Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2149-3103 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Mustafa Kemal Üniversitesi |


Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığının süreli yayın organı olarak Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yılda 3 kez çevrimiçi yayınlanmaktadır. 

Dergi, kör hakemlik ilkelerine dayanan bilimsel, periyodik bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. 

Tıbbın her alanı ile ilgili yapılan klinik veya deneysel çalışmalara dayalı özgün araştırmaları, olgu sunumlarını, derlemeleri ve editöre mektupları yayınlamaktadır. 

Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazılar, araştırma ve yayın etiğine uygun olarak hazırlanmalıdır. 

Makale Başvuruları: Dergiye yazı gönderme işlemi dergimizin  online makale gönderme sisteminden yapılır. Online başvuru dışında gönderilecek yazılar değerlendirmeye alınmamaktadır.

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi

e-ISSN 2149-3103 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Mustafa Kemal Üniversitesi |
Kapak Resmi


Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığının süreli yayın organı olarak Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yılda 3 kez çevrimiçi yayınlanmaktadır. 

Dergi, kör hakemlik ilkelerine dayanan bilimsel, periyodik bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. 

Tıbbın her alanı ile ilgili yapılan klinik veya deneysel çalışmalara dayalı özgün araştırmaları, olgu sunumlarını, derlemeleri ve editöre mektupları yayınlamaktadır. 

Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazılar, araştırma ve yayın etiğine uygun olarak hazırlanmalıdır. 

Makale Başvuruları: Dergiye yazı gönderme işlemi dergimizin  online makale gönderme sisteminden yapılır. Online başvuru dışında gönderilecek yazılar değerlendirmeye alınmamaktadır.

Cilt 11 - Sayı 41 - 1 Ara 2020
 1. Uzun Dönem Oral Antidiyabetik ve İnsülin Kullanımında Nöropatik Ağrı Seyrinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 79 - 83
  Damla YÜRÜK, Ismet MELEK
 2. Kronik İshalin Nadir Bir Sebebi: Eozinofilik Kolit
  Sayfalar 84 - 86
  Muhammed Sait DAĞ
 3. Soliter Pulmoner Lezyonların Değerlendirilmesinde Atenüasyon Düzeltilmiş ve Düzeltilmemiş Pozitron Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografi Görüntülerinin SUVmax Değerleri ile Karşılaştırılması
  Sayfalar 87 - 94
  Gökhan ŞAHUTOĞLU, Zehra YEĞİNGİL, Hasan İkbal ATILGAN
 4. The Relationship Between Complete Blood Count Parameters and Mortality in Early Period in Patients Diagnosed as Stroke in Emergency Service
  Sayfalar 95 - 102
  Hüseyin Avni DEMİR, Fikret BİLDİK, Tülin GESOĞLU, Dikmen ÇALIŞKAN, Reyhan ŞAHNAOĞLU, Ekim GÖKÇE
 5. Karpal Tünel Sendromunda İnflamasyonun Nötrofil-Lenfosit Oranı, Platelet-Lenfosit Oranı ve Ortalama Platelet Hacmi ile Değerlendirilmesi
  Sayfalar 103 - 108
  Erman ALTUNIŞIK, Ali Zeynel ABİDİN TAK
 6. Gaitada Gizli Kan Pozitifliği Nedeniyle Kolonoskopi Yapılanlarda Kolorektal Malignite Sıklığı
  Sayfalar 109 - 112
  Mustafa Zanyar AKKUZU, Orhan SEZGİN, Enver ÜÇBİLEK, Osman ÖZDOĞAN, Ferzan AYDIN, Hatice RIZAOĞLU BALCI, Serkan YARAŞ, Fehmi ATES, Engin ALTİNTAS
 7. Surgical Management of Pediatric Patients with Thyroid Disorders and Assessment of Complication Rates Associated with 43 Cases: A Single-Center Experience
  Sayfalar 113 - 117
  Ozgur CAGLAR, Erdem KARADENİZ, Müfide AKCAY, Kamber KASALI
 8. Molecular Pathways of Prostate Carcinoma
  Sayfalar 118 - 123
  Zeynep BAYRAMOĞLU, Betül ÜNAL
 9. A Rare Complication After Cesarean Section: Vesicouterine Fistula
  Sayfalar 124 - 126
  Eser ÖRDEK, Eyyup Sabri PELİT, Bülent KATI
 10. Bulantı ve Kusma ile Kendini Gösteren İki Rabdomiyoliz Vakası
  Sayfalar 127 - 130
  Zeki KEMEÇ, Selçuk AKIN, Mehmet ŞIKGENÇ
Makale gönderimi (Yazarlar için)

Sisteme makalenizi nasıl yükleyeceksiniz, öğrenmek için tıklayın

Makale değerlendirme (Hakemler için)

Değerlendirme için ne yapmalıyım, öğrenmek için tıklayın