BibTex RIS Kaynak Göster

Asimilasyon ve İskân Politikaları Bağlamında Yatılı İlköğretim Bölge Okulları (YİBO)

Yıl 2015, Sayı: 12, 139 - 151, 01.09.2015

Öz

Bu çalışmada, Türkiye’deki önemli eğitim kurumlarından biri olan Yatılı İlköğretim Bölge Okulları’nın (YİBO) kuruluş sürecine farklı devlet seçkini ve kurumunca hazırlanan raporlar ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki tartışmalar üzerinden odaklanılacaktır. YİBO’ların kurulma gerekçelerinin asimilasyonla ve mekânsal dağılımlarının iskân politikalarıyla nasıl bir ilişkisi olduğu ele alınmaya çalışılacaktır. Böylece, Türkiye Cumhuriyeti’nin erken dönemlerinde uygulanan asimilasyon ve iskân politikalarının birbiriyle ilişkisi farklı bir yerden ortaya konmaya çalışılacaktır

Kaynakça

 • Akar, Rıdvan; Dündar, Can, Ecevit ve Gizli Arşivi, İmge Kitapevi Yayınları, Ankara, 2008.
 • Akpınar, Alişan, Osmanlı Devletinde Aşiret Mektebi, Göçebe Yayınları, İstanbul, 1997.
 • Arslan, Serhat, 1913-1960 Yılları Arası Göç ve İskân Politikaları Bağlamında Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının İncelenmesi, MSGSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 2014.
 • Avar, Sıdıka, Dağ Çiçeklerim, Öğretmen Dünyası Yayınları, Ankara,2004.
 • Aydın, Delal, ““Dağ Çiçekleri”ni Vatandaş Yapmak ”, Toplum ve Kuram, Sayı 2, Toplum ve Kuram Yayınları, İstanbul, 2009, 257-261.
 • Başarır, Şükran İ, ““Yatılılık: Okul Ev Olunca” Yatılılığın Tanımı ve Tarihçesi”, Yatılılık: Okul Ev Olunca, Bağlam Yayınları, İstanbul, 2009, 21-61.
 • Bayrak, Mehmet, Kürtler ve Ulusal-Demokratik Mücadeleleri, Öz-Ge Yayınları, Ankara, 1993.
 • Beşikçi, İsmail, Kürtlerin Mecburi İskânı, Yurt-Kitap Yayın, Ankara, 1991.
 • Bulut, Faik, Kürt Sorununa Çözüm Arayışları, Ozan Yayıncılık, İstanbul, 1998.
 • Duman, Yahya, “Türkiye’deki Kuzey Kafkasyalılar”, Kafkasya Yazıları, Sayı 2, 1997.
 • Jakoby, Tim, Sosyal İktidar ve Türk Devleti, Çev. Devrim Evci, Birleşik Kitapevi, Ankara, 2010.
 • Mazıcı, Nurşen, Celal Bayar: Başbakanlık Dönemi (1937-1939), Der Yayınları, İstanbul, 1996.
 • Mithchel, Timoty, Mısırın Sömürgeleştirilmesi, Çev. Zeynep Altok, İletişim Yayınları, İstanbul, 2001.
 • Öztürk, Saygı, İsmet Paşa’nın Kürt Raporu, Doğan Kitap, 6. baskı, İstanbul, 2012.
 • Üstel, Füsun, Türk Ocakları (1912- 1931), İletişim Yayınları, İstanbul, 2010.
 • Varlık, M. Bülent, Umumi Müfettişler Toplantı Tutanakları – 1936, Dipnot Yayınları, Ankara, 2010.
 • Yayman, Hüseyin, Türkiye’nin Kürt Sorunu Hafızası, SETA Yayınları, Ankara, 2011. Resmi Kaynaklar
 • Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • TBMM Zabıt Cerideleri.
 • TC Başbakanlık İstatistik Genel Müdürlüğü Yayınları.

The Regional Primary Boarding Schools (RPBS) in the Context of Assimilation and Settlement Policies

Yıl 2015, Sayı: 12, 139 - 151, 01.09.2015

Öz

This study will focus on the establishment process of the Regional Primary Boarding Schools (RPBS), one of the most important elements within the education system in Turkey, on the basis of the reports prepared by different government elites and institutions and of the debates held in the Grand National Assembly of Turkey. Moreover, the reasons for establishing RPBSs and the spatial distribution of RPBSs will be associated with, and further discussed in regard to, the assimilation and settlement policies, respectively. The relationship between the assimilation and settlement policies implemented during the early years of the Republic of Turkey will thus be examined from a different perspective

Kaynakça

 • Akar, Rıdvan; Dündar, Can, Ecevit ve Gizli Arşivi, İmge Kitapevi Yayınları, Ankara, 2008.
 • Akpınar, Alişan, Osmanlı Devletinde Aşiret Mektebi, Göçebe Yayınları, İstanbul, 1997.
 • Arslan, Serhat, 1913-1960 Yılları Arası Göç ve İskân Politikaları Bağlamında Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının İncelenmesi, MSGSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 2014.
 • Avar, Sıdıka, Dağ Çiçeklerim, Öğretmen Dünyası Yayınları, Ankara,2004.
 • Aydın, Delal, ““Dağ Çiçekleri”ni Vatandaş Yapmak ”, Toplum ve Kuram, Sayı 2, Toplum ve Kuram Yayınları, İstanbul, 2009, 257-261.
 • Başarır, Şükran İ, ““Yatılılık: Okul Ev Olunca” Yatılılığın Tanımı ve Tarihçesi”, Yatılılık: Okul Ev Olunca, Bağlam Yayınları, İstanbul, 2009, 21-61.
 • Bayrak, Mehmet, Kürtler ve Ulusal-Demokratik Mücadeleleri, Öz-Ge Yayınları, Ankara, 1993.
 • Beşikçi, İsmail, Kürtlerin Mecburi İskânı, Yurt-Kitap Yayın, Ankara, 1991.
 • Bulut, Faik, Kürt Sorununa Çözüm Arayışları, Ozan Yayıncılık, İstanbul, 1998.
 • Duman, Yahya, “Türkiye’deki Kuzey Kafkasyalılar”, Kafkasya Yazıları, Sayı 2, 1997.
 • Jakoby, Tim, Sosyal İktidar ve Türk Devleti, Çev. Devrim Evci, Birleşik Kitapevi, Ankara, 2010.
 • Mazıcı, Nurşen, Celal Bayar: Başbakanlık Dönemi (1937-1939), Der Yayınları, İstanbul, 1996.
 • Mithchel, Timoty, Mısırın Sömürgeleştirilmesi, Çev. Zeynep Altok, İletişim Yayınları, İstanbul, 2001.
 • Öztürk, Saygı, İsmet Paşa’nın Kürt Raporu, Doğan Kitap, 6. baskı, İstanbul, 2012.
 • Üstel, Füsun, Türk Ocakları (1912- 1931), İletişim Yayınları, İstanbul, 2010.
 • Varlık, M. Bülent, Umumi Müfettişler Toplantı Tutanakları – 1936, Dipnot Yayınları, Ankara, 2010.
 • Yayman, Hüseyin, Türkiye’nin Kürt Sorunu Hafızası, SETA Yayınları, Ankara, 2011. Resmi Kaynaklar
 • Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • TBMM Zabıt Cerideleri.
 • TC Başbakanlık İstatistik Genel Müdürlüğü Yayınları.
Toplam 20 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Serhat Arslan Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2015 Sayı: 12

Kaynak Göster

APA Arslan, S. (2015). Asimilasyon ve İskân Politikaları Bağlamında Yatılı İlköğretim Bölge Okulları (YİBO). MSGSÜ Sosyal Bilimler(12), 139-151.