Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

TÜRKİYE’DE ORDU İLİNDEN ELDE EDİLEN PROPOLİSİN ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTESİ

Yıl 2015, Cilt 15, Sayı 1, 37 - 38, 31.05.2016

Öz

Bu çalışmada Türkiye’nin Ordu ilinden propolis örneklerine aseton, etil asetat, kloroform, etanol, metanol, dimetil sülfoksit ve su ekstraklarıyla antimikrobiyal ve antifungal etkiler araştırılmıştır. Propolisin antimikrobiyal aktivitesi propolis türlerine, propolis dozuna ve tüm mikrobiyal organizmalar için ekstraksiyon çözücülerine bağlı olarak değişmektedir. On beş türe ait mikroorganizmalar Staphylococcus aureus, Stereptococcus salivarius, Klebsiella pneumonia, Escherichia coli, Salmonella enteridis, Stereptococcus pneumonia, Bacillus cereus, Listeria monocytogenesis, Stereptococcus mutans, Pseudomonas aeruginosa, Basillus licheniformis, Micrococcus luteus, Basillus subtillis, Proteus vulgaris ve Candida albicans disk difüzyon ve Minimal İnhibisyon Konsantrasyonu (MİK) yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Bütün patojenlere karşı antimikrobiyal aktivite değerlendirilmiştir. Etanolik Propolis Ekstraktı (EPE), Aseton Propolis Ekstraktı (APE), Etil asetat Propolis Ekstraktı (EAPE) ve Metanol Propolis Ekstraktı (MPE) S. mutans, L. monocytogenesis, M. luteus, B. licheniformis ve C. albicans’a karşı en yüksek antimikrobiyal aktivite göstermiştir. Dimetil sülfoksit Propolis Ekstraktı (DMSOPE) propolis bazı test mikroorganizmalarına karşı zayıf aktivite göstermiştir. Su Propolis Ekstraktı (SPE) propolis S. mutans hariç tüm patojenlere karşı etkili olmamıştır. Propolise en duyarlı mikroorganizma gram negatif grubundan E. coli ve gram pozitif grubundan S. mutans olmuştur. En az duyarlı organizma S. salivarius olmuştur.

THE ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF PROPOLIS FROM ORDU PROVINCE OF TURKEY

Yıl 2015, Cilt 15, Sayı 1, 37 - 38, 31.05.2016

Öz

In this study antibacterial and antifungal activities of acetone, ethyl acetate, chloroform, ethanol, methanol dimethyl sulfoxide (DMSO) and water extracts of propolis samples from the Ordu province of Turkey were investigated. antimicrobial activity of propolis varied depending on propolis sample, dosage of propolis, and the extraction solvents for all test microorganisms. A total of fifteen microbial organisms belonging to fourteen species of bacteria, one fungus namely Staphylococcus aureus, Stereptococcus salivarius, Klebsiella pneumonia, Escherichia coli, Salmonella enteridis, Stereptococcus pneumonia, Bacillus cereus, Listeria monocytogenesis, Stereptococcus mutans, Pseudomonas aeruginosa, Basillus licheniformis, Micrococcus luteus, Basillus subtillis, Proteus vulgaris and Candida albicans were studied using a disc-diffusion and Minimal Inhibition Concentration (MIC) method. The antimicrobial activity against all pathogens was evaluated. Ethanol Extract of Propolis (EEP), Acetone Extract of Propolis (AEP), Ethyl Acetate Extract of Propolis (EAEP) and Methanol Extract of Propolis (MEP) showed the highest antimicrobial activity against S. mutans, L. monocytogenesis, M. luteus, B licheniformis and C. albicans. While Dimethyl Sulfoxide Extract of Propolis (DMSOEP) has a weak activity against some test organism. Except for S. mutans Water Extract of Propolis (WEP) propolis was not effective against all pathogens. The most sensitive microorganism to propolis was E. coli in the gram-negative group and S. mutans in the gram-positive group. The least sensitive microorganism was S. salivarius.

Ayrıntılar

Diğer ID JA26ZJ42AD
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ömer Ertürk
Department of Biological Sciences, Faculty of Arts and Sciences, Ordu University, 52750 Perşembe/ORDU/TURKEY
0000-0001-5837-6893


Ceren Yavuz Bu kişi benim
Department of Biological Sciences, Faculty of Arts and Sciences, Ordu University, 52750 Perşembe/ORDU/TURKEY


Recep Sıralı Bu kişi benim
Department of Biological Sciences, Faculty of Arts and Sciences, Ordu University, 52750 Perşembe/ORDU/TURKEY

Yayımlanma Tarihi 31 Mayıs 2016
Başvuru Tarihi 31 Mayıs 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 15, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { mellifera186994, journal = {Mellifera}, issn = {1302-5821}, address = {HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ARI VE ARI ÜRÜNLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ BEYTEPE-ANKARA}, publisher = {Hacettepe Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {15}, number = {1}, pages = {37 - 38}, title = {THE ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF PROPOLIS FROM ORDU PROVINCE OF TURKEY}, key = {cite}, author = {Ertürk, Ömer and Yavuz, Ceren and Sıralı, Recep} }
APA Ertürk, Ö. , Yavuz, C. & Sıralı, R. (2016). THE ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF PROPOLIS FROM ORDU PROVINCE OF TURKEY . Mellifera , 15 (1) , 37-38 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mellifera/issue/17834/186994
MLA Ertürk, Ö. , Yavuz, C. , Sıralı, R. "THE ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF PROPOLIS FROM ORDU PROVINCE OF TURKEY" . Mellifera 15 (2016 ): 37-38 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mellifera/issue/17834/186994>
Chicago Ertürk, Ö. , Yavuz, C. , Sıralı, R. "THE ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF PROPOLIS FROM ORDU PROVINCE OF TURKEY". Mellifera 15 (2016 ): 37-38
RIS TY - JOUR T1 - THE ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF PROPOLIS FROM ORDU PROVINCE OF TURKEY AU - Ömer Ertürk , Ceren Yavuz , Recep Sıralı Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Mellifera JF - Journal JO - JOR SP - 37 EP - 38 VL - 15 IS - 1 SN - 1302-5821- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Mellifera THE ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF PROPOLIS FROM ORDU PROVINCE OF TURKEY %A Ömer Ertürk , Ceren Yavuz , Recep Sıralı %T THE ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF PROPOLIS FROM ORDU PROVINCE OF TURKEY %D 2016 %J Mellifera %P 1302-5821- %V 15 %N 1 %R %U
ISNAD Ertürk, Ömer , Yavuz, Ceren , Sıralı, Recep . "THE ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF PROPOLIS FROM ORDU PROVINCE OF TURKEY". Mellifera 15 / 1 (Mayıs 2016): 37-38 .
AMA Ertürk Ö. , Yavuz C. , Sıralı R. THE ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF PROPOLIS FROM ORDU PROVINCE OF TURKEY. mellifera. 2016; 15(1): 37-38.
Vancouver Ertürk Ö. , Yavuz C. , Sıralı R. THE ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF PROPOLIS FROM ORDU PROVINCE OF TURKEY. Mellifera. 2016; 15(1): 37-38.
IEEE Ö. Ertürk , C. Yavuz ve R. Sıralı , "THE ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF PROPOLIS FROM ORDU PROVINCE OF TURKEY", Mellifera, c. 15, sayı. 1, ss. 37-38, May. 2016