBD), 7 (3), 420-430.
 • vi) Hitt, M.A., Hoskisson, R.E., Ireland, R.D., (2007). Management of Strategy, International Student Edition, China: Thomson South-Western.
 • vii) Laura L., (1999), The Relationship Between Planning, Transformational Leadership and Transactional Management. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Graduate School of University of Illinois, Chicago.
 • viii) Ogunfowora, B., (2009). The Consequences of Ethical Leadership: Comparisons with Transformational Leadership and Abusive Supervision. Unpublished Doctoral Dissertation, University of Calgary, Alberta.
 • ix) Palmer, D. E. (2009). Business Leadership: Three Levels of Ethical Analysis. Journal of Business Ethics, 88, 525- 536.
 • x) Şerifoğlu, U.K., Sungur, E., (2007), İşletmelerde Sağlık Ve Güvenlik Kültürünün Oluşturulması; Tepe Yönetimin Rolü Ve Kurum İçi İletişim Olanaklarının Kullanımı, İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü, Yönetim Dergisi, 58, 1-17.
 • xi) Uğurluoğlu, Ö., Çelik, Y., (2009). Örgütlerde Stratejik Liderlik ve Özellikleri, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 12 (2), 121-156.
 • xii) Zaleznik, A., (1989) The Managerial Mystique: Restoring Leadership in Business, Harper and Row Publishers.
Birincil Dil tr
Konular Dil Bilim
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6195-7445
Yazar: Ramazan KAYABAŞI (Sorumlu Yazar)
Kurum: KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ, TOMARZA MUSTAFA AKINCIOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mayıs 2019

Bibtex @derleme { mbd546760, journal = {Mesleki Bilimler Dergisi (MBD)}, issn = {2146-7420}, address = {meslekibilimler@gmail.com}, publisher = {Yakup Yakut}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {1 - 10}, doi = {}, title = {İŞ YERİNDE LİDER YÖNETİCİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Kayabaşı, Ramazan} }
APA Kayabaşı, R . (2019). İŞ YERİNDE LİDER YÖNETİCİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ . Mesleki Bilimler Dergisi (MBD) , 8 (1) , 1-10 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mbd/issue/45578/546760
MLA Kayabaşı, R . "İŞ YERİNDE LİDER YÖNETİCİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ" . Mesleki Bilimler Dergisi (MBD) 8 (2019 ): 1-10 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mbd/issue/45578/546760>
Chicago Kayabaşı, R . "İŞ YERİNDE LİDER YÖNETİCİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ". Mesleki Bilimler Dergisi (MBD) 8 (2019 ): 1-10
RIS TY - JOUR T1 - İŞ YERİNDE LİDER YÖNETİCİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ AU - Ramazan Kayabaşı Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Mesleki Bilimler Dergisi (MBD) JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 10 VL - 8 IS - 1 SN - 2146-7420- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mesleki Bilimler Dergisi (MBD) İŞ YERİNDE LİDER YÖNETİCİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ %A Ramazan Kayabaşı %T İŞ YERİNDE LİDER YÖNETİCİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ %D 2019 %J Mesleki Bilimler Dergisi (MBD) %P 2146-7420- %V 8 %N 1 %R %U
ISNAD Kayabaşı, Ramazan . "İŞ YERİNDE LİDER YÖNETİCİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ". Mesleki Bilimler Dergisi (MBD) 8 / 1 (Mayıs 2019): 1-10 .
AMA Kayabaşı R . İŞ YERİNDE LİDER YÖNETİCİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ. Mesleki Bilimler Dergisi (MBD). 2019; 8(1): 1-10.
Vancouver Kayabaşı R . İŞ YERİNDE LİDER YÖNETİCİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ. Mesleki Bilimler Dergisi (MBD). 2019; 8(1): 1-10.
IEEE R. Kayabaşı , "İŞ YERİNDE LİDER YÖNETİCİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ", Mesleki Bilimler Dergisi (MBD), c. 8, sayı. 1, ss. 1-10, May. 2019