Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

DR. HİKMET KIVILCIMLI’NIN DEVLET TEORİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Yıl 2024, Cilt: 19 Sayı: 41, 73 - 96, 19.04.2024
https://doi.org/10.56524/msydergi.1398226

Öz

Türkiye sosyalist düşüncesinin önemli isimlerinden biri olan Hikmet Kıvılcımlı birçok alanda çalışmalar ortaya koymuştur. Marksizmi en derin ayrıntılarına kadar inceleyen yazar, kendi adlandırması olan tarih teziyle devlet teorisi üzerine çalışmıştır. Bunu yaparken hem genel devlet teorisi hem de Türk devlet teorisi üzerine fikirlerini ortaya koymuştur. Bu çalışmada yazarın genel devlet teorisi ve Türk devlet teorisinin ne olduğu üzerine tartışma yürütülmektedir. Buna ek olarak sadece devlet teorisine bakılmamış, aynı zamanda yazarın yöntemi ve düşünsel kaynakları da incelenmektedir. Kıvılcımlı devlet teorisinde Marksizme dayanmasının yanı sıra tamamen kendine özgü kavramlarla birlikte özgün bir anlatı sunmaktadır. Temelinde Marksist devlet kuramı olan formülasyonunda, Marksizm’in dışında yönleri de olan özgüllüklere vurgu yapan bir teoriyi şekillendirmiştir. Bu çalışmada barbar toplumların ya da göçebelerin devlet kurup kuramayacaklarından, hangi aşamalardan devlet olgusuna geçtikleri, devletin kökeninin birincil ve ikincil tipi, Osmanlı Devleti örneği üzerinden Türk devlet teorisinin tartışılması gibi konulara değinilip sonuçlara ulaşılmaktadır.

Kaynakça

 • Ağcabay, Cenk (2015), Dr. Hikmet Savaşçı Bir Hayat 1902-1971, (Sosyal İnsan Yayınları).
 • Belge, Murat (Haziran,1975), “Dr. Hikmet Kıvılcımlı’nın Tarih Tezi Üzerine”, Birikim, (4), s. 45-59.
 • Carneiro, L. , Robert (2006), “Devletin Kökeni Üzerine Bir Teori”, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 5 (2), s. 251-262.
 • Erdoğan, Necmi (2017), “Kıvılcımlı Söyleminin Uğrakları: Tarih, Gelenek ve Kutsal İhtilalcilik”, Kale, Ahmet (Der.) Hikmet Kıvılcımlı Kitabı, (Ankara: Dipnot Yayınları): 481-503.
 • Erdoğan, Necmi (2020), “Sunuş”. Osmanlı Tarihinin Maddesi, (İstanbul: Yordam Kitap): 15-63.
 • Fegan, Fuat (1977), Dr. Hikmet Kıvılcımlı Bibliyografyası, (İstanbul: Yayınevi Yok).
 • Güler, A. Birgül (2023), Devlet Bilimi Göçebe ve Yerleşik Devlet, (Ankara: İmge Kitabevi).
 • Güler, A. Birgül (2021), Türkiye’nin Yönetimi Yapı, (Ankara: İmge Kitabevi).
 • Hassan, Ümit (1998), İbn Haldun’un Metodu ve Siyaset Teorisi, (İstanbul: Toplumsal Dönüşüm Yayınları).
 • Kale, Ahmet (2014), Kıvılcımlı Külliyatı: Ayrıntılı Bibliyografya, (Bilim ve Gelecek Kitaplığı).
 • Kale, Ahmet (2017), “Kimdir Kıvılcımlı?”. Kale, Ahmet (Der.) Hikmet Kıvılcımlı Kitabı, (Ankara: Dipnot Yayınları): 13-19.
 • Karaca, Emin (2011), İnadın ve Direncin Adı: Dr. Hikmet Kıvılcımlı, (İstanbul: Destek Yayınları).
 • Kıvılcımlı, Hikmet (2018), Allah-Peygamber-Kitap, (İstanbul: Derleniş Yayınları).
 • Kıvılcımlı, Hikmet (1936), Marksizm Kalpazanları Kimlerdir?, (İstanbul: Köxüs Yayınları).
 • Kıvılcımlı, Hikmet (2020), Osmanlı Tarihinin Maddesi, (İstanbul: Yordam Kitap).
 • Kıvılcımlı, Hikmet (1996), Tarih Devrim Sosyalizm, (İstanbul: Diyalektik Yayınları).
 • Kıvılcımlı, Hikmet (2011), Tarih Yazıları, (İstanbul: Sosyal İnsan Yayınları).
 • Kıvılcımlı, Hikmet (2017), “Tartışılacak Tarih Tezi”, Kale, Ahmet (Der.) Hikmet Kıvılcımlı Kitabı, (Ankara: Dipnot Yayınları): 140-152.
 • Kıvılcımlı, Hikmet (1996), Toplum Biçimlerinin Gelişimi, (İstanbul: Diyalektik Yayınları).
 • Kıvılcımlı, Hikmet (2015), Üretim Nedir? , (İstanbul: Derleniş Yayınları).
 • Marks, Karl (1968), Alman İdeolojisi, (Çev. Selahattin Hilav), (İstanbul: Sosyal Yayınlar).
 • Okur, Selahattin (2011), “Bu Dünyadan Bir Kıvılcımlı Geçti”. Kale, Ahmet (Der.) Hikmet Kıvılcımlı Kitabı, (Ankara: Dipnot Yayınları): 427-453.
 • Oppenheimer, Franz (1986), Devlet, (Çev. Alâeddin Şenel), (İstanbul: Kaynak Yayınları).
Toplam 23 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kamu Yönetimi
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Tutku Çavuşoğlu

Yayımlanma Tarihi 19 Nisan 2024
Gönderilme Tarihi 30 Kasım 2023
Kabul Tarihi 5 Şubat 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 19 Sayı: 41

Kaynak Göster

APA Çavuşoğlu, T. (2024). DR. HİKMET KIVILCIMLI’NIN DEVLET TEORİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Memleket Siyaset Yönetim, 19(41), 73-96. https://doi.org/10.56524/msydergi.1398226
AMA Çavuşoğlu T. DR. HİKMET KIVILCIMLI’NIN DEVLET TEORİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Memleket Siyaset Yönetim. Nisan 2024;19(41):73-96. doi:10.56524/msydergi.1398226
Chicago Çavuşoğlu, Tutku. “DR. HİKMET KIVILCIMLI’NIN DEVLET TEORİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME”. Memleket Siyaset Yönetim 19, sy. 41 (Nisan 2024): 73-96. https://doi.org/10.56524/msydergi.1398226.
EndNote Çavuşoğlu T (01 Nisan 2024) DR. HİKMET KIVILCIMLI’NIN DEVLET TEORİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Memleket Siyaset Yönetim 19 41 73–96.
IEEE T. Çavuşoğlu, “DR. HİKMET KIVILCIMLI’NIN DEVLET TEORİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME”, Memleket Siyaset Yönetim, c. 19, sy. 41, ss. 73–96, 2024, doi: 10.56524/msydergi.1398226.
ISNAD Çavuşoğlu, Tutku. “DR. HİKMET KIVILCIMLI’NIN DEVLET TEORİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME”. Memleket Siyaset Yönetim 19/41 (Nisan 2024), 73-96. https://doi.org/10.56524/msydergi.1398226.
JAMA Çavuşoğlu T. DR. HİKMET KIVILCIMLI’NIN DEVLET TEORİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Memleket Siyaset Yönetim. 2024;19:73–96.
MLA Çavuşoğlu, Tutku. “DR. HİKMET KIVILCIMLI’NIN DEVLET TEORİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME”. Memleket Siyaset Yönetim, c. 19, sy. 41, 2024, ss. 73-96, doi:10.56524/msydergi.1398226.
Vancouver Çavuşoğlu T. DR. HİKMET KIVILCIMLI’NIN DEVLET TEORİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Memleket Siyaset Yönetim. 2024;19(41):73-96.