ISSN: 2548-0170
e-ISSN: 2548-0170
Founded: 2016
Period: Biannually
Publisher: Süleyman Demirel University
Cover Image
       

ANNOUNCEMENT: For the year 2022, "Research Papers" will be evaluated with priority and "Review Articles" will be accepted in limited numbers.

The Journal of Architectural Sciences and Applications (JASA), which started its publication life in 2016, has started to be scanned in the TR Index database developed by the  ULAKBİM within the body of TUBITAK as of 2020. It is also scanned in some National and International indexes. 

JASA is an international, scientific and peer-reviewed e-journal published online and open access. Journal language is Turkish or English. It is published twice a year (July and December). No evaluation and application fee is charged from the articles sent to the journal. The journal uses the double-blind peer-review process. All works published in the journal comply with the provisions of the “YÖK Scientific Research and Publication Ethics Directive” and the relevant legislation and ethical principles published by the Publication Ethics Committee (COPE). ETHICS COMMITTEE PERMISSION will be mandatory for articles to be published in the journal, for publications starting in 2020. 

MBUD DERGİ KÜNYESİ / JASA JOURNAL TAG


2021 - Volume: 6 Issue: 1

Research Article

17. İzmit Kent Merkezi Yaya Bölgesi Durum Analizi

Research Article

Çekirdek Köylerin Eko-köy Kapsamında Değerlendirilmesi: Kuşadası ve Söke Ekoturizm Ağı Örneği

Research Article

Pandemi Sürecinde Vernaküler Mimaride Kolektif Çalışma

Research Article

Çevreye Duyarlı Mimarlık Arayışında İnsan ve Doğa ile Uyumlu Yapı Üretme Süreci

Research Article

Erişilebilirlik ve Sosyal Etkileşim İlişkisinin Kamusal Alanlarda Değerlendirilmesi: Çukurambar Mahallesi Örneği

Research Article

Eylem Alanlarının Tanımlanması ve İşlevsellik Bağlamında Z-Kütüphanelerin İrdelenmesi

Research Article

1920–1945 Akımlar Dönemi Kapsamında İç Mimarlıkta Form

Research Article

Arazi Sanatının “Land Art” Bitkisel Tasarıma Yansıması; Isparta İli Örneği

Research Article

Vinil ve Çimento Esaslı Cephe Kaplamaların Çevresel Performanslarının İncelenmesi

Research Article

İstanbul’daki Mısır, Ceylan ve NoXX Apartmanları: Plan ve Cephe Kurguları Üzerinden Bir Değerlendirme

Research Article

Şanlıurfa, Balıklıgöl Kent Platosu’nun Ekolojik Tasarım Kapsamında Değerlendirilmesi

Review

Aracılı Karşılaşmalar Maket Yapım Teknikleri Dersi Örneği

Research Article

Kent Merkezlerinde Ticaret Birimlerin Mekansal Örüntüsü Üzerine Bir Değerlendirme: Kastamonu Örneği

Research Article

A Model Proposal on Results of Physical and Mechanical Properties of Trakia Region Küfeki Stone Used at Early Period Ottoman Buildings

Research Article

Enerji ve Hammadde Korunumu Açısından Yapısal Atıkların Yeniden Kullanımına/Geri Dönüşümüne Yönelik Bir Değerlendirme

Research Article

Kalite Yönetim Ödülü Alan Otellerin Çevre Duyarlılık Faaliyetlerinin Yeşil Yıldız Kriterleri Kapsamında Değerlendirilmesi

Research Article

Evaluation of Urban Equipment Elements in Line with Urban Design Principles: A Case Study

Research Article

Kolektif Bellekte Antik Kentlerin İzi: Denizli Kenti Örneği

Research Article

Geleneksel Mobilyanın İzlerini Fotoğraflardan Sürmek

Social Media

twitter_circle-512.png  social_media_applications_3-instagram-512.png

Creative Commons

The “1st International Architectural Sciences and Applications Symposium” (IArcSAS-2021), organized by the MBUD Editorial Board, will be held Online between 27-28 and 29 October 2021. Click for details (IArcSAS-2021).

MBUD DERGİ KÜNYESİ / JASA JOURNAL TAG