Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Biyomimikri ve Fütüristik Mimarlık: Vincent Callebaut Mimarlığı Üzerine Bir Değerlendirme

Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 1, 132 - 154, 08.07.2022
https://doi.org/10.30785/mbud.998598

Öz

Biyomimikri, doğanın stratejilerinden öğrenerek insanlığın problemlerine çözüm yolları üretilmesini ifade etmektedir. Doğanın milyarlarca yıldır eniyileyerek oluşturduğu bilgi havuzunun yaşanan bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile daha iyi anlaşılabildiğini ve yenilikçi fikirler üretilmesi noktasında salt bugünün gereksinimlerine değil geleceğe yönelik tasarımlara da öncülük edebileceğini iddia etmek mümkündür. Bu bağlamda bu çalışma kapsamında biyomimikri ve fütüristik mimarlık arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığı sorusunun cevapları Vincent Callebaut mimarlığı üzerinde yapılan bir değerlendirme ile araştırılmıştır. İlk olarak geçmişten günümüze fütüristik ve biyomimetik mimarlık örnekleri üzerinden ilgili kavramlar açıklanmış, daha sonra Callebaut tarafından ortaya konulan fütüristik çalışmalardaki biyomimikri yaklaşımı bu kavramlar çerçevesinde tartışılmıştır. Bu doğrultuda, fütüristik mimari tasarımların biyomimikri ile kurduğu ilişkinin morfolojik yaklaşımın ötesinde olduğu ve Callebaut’nın doğanın çalışma mekanizmasını taklit eden mimari tarzının bugünün paradigmaları bağlamında tartışmaya değer olduğu ve ekolojik bir sorumlulukla ortaya konulduğu görülmüştür.

Kaynakça

 • Archdaily. (2019). AD Classics: The Dymaxion House / Buckminster Fuller. Erişim Tarihi: 21.09.2021, Erişim Adresi: https://www.archdaily.com/401528/ad-classics-the-dymaxion-house-buckminster-fuller?ad_medium=gallery
 • Arslan Selçuk, S. ve Gönenç Sorguç, A. (2008). Mimarlıkta Doğanın En İyi Fikirlerinden Öğrenmek. Erişim Tarihi: 20.09.2021, Erişim Adresi: https://v3.arkitera.com/g146-biomimicry.html? year=&aID=2677
 • Benyus, J. M. (1997). Biomimicry. Innovation inspired by nature. New York: Harper Perennial, s.5.
 • Boyacıoğlu, C. (2017). Mimarlıkta Çevreci Yaklaşımların Antroposen Kavramı Bağlamında Tartışılması. (Yayımlanmamış doktora tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Brandingnews. (2017). Erişim Tarihi: 21.09.2021, Erişim Adresi: https://www.branding.news/2017/01/20/is-the-jetsons-world-from-2062-becoming-a-reality/
 • Bubuiainstitute. (2010). Erişim Tarihi (21.09.2021), Erişim Adresi: https://bubuiainstitute.wordpress.com/2010/10/19/buckminster-fuller-triton-floating-city/
 • Cooke, L. (2017). Three-mile-high futuristic skyscraper has a smog-eating, self-cleaning coating. Inhabitat. Erişim Tarihi: 21.09.2021, Erişim Adresi: https://inhabitat.com/three-mile-high- futuristic-skyscraper-has-a-smog-eating-self-cleaning-coating/
 • Cuito, A. (2003). Antonio Sant’Elia, Dusseldorf: TeNeues Books, s.67.
 • Çakmaklı, C. ve Arslan Selçuk, S. (2019). Biyomimetik Bakış Açısı ile Fütüristik Mimarlık Üzerine Bir İnceleme: John M. Johansen Mimarlığını Anlamak. ISAS 2019 3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Ankara, s.297-303.
 • Çakmaklı, C. (2020). Biyomimetik Bakış Açısı ile Fütüristik Mimarlık Üzerine Bir İnceleme: Vincent Callebaut Mimarlığını Anlamak. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Evolo. (2014). Hyper Filter Skyscraper. Erişim Tarihi: 21.09.2021, Erişim Adresi: http://www.evolo.us/hyper-filter-skyscraper/
 • Evolo. (2016). Gerridae. Erişim Tarihi: 21.09.2021, Erişim Adresi: http://www.evolo.us/wp-content/uploads/2016/03/evoloskyscrapers3-interior-5.jpg
 • Flickr. (2010). Cocoon. Erişim Tarihi: 21.09.2021, Erişim Adresi: https://www.flickr.com/photos/14833125@N02/5145075966
 • Fuller, B. (1931). Universal Requirements of a Dwelling Advantage. The Buckminster Fuller Reader. Londra: Penguin Books, s.252-269.
 • Güzer, C.A. (2000). Ger ekleşmemiş bir düş olarak mimarlık: Future systems. XXI Mimarlık Kültürü Dergisi. 1(4), 160-170.
 • Imgur. (2016). Erişim Tarihi: 21.09.2021, Erişim Adresi: https://imgur.com/uKeSjRu
 • Johansen, J.M. (2002). Nanoarchitecture: A New Species of Architecture. Princeton Architectural Press, New York, s. 25.
 • Johnmjohansen. (2011). The Future of Architecture. Erişim Tarihi, 21.09.2021, Erişim Adresi: http://www.johnmjohansen.com/Future-of-Architecture.html
 • Kayın, E. (2009). Fütürist koruma ve korumacı fütürizm. TMMOB Mimarlık Dergisi, (348), Ankara.
 • Kimmelman, M. (2017). Frank Lloyd Wright Hated New York, Thought About Making the Guggenheim Pink, and Still Dreamed of Mile-High Skyscrapers. The New York Times. Erişim Tarihi: 21.09.2021, Erişim Adresi: https://www.nytimes.com/interactive/2017/06/08/arts/frank-lloyd-wright-at-150-moma.html
 • Kortan, E. (1984). XX. Yüzyıl Mimarlığına Estetik Açıdan Bakış. (Yayımlanmamış doktora tezi). İstanbul Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Koyuncu, P. (2010). Uyuyan devler: Hurdaya çıkmış gökdelenler. Arkitera. Erişim Tarihi: 10.09.2021, Erişim Adresi: https://v3.arkitera.com/h59185-uyuyan-devler-hurdaya-cikmis- gokdelenler.html
 • L’Espresso. (2013). Utopie metropolitane, la mostra. Erişim Tarihi: 21.09.2021, Erişim Adresi: https://espresso.repubblica.it/visioni/lifestyle/2013/03/28/galleria/utopie-metropolitane-la- mostra-1.119865#2
 • Lopez, M., Rubio, R., Martin, S. ve Croxford, B. (2017). How plants inspire façades. from plants to architecture: Biomimetic principles for the development of adaptive architectural envelopes. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 67(1), 692-703.
 • Mimdap. (2010). Burj Halife, Frank Lloyd Wright’tan mı etkilendi? Erişim Tarihi: 21.09.2021, Erişim Adresi: http://www.mimdap.org/?p=31034
 • Oceanix (2021). Oceanix | Leading the next frontier for human habitation Erişim Tarihi: 29.01.2022, Erişim Adresi: https://oceanixcity.com/
 • Pawlyn, M. (2011). Biomimicry in Architecture. Riba Publishing, London, s.10.
 • Sant’Elia, A. ve Marinetti, T. (1991). Fütürist Mimarlık. U. Conrads (Editör), 20. Yüzyıl Mimarisinde Program ve Manifestolar (Çev. S. Yavuz). Şevki Vanlı Mimarlık Yayınları, Ankara. (Eserin orjinali 1914’de yayımlandı).
 • Sarıgül, A.İ. (2008). Mimarlıkta Gelecekçilik. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Şimşek, A. (2009). Hızın ve Devrimin Sanatı Fütürizm. Kanguru Yayınları, İstanbul, s.5.
 • Tekin, A.B. (2007). Alternatif Yaşam Modelleri ve Geleceğin Konutu: Konutun Kavramsal Değişimi ve Dönüşümü. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • TÜRK DİL KURUMU, Erişim Tarihi: 10.09.2021, Erişim Adresi: https://sozluk.gov.tr/
 • Skyscrapercity. (2016). Erişim Tarihi: 21.09.2021, Erişim Adresi: https://www.skyscrapercity.com/threads/the-arconic-tower-concept-4800m.1985959/
 • Shimz. (2021). The Environmental Island, Green Float. Erişim Tarihi: 21.09.2021, Erişim Tarihi: https://www.shimz.co.jp/en/topics/dream/content03/
 • Vincent Callebaut Architectures. (2021). Erişim Tarihi: 21.09.2021, Erişim Adresi: https://vincent.callebaut.org/
 • Vincent Callebaut Architectures (2003). Erişim Tarihi: 21.09.2021, Erişim Tarihi: https://vincent.callebaut.org/object/031030_edf/edf/projects
 • Vincent Callebaut Architectures. (2017). Lilypad Projects. Erişim Tarihi: 21.09.2021, Erişim Adresi: http://vincent.callebaut.org/object/080523_lilypad/lilypad/projects
 • Vincent Callebaut Architectures. (2010). Hydrogenase. Erişim Tarihi: 21.09.2021, Erişim Adresi: http://vincent.callebaut.org/object/100505_hydrogenase/hydrogenase/projects
 • Zari, M.P. (2007). Biomimetic Approaches to Architectural Design for Increased Sustainability. SB07 New Zealand Sustainable Building Conference. 33-42.

Biomimicry and Futurist Architecture: A Review on Vincent Callebaut Architecture

Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 1, 132 - 154, 08.07.2022
https://doi.org/10.30785/mbud.998598

Öz

Biomimicry refers to looking for solutions to the problems of humanity by learning from the strategies of nature. Nature leads not only today's needs but also future-oriented designs in terms of producing innovative ideas. Within this context this paper follows the traces to answer the question of whether there is a meaningful relationship between biomimicry and futuristic architecture through an evaluation made on Vincent Callebaut architecture. For this purpose, first, related concepts are explained through examples of futuristic and biomimetic architecture from the past to the present. Then the biomimicry approach in the futuristic studies of Vincent Callebaut architecture is discussed within the framework of these concepts. In the light of the data obtained, it has been seen that the relationship between futuristic architecture designs and biomimicry is beyond the morphological approach and resulted with an ecological responsibility. Thus, Callebaut's designs imitating the nature are worth discussing with the paradigms of today’s world.

Kaynakça

 • Archdaily. (2019). AD Classics: The Dymaxion House / Buckminster Fuller. Erişim Tarihi: 21.09.2021, Erişim Adresi: https://www.archdaily.com/401528/ad-classics-the-dymaxion-house-buckminster-fuller?ad_medium=gallery
 • Arslan Selçuk, S. ve Gönenç Sorguç, A. (2008). Mimarlıkta Doğanın En İyi Fikirlerinden Öğrenmek. Erişim Tarihi: 20.09.2021, Erişim Adresi: https://v3.arkitera.com/g146-biomimicry.html? year=&aID=2677
 • Benyus, J. M. (1997). Biomimicry. Innovation inspired by nature. New York: Harper Perennial, s.5.
 • Boyacıoğlu, C. (2017). Mimarlıkta Çevreci Yaklaşımların Antroposen Kavramı Bağlamında Tartışılması. (Yayımlanmamış doktora tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Brandingnews. (2017). Erişim Tarihi: 21.09.2021, Erişim Adresi: https://www.branding.news/2017/01/20/is-the-jetsons-world-from-2062-becoming-a-reality/
 • Bubuiainstitute. (2010). Erişim Tarihi (21.09.2021), Erişim Adresi: https://bubuiainstitute.wordpress.com/2010/10/19/buckminster-fuller-triton-floating-city/
 • Cooke, L. (2017). Three-mile-high futuristic skyscraper has a smog-eating, self-cleaning coating. Inhabitat. Erişim Tarihi: 21.09.2021, Erişim Adresi: https://inhabitat.com/three-mile-high- futuristic-skyscraper-has-a-smog-eating-self-cleaning-coating/
 • Cuito, A. (2003). Antonio Sant’Elia, Dusseldorf: TeNeues Books, s.67.
 • Çakmaklı, C. ve Arslan Selçuk, S. (2019). Biyomimetik Bakış Açısı ile Fütüristik Mimarlık Üzerine Bir İnceleme: John M. Johansen Mimarlığını Anlamak. ISAS 2019 3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Ankara, s.297-303.
 • Çakmaklı, C. (2020). Biyomimetik Bakış Açısı ile Fütüristik Mimarlık Üzerine Bir İnceleme: Vincent Callebaut Mimarlığını Anlamak. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Evolo. (2014). Hyper Filter Skyscraper. Erişim Tarihi: 21.09.2021, Erişim Adresi: http://www.evolo.us/hyper-filter-skyscraper/
 • Evolo. (2016). Gerridae. Erişim Tarihi: 21.09.2021, Erişim Adresi: http://www.evolo.us/wp-content/uploads/2016/03/evoloskyscrapers3-interior-5.jpg
 • Flickr. (2010). Cocoon. Erişim Tarihi: 21.09.2021, Erişim Adresi: https://www.flickr.com/photos/14833125@N02/5145075966
 • Fuller, B. (1931). Universal Requirements of a Dwelling Advantage. The Buckminster Fuller Reader. Londra: Penguin Books, s.252-269.
 • Güzer, C.A. (2000). Ger ekleşmemiş bir düş olarak mimarlık: Future systems. XXI Mimarlık Kültürü Dergisi. 1(4), 160-170.
 • Imgur. (2016). Erişim Tarihi: 21.09.2021, Erişim Adresi: https://imgur.com/uKeSjRu
 • Johansen, J.M. (2002). Nanoarchitecture: A New Species of Architecture. Princeton Architectural Press, New York, s. 25.
 • Johnmjohansen. (2011). The Future of Architecture. Erişim Tarihi, 21.09.2021, Erişim Adresi: http://www.johnmjohansen.com/Future-of-Architecture.html
 • Kayın, E. (2009). Fütürist koruma ve korumacı fütürizm. TMMOB Mimarlık Dergisi, (348), Ankara.
 • Kimmelman, M. (2017). Frank Lloyd Wright Hated New York, Thought About Making the Guggenheim Pink, and Still Dreamed of Mile-High Skyscrapers. The New York Times. Erişim Tarihi: 21.09.2021, Erişim Adresi: https://www.nytimes.com/interactive/2017/06/08/arts/frank-lloyd-wright-at-150-moma.html
 • Kortan, E. (1984). XX. Yüzyıl Mimarlığına Estetik Açıdan Bakış. (Yayımlanmamış doktora tezi). İstanbul Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Koyuncu, P. (2010). Uyuyan devler: Hurdaya çıkmış gökdelenler. Arkitera. Erişim Tarihi: 10.09.2021, Erişim Adresi: https://v3.arkitera.com/h59185-uyuyan-devler-hurdaya-cikmis- gokdelenler.html
 • L’Espresso. (2013). Utopie metropolitane, la mostra. Erişim Tarihi: 21.09.2021, Erişim Adresi: https://espresso.repubblica.it/visioni/lifestyle/2013/03/28/galleria/utopie-metropolitane-la- mostra-1.119865#2
 • Lopez, M., Rubio, R., Martin, S. ve Croxford, B. (2017). How plants inspire façades. from plants to architecture: Biomimetic principles for the development of adaptive architectural envelopes. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 67(1), 692-703.
 • Mimdap. (2010). Burj Halife, Frank Lloyd Wright’tan mı etkilendi? Erişim Tarihi: 21.09.2021, Erişim Adresi: http://www.mimdap.org/?p=31034
 • Oceanix (2021). Oceanix | Leading the next frontier for human habitation Erişim Tarihi: 29.01.2022, Erişim Adresi: https://oceanixcity.com/
 • Pawlyn, M. (2011). Biomimicry in Architecture. Riba Publishing, London, s.10.
 • Sant’Elia, A. ve Marinetti, T. (1991). Fütürist Mimarlık. U. Conrads (Editör), 20. Yüzyıl Mimarisinde Program ve Manifestolar (Çev. S. Yavuz). Şevki Vanlı Mimarlık Yayınları, Ankara. (Eserin orjinali 1914’de yayımlandı).
 • Sarıgül, A.İ. (2008). Mimarlıkta Gelecekçilik. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Şimşek, A. (2009). Hızın ve Devrimin Sanatı Fütürizm. Kanguru Yayınları, İstanbul, s.5.
 • Tekin, A.B. (2007). Alternatif Yaşam Modelleri ve Geleceğin Konutu: Konutun Kavramsal Değişimi ve Dönüşümü. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • TÜRK DİL KURUMU, Erişim Tarihi: 10.09.2021, Erişim Adresi: https://sozluk.gov.tr/
 • Skyscrapercity. (2016). Erişim Tarihi: 21.09.2021, Erişim Adresi: https://www.skyscrapercity.com/threads/the-arconic-tower-concept-4800m.1985959/
 • Shimz. (2021). The Environmental Island, Green Float. Erişim Tarihi: 21.09.2021, Erişim Tarihi: https://www.shimz.co.jp/en/topics/dream/content03/
 • Vincent Callebaut Architectures. (2021). Erişim Tarihi: 21.09.2021, Erişim Adresi: https://vincent.callebaut.org/
 • Vincent Callebaut Architectures (2003). Erişim Tarihi: 21.09.2021, Erişim Tarihi: https://vincent.callebaut.org/object/031030_edf/edf/projects
 • Vincent Callebaut Architectures. (2017). Lilypad Projects. Erişim Tarihi: 21.09.2021, Erişim Adresi: http://vincent.callebaut.org/object/080523_lilypad/lilypad/projects
 • Vincent Callebaut Architectures. (2010). Hydrogenase. Erişim Tarihi: 21.09.2021, Erişim Adresi: http://vincent.callebaut.org/object/100505_hydrogenase/hydrogenase/projects
 • Zari, M.P. (2007). Biomimetic Approaches to Architectural Design for Increased Sustainability. SB07 New Zealand Sustainable Building Conference. 33-42.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mimarlık
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ceyhan ÇAKMAKLI>
Bir kuruma bağlı değildir
0000-0002-8888-5020
Türkiye


Gunes MUTLU AVİNÇ> (Sorumlu Yazar)
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1049-2689
Türkiye


Semra ARSLAN SELÇUK>
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2128-2858
Türkiye

Teşekkür Makalede ulusal ve uluslararası araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur. Çalışmada etik kurul izni gerekmemiştir.
Yayımlanma Tarihi 8 Temmuz 2022
Başvuru Tarihi 1 Ekim 2021
Kabul Tarihi 2 Mart 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Çakmaklı, C. , Mutlu Avinç, G. & Arslan Selçuk, S. (2022). Biyomimikri ve Fütüristik Mimarlık: Vincent Callebaut Mimarlığı Üzerine Bir Değerlendirme . Journal of Architectural Sciences and Applications , 7 (1) , 132-154 . DOI: 10.30785/mbud.998598