ISSN: 2147-2254
e-ISSN: 2667-8659
Başlangıç: 2013
Yayıncı: Kastamonu Üniversitesi
Kapak Resmi

Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi
________________________________________
Su ürünleri alanında biyoloji, ekoloji, içsular, deniz ve eklembacaklılar yetiştiriciliği, balık besleme, hastalık, genetik, balık avcılığı, balıkçılık teknolojisi, balıkçılık ekonomisi ve yönetimi, su ürünleri işleme teknolojileri, su kimyası, mikrobiyoloji, alg biyoteknolojisi, denizel organizmaların korunması, acısu ve tatlı su habitatları ve kirlilik, ekotoksikoloji, sürdürülebilirlik, iklim ve iklim değişimi, doğal afetler, hidrometeorolojik afetler, uzaktan algılama, kıyısal alanlar, flüvyal sistemler, karstik sahalar, kurak ve yarıkurak topografyalar, mekansal analiz ve modelleme, biyocoğrafya, fiziki coğrafya, beşeri ve ekonomik coğrafya, jeomorfoloji, küresel ısınma, çevresel sorunlar, hayvansal ve bitkisel biyoteknoloji, hayvansal ve bitkisel üretim alanlarında İngilizce ve Türkçe orjinal makaleler, kısa notlar, teknik notlar, raporlar ve derlemeleri yılda üç sayı (Nisan, Ağustos, Aralık) olarak yayınlanan online, açık erişimli, uluslararası hakemli dergidir.

Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi
TRDizin, CAB Direct, Google Scholar, Paperity, Asosindex, Academic Journal Index, CNKI Scholar 
dizinlerinde taranmaktadır.