Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2149-3103 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Mustafa Kemal Üniversitesi |


Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığının süreli yayın organı olarak Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yılda 3 kez çevrimiçi yayınlanmaktadır. 

Dergi, kör hakemlik ilkelerine dayanan ulusal, periyodik bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. 

Tıbbın her alanı ile ilgili yapılan klinik veya deneysel çalışmalara dayalı özgün araştırmaları, olgu sunumlarını, derlemeleri ve editöre mektupları yayınlamaktadır. 

Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazılar, araştırma ve yayın etiğine uygun olarak hazırlanmalıdır. 

Makale Başvuruları: Dergiye yazı gönderme işlemi dergimizin  online makale gönderme sisteminden yapılır. Online başvuru dışında gönderilecek yazılar değerlendirmeye alınmamaktadır.

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi

e-ISSN 2149-3103 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Mustafa Kemal Üniversitesi |
Kapak Resmi


Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığının süreli yayın organı olarak Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yılda 3 kez çevrimiçi yayınlanmaktadır. 

Dergi, kör hakemlik ilkelerine dayanan ulusal, periyodik bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. 

Tıbbın her alanı ile ilgili yapılan klinik veya deneysel çalışmalara dayalı özgün araştırmaları, olgu sunumlarını, derlemeleri ve editöre mektupları yayınlamaktadır. 

Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazılar, araştırma ve yayın etiğine uygun olarak hazırlanmalıdır. 

Makale Başvuruları: Dergiye yazı gönderme işlemi dergimizin  online makale gönderme sisteminden yapılır. Online başvuru dışında gönderilecek yazılar değerlendirmeye alınmamaktadır.

Cilt 11 - Sayı 39 - 19 May 2020
 1. Sinonazal Bölge Benign Kemik Tümörlerinin Radyolojik Değerlendirmesi
  Sayfalar 1 - 8
  Gülen BURAKGAZİ , Hanifi BAYAROĞULLARI
 2. Çocuk acil servisine göğüs ağrısı nedeniyle başvuran hastaların değerlendirilmesi
  Sayfalar 9 - 13
  Murat DOĞAN , Utku ÖZER , Tuğçe KALIN , Mehmet Adnan ÖZTÜRK
 3. Lomber Disk Hernili Hastalarda İntradiskal Ozon Enjeksiyon Tedavisinin Retrospektif Olarak İncelenmesi
  Sayfalar 14 - 17
  Ömür ÖZTÜRK , Ali BİLGE , Mesut ERBAŞ
 4. Hatay’da PM10 ve SO2 Düzeyi ve Değişimleri, 2007-2017
  Sayfalar 18 - 25
  Nesrullah Azboy , Tacettin İNANDI , Mehtap Canciğer ELTAŞ
 5. The Effects of Halofuginone and Ursodeoxycholic Acid in Prevention of Sclerosing Cholangitis Caused by Scolocidal Agents
  Sayfalar 26 - 30
  Doğan YILDIRIM , Okan Murat AKTÜRK , Ahmet KOCAKUŞAK , Mikail ÇAKIR , Oğuzhan SUNAMAK , Adnan HUT , Abdullah Kağan ZENGİN , Murat ÖZCAN , Hilal AKI , Huriye BALCI
 6. Doğum Sonrası Depresyonun Tanı ve Tedavisi: Bir Gözden Geçirme
  Sayfalar 31 - 37
  Ali ERDOĞAN , Çiçek HOCAOĞLU
 7. Takotsubo Kardiyomyopatili Acil Hastada Anestezik Yaklaşım
  Sayfalar 38 - 41
  Sedat HAKİMOĞLU , Onur KOYUNCU , Sümeyra YEŞİL
Makale gönderimi (Yazarlar için)

Sisteme makalenizi nasıl yükleyeceksiniz, öğrenmek için tıklayın

Makale değerlendirme (Hakemler için)

Değerlendirme için ne yapmalıyım, öğrenmek için tıklayın