Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Bir Ekoturizm Aktivitesi Olarak Mağara Turizmi: Erzurum İli Elmalı Mağarası Örneği

Yıl 2018, Cilt: 3 Sayı: 1, 66 - 75, 25.06.2018
https://doi.org/10.30785/mbud.372754

Öz

Alternatif turizm çeşitlerinden biri olan ekoturizm, 1980’li yıllarda doğal ve kültürel alanlara yönelik yapılan bir
etkinlik olarak ortaya çıkmış ve turizm endüstrisinin hızla büyüyen alt sektörlerinden biri haline gelmiştir.
Ekoturizmin bir çeşidi olan mağara turizmi son zamanlarda macera ve doğa sporlarına meraklı pek çok ziyaretçi
için alternatif bir turizm çeşidi olmuştur. Ülkemiz sahip olduğu 40.000’in üzerinde mağara sebebiyle, dünyadaki
diğer ülkelerle karşılaştırıldığında “mağara cenneti” olarak tanımlanabilir.
Çalışmada yer alan ve Erzurum iline bağlı İspir ilçesinde yer alan Elmalı Mağarası, sahip olduğu ilginç jeolojik ve
jeomorfolojik yapısı, sarkıt ve dikitleri ve 400 m ye ulaşan uzunluğuyla ülkemizin önemli mağaralarından
birisidir. Birbiriyle bağlantılı ve paralel uzanan iki galeri ve toplam 8 salondan meydana gelen mağarada sığ
göller, çok çeşitli damlataşı oluşumları (sarkıt, dikit, sütun vb) görülmeye değerdir. Bu araştırmanın amacı,
Erzurum ilinin alternatif turizm potansiyelinin incelenerek, bölgenin sahip olduğu mağara turizmi potansiyelin
nasıl turizm sektörüne kazandırabileceğini Elmalı mağarası örneğinde ortaya koymaktır. Bu kapsamda “Elmalı
mağarasının mevcut turizm potansiyeli belirlenip, bu potansiyelin, doğal ve kültürel kaynak değerleri açısından
oldukça zengin olan Erzurum iline sağlayacakları katkılar konusunda bir değerlendirme ortaya koyulmuştur.
Çalışmada SWOT Analizi yapılarak, alanın mağara turizmi potansiyeli açısından, güçlü ve zayıf yönleri ile
gelecekte oluşabilecek fırsat ve tehditlerin neler olabileceği belirlenmeye çalışılmıştır.

_______________________________________________________


Cave Tourism as an Ecotourism Activity;
the Sample of Erzurum Elmalı Cave 

 Abstract

Ecotourism, one type of alternative tourism, appeared first in 1980s as an activity using natural and cultural
areas and turned out to be one of the fastest growing subsector of tourism. Cave tourism, one type of
ecotourism, has been preferred in recent years by the visitors keen on adventure and nature sports. Turkey can
be defined as cave heaven with over 40.000 caves it shelters.
Present study is related to Elmalı Cave, in İspir District, Erzurum. The cave is one of the most important caves in
Turkey with its unique and fascinating geological and geomorphological structure, stalactites and a 400 – m
length. The cave shelters two galleries lying in parallel and connectedly to each other; eight halls, shallow lakes,
various drop stones and many others. The aim of present study is to investigate alternative tourism potential of
Erzurum province, and how to combine potential cave tourism in the region with other tourism types in the
sample of Elmalı cave. In this scope, present tourism potentials of Elmalı cave were determined by evaluating
the contributions of these potentials to Erzurum covering a rich natural and cultural source values and analyzing
strengths and weaknesses and opportunities and threats (SWOT) of the area for cave tourism potentials.

Kaynakça

  • Referans 1. Yrd. Doç. Dr. Hilal SURAT (Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü) email: hilal881@artvin.edu.tr tlf: 0530 9274249
  • Referans 2. Prof. Dr. Serkan ÖZER (Atatürk Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü) email: sozer@atauni.edu.tr tlf: 0506 611 0865
  • Referans 3. Doç. Dr. M. Akif IRMAK (Atatürk Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü) email: mairmak@atauni.edu.tr tlf: 0 542 454 04 59

Yıl 2018, Cilt: 3 Sayı: 1, 66 - 75, 25.06.2018
https://doi.org/10.30785/mbud.372754

Öz

Kaynakça

  • Referans 1. Yrd. Doç. Dr. Hilal SURAT (Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü) email: hilal881@artvin.edu.tr tlf: 0530 9274249
  • Referans 2. Prof. Dr. Serkan ÖZER (Atatürk Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü) email: sozer@atauni.edu.tr tlf: 0506 611 0865
  • Referans 3. Doç. Dr. M. Akif IRMAK (Atatürk Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü) email: mairmak@atauni.edu.tr tlf: 0 542 454 04 59

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Elif AKPINAR KÜLEKÇİ

Türkiye


İşık SEZEN
Atatürk Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Türkiye

Yayınlanma Tarihi 25 Haziran 2018
Gönderilme Tarihi 29 Aralık 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Akpınar Külekçi, E. & Sezen, İ. (2018). Bir Ekoturizm Aktivitesi Olarak Mağara Turizmi: Erzurum İli Elmalı Mağarası Örneği . Journal of Architectural Sciences and Applications , 3 (1) , 66-75 . DOI: 10.30785/mbud.372754