Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Forming of Information and Communication Technologies in Design: Smart Buildings

Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 1, 421 - 441, 08.07.2022
https://doi.org/10.30785/mbud.1111653

Öz

The advancement of information and communication technologies enables the widespread use of systems that prioritize user comfort, health, and safety. The development of the internet and computer technologies has enabled the use of new systems in architectural design and the construction of smart buildings. The increasing need for using resources efficiently, reducing living costs, and operating healthy, reliable, and environmentally friendly buildings have accelerated these developments. In this study, social and economic factors and the importance of information and communication technologies in the development of smart buildings are summarized. The main criteria in the evaluation of smart buildings are presented under the headings. Five smart buildings are examined from different locations in the world built after the year 2000. The common features of these smart buildings are evaluated by using information and communication technologies, design criteria, sustainability items, and their contributions to increasing the quality of life.

Kaynakça

 • ArchDaily. (2021a). The Edge/PLP Architecture. Erişim adresi: https://www.archdaily.com/785967/the-edge-plp-architecture
 • ArchDaily. (2021b). Shanghai Tower/Gensler. Erişim adresi: https://www.archdaily.com/783216/shanghai-tower-gensler
 • ArchDaily. (2021c). The Crystal/Wilkinson Eyre Architects. Erişim adresi: https://www.archdaily.com/275111/the-crystal-wilkinson-eyre-architects
 • ArchDaily. (2021d). The 'World's Greenest Commercial' Building Opens in Seattle Today. Erişim adresi: https://www.archdaily.com/363007/the-world-s-greenest-commercial-building- opens-in-seattle-today
 • Architizer. (2021). Frasers Tower: Singapore. Erişim adresi: https://architizer.com/projects/frasers-tower-2/
 • BOMA Canada. (2021). Answering The Needs Of: Owners, Managers & Tenants. Erişim adresi: https://bomacanada.ca/bomabest/smartbuildings/
 • Bullitt Center. (2021). Building Features. Erişim adresi: https://bullittcenter.org/building/building-features/
 • Castells, M. (2005). Enformasyon çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür Ağ Toplumunun Yükselişi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Ching, F. D. K. (2007). Architecture: Form, Space, & Order. Third Edition. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
 • Chow, L. K. H. (2005). New Intelligent Building Index For Buildings Around The World – A Quantitative Approach In Building Assessment Experience With Hong Kong Tallest Building, Two International Finance Centre. Y. K. Cheung & K. W. Chau (Ed.). Tall Buildings: From Engineering to Sustainability içinde (s. 963-971). doi:10.1142/9789812701480_0142
 • Corbusier, L. (2017). Bir Mimarlığa Doğru. (S. Merzi, Çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Council on Tall Buildings and Urban Habitat. (2021). Shanghai Tower. Erişim adresi: https://www.skyscrapercenter.com/building/shanghai-tower/56
 • Design Build Network. (2021). The Crystal by Siemens, London. Erişim adresi: https://www.designbuild-network.com/projects/the-crystal-by-siemens-london/
 • DP Architects. (2021). Projects: Frasers Tower. Erişim adresi: https://www.dpa.com.sg/projects/fraserstower/#0
 • Ekoyapı. (2017, Ocak). Dünyanın En Yeşil Binası: The Edge. Erişim adresi: https://www.ekoyapidergisi.org/dunyanin-en-yesil-binasi-the-edge
 • Fındıkçı, İ. (1996). Bilgi Toplumunda Yöneticilerde Kendini Geliştirme. İstanbul: Kültür Koleji Eğitim Vakfı Yayınları.
 • Frasers Tower. (2021). Smart Building Integration. Erişim adresi: https://www.fraserstower.com.sg/about-smartfeatures.php
 • Froufe, M. M., Chinelli, C. K., Guedes, A. L., Haddad, A. N., Hammad, A. W. ve Soares, C. A. (2020). Smart Buildings: Systems and Drivers. Buildings, 10(9), 153. doi:10.3390/buildings10090153
 • Gensler. (2021). Shanghai Tower. Erişim adresi: https://www.gensler.com/projects/shanghai-tower
 • Ghaffarianhoseini, A., Berardi, U., AlWaer, H., Chang, S., Halawa E., Ghaffarianhoseini, A. ve Clements-Croome, D. (2016) What is an intelligent building? Analysis of recent interpretations from an international perspective, Architectural Science Review, 59(5), 338-357. doi: 10.1080/00038628.2015.1079164
 • Harrison, A., Loe, E. ve Read, J. (2012). Intelligent Buildings in South Asia. Oxon: Taylor Francis.
 • Harvey, D. (1999). Postmodernliğin Durumu. 2. Baskı. (S. Savran, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.
 • IGI Global. (2021). What is Intelligent Building. Erişim adresi: https://www.igi-global.com/dictionary/gesture-driven-system-for-intelligent-building-control/15019
 • Jia, M., Komeily, A., Wang, Y. ve Srinivasan, R. S. (2019). Adopting Internet of Things for the development of smart buildings: A review of enabling technologies and applications. Automation in Construction, 101, 111-126. doi:10.1016/j.autcon.2019.01.023
 • Miller Hull. (2021). Bullitt Center: Seattle, WA. Erişim adresi: https://millerhull.com/project/bullitt-center/
 • Minoli, D., Sohraby, K. ve Occhiogrosso, B. (2017). IoT Considerations, Requirements, and Architectures for Smart Buildings – Energy Optimization and Next Generation Building Management Systems. IEEE Internet of Things Journal, 4(1), 269-283. doi:10.1109/JIOT.2017.2647881
 • Omar, O. (2018). Intelligent building, definitions, factors and evaluation criteria of selection. Alexandria Engineering Journal, 57, 2903-2910.
 • Online Etymology Dictionary. (2021). Technology. Erişim adresi: https://www.etymonline.com
 • PlaceTech (2018, Temmuz) Case study: World’s smartest buildings: Bullitt Center, Seattle. Cruickshank, A: Yazar. Erişim adresi: https://placetech.net/strategy/worlds-smartest- buildings-bullitt-center-seattle/
 • PLP Architecture. (2021). The Edge Amsterdam, The Netherlands. Erişim adresi: https://www.plparchitecture.com/the-edge.html
 • Po-Chi, L. ve Bonnie, L.Y.M. (2014) An intelligent building index awarded building. Derek Clements-Croome (Ed.) Intelligent buildings : An introduction içinde (s. 175-186). Oxon: Routledge.
 • Rawte, R. (2017). The role of ICT in creating intelligent, energy efficient buildings. Energy Procedia, 143, 150-153.
 • Senn, J. A. (1995). Information Technology in Business. New Jersey: Prentice Hall Int.
 • SPIRE Smart Buildings. (2021). The world’s first comprehensive smart building assessment and rating program. Erişim adresi: https://spiresmartbuildings.ul.com
 • To W. M., Lai L. S. L., Lam, K. H. ve Chung, A. W. L. (2018). Perceived Importance of Smart and Sustainable Building Features from the Users’ Perspective. Smart Cities, 1(1), 163-175. doi: 10.3390/smartcities1010010
 • Toffler, A. (1993). Dünyayı Nasıl Bir Gelecek Bekliyor? (M. Çitkaya, Çev.). İstanbul: İz Yayınları.
 • Topal, A. S. ve Arpacıoğlu, Ü. (2020). Mimarlıkta Akıllı Malzeme. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, 5(2), 241-254. doi:10.30785/mbud.784518
 • Webster, F. (2004). The Information Society Reader. London: Routledge.
 • Wen, S. L., Hsiao, C. P. ve Chen, C. T. (2009). Intelligent Buildings. F. Haghighat ve J.J. Kim (Ed.). Sustainable Built Environment, Volume I içinde (s. 209-225). Oxford: Eolss Publishers Co. Ltd.
 • WilkinsonEyre. (2021). The Crystal: London, UK. Erişim adresi: https://www.wilkinsoneyre.com/projects/the-crystal
 • WiredScore. (2021). Setting the global standard for technology in the built world. Erişim adresi: https://wiredscore.com
 • Xia, J., Poon, D. ve Mass, D. (2010). Case Study: Shangai Tower. CTBUH Journal, Issue II, 12-18.

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Tasarımda Biçimlenişi : Akıllı Binalar

Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 1, 421 - 441, 08.07.2022
https://doi.org/10.30785/mbud.1111653

Öz

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin ilerleyişi kullanıcı konforunu, sağlığını ve güvenliğini ön plana alan sistemlerin yaygınlaşmasına imkan sağlamaktadır. Günümüzde sürdürülebilir bir yaşam için akıllı binalar şehirlerde önemli örnekler teşkil etmeye başlamıştır. İnternetin ve bilgisayar teknolojilerinin gelişimi mimari tasarımda ve yapı sektöründe yeni sistemlerin kullanılmasına, akıllı binaların inşa edilebilmesine olanak sunmuştur. Dünya genelinde kaynakların verimli kullanımına, yaşam ve kullanım maliyetlerinin azaltılmasına, sağlıklı, güvenilir ve çevre dostu yapılara duyulan artan ihtiyaçlar bu gelişmeleri hızlandırmıştır. Bu çalışmada akıllı binaların gelişimine kadar olan süreçte toplumsal ve ekonomik unsurlar özetlenmektedir. Akıllı binaların tasarımında bilgi ve iletişim teknolojilerinin önemi ve desteği teknik olarak vurgulanmaktadır. Akıllı binaların değerlendirilmesinde başlıca kriterler ana başlıklar altında aktarılmaktadır. Araştırmada 2000 yılından sonra kullanıma açılan dünyanın farklı lokasyanlarından başarılı uygulama örnekleri olarak 5 farklı bina seçilerek incelenmektedir. Bu akıllı binaların, bilgi ve iletişim teknolojilerinden faydalanarak ortaya çıkan ortak özellikleri, tasarım kriterleri, sürdürülebilirlik uygulamaları ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik katkıları belirlenerek çalışmada değerlendirilmektedir.

Kaynakça

 • ArchDaily. (2021a). The Edge/PLP Architecture. Erişim adresi: https://www.archdaily.com/785967/the-edge-plp-architecture
 • ArchDaily. (2021b). Shanghai Tower/Gensler. Erişim adresi: https://www.archdaily.com/783216/shanghai-tower-gensler
 • ArchDaily. (2021c). The Crystal/Wilkinson Eyre Architects. Erişim adresi: https://www.archdaily.com/275111/the-crystal-wilkinson-eyre-architects
 • ArchDaily. (2021d). The 'World's Greenest Commercial' Building Opens in Seattle Today. Erişim adresi: https://www.archdaily.com/363007/the-world-s-greenest-commercial-building- opens-in-seattle-today
 • Architizer. (2021). Frasers Tower: Singapore. Erişim adresi: https://architizer.com/projects/frasers-tower-2/
 • BOMA Canada. (2021). Answering The Needs Of: Owners, Managers & Tenants. Erişim adresi: https://bomacanada.ca/bomabest/smartbuildings/
 • Bullitt Center. (2021). Building Features. Erişim adresi: https://bullittcenter.org/building/building-features/
 • Castells, M. (2005). Enformasyon çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür Ağ Toplumunun Yükselişi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Ching, F. D. K. (2007). Architecture: Form, Space, & Order. Third Edition. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
 • Chow, L. K. H. (2005). New Intelligent Building Index For Buildings Around The World – A Quantitative Approach In Building Assessment Experience With Hong Kong Tallest Building, Two International Finance Centre. Y. K. Cheung & K. W. Chau (Ed.). Tall Buildings: From Engineering to Sustainability içinde (s. 963-971). doi:10.1142/9789812701480_0142
 • Corbusier, L. (2017). Bir Mimarlığa Doğru. (S. Merzi, Çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Council on Tall Buildings and Urban Habitat. (2021). Shanghai Tower. Erişim adresi: https://www.skyscrapercenter.com/building/shanghai-tower/56
 • Design Build Network. (2021). The Crystal by Siemens, London. Erişim adresi: https://www.designbuild-network.com/projects/the-crystal-by-siemens-london/
 • DP Architects. (2021). Projects: Frasers Tower. Erişim adresi: https://www.dpa.com.sg/projects/fraserstower/#0
 • Ekoyapı. (2017, Ocak). Dünyanın En Yeşil Binası: The Edge. Erişim adresi: https://www.ekoyapidergisi.org/dunyanin-en-yesil-binasi-the-edge
 • Fındıkçı, İ. (1996). Bilgi Toplumunda Yöneticilerde Kendini Geliştirme. İstanbul: Kültür Koleji Eğitim Vakfı Yayınları.
 • Frasers Tower. (2021). Smart Building Integration. Erişim adresi: https://www.fraserstower.com.sg/about-smartfeatures.php
 • Froufe, M. M., Chinelli, C. K., Guedes, A. L., Haddad, A. N., Hammad, A. W. ve Soares, C. A. (2020). Smart Buildings: Systems and Drivers. Buildings, 10(9), 153. doi:10.3390/buildings10090153
 • Gensler. (2021). Shanghai Tower. Erişim adresi: https://www.gensler.com/projects/shanghai-tower
 • Ghaffarianhoseini, A., Berardi, U., AlWaer, H., Chang, S., Halawa E., Ghaffarianhoseini, A. ve Clements-Croome, D. (2016) What is an intelligent building? Analysis of recent interpretations from an international perspective, Architectural Science Review, 59(5), 338-357. doi: 10.1080/00038628.2015.1079164
 • Harrison, A., Loe, E. ve Read, J. (2012). Intelligent Buildings in South Asia. Oxon: Taylor Francis.
 • Harvey, D. (1999). Postmodernliğin Durumu. 2. Baskı. (S. Savran, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.
 • IGI Global. (2021). What is Intelligent Building. Erişim adresi: https://www.igi-global.com/dictionary/gesture-driven-system-for-intelligent-building-control/15019
 • Jia, M., Komeily, A., Wang, Y. ve Srinivasan, R. S. (2019). Adopting Internet of Things for the development of smart buildings: A review of enabling technologies and applications. Automation in Construction, 101, 111-126. doi:10.1016/j.autcon.2019.01.023
 • Miller Hull. (2021). Bullitt Center: Seattle, WA. Erişim adresi: https://millerhull.com/project/bullitt-center/
 • Minoli, D., Sohraby, K. ve Occhiogrosso, B. (2017). IoT Considerations, Requirements, and Architectures for Smart Buildings – Energy Optimization and Next Generation Building Management Systems. IEEE Internet of Things Journal, 4(1), 269-283. doi:10.1109/JIOT.2017.2647881
 • Omar, O. (2018). Intelligent building, definitions, factors and evaluation criteria of selection. Alexandria Engineering Journal, 57, 2903-2910.
 • Online Etymology Dictionary. (2021). Technology. Erişim adresi: https://www.etymonline.com
 • PlaceTech (2018, Temmuz) Case study: World’s smartest buildings: Bullitt Center, Seattle. Cruickshank, A: Yazar. Erişim adresi: https://placetech.net/strategy/worlds-smartest- buildings-bullitt-center-seattle/
 • PLP Architecture. (2021). The Edge Amsterdam, The Netherlands. Erişim adresi: https://www.plparchitecture.com/the-edge.html
 • Po-Chi, L. ve Bonnie, L.Y.M. (2014) An intelligent building index awarded building. Derek Clements-Croome (Ed.) Intelligent buildings : An introduction içinde (s. 175-186). Oxon: Routledge.
 • Rawte, R. (2017). The role of ICT in creating intelligent, energy efficient buildings. Energy Procedia, 143, 150-153.
 • Senn, J. A. (1995). Information Technology in Business. New Jersey: Prentice Hall Int.
 • SPIRE Smart Buildings. (2021). The world’s first comprehensive smart building assessment and rating program. Erişim adresi: https://spiresmartbuildings.ul.com
 • To W. M., Lai L. S. L., Lam, K. H. ve Chung, A. W. L. (2018). Perceived Importance of Smart and Sustainable Building Features from the Users’ Perspective. Smart Cities, 1(1), 163-175. doi: 10.3390/smartcities1010010
 • Toffler, A. (1993). Dünyayı Nasıl Bir Gelecek Bekliyor? (M. Çitkaya, Çev.). İstanbul: İz Yayınları.
 • Topal, A. S. ve Arpacıoğlu, Ü. (2020). Mimarlıkta Akıllı Malzeme. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, 5(2), 241-254. doi:10.30785/mbud.784518
 • Webster, F. (2004). The Information Society Reader. London: Routledge.
 • Wen, S. L., Hsiao, C. P. ve Chen, C. T. (2009). Intelligent Buildings. F. Haghighat ve J.J. Kim (Ed.). Sustainable Built Environment, Volume I içinde (s. 209-225). Oxford: Eolss Publishers Co. Ltd.
 • WilkinsonEyre. (2021). The Crystal: London, UK. Erişim adresi: https://www.wilkinsoneyre.com/projects/the-crystal
 • WiredScore. (2021). Setting the global standard for technology in the built world. Erişim adresi: https://wiredscore.com
 • Xia, J., Poon, D. ve Mass, D. (2010). Case Study: Shangai Tower. CTBUH Journal, Issue II, 12-18.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mimarlık
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Hülya SOYDAŞ ÇAKIR> (Sorumlu Yazar)
Fenerbahçe University
0000-0002-4631-510X
Türkiye

Teşekkür Makalede ulusal ve uluslararası araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur. Çalışmada etik kurul izni gerekmemiştir.
Yayımlanma Tarihi 8 Temmuz 2022
Başvuru Tarihi 30 Nisan 2022
Kabul Tarihi 29 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Soydaş Çakır, H. (2022). Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Tasarımda Biçimlenişi : Akıllı Binalar . Journal of Architectural Sciences and Applications , 7 (1) , 421-441 . DOI: 10.30785/mbud.1111653