e-ISSN: 2548-0170
Başlangıç: 2016
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Süleyman Demirel Üniversitesi
Kapak Resmi
       

YAZARLAR İÇİN DUYURU:

Dergimiz 2023 yılından itibaren tüm makaleler sadece "İngilizce Tam Metin" ve "Araştırma Makalesi" olarak kabul edilecektir.

2016 yılında yayın hayatına başlayan “Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD)”,  TÜBİTAK-ULAKBİM TR Dizin kapsamında 2020 yılı itibari ile TR Dizini Fen Bilimleri veri tabanında dizinlenmeye başlamıştır. Ayrıca bazı Ulusal ve Uluslararası indekslerde de taranmaktadır.

Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD) online ve açık erişimli olarak yayınlanan uluslararası, bilimsel ve hakemli e-dergidir. Dergi dili İngilizce'dir. Yılda iki sayı (Temmuz ve Aralık) olarak yayınlanmaktadır. Dergiye gönderilen makalelerden herhangi bir değerlendirme ve başvuru ücreti alınmamaktadır. Dergi, çift taraflı kör hakemlik sürecini kullanmaktadır.

Orijinal Araştırma Makalelerine öncelik verilmektedir. Derleme Makaleler ise az sayıda kabul edilmektedir.

Dergide yayınlanan bütün eserlerin “YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” hükümlerine ve ilgili mevzuata ve Yayın Etiği Komitesi (COPE) tarafından yayınlanan etik ilkelere uyulmaktadır. Dergide yayınlanacak makalelerde 2020 yılında başlayan yayınlar için ETİK KURUL İZNİ zorunlu olacaktır. Dergide yayımlanacak makalelerde Bilimsel Etik ve Yayın etiği kurallarına kesinlikle uyulmalıdır. 

MBUD DERGİ KÜNYESİ / JASA JOURNAL TAG

2022 - Cilt: 7 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

Examination of The Open Green Areas of Rize At The City Scale

Derleme

Mimari Tasarım Karar Verme Süreçlerinde Yapay Zekâ Tabanlı Bulanık Mantık Sistemlerinin Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

Gölcük Tabiat Parkı Rekreasyonel Kullanımının Ziyaretçiler Tarafından Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

Mimarlık Alanında Çocuklarla İlgili Yayınların Bibliyometrik Analizi ve Bibliyografik Haritaları

Araştırma Makalesi

Assessment of Urban Green Space Distribution within the scope of European Green Deal Using NDVI Indice; Case of Nicosia/Cyprus

Araştırma Makalesi

E-portfolyo Sistemlerinin Mimarlık Eğitimi İçin Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

Health Priority Design Approaches in Library Buildings: The Case of Çukurova University

Araştırma Makalesi

Bir Kültürel Miras Değeri: Erzurum Yakutiye Medresesi Türk İslam Eserleri Ve Etnografya Müzesi

Araştırma Makalesi

Concept and Scale Focus in Interior Design Education: An Adaptive Reuse Museum Project

Derleme

Bina Yönetmelik Alan Bilgi Gösterimleri

Araştırma Makalesi

Yerel Yönetimlerde Elektronik İhale (E-İhale) Süreçleri ve Yapı Bilgi Modellemesi (YBM) Entegrasyonu

Araştırma Makalesi

Rize Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası Mimari Tasarım Süreci

Araştırma Makalesi

Examining the Concept of Quality of Space in Public Open Spaces: The Example of Çanakkale Özgürlük Parkı

Araştırma Makalesi

An Investigation On Plants With Allergic Pollen: The Case Of Rize Urban Open Green Areas

Araştırma Makalesi

Bursa Kestel İlçesinin Çocuk Oyun Alanlarının İncelenmesi

Sosyal Medya

twitter_circle-512.png  social_media_applications_3-instagram-512.png

GENEL DUYURU VE ETKİNLİKLER

New.... "2 nd  International Architectural Sciences and Applications Symposium (IArcSAS-2022), September 09-10-11, 2022,
https://www.izdas.org/mimarlik-bilimleri
https://www.izdas.org/arch

IArcSAS 2022 Sempozyum Kitabı.pdf

*Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi Editör Kurulu’nun” organize ettiği ve IKSAD tarafından desteklenen “1st International Architectural Sciences and Applications Symposium” (IArcSAS-2021), 27-28-29 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.               IArcSAS 2021 Sempozyum Kitabı.pdf


 BİLİMSEL KİTAP BÖLÜMLERİ

*Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi Editör Kurulu Üyeleri tarafından Editörlüğü yapılan ve İKSAD Yayınevi tarafından Yayımlanan Bilimsel Kitap Bölümleri;

1. MİMARLIK BİLİMLERİ VE KORUMA. pdf
2. MİMARLIK BİLİMLERİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK.pdf

3. Architectural Sciences and Urban Agriculture.pdf "New"
4. Architectural Sciences and Spatial Planning.pdf "New"
5. Architectural Sciences and Spatial Design.pdf "New"
6. Architectural Sciences and Ecology.pdf "New"
7. Architectural Sciences and Building Materials.pdf "New"
8. Architectural Sciences and Building & Construction.pdf "New"