ISSN: 2548-0170
e-ISSN: 2548-0170
Başlangıç: 2016
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Süleyman Demirel Üniversitesi
Kapak Resmi
       

YAZARLAR İÇİN DUYURU: 2022 yılı için "Araştırma Makaleleri" öncelikli olarak değerlendirilecek olup "Derleme Makaleler" sınırlı sayıda kabul edilecektir. 

2016 yılında yayın hayatına başlayan “Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD)”,  TÜBİTAK-ULAKBİM TR Dizin kapsamında 2020 yılı itibari ile TR Dizini Fen Bilimleri veri tabanında dizinlenmeye başlamıştır. Ayrıca bazı Ulusal ve Uluslararası indekslerde de taranmaktadır.

Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD) online ve açık erişimli olarak yayınlanan uluslararası, bilimsel ve hakemli e-dergidir. Dergi dili Türkçe veya İngilizce'dir. Yılda iki sayı (Temmuz ve Aralık) olarak yayınlanmaktadır. Dergiye gönderilen makalelerden herhangi bir değerlendirme ve başvuru ücreti alınmamaktadır. Dergi, çift taraflı kör hakemlik sürecini kullanmaktadır.

Orijinal Araştırma Makalelerine öncelik verilmektedir. Derleme Makaleler ise az sayıda kabul edilmektedir.

Dergide yayınlanan bütün eserlerin “YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” hükümlerine ve ilgili mevzuata ve Yayın Etiği Komitesi (COPE) tarafından yayınlanan etik ilkelere uyulmaktadır. Dergide yayınlanacak makalelerde 2020 yılında başlayan yayınlar için ETİK KURUL İZNİ zorunlu olacaktır. Dergide yayımlanacak makalelerde Bilimsel Etik ve Yayın etiği kurallarına kesinlikle uyulmalıdır. 

MBUD DERGİ KÜNYESİ / JASA JOURNAL TAG

2021 - Cilt: 6 Sayı: 2

Sosyal Medya

twitter_circle-512.png  social_media_applications_3-instagram-512.png