Yıl 2019, Cilt 4 , Sayı 2, Sayfalar 193 - 200 2019-12-25

UFORE Modeli'nin Kent Ekosistemine Hizmet Eden Bileşenlerinin İrdelenmesi
Examination of the Components of UFORE Model Serving the Urban Ecosystem

Mahmut TUĞLUER [1] , Mert ÇAKIR [2]


Günümüzde ağaçlandırmalarının planlanması ve yönetimi giderek önem kazanmakta, aynı zamanda ağaçlar insanlara ve kent ekosistemine sağladığı hizmet ve katkıları açısından ön plana çıkmaktadır. UFORE (Urban Forest Effects / Kent Ormanı Etkileri) modeli Amerika Birleşik Devletleri’nde geliştirilen ve kentsel ağaç topluluklarının kente sağladığı işlevsel etkilerini belirlemek ve değerlendirmek için kullanılan uluslararası bir modeldir. Bu model sayesinde günümüzün en önemli konularından olan karbon depolama, hava kirliliği kontrolü, bina enerji kullanımı etkileri gibi kent ağaçlarının kent ekosistemine sağladığı hizmet ve katkıların daha bilimsel bir şekilde ortaya konulması mümkün olabilecektir. Bu çalışmanın temel amacı, UFORE modelin yapısını, uygulama prensiplerini ve bileşenlerini inceleyerek modelin kent ekosistemine katkılarını ve Türkiye koşullarında kullanılabilirliğini irdelemektir. 

Nowadays, planning and management of afforestation is gaining importance. At the same time, trees are important in terms of their services and contributions to people and urban ecosystem. The UFORE model is an international model used to assess urban tree communities and is a model developed in the United States. Thanks to this model, it will be possible to present the services and contributions provided by urban trees to the city ecosystem in a more scientific way such as controlling carbon emission, air pollution control, building energy use effects, which are the most important problems of today. The main purpose of this study is to examine the structure, application principles and components of the UFORE model and to examine its contribution to urban ecosystem and its usability under the conditions of Turkey.

  • Gül, A., Topay, M., Özaltın, O. (2009). Küresel Isınma Tehdidine Karşı Kent Ormanlarının Önemi. Uluslararası Davraz Kongresi, 24-27 Eylül 2009, Isparta, 221-234.
  • Gül, A., Çatal, Y., Çoban, H.O., Polat, E., Gülcü, S., Yılmaztürk, A., Topay, M. (2015). Kent Ağaçları Bilgi Sistem Modeli. TUBİTAK 110Y301. Nolu Proje Sonuç Raporu 15/11/2011-03/01/2015 (Basılmamış).
  • Nowak, D. J., Crane, D. E.,Stevens J. C., Hoehn, R. E., Walton, J. T., Bond, J., 2008. A Ground-Based Method of Assessing Urban Forest Structure and Ecosystem Services. Arboriculture & Urban Forestry, 34(6), 347-358.
  • Nowak D. J., Crane. E. (1998). The Urban Forest Effects (UFORE) Model: Quantifying Urban Forest Structure and Functions, Integrated Tools Proceeding, Idahio USA.
  • Nowak, D.J. (1996). Estimation Leaf Area and Leaf Biomass of Open-Grown Deciduous Urban Trees. Forest Science, 42(4), 504-507.
  • Nowak, D.J., Crane, D.E. (2002). Carbon Storage and Sequestration by Urban Trees in the USA. Enviromental Pollition, 116, 381-389.
  • Selin, C., Atabey, S. (2019). Determination of the Benefits of Urban Road Plantings: A Case Study of Atatürk Boulvard (Antalya). 1. International Ornamental Plants Congress Book of Abstracts, 9-11 October 2019, p.140, Bursa, TURKEY.
  • Tuğluer, M. (2015). Kent Ağaçlarının Çevresel Etkileri ve Değerinin Belirlenmesinde UFORE Modelinin Kullanımı ve Isparta Örneğinde İrdelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 110s, Isparta.
  • UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change). (2005). Kyoto protocol status of ratification. United Nations Framework Convention on Climate Change.
  • URL-1. (2019). I-Tree International. Erişim Tarihi: 05.05.2019 https://www.itreetools.org/support/resources-overview/i-tree-international.
Birincil Dil tr
Konular Bitki Bilimleri
Yayınlanma Tarihi Kış
Bölüm Derleme Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4357-9599
Yazar: Mahmut TUĞLUER (Sorumlu Yazar)
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-0079-0375
Yazar: Mert ÇAKIR
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 4 Temmuz 2019
Kabul Tarihi : 22 Kasım 2019
Yayımlanma Tarihi : 25 Aralık 2019

APA Tuğluer, M , Çakır, M . (2019). UFORE Modeli'nin Kent Ekosistemine Hizmet Eden Bileşenlerinin İrdelenmesi . Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi , 4 (2) , 193-200 . DOI: 10.30785/mbud.586754