ISSN: 2548-0170
e-ISSN: 2548-0170
Başlangıç: 2016
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Süleyman Demirel Üniversitesi
Kapak Resmi
       

YAZARLAR İÇİN DUYURU: 2022 yılı için "Araştırma Makaleleri" öncelikli olarak değerlendirilecek olup "Derleme Makaleler" sınırlı sayıda kabul edilecektir. 

2016 yılında yayın hayatına başlayan “Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD)”,  TÜBİTAK-ULAKBİM TR Dizin kapsamında 2020 yılı itibari ile TR Dizini Fen Bilimleri veri tabanında dizinlenmeye başlamıştır. Ayrıca bazı Ulusal ve Uluslararası indekslerde de taranmaktadır.

Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD) online ve açık erişimli olarak yayınlanan uluslararası, bilimsel ve hakemli e-dergidir. Dergi dili Türkçe veya İngilizce'dir. Yılda iki sayı (Temmuz ve Aralık) olarak yayınlanmaktadır. Dergiye gönderilen makalelerden herhangi bir değerlendirme ve başvuru ücreti alınmamaktadır. Dergi, çift taraflı kör hakemlik sürecini kullanmaktadır.

Orijinal Araştırma Makalelerine öncelik verilmektedir. Derleme Makaleler ise az sayıda kabul edilmektedir.

Dergide yayınlanan bütün eserlerin “YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” hükümlerine ve ilgili mevzuata ve Yayın Etiği Komitesi (COPE) tarafından yayınlanan etik ilkelere uyulmaktadır. Dergide yayınlanacak makalelerde 2020 yılında başlayan yayınlar için ETİK KURUL İZNİ zorunlu olacaktır. Dergide yayımlanacak makalelerde Bilimsel Etik ve Yayın etiği kurallarına kesinlikle uyulmalıdır. 

MBUD DERGİ KÜNYESİ / JASA JOURNAL TAG

2021 - Cilt: 6 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

17. İzmit Kent Merkezi Yaya Bölgesi Durum Analizi

Araştırma Makalesi

Çekirdek Köylerin Eko-köy Kapsamında Değerlendirilmesi: Kuşadası ve Söke Ekoturizm Ağı Örneği

Araştırma Makalesi

Pandemi Sürecinde Vernaküler Mimaride Kolektif Çalışma

Araştırma Makalesi

Çevreye Duyarlı Mimarlık Arayışında İnsan ve Doğa ile Uyumlu Yapı Üretme Süreci

Araştırma Makalesi

Erişilebilirlik ve Sosyal Etkileşim İlişkisinin Kamusal Alanlarda Değerlendirilmesi: Çukurambar Mahallesi Örneği

Araştırma Makalesi

Eylem Alanlarının Tanımlanması ve İşlevsellik Bağlamında Z-Kütüphanelerin İrdelenmesi

Araştırma Makalesi

1920–1945 Akımlar Dönemi Kapsamında İç Mimarlıkta Form

Araştırma Makalesi

Arazi Sanatının “Land Art” Bitkisel Tasarıma Yansıması; Isparta İli Örneği

Araştırma Makalesi

Vinil ve Çimento Esaslı Cephe Kaplamaların Çevresel Performanslarının İncelenmesi

Araştırma Makalesi

İstanbul’daki Mısır, Ceylan ve NoXX Apartmanları: Plan ve Cephe Kurguları Üzerinden Bir Değerlendirme

Araştırma Makalesi

Şanlıurfa, Balıklıgöl Kent Platosu’nun Ekolojik Tasarım Kapsamında Değerlendirilmesi

Derleme

Aracılı Karşılaşmalar Maket Yapım Teknikleri Dersi Örneği

Araştırma Makalesi

Kent Merkezlerinde Ticaret Birimlerin Mekansal Örüntüsü Üzerine Bir Değerlendirme: Kastamonu Örneği

Araştırma Makalesi

A Model Proposal on Results of Physical and Mechanical Properties of Trakia Region Küfeki Stone Used at Early Period Ottoman Buildings

Araştırma Makalesi

Enerji ve Hammadde Korunumu Açısından Yapısal Atıkların Yeniden Kullanımına/Geri Dönüşümüne Yönelik Bir Değerlendirme

Araştırma Makalesi

Kalite Yönetim Ödülü Alan Otellerin Çevre Duyarlılık Faaliyetlerinin Yeşil Yıldız Kriterleri Kapsamında Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

Evaluation of Urban Equipment Elements in Line with Urban Design Principles: A Case Study

Araştırma Makalesi

Kolektif Bellekte Antik Kentlerin İzi: Denizli Kenti Örneği

Sosyal Medya

twitter_circle-512.png  social_media_applications_3-instagram-512.png

MBUD Editör Kurulu’nun” organize edeceği  1st International Architectural Sciences and Applications Symposium” (IArcSAS-2021),  27-28 ve 29 Ekim 2021 tarihleri arasında Çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Detay için (IArcSAS-2021) tıklayınız.MBUD DERGİ KÜNYESİ / JASA JOURNAL TAG