Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Examination of the Effect of Culture on Interior Design in the Scope of the Concept of Glocalization through Lobby Designs of Chain Hotels, Marriott Hotel Example

Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 1, 317 - 345, 08.07.2022
https://doi.org/10.30785/mbud.1079105

Öz

Glocalization as a concept; is to adapt global products or values to local cultures. For example, while using generally accepted design elements in the interior designs of chain hotels, which are global businesses, glocalization effects are also observed. This study aims to determine the designs made in the context of glocalization in the lobbies where the chain hotels create the first impressions of the customers. For this purpose, a literature review was conducted. The Marriott Hotel, the world's largest hotel group, has been designated as the experimental site, according to Forbes. According to the world cultural regions map, one hotel from 8 different cultural regions was selected and examined within the scope of visuals and cultural identity elements on official websites. As a result, the elements reflecting the local culture in the lobbies of the selected hotels were determined and the effects of glocalization on interior design were revealed.

Kaynakça

 • Akbulut, M. G. (2022, 01 10). Kültür Alem ve Bölgeleri Dil Aileleri / Dünya Dinleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sistemi: https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/mbilgi/133972/D%C3%BCnya%20K%C3%BClt%C3%BCr%20Alem%20ve%20B%C3%B6lgeleri-Dil%20Aileleri-D%C3%BCnya%20Dinleri.pdf adresinden alındı
 • Alici, N. (2019). İç Mekanda Renk ve Renklerin İnsan Psikolojisine Etkileri. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.
 • Altuğ, B. (2017, Mayıs 15). Soykırımdan Yükselişe Ruanda. Anadolu Ajansı: https://www.aa.com.tr/tr/dunya/soykirimdan-yukselise-ruanda/818485 adresinden alındı
 • Aslan, F., Aslan, E., ve Atik, A. (2015). İç mekânda algı. İnönü Ünivrsitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 139-151.
 • Aydın, T. (2022, Mart 18). Geleneksel Yucatan Mimarisini Doğayla Buluşturan Ev. Arkitera: https://www.arkitera.com/haber/geleneksel-yucatan-mimarisini-dogayla-bulusturan-ev/ adresinden alındı
 • Aytem, N. M. (2005). Mimari Mekânda Renk, Form ve Doku Değişkenlerinin Algılanması. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.
 • Bbc News Türkçe. (2022, Mart 15). Bbc: https://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/04/150409_uzun_hollandalilar adresinden alındı
 • Belge, M. (2016). Tarih Boyunca Yemek Kültürü. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Brennan, D. (2021, Temmuz 6). Thai Masajının Faydaları. WebMD: https://www.webmd.com/balance/benefits-of-thai-massage adresinden alındı
 • Bürotime. (2018, Şubat 23). Geleneksel Mimari Nedir ve Neden Değerlidir? Bürotime Blog: https://blog.burotime.com/geleneksel-mimari-nedir-ve-neden-degerlidir/ adresinden alındı
 • City of Dreams Hotel Tower. (2022, Mart 15). Archdaily: https://www.archdaily.com/491074/zaha-hadid-designs-city-of-dreams-hotel-tower-in-macau adresinden alındı
 • Cordan, Ö. (2021, 12 31). İç Mekan Atmosferi. Yapı Dergisi: https://yapidergisi.com/ic-mekan-atmosferi/#top adresinden alındı
 • Coşkun, B. S. (2018). Risk altındaki tarihi yapıların yeniden işlevlendirilerek hayata döndürülmesi: Astley Castle örneği. Tasarım Kuram, 17-32.
 • Courtyard. (2022, Mart 15). Marriott Bonvoy: https://www.marriott.com/en-us/hotels/amdcy-courtyard-ahmedabad/photos/ adresinden alındı
 • Çeçen, A. (1996). Kültür ve Politika. İstanbul: Gündoğan Yayınları.
 • Çinili Hamam. (2022, Mayıs 15). Neredekal.com: https://www.neredekal.com/cinili-hamam-gezilecek-yer-detay/ adresinden alındı
 • Davis, H. G. (2020, Kasım 10). The inventive art that is Rwanda. National Geographic: https://www.nationalgeographic.com/travel/article/partner-content-inventive-art-rwanda adresinden alındı
 • Denisyuk, Y. (2019, Temmuz 9). Küllerden: Ruanda'nın Geleneksel Imigongo Sanatı Yükseliyor. Afar: https://www.afar.com/magazine/from-the-ashes-rwandas-traditional-imigongo- art-is-on-the-rise adresinden alındı
 • Dilek, E. S., Kaygalak, S., Lale, C., ve Şanlıöz Özgen, K. H. (2015). Otel işletmelerinde küyerelleşme yaklaşımı: İzmir İli örneği. İşletme Fakültesi Dergisi, 1-22.
 • Dünya Kültür Bölgeleri Haritası. (2022, Haziran 12). Coğrafya Harita: http://cografyaharita.com/haritalarim/3ddunya-kultur-bolgeleri-haritasi.png adresinden alındı
 • Eralp, Z. (1983). Genel Turizm. Ankara: A.Ü. S.B.F. ve Basın - Yayın Yüksek Okulu Basımevi.
 • Erdoğan, A. (2020). Kenti Sahiplenmenin veri altyapısı: Küyerelleşme sürecinde kültür varlıkları envanteri ve paylaşımı. Planlama, 154–171.
 • Erkenekli, M. (2013). Toplumsal kültür araştırmaları için değer merkezli bütünleşik bir kültür modeli önerisi. Savunma Bilimleri Dergisi, 147-172.
 • Fettahoğlu, E. ve Yalçınkaya, Ş. (2021). Güncel mimaride yerel malzemenin izi. Mimarlık ve Yaşam Dergisi, 659-671.
 • FI Empower. (2022, Mart 15). Marriott Bonvoy: https://www.marriott.com/hotels/travel/aqafi-fi-empower/ adresinden alındı
 • Fiji Marriott Resort Momi Bay. (2022, Mart 16). Marriott: https://www.marriott.com/en-us/hotels/nanmc-fiji-marriott-resort-momi-bay/photos/ adresinden alındı
 • Form. (2022, Mart 15). Dersimiz: https://www.dersimiz.com/terimler-sozlugu/ara.php?q=form adresinden alındı
 • Fornal, J. (2022, Mart 17). İnek Gübresinden İnanılmaz Sanat Eserleri Yapmak. National Geographic: https://www.nationalgeographic.com/culture/article/imigongo-cow-dung-art- rwandan-widows-recover-genocide#:~:text=Imigongo%20is%20a%20traditional%20art,surface%20in%20elaborate%20geometric%20patterns. adresinden alındı
 • Gezer, H. (2012). Malzemenin gizil güçlerinin mimariye katkısı. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 97-118.
 • Guerro, R. (2022, Ocak 22). Geleneksel Sanat Nedir ve Ressam ve Toplum İçin Önemi. Guerro Sanat: https://www.guerraart.com/single-post/2016/01/01/what-is-traditional-art-its- importance-for-the-painter-and-for-society adresinden alındı
 • Güleryüz, C. (2020, 12 10). Bir Sır Kubbesi: Pantheon. Roma Mimarisi: https://romamimarligi.wordpress.com/2020/12/10/bir-sir-kubbesi-pantheon/ adresinden alındı
 • Haikou Marriott Hotel. (2022, Mart 16). Marriott: https://www.marriott.com/en-us/hotels/hakmc-haikou-marriott-hotel/photos/ adresinden alındı
 • Hanbury Manor Marriott Hotel ve Country Club. (2022, Mart 16). Marriott: https://www.marriott.com/en-us/hotels/stngs-hanbury-manor-marriott-hotel-and-country-club/photos/ adresinden alındı
 • Harran Evleri-Mimdap. (2022, Mart 15). Avcı Architects: https://avciarchitects.com/tr/mimarligin-gelecegi-organik-mimarlik/harran-evleri-mimdap/ adresinden alındı
 • İçli, G. (2001). Küreselleşme ve kültür. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 163-172.
 • İglo Konutları. (2022, Mart 15). Optolov: https://ageiron.ru/byit-proshlogo/kak-zhili-v-byilyie-vremena-na-severe/zhilishha-eskimosov-grenlandii adresinden alındı
 • Jabal Omar Marriott Hotel, Makkah. (2022, Mart 16). Marriott: https://www.marriott.com/en-us/hotels/qcamc-jabal-omar-marriott-hotel-makkah/photos/ adresinden alındı
 • Keyes, E. J. (2022, Ocak 30). Thailand. Britannica: https://www.britannica.com/place/Thailand adresinden alındı
 • Khondker, H. H., ve Tükel, İ. (2013). Küreselleşme yerine küyerelleşme: Sosyolojik bir kavramın değerlendirilmesi. Sosyoloji Dergisi, 177-189.
 • Kigali Marriott Hotel. (2022, Mart 16). Marriott: https://www.marriott.com/hotels/hotel-photos/kglmc-kigali-marriott-hotel/ adresinden alındı
 • Kurban, H., Kaygın, B., ve Tankut, A. N. (2016). Mobilya tasarımında antropometrik ölçü ve ergonomik analizlerin kullanımı. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 313-320.
 • Liu, J. T. (2022, Ocak 25). China. Britannica: https://www.britannica.com/place/China adresinden alındı
 • Macdonald, B. K. (2022, Ocak 30). Fiji. Britannica: https://www.britannica.com/place/Fiji-republic-Pacific-Ocean adresinden alındı
 • Marriott Hakkında. (2022, Haziran 12). Marriott Hotel: https://www.marriott.com/tr-tr/marriott/aboutmarriott.mi adresinden alındı
 • Marriott Tuxtla Gutierrez Hotel. (2022, Mart 16). Marriott: https://www.marriott.com/en-us/hotels/tgzmc-marriott-tuxtla-gutierrez-hotel/photos/ adresinden alındı
 • Mazlum, Ö. (2011). Rengin kültürel çağrışımları. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 125-138.
 • Moscow Marriott Grand Hotel. (2022, Mart 16). Marriott: https://www.marriott.com/en-us/hotels/mowgr-moscow-marriott-grand-hotel/photos/ adresinden alındı
 • Moxy Oslo X. (2022, Mart 15). Marriott Bonvoy: https://www.marriott.com/hotels/hotel-photos/oslox-moxy-oslo-x/ adresinden alındı
 • Ochsenwald, W. L. (2022, Ocak 29). Saudi Arabia. Britannica: https://www.britannica.com/place/Saudi-Arabia adresinden alındı
 • Özdemir, T. (2005). Tasarımda renk seçimini etkileyen kriterler. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 391-402.
 • Özlem, D. (2010). Kültür Bilimleri ve Kültür Felsefesi. İstanbul: Notos Kitap Yayınevi.
 • Öztürk, G., ve Öncüer Çivici, M. E. (2018). Küyerelleşme kapsamında Türkiye turizm tanıtım afişlerinde somut olmayan kültürel miras öğelerinin kullanımı: Bir gösterge bilim analiz örneği. Journal of Travel and Tourism Research, 69-95.
 • Pantheon. (2022, Mart 15). Historyhit: https://www.historyhit.com/locations/pantheon/ adresinden alındı
 • Rayong Marriott Resort ve Spa. (2022, Mart 16). Marriott: https://www.marriott.com/en-us/hotels/bkkrr-rayong-marriott-resort-and-spa/photos/ adresinden alındı
 • Süzen, H. N. (2018). Modern batı sanatının güncel sanata katkıları. Uluslararası Beşeri ve Sosyal Bilimler İnceleme Dergisi, 20-30.
 • Tağraf, H. (2002). Küreselleşme süreci ve çokuluslu işletmelerin küreselleşme sürecine etkisi. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 33-47.
 • TDK. (2021). Türk Dil Kurumu Sözlükleri. 05 07, 2021 tarihinde Sözlük: https://sozluk.gov.tr/ adresinden alındı
 • TDK. (2022, Ocak 20). Türk Dil Kurumu. Güncel Türkçe Sözlük: https://sozluk.gov.tr/ adresinden alındı
 • Temel Eğinli, A., ve Nazlı, A. K. (2018). Kültürün koruyucu gücü: Kültürel semboller. Egemia, 56-74.
 • Tezgahın Yüksekliği ve Derinliği. (2022, Mart 15). Db Keukens: https://www.dbkeukens.nl/keuken-inspiratie/keuken-ontwerpen/hoogte-en-diepte-aanrechtblad adresinden alındı
 • Thomas, W. H. (2021, Aralık 15). İngiltere. Britannica: https://www.britannica.com/place/England adresinden alındı
 • Tudor House Hotel. (2022, Mart 15). Tripadvisor: https://www.tripadvisor.com.tr/Hotel_Review-g187060-d279901-Reviews-Tudor_House_Hotel-Tewkesbury_Cotswolds_England.html adresinden alındı
 • Turyalai, H. (2019, Mayıs 15). Dünyanın En Büyük Otelleri 2019: Marriott Yine Lider, Hyatt ve Accor Yükseliyor. Forbes: https://www.forbes.com/sites/halahtouryalai/2019/05/15/worlds- largest-hotels-2019/?sh=4119cba9796d adresinden alındı
 • Tümertekin, E., ve Özgüç, N. (2019). Beşeri Coğrafya İnsan.Kültür.Mekan. İstanbul: Çantay Kitabevi.
 • Türkiye'de Yaş ve Cinsiyete Göre Boy Ortamaları. (2022, Mart 15). Doğru Veri: https://dogruveri.com/turkiyede-yas-ve-cinsiyete-gore-boy-ortalamalari/ adresinden alındı
 • Victoria Tarzı. (2022, Mart 16). Antik Kutu: https://www.antikkutu.com/viktorya-tarzi-hakkinda-bilmeniz-gerekenler adresinden alındı
 • Vodovozov, S. A. (2022, Ocak 29). Russia. Britannica: https://www.britannica.com/place/Russia adresinden alındı
 • Willey, G. R. (2022, Ocak 28). Mexico. Britannica: https://www.britannica.com/place/Mexico adresinden alındı
 • Yetkin, S. K. (1965). İslâm Mimarisi. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • Yurttaş, B. N., ve Cankurt Semiz, S. N. (2018). Turizm Sektöründe Yenilikçi Bir Yaklaşım: Temalı Otel Tasarımı. Atlas Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (s. 13-22). Nevşehir: İksad Yayınevi.

Küyerelleşme Kavramı Kapsamında, Kültürün İç Mekân Tasarımına Etkisinin Zincir Otellerin Lobi Tasarımları Üzerinden İrdelenmesi, Marriott Otel Örneği

Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 1, 317 - 345, 08.07.2022
https://doi.org/10.30785/mbud.1079105

Öz

Küyerelleşme kavramı; küresel olan ürün, değer veya işletmenin değerlerinin yerel kültürlere uyarlanmasıdır. Örneğin zincir oteller dünya üzerinde farklı birçok noktada, her kültürden insanın konaklama yaptığı küresel işletmelerdir. Bu kapsamda iç mekân tasarımlarında, kullanıcıların çoğunluğuna hitap edebilmek ve kurumsal kimliğini yansıtabilmek amacıyla genel geçer tasarım ögeleri kullanmaktayken; bulundukları coğrafyanın kültürünü misafirlere yansıtmak veya yerel müşterilere de hitap edebilmek adına küyerelleşme etkileri görülmektedir. Bu çalışmanın amacı; zincir otellerde müşterilerinin zihninde ilk izlenimlerini oluşturduğu bölüm olan lobilerde, küyerelleşme bağlamında yapılan tasarımları belirlemektir. Bu amaca yönelik yöntem olarak alınyazın taraması yapılmış ve Forbes’a göre dünyadaki en büyük otel grubu olan Marriott Otel deneysel alan olarak belirlenmiştir. Grubun kendi adını taşıyan markasının, Dünya kültür bölgeleri haritasına göre 8 farklı kültür bölgesinden birer oteli seçilerek; resmî web sitelerindeki görseller üzerinden, oluşturulan tasarımda kültürel kimlik unsurları kapsamında incelenmiştir. Sonuç olarak seçilen otellerin lobilerinde, bulundukları coğrafyanın kültürünü yansıtan unsurlar tespit edilerek; küyerelleşme kavramının iç mekân tasarımına etkileri ortaya konmuştur.

Kaynakça

 • Akbulut, M. G. (2022, 01 10). Kültür Alem ve Bölgeleri Dil Aileleri / Dünya Dinleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sistemi: https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/mbilgi/133972/D%C3%BCnya%20K%C3%BClt%C3%BCr%20Alem%20ve%20B%C3%B6lgeleri-Dil%20Aileleri-D%C3%BCnya%20Dinleri.pdf adresinden alındı
 • Alici, N. (2019). İç Mekanda Renk ve Renklerin İnsan Psikolojisine Etkileri. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.
 • Altuğ, B. (2017, Mayıs 15). Soykırımdan Yükselişe Ruanda. Anadolu Ajansı: https://www.aa.com.tr/tr/dunya/soykirimdan-yukselise-ruanda/818485 adresinden alındı
 • Aslan, F., Aslan, E., ve Atik, A. (2015). İç mekânda algı. İnönü Ünivrsitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 139-151.
 • Aydın, T. (2022, Mart 18). Geleneksel Yucatan Mimarisini Doğayla Buluşturan Ev. Arkitera: https://www.arkitera.com/haber/geleneksel-yucatan-mimarisini-dogayla-bulusturan-ev/ adresinden alındı
 • Aytem, N. M. (2005). Mimari Mekânda Renk, Form ve Doku Değişkenlerinin Algılanması. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.
 • Bbc News Türkçe. (2022, Mart 15). Bbc: https://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/04/150409_uzun_hollandalilar adresinden alındı
 • Belge, M. (2016). Tarih Boyunca Yemek Kültürü. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Brennan, D. (2021, Temmuz 6). Thai Masajının Faydaları. WebMD: https://www.webmd.com/balance/benefits-of-thai-massage adresinden alındı
 • Bürotime. (2018, Şubat 23). Geleneksel Mimari Nedir ve Neden Değerlidir? Bürotime Blog: https://blog.burotime.com/geleneksel-mimari-nedir-ve-neden-degerlidir/ adresinden alındı
 • City of Dreams Hotel Tower. (2022, Mart 15). Archdaily: https://www.archdaily.com/491074/zaha-hadid-designs-city-of-dreams-hotel-tower-in-macau adresinden alındı
 • Cordan, Ö. (2021, 12 31). İç Mekan Atmosferi. Yapı Dergisi: https://yapidergisi.com/ic-mekan-atmosferi/#top adresinden alındı
 • Coşkun, B. S. (2018). Risk altındaki tarihi yapıların yeniden işlevlendirilerek hayata döndürülmesi: Astley Castle örneği. Tasarım Kuram, 17-32.
 • Courtyard. (2022, Mart 15). Marriott Bonvoy: https://www.marriott.com/en-us/hotels/amdcy-courtyard-ahmedabad/photos/ adresinden alındı
 • Çeçen, A. (1996). Kültür ve Politika. İstanbul: Gündoğan Yayınları.
 • Çinili Hamam. (2022, Mayıs 15). Neredekal.com: https://www.neredekal.com/cinili-hamam-gezilecek-yer-detay/ adresinden alındı
 • Davis, H. G. (2020, Kasım 10). The inventive art that is Rwanda. National Geographic: https://www.nationalgeographic.com/travel/article/partner-content-inventive-art-rwanda adresinden alındı
 • Denisyuk, Y. (2019, Temmuz 9). Küllerden: Ruanda'nın Geleneksel Imigongo Sanatı Yükseliyor. Afar: https://www.afar.com/magazine/from-the-ashes-rwandas-traditional-imigongo- art-is-on-the-rise adresinden alındı
 • Dilek, E. S., Kaygalak, S., Lale, C., ve Şanlıöz Özgen, K. H. (2015). Otel işletmelerinde küyerelleşme yaklaşımı: İzmir İli örneği. İşletme Fakültesi Dergisi, 1-22.
 • Dünya Kültür Bölgeleri Haritası. (2022, Haziran 12). Coğrafya Harita: http://cografyaharita.com/haritalarim/3ddunya-kultur-bolgeleri-haritasi.png adresinden alındı
 • Eralp, Z. (1983). Genel Turizm. Ankara: A.Ü. S.B.F. ve Basın - Yayın Yüksek Okulu Basımevi.
 • Erdoğan, A. (2020). Kenti Sahiplenmenin veri altyapısı: Küyerelleşme sürecinde kültür varlıkları envanteri ve paylaşımı. Planlama, 154–171.
 • Erkenekli, M. (2013). Toplumsal kültür araştırmaları için değer merkezli bütünleşik bir kültür modeli önerisi. Savunma Bilimleri Dergisi, 147-172.
 • Fettahoğlu, E. ve Yalçınkaya, Ş. (2021). Güncel mimaride yerel malzemenin izi. Mimarlık ve Yaşam Dergisi, 659-671.
 • FI Empower. (2022, Mart 15). Marriott Bonvoy: https://www.marriott.com/hotels/travel/aqafi-fi-empower/ adresinden alındı
 • Fiji Marriott Resort Momi Bay. (2022, Mart 16). Marriott: https://www.marriott.com/en-us/hotels/nanmc-fiji-marriott-resort-momi-bay/photos/ adresinden alındı
 • Form. (2022, Mart 15). Dersimiz: https://www.dersimiz.com/terimler-sozlugu/ara.php?q=form adresinden alındı
 • Fornal, J. (2022, Mart 17). İnek Gübresinden İnanılmaz Sanat Eserleri Yapmak. National Geographic: https://www.nationalgeographic.com/culture/article/imigongo-cow-dung-art- rwandan-widows-recover-genocide#:~:text=Imigongo%20is%20a%20traditional%20art,surface%20in%20elaborate%20geometric%20patterns. adresinden alındı
 • Gezer, H. (2012). Malzemenin gizil güçlerinin mimariye katkısı. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 97-118.
 • Guerro, R. (2022, Ocak 22). Geleneksel Sanat Nedir ve Ressam ve Toplum İçin Önemi. Guerro Sanat: https://www.guerraart.com/single-post/2016/01/01/what-is-traditional-art-its- importance-for-the-painter-and-for-society adresinden alındı
 • Güleryüz, C. (2020, 12 10). Bir Sır Kubbesi: Pantheon. Roma Mimarisi: https://romamimarligi.wordpress.com/2020/12/10/bir-sir-kubbesi-pantheon/ adresinden alındı
 • Haikou Marriott Hotel. (2022, Mart 16). Marriott: https://www.marriott.com/en-us/hotels/hakmc-haikou-marriott-hotel/photos/ adresinden alındı
 • Hanbury Manor Marriott Hotel ve Country Club. (2022, Mart 16). Marriott: https://www.marriott.com/en-us/hotels/stngs-hanbury-manor-marriott-hotel-and-country-club/photos/ adresinden alındı
 • Harran Evleri-Mimdap. (2022, Mart 15). Avcı Architects: https://avciarchitects.com/tr/mimarligin-gelecegi-organik-mimarlik/harran-evleri-mimdap/ adresinden alındı
 • İçli, G. (2001). Küreselleşme ve kültür. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 163-172.
 • İglo Konutları. (2022, Mart 15). Optolov: https://ageiron.ru/byit-proshlogo/kak-zhili-v-byilyie-vremena-na-severe/zhilishha-eskimosov-grenlandii adresinden alındı
 • Jabal Omar Marriott Hotel, Makkah. (2022, Mart 16). Marriott: https://www.marriott.com/en-us/hotels/qcamc-jabal-omar-marriott-hotel-makkah/photos/ adresinden alındı
 • Keyes, E. J. (2022, Ocak 30). Thailand. Britannica: https://www.britannica.com/place/Thailand adresinden alındı
 • Khondker, H. H., ve Tükel, İ. (2013). Küreselleşme yerine küyerelleşme: Sosyolojik bir kavramın değerlendirilmesi. Sosyoloji Dergisi, 177-189.
 • Kigali Marriott Hotel. (2022, Mart 16). Marriott: https://www.marriott.com/hotels/hotel-photos/kglmc-kigali-marriott-hotel/ adresinden alındı
 • Kurban, H., Kaygın, B., ve Tankut, A. N. (2016). Mobilya tasarımında antropometrik ölçü ve ergonomik analizlerin kullanımı. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 313-320.
 • Liu, J. T. (2022, Ocak 25). China. Britannica: https://www.britannica.com/place/China adresinden alındı
 • Macdonald, B. K. (2022, Ocak 30). Fiji. Britannica: https://www.britannica.com/place/Fiji-republic-Pacific-Ocean adresinden alındı
 • Marriott Hakkında. (2022, Haziran 12). Marriott Hotel: https://www.marriott.com/tr-tr/marriott/aboutmarriott.mi adresinden alındı
 • Marriott Tuxtla Gutierrez Hotel. (2022, Mart 16). Marriott: https://www.marriott.com/en-us/hotels/tgzmc-marriott-tuxtla-gutierrez-hotel/photos/ adresinden alındı
 • Mazlum, Ö. (2011). Rengin kültürel çağrışımları. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 125-138.
 • Moscow Marriott Grand Hotel. (2022, Mart 16). Marriott: https://www.marriott.com/en-us/hotels/mowgr-moscow-marriott-grand-hotel/photos/ adresinden alındı
 • Moxy Oslo X. (2022, Mart 15). Marriott Bonvoy: https://www.marriott.com/hotels/hotel-photos/oslox-moxy-oslo-x/ adresinden alındı
 • Ochsenwald, W. L. (2022, Ocak 29). Saudi Arabia. Britannica: https://www.britannica.com/place/Saudi-Arabia adresinden alındı
 • Özdemir, T. (2005). Tasarımda renk seçimini etkileyen kriterler. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 391-402.
 • Özlem, D. (2010). Kültür Bilimleri ve Kültür Felsefesi. İstanbul: Notos Kitap Yayınevi.
 • Öztürk, G., ve Öncüer Çivici, M. E. (2018). Küyerelleşme kapsamında Türkiye turizm tanıtım afişlerinde somut olmayan kültürel miras öğelerinin kullanımı: Bir gösterge bilim analiz örneği. Journal of Travel and Tourism Research, 69-95.
 • Pantheon. (2022, Mart 15). Historyhit: https://www.historyhit.com/locations/pantheon/ adresinden alındı
 • Rayong Marriott Resort ve Spa. (2022, Mart 16). Marriott: https://www.marriott.com/en-us/hotels/bkkrr-rayong-marriott-resort-and-spa/photos/ adresinden alındı
 • Süzen, H. N. (2018). Modern batı sanatının güncel sanata katkıları. Uluslararası Beşeri ve Sosyal Bilimler İnceleme Dergisi, 20-30.
 • Tağraf, H. (2002). Küreselleşme süreci ve çokuluslu işletmelerin küreselleşme sürecine etkisi. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 33-47.
 • TDK. (2021). Türk Dil Kurumu Sözlükleri. 05 07, 2021 tarihinde Sözlük: https://sozluk.gov.tr/ adresinden alındı
 • TDK. (2022, Ocak 20). Türk Dil Kurumu. Güncel Türkçe Sözlük: https://sozluk.gov.tr/ adresinden alındı
 • Temel Eğinli, A., ve Nazlı, A. K. (2018). Kültürün koruyucu gücü: Kültürel semboller. Egemia, 56-74.
 • Tezgahın Yüksekliği ve Derinliği. (2022, Mart 15). Db Keukens: https://www.dbkeukens.nl/keuken-inspiratie/keuken-ontwerpen/hoogte-en-diepte-aanrechtblad adresinden alındı
 • Thomas, W. H. (2021, Aralık 15). İngiltere. Britannica: https://www.britannica.com/place/England adresinden alındı
 • Tudor House Hotel. (2022, Mart 15). Tripadvisor: https://www.tripadvisor.com.tr/Hotel_Review-g187060-d279901-Reviews-Tudor_House_Hotel-Tewkesbury_Cotswolds_England.html adresinden alındı
 • Turyalai, H. (2019, Mayıs 15). Dünyanın En Büyük Otelleri 2019: Marriott Yine Lider, Hyatt ve Accor Yükseliyor. Forbes: https://www.forbes.com/sites/halahtouryalai/2019/05/15/worlds- largest-hotels-2019/?sh=4119cba9796d adresinden alındı
 • Tümertekin, E., ve Özgüç, N. (2019). Beşeri Coğrafya İnsan.Kültür.Mekan. İstanbul: Çantay Kitabevi.
 • Türkiye'de Yaş ve Cinsiyete Göre Boy Ortamaları. (2022, Mart 15). Doğru Veri: https://dogruveri.com/turkiyede-yas-ve-cinsiyete-gore-boy-ortalamalari/ adresinden alındı
 • Victoria Tarzı. (2022, Mart 16). Antik Kutu: https://www.antikkutu.com/viktorya-tarzi-hakkinda-bilmeniz-gerekenler adresinden alındı
 • Vodovozov, S. A. (2022, Ocak 29). Russia. Britannica: https://www.britannica.com/place/Russia adresinden alındı
 • Willey, G. R. (2022, Ocak 28). Mexico. Britannica: https://www.britannica.com/place/Mexico adresinden alındı
 • Yetkin, S. K. (1965). İslâm Mimarisi. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • Yurttaş, B. N., ve Cankurt Semiz, S. N. (2018). Turizm Sektöründe Yenilikçi Bir Yaklaşım: Temalı Otel Tasarımı. Atlas Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (s. 13-22). Nevşehir: İksad Yayınevi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İç Mimarlık
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Elif KÜÇÜK> (Sorumlu Yazar)
Kocaeli Üniversitesi
0000-0001-5121-607X
Türkiye


Didem ERTEN BİLGİÇ>
Kocaeli Üniversitesi
0000-0002-6304-8648
Türkiye

Teşekkür Bu makale, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İç Mimarlık Ana Sanat Dalı’nda tamamlanan “Kentsel İç Mekân Tasarımı” adlı ders kapsamında üretilmiştir. Makalede, ulusal ve uluslararası araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur. Çalışmada Etik Kurul izni gerekmemiştir.
Yayımlanma Tarihi 8 Temmuz 2022
Başvuru Tarihi 25 Şubat 2022
Kabul Tarihi 15 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Küçük, E. & Erten Bilgiç, D. (2022). Küyerelleşme Kavramı Kapsamında, Kültürün İç Mekân Tasarımına Etkisinin Zincir Otellerin Lobi Tasarımları Üzerinden İrdelenmesi, Marriott Otel Örneği . Journal of Architectural Sciences and Applications , 7 (1) , 317-345 . DOI: 10.30785/mbud.1079105