Middle Black Sea Journal of Communication Studies
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2587-1544 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Ondokuz Mayıs Üniversitesi |


Middle Black Sea Journal of Communication Studies

e-ISSN 2587-1544 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Ondokuz Mayıs Üniversitesi |