Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2548-0170 | e-ISSN 2548-0170 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/mbud


Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD) online ve açık erişimli olarak yayınlanan uluslararası, bilimsel ve hakemli e-dergidir. Dergi dili Türkçe veya İngilizce'dir. Yılda iki sayı (Temmuz ve Aralık) olarak yayınlanmaktadır. Dergiye gönderilen makalelerden herhangi bir değerlendirme ve başvuru ücreti alınmamaktadır.

Dergi, çift taraflı kör hakemlik sürecini kullanmaktadır. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen her türlü yazı Editör ön incelemesinden sonra en az 2 hakemin inceleme ve değerlendirmesinden geçirilmektedir.  

Dergide yayınlanan bütün eserlerin “YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” hükümlerine ve ilgili mevzuata ve Yayın Etiği Komitesi (COPE) tarafından yayınlanan etik ilkelere uyulmaktadır.Dergide yayınlanacak makalelerde 2020 yılında başlayan yayınlar için ETİK KURUL İZNİ zorunlu olacaktır. Dergide yayımlanacak makalelerde Bilimsel Etik ve Yayın etiği kurallarına kesinlikle uyulmalıdır. ETİK KURUL İZİNİ ve/veya YASAL/ÖZEL İZİN alınmasının gerekip gerekmediği makalede belirtilmiş olmalıdır. 

Dergide yayımlanan her makale için bir DOI numarası atanmaktadır. Makaleler, TURNITIN programı kullanılarak en fazla %18 "Benzerlik Oranına" sahip olmalıdır. Budapeşte Açık Erişim Girişimi (BOAI) tarafından tanımlanan ilkeleri kabul etmekte ve Açık Erişim Politikasını benimsemektedir.Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi

ISSN 2548-0170 | e-ISSN 2548-0170 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/mbud
Kapak Resmi


Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD) online ve açık erişimli olarak yayınlanan uluslararası, bilimsel ve hakemli e-dergidir. Dergi dili Türkçe veya İngilizce'dir. Yılda iki sayı (Temmuz ve Aralık) olarak yayınlanmaktadır. Dergiye gönderilen makalelerden herhangi bir değerlendirme ve başvuru ücreti alınmamaktadır.

Dergi, çift taraflı kör hakemlik sürecini kullanmaktadır. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen her türlü yazı Editör ön incelemesinden sonra en az 2 hakemin inceleme ve değerlendirmesinden geçirilmektedir.  

Dergide yayınlanan bütün eserlerin “YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” hükümlerine ve ilgili mevzuata ve Yayın Etiği Komitesi (COPE) tarafından yayınlanan etik ilkelere uyulmaktadır.Dergide yayınlanacak makalelerde 2020 yılında başlayan yayınlar için ETİK KURUL İZNİ zorunlu olacaktır. Dergide yayımlanacak makalelerde Bilimsel Etik ve Yayın etiği kurallarına kesinlikle uyulmalıdır. ETİK KURUL İZİNİ ve/veya YASAL/ÖZEL İZİN alınmasının gerekip gerekmediği makalede belirtilmiş olmalıdır. 

Dergide yayımlanan her makale için bir DOI numarası atanmaktadır. Makaleler, TURNITIN programı kullanılarak en fazla %18 "Benzerlik Oranına" sahip olmalıdır. Budapeşte Açık Erişim Girişimi (BOAI) tarafından tanımlanan ilkeleri kabul etmekte ve Açık Erişim Politikasını benimsemektedir.INDEXED IN

logo_square.jpg