Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Bir Üniversite Hastanesinde Romatoid Artrit Tanılı Hastaların Umutsuzluk Düzeylerinin Ve Yaşam Kalitelerinin Belirlenmesi

Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 1, 18 - 22, 15.10.2019

Öz

Romatoid Artrit (RA) etiyopatogenezi tam olarak bilinmeyen; eklemlerde katılık, sertlik, ağrı ve deformitelerle giden; değişik sistemleri tutabilen; alevlenme ve iyileşme dönemleri olan kronik bağ dokusu hastalığıdır. RA, kişinin gündelik etkinliklerinin kısıtlanmasına, toplumdan soyutlanmaya, başkalarına bağımlı hale gelmeye neden olabilmektedir. Bunlar sonucunda kişinin benlik saygısında azalma, depresyon, kaygı-umutsuzluk duyguları gelişebilmektedir. Ayrıca yapılan çalışmalarda RA hastalarında yaşam kalitesinin kötüleştiği bildirilmektedir.

Çalışmada, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Polikliniği’ne başvuran RA tanısıyla tedavi gören ve takip edilen bireylerin yaşam kalitelerini, umutsuzluk düzeylerini ve ilişkili olabilecek bazı faktörleri belirlemek amaçlandı.

Çalışmada 1 Mart-31 Mayıs 2015 tarihleri arasında ESOGÜ Tıp Fakültesi Romatoloji Polikliniği’ne başvuran(n=2978), RA tanısıyla tedavi gören ve takip edilen(n1175); çalışma gün-saatinde polikliniğe gelen (n≈390) çalışmanın amacı anlatıldıktan sonra çalışmaya katılmayı kabul eden, yazılı onamları alınan(n=125(%32,1)) hastalar üzerinde yürütülmüş tanımlayıcı bir araştırmadır. Çalışma grubunu anket formun %90’ından fazlasını dolduran 118(%30.3) kişi oluşturdu.

Çalışma grubunda umutsuzluk düzeyi öğrenim durumu yüksek olanlarda ve gelir durumu düşük olanlarda yüksek olarak bulunmuştur. Bu bireylerin umutsuzluk düzeylerinin azaltılması tedavilerinin daha düzenli verilebilmesi ve tedaviden daha fazla yarar sağlayabilmeleri açısından önemlidir. Bu nedenle konu ile ilgili eğitim programları düzenleyerek kişilerin hastalık ve tedavisi için farkındalıklarını arttırmak ve bireylere hastalıkları ile ilgili doğru bilgi sunmak büyük önem taşımaktadır. Öte yandan bireylerin RA’ya ait özgeçmiş ve soygeçmiş özelliklerine bakıldığında umutsuzluk düzeyleri bu kriterlerin hiç biriyle ilişkili bulunmamıştır.  RA olan bireylerin hastalıkları ile ilgili özgeçmiş ve soygeçmiş özellikleri açısından daha kapsamlı çalışmalarla değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatindeyiz.

Kaynakça

  • 1.American College of Rheumatology. Rheumatoid Arthritis. http://www.rheumatology.org/I-Am-A/Patient-Caregiver/Diseases-Conditions/Rheumatoid-Arthritis Erişim tarihi:10.05.20172.Centers for Disease Control and Prevention. Rheumatoid Arthritis Fact Sheet. https://www.cdc.gov/arthritis/basics/rheumatoid.htm Erişim tarihi:10.05.20173.Akar S., Birlik M., Gürler O., Sarı I., Onen F., Manisalı M. et al. The prevalence of rheumatoid arthritis in an urban population of Izmir-Turkey. Clinical and Experimental Rheumatology 2004; 22: 416-420.4.Whalley D., McKenna S.P., De Jong Z., Van Der Heijde D. Quality of Life in Rheumatoid Arthritis. British Journal of Rheumatology 1997; 36: 884–888.5: Wan, Su Wei, et al. "Health-related quality of life and its predictors among patients with rheumatoid arthritis." Applied Nursing Research30 (2016): 176-183.6: Euesden, Jack, et al. "The Relationship Between Mental Health, Disease Severity, and Genetic Risk for Depression in Early Rheumatoid Arthritis." Psychosomatic medicine 79.6 (2017): 638-645.7: Lapčević, Mirjana, et al. "Socioeconomic and therapy factor influence on self-reported fatigue, anxiety and depression in rheumatoid arthritis patients." Revista Brasileira de Reumatologia (English Edition) (2017).8: Xu, NeiLi, et al. "Associations of perceived social support and positive psychological resources with fatigue symptom in patients with rheumatoid arthritis." PloS one 12.3 (2017): e0173293.9: Gamal, Rania M., et al. "Quality of life assessment in Egyptian rheumatoid arthritis patients: Relation to clinical features and disease activity." The Egyptian Rheumatologist 38.2 (2016): 65-70.10:Beck, A. T., Weissman, A., Lester, D., & Trexler, L. (1974). The measurement of pessimism: the hopelessness scale. Journal of consulting and clinical psychology, 42(6), 861.11: Ware Jr, John E., and Cathy Donald Sherbourne. "The MOS 36-item short-form health survey (SF-36): I. Conceptual framework and item selection." Medical care (1992): 473-483.12: Seber, G., Dilbaz, N., Kaptanoğlu, C., & Tekin, D. (1993). Umutsuzluk ölçeği: Geçerlilik ve güvenirliği. Kriz Dergisi, 1(3), 139-142.13 :Durak, A., & Palabıyıkoğlu, R. Beck Umutsuzluk Ölçeği Geçerlilik Çalışması. Kriz Dergisi, 2(2), 311-319.14. Ware JE, Sherbourne CD. The MOS 36-item short-form health survey (SF-36). I. Conceptual framework and item selection. Med Care. 1992; 30: 473-8315. Kocyigit H, Aydemir O, Olmez N, Memis A. Reliability and validity of the Turkish version of Short-Form-36 (SF-36) Turkish J Drugs Therap. 1999; 12: 102-6)16. Hülya ARSLANTAŞ, Filiz ADANA, Fadime KAYA, Dilek TURA Yatan Hastalarda Umutsuzluk ve Sosyal Destek Düzeyi ve Bunları Etkileyen Faktörler İ.Ü.F.N. Hem. Derg (2010) Cilt 18 - Sayı 2: 87-97 ISSN 1304-4869 Araştırma Yazısı17. Naile BAYRAMOVA, Ayfer KARADAKOVAN Kronik Hastalığı Olan Bireylerin Umutsuzluk Durumlarının İncelenmesi* Atatürk Üniv. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 2, 200418. Nurgül TERCANLI, Vildan DEMİR Beck Umutsuzluk Ölçeğinin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / Gümüşhane University Journal of Health Sciences: 2012;1(1) 29.19. Semra TETİK, Hatice YURTSEVER Ön Lisans Öğrencilerinin Umutsuzluk Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Yıl: 2018, Cilt: 9, Sayı: 21, ss.39-56.

Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 1, 18 - 22, 15.10.2019

Öz

Kaynakça

  • 1.American College of Rheumatology. Rheumatoid Arthritis. http://www.rheumatology.org/I-Am-A/Patient-Caregiver/Diseases-Conditions/Rheumatoid-Arthritis Erişim tarihi:10.05.20172.Centers for Disease Control and Prevention. Rheumatoid Arthritis Fact Sheet. https://www.cdc.gov/arthritis/basics/rheumatoid.htm Erişim tarihi:10.05.20173.Akar S., Birlik M., Gürler O., Sarı I., Onen F., Manisalı M. et al. The prevalence of rheumatoid arthritis in an urban population of Izmir-Turkey. Clinical and Experimental Rheumatology 2004; 22: 416-420.4.Whalley D., McKenna S.P., De Jong Z., Van Der Heijde D. Quality of Life in Rheumatoid Arthritis. British Journal of Rheumatology 1997; 36: 884–888.5: Wan, Su Wei, et al. "Health-related quality of life and its predictors among patients with rheumatoid arthritis." Applied Nursing Research30 (2016): 176-183.6: Euesden, Jack, et al. "The Relationship Between Mental Health, Disease Severity, and Genetic Risk for Depression in Early Rheumatoid Arthritis." Psychosomatic medicine 79.6 (2017): 638-645.7: Lapčević, Mirjana, et al. "Socioeconomic and therapy factor influence on self-reported fatigue, anxiety and depression in rheumatoid arthritis patients." Revista Brasileira de Reumatologia (English Edition) (2017).8: Xu, NeiLi, et al. "Associations of perceived social support and positive psychological resources with fatigue symptom in patients with rheumatoid arthritis." PloS one 12.3 (2017): e0173293.9: Gamal, Rania M., et al. "Quality of life assessment in Egyptian rheumatoid arthritis patients: Relation to clinical features and disease activity." The Egyptian Rheumatologist 38.2 (2016): 65-70.10:Beck, A. T., Weissman, A., Lester, D., & Trexler, L. (1974). The measurement of pessimism: the hopelessness scale. Journal of consulting and clinical psychology, 42(6), 861.11: Ware Jr, John E., and Cathy Donald Sherbourne. "The MOS 36-item short-form health survey (SF-36): I. Conceptual framework and item selection." Medical care (1992): 473-483.12: Seber, G., Dilbaz, N., Kaptanoğlu, C., & Tekin, D. (1993). Umutsuzluk ölçeği: Geçerlilik ve güvenirliği. Kriz Dergisi, 1(3), 139-142.13 :Durak, A., & Palabıyıkoğlu, R. Beck Umutsuzluk Ölçeği Geçerlilik Çalışması. Kriz Dergisi, 2(2), 311-319.14. Ware JE, Sherbourne CD. The MOS 36-item short-form health survey (SF-36). I. Conceptual framework and item selection. Med Care. 1992; 30: 473-8315. Kocyigit H, Aydemir O, Olmez N, Memis A. Reliability and validity of the Turkish version of Short-Form-36 (SF-36) Turkish J Drugs Therap. 1999; 12: 102-6)16. Hülya ARSLANTAŞ, Filiz ADANA, Fadime KAYA, Dilek TURA Yatan Hastalarda Umutsuzluk ve Sosyal Destek Düzeyi ve Bunları Etkileyen Faktörler İ.Ü.F.N. Hem. Derg (2010) Cilt 18 - Sayı 2: 87-97 ISSN 1304-4869 Araştırma Yazısı17. Naile BAYRAMOVA, Ayfer KARADAKOVAN Kronik Hastalığı Olan Bireylerin Umutsuzluk Durumlarının İncelenmesi* Atatürk Üniv. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 2, 200418. Nurgül TERCANLI, Vildan DEMİR Beck Umutsuzluk Ölçeğinin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / Gümüşhane University Journal of Health Sciences: 2012;1(1) 29.19. Semra TETİK, Hatice YURTSEVER Ön Lisans Öğrencilerinin Umutsuzluk Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Yıl: 2018, Cilt: 9, Sayı: 21, ss.39-56.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gülsüm ÖZTÜRK EMİRAL> (Sorumlu Yazar)
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0000-0000-0000


Egemen ÜNAL>
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9939-9191
Türkiye


Burcu ISIKTEKİN ATALAY>
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0000-0000-0000


Didem ARSLANTAŞ>
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0000-0000-0000


Alaettin ÜNSAL>
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8353-1605


Cengiz KORKMAZ>
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0000-0000-0000

Yayımlanma Tarihi 15 Ekim 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

Vancouver Öztürk Emiral G. , Ünal E. , Isıktekin Atalay B. , Arslantaş D. , Ünsal A. , Korkmaz C. Bir Üniversite Hastanesinde Romatoid Artrit Tanılı Hastaların Umutsuzluk Düzeylerinin Ve Yaşam Kalitelerinin Belirlenmesi. Medical Research Reports. 2019; 2(1): 18-22.