Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2149-3103 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Mustafa Kemal Üniversitesi |


Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığının süreli yayın organı olarak yılda 3 kez çevrimiçi yayınlanmaktadır. 

Dergi, kör hakemlik ilkelerine dayanan ulusal, periyodik bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. 

Tıbbın her alanı ile ilgili yapılan klinik veya deneysel çalışmalara dayalı özgün araştırmaları, olgu sunumlarını, derlemeleri ve editöre mektupları yayınlamaktadır. 

Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazılar, araştırma ve yayın etiğine uygun olarak hazırlanmalıdır. 

Makale Başvuruları: Dergiye yazı gönderme işlemi dergimizin  online makale gönderme sisteminden yapılır. Online başvuru dışında gönderilecek yazılar değerlendirmeye alınmamaktadır.

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi

e-ISSN 2149-3103 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Mustafa Kemal Üniversitesi |
Kapak Resmi


Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığının süreli yayın organı olarak yılda 3 kez çevrimiçi yayınlanmaktadır. 

Dergi, kör hakemlik ilkelerine dayanan ulusal, periyodik bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. 

Tıbbın her alanı ile ilgili yapılan klinik veya deneysel çalışmalara dayalı özgün araştırmaları, olgu sunumlarını, derlemeleri ve editöre mektupları yayınlamaktadır. 

Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazılar, araştırma ve yayın etiğine uygun olarak hazırlanmalıdır. 

Makale Başvuruları: Dergiye yazı gönderme işlemi dergimizin  online makale gönderme sisteminden yapılır. Online başvuru dışında gönderilecek yazılar değerlendirmeye alınmamaktadır.

Cilt 10 - Sayı 38 - 15 Ara 2019
 1. Bir Toplum Ruh Sağılığı Merkezinde İzlenen Hastaların Klinik ve Sosyodemografik Özellikleri ile Tedavi yaklaşımlarının incelenmesi
  Sayfalar 70 - 76
  Musa ŞAHPOLAT
 2. Akciğer Nakil Adaylarında Egzersiz Kapasitesinin Periferik Kas Kuvveti Ve Solunum Fonksiyonları İle İlişkisi
  Sayfalar 77 - 81
  Esra PEHLİVAN , Sevda KALAFAT , Arif BALCI , Lütfiye KILIÇ
 3. Observation of Social Adaptation and Status in Adolescents According to the Age Groups
  Sayfalar 82 - 87
  Gökçe İŞCAN , İsmail ARSLAN , Aslihan FİDANCI , Emine YILDIRIM , İzzet FİDANCI , Duygu YENGİL TACİ , Enes GÜMÜŞ , Oğuz TEKİN
 4. Hastaların Yoğun Bakım Ünitelerinden Taburcu Edilememe Nedenleri ve Maliyeti
  Sayfalar 88 - 93
  Emel YILDIZ , Murat Emre TOKUR , Özlem ÖNER , Tayfun AYDIN
 5. Normative Values for Thumb Length in Young Adult Population
  Sayfalar 94 - 98
  Şükriye Deniz MUTLUAY
 6. Lazer Doppler Flovmetre
  Sayfalar 99 - 104
  Derya GÜLER , Emine ŞEN TUNÇ
 7. Oral L-Karnitin Kullanan Hastada Tedavi Yaklaşımımız
  Sayfalar 105 - 107
  Onur KOYUNCU , Senem URFALI , Sibel POLAT , Sedat HAKİMOĞLU , Çağla ÖZBAKIŞ AKKURT
 8. Apiksaban Kullanımı Sonucu Gelişen Psoas Kası Kanamasına Bağlı Akut Böbrek Yetmezliği: Olgu Sunumu
  Sayfalar 108 - 110
  Yusuf DİBEK , Olgun KARAKILIÇ , Faruk Hilmi TURGUT
Makale gönderimi (Yazarlar için)

Sisteme makalenizi nasıl yükleyeceksiniz, öğrenmek için tıklayın

Makale değerlendirme (Hakemler için)

Değerlendirme için ne yapmalıyım, öğrenmek için tıklayın