Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
e-ISSN 2149-3103 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Mustafa Kemal Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/mkutfd


Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığının süreli yayın organı olarak yılda 3 kez çevrimiçi yayınlanmaktadır. 

Dergi, kör hakemlik ilkelerine dayanan ulusal, periyodik bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. 

Tıbbın her alanı ile ilgili yapılan klinik veya deneysel çalışmalara dayalı özgün araştırmaları, olgu sunumlarını, derlemeleri ve editöre mektupları yayınlamaktadır. 

Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazılar, araştırma ve yayın etiğine uygun olarak hazırlanmalıdır. 

Makale Başvuruları: Dergiye yazı gönderme işlemi dergimizin  online makale gönderme sisteminden yapılır. Online başvuru dışında gönderilecek yazılar değerlendirmeye alınmamaktadır.

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi

e-ISSN 2149-3103 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Mustafa Kemal Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/mkutfd
Kapak Resmi


Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığının süreli yayın organı olarak yılda 3 kez çevrimiçi yayınlanmaktadır. 

Dergi, kör hakemlik ilkelerine dayanan ulusal, periyodik bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. 

Tıbbın her alanı ile ilgili yapılan klinik veya deneysel çalışmalara dayalı özgün araştırmaları, olgu sunumlarını, derlemeleri ve editöre mektupları yayınlamaktadır. 

Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazılar, araştırma ve yayın etiğine uygun olarak hazırlanmalıdır. 

Makale Başvuruları: Dergiye yazı gönderme işlemi dergimizin  online makale gönderme sisteminden yapılır. Online başvuru dışında gönderilecek yazılar değerlendirmeye alınmamaktadır.

Cilt 10 - Sayı 36 - Mar 2019
 1. Short-term and Midterm Treatment Results in Stanford Type-B Acute Dissection Patients
  Sayfalar 1 - 5
  Deniz Demir, Nail Kahraman
 2. Kanserli Çocuklarda Febril Nötropeni Ataklarının İncelenmesi
  Sayfalar 6 - 9
  Ersin Töret, Tuba Hilkay Karapınar, Muhammet Bulut, Ahu Aksay, Yılmaz Ay, Yeşim Oymak, İlker Devrim, Dilek Güneş İnce
 3. Retinal Ven Dal Oklüzyonu Olan Hastalarda Risk Faktörleri
  Sayfalar 10 - 13
  Hakika Erdogan
 4. Okul Öncesi Çocuklarda ve Ebeveynlerinde Teknolojik Cihaz Kullanımı
  Sayfalar 14 - 19
  Erhan Yengil, Pınar Döner Güner, Ömer Kerim Topakkaya
 5. Acil Servis ve Abdominal Aort Anevrizması
  Sayfalar 20 - 24
  Gökhan Arslan, Ali Karakuş, Güven Kuvandık, İyad Fansa
 6. Hipoüriseminin Muhtemel Nedeni; Ksantinüri
  Sayfalar 25 - 26
  Can Hüzmeli, Kazım Öztürk, Murat Güllü, Yılmaz Canım, Edip Uçar, Ferhan Candan
 7. Primary Extradural Extraosseous Ewing’s Sarcoma of The Thoracic Spinal Canal: A Case Report
  Sayfalar 27 - 29
  Alparslan Serarslan, Bilge Gursel, Ahmet Deniz Meydan, Ibrahim Kartal, Seda Gun, Meltem Ceyhan, Nilgun Ozbek Okumus
Makale gönderimi (Yazarlar için)

Sisteme makalenizi nasıl yükleyeceksiniz, öğrenmek için tıklayın

Yayın Politikası

Ulaşmak için tıklayınız

Makale değerlendirme (Hakemler için)

Değerlendirme için ne yapmalıyım, öğrenmek için tıklayın