Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Suudi Arabistan'da Denetimin Düzenlenmesi: Devletten Öz Düzenlemeye

Yıl 2021, Sayı: 20, 23 - 44, 25.01.2021

Öz

Bu çalışma, denetim mesleğinin uygulama ve düzenleme bölümleri arasındaki etkileşimi araştırmakta ve özellikle ikincisi bağlamındaki değişikliklerin birincisi üzerindeki etkilerine odaklanmaktadır. Bu etkileşimi, 1991 CPA Yönetmeliği'nin kabulü ve uygulanmasının ardından denetim uygulamalarını düzenleme niteliğinde önemli değişikliklerin meydana geldiği Suudi Arabistan'ın denetim bağlamında incelemektedir. Bu değişiklikler, Suudi denetim sektörünün tedarik tarafını, yeni CPA lisansı ve disiplin kuralları, muhasebe düzenleme kurumunun kurulması, yeni denetim standartları ve etik kuralların çıkarılması, mesleki sınavlarının düzenlenmesi ve profesyonel firmalar için kalite inceleme programının uygulanması açısından etkilemiştir. Bu amaçla, makale Suudi Arabistan'da denetim bağlamında son birkaç yılda yapılan bir dizi araştırmanın sonuçlarını ana hatlarıyla açıklamaktadır. Çok sayıda denetim yönetmeliğinin çıkarılması ve uygulanmasının profesyonellerin lehine nasıl kullanılabileceğini gösteren özel bir endişe de çalışma içerisinde belirtilmektedir. Çalışma, sonuç bölümü dahil olmak üzere beş bölümde ilerlemektedir. İkinci bölüm, politik ekonomi teorisi bağlamında uygulanan teorik fikirlerin ana hatlarını çizmektedir. Üçüncü bölüm, Suudi Arabistan'daki denetim mesleğinin bağlamına kısa bir arka plan sağlamaktadır. Dördüncü bölüm, son birkaç yıl içinde Suudi denetim bağlamında yürütülen çeşitli araştırma çalışmalarının sonuçlarını özetlemektedir. Son olarak, beşinci bölüm tartışma ve sonuç yorumları sunmaktadır.

Kaynakça

 • Al-Aglah, S. and Al-Angari, H. (2010). “The Kingdom of Saudi Arabia's Affiliation to the World Trade Organization and it's Impact on the Organization and Practice of the Auditing Profession: An Empirical Study”, Journal of King Abdulaziz University: Economics and Administration, Vol. 24, No. 1, (Jeddah: King Abdulaziz University, 2010/1431H).
 • Al-Amr. R. and Al-Angari, H. (2007). “The Effectiveness of Major Regulatory Pillars upon which the Auditing Profession in the Kingdom of Saudi Arabia is Based: an Empirical Study”, Journal of King Abdulaziz University: Economics and Administration, Vol. 21, No. 1, (Jeddah: King Abdulaziz University, 2007/1428H).
 • Al-Angari, H. (2006). “Towards Audit Reports that are Clearer and more Useful to their Users in the Kingdom of Saudi Arabia”, Journal of Accounting Research, Vol. 7, No. 1, pp. 3-49, (Riyadh: Saudi Accounting Association, 2006/1427H).
 • Al-Angari, H. (2005). “Towards Audit Reports that are Clearer and more Useful to their Users in the Kingdom of Saudi Arabia”, Journal of Accounting Research, Vol. 7, No. 1, pp. 3-48, (Riyadh: Saudi Accounting Association, 2005/1426H).
 • Al-Angari, H. (2004). “The Impacts of Compliance with Local Auditing Standards on Audit Firms in the Kingdom of Saudi Arabia”, Journal of King Abdulaziz University: Economics and Administration, Vol. 18, No. 1, pp. 165-203, (Jeddah: King Abdulaziz University, 2004/1425H).
 • Al-Angari, H. (2003). “The Impacts of Implementing Regulations Relating to the Saudisation Policy on Audit Firms Operating in the Kingdom of Saudi Arabia”, the First Scientific Conference for Faculty of Economics and Administration Sciences, (Amman: Applied Science University, 22-24 July 2003/22-24 Jumada Alulae 1424H).
 • Al-Angari, H. and Sherer, M. (2002). “The Implementation of Quality Review Programs on Audit Firms in Saudi Arabia: an Illustration of Change Processes in a Transitional Economy”, Journal of King Abdulaziz University: Economics and Administration, Vol. 16, No. 2, pp. 21-36, (Jeddah: King Abdulaziz University, 1423H/2002), the EAA 24th Annual Congress, (Athens, Muharram 1422H/April 2001).
 • Al-Eatani, H. and Al-Angari, H. (2012). “Market Concentration and its Impacts upon the Regulation of the Auditing Profession: an Empirical Study on Audit Firms in the Kingdom of Saudi Arabia”, Journal of King Abdulaziz University: Economics and Administration, Vol. 26, No. 1, (Jeddah: King Abdulaziz University, 2012/1433H).
 • Al-Gamdi, S. and Al-Angari, H. (2005). “The Impacts of Implementing Quality Review Program on Audit Firms in the Kingdom of Saudi Arabia: an Empirical Study”, Journal of King Abdulaziz University: Economics and Administration, Vol. 19, No. 2, (Jeddah: King Abdulaziz University, 2005/1426H).
 • Al-Jadani, N. and Al-Angari, H. (2009). “The Effect of Size, Reputation and Nature of Competition between Audit Firms on the Quality of their Professional Performance: an Empirical Study on Audit Firms in the Kingdom of Saudi Arabia”, Journal of King Abdulaziz University: Economics and Administration, Vol. 23, No. 2, (Jeddah: King Abdulaziz University, 2009/1430H).
 • Al-Jifri, F. and Al-Angari, H. (2007). “The Trend of Audit Firms in the Kingdom of Saudi Arabia Towards Expanding the Extent of their Professional Services: an Empirical Analysis Based on Agency Theory Implications”, Journal of King Abdulaziz University: Economics and Administration, Vol. 21, No. 2, (Jeddah: King Abdulaziz University, 2007/1428H).
 • Al-Mutairy, O. and Al-Angari, H. (2002). “The Future of Organizing the Saudi Accountancy to Follow the WTO”, Public Administration Journal, Vol. 42, No. 3, pp. 497-531, (Riyadh: the Institute of Public Administration, 2002/1423H).
 • Al-Shatri. E. and Al-Angari, H. (2006). “The Reduction of Audit Fee Level and its Impacts on the Quality of Professional Performance: an Empirical Study on Audit Firms in the Kingdom of Saudi Arabia”, Journal of King Abdulaziz University: Economics and Administration, Vol. 20, No. 1, (Jeddah: King Abdulaziz University, 2006/1427H).
 • Al-Sudairi, F. and Al-Angari, H. (2004). “Exploring Aspects of the Expectation Gap within the Saudi Auditing Profession's Environment: an Empirical Study”, Journal of King Abdulaziz University: Economics and Administration, Vol. 18, No. 2, pp. 135-177, (Jeddah: King Abdulaziz University, 2004/1425H).
 • Al-Thenaian, M. and Al-Angari, H. (2010). “Couses and Effects of the Presence of the Audit Opinion Shopping Concept in the Kingdom of Saudi Arabia: An Empirical Study”, Journal of King Abdulaziz University: Economics and Administration, Vol. 24, No. 2, (Jeddah: King Abdulaziz University, 2010/1430H).
 • Armstrong, P. (1987). ‘The Rise of Accounting Controls in British Capitalist Enterprises’, Accounting, Organisations and Society, Vol. 12, No. 5, pp. 415-36.
 • Armstrong, P. (1993). ‘Professional Knowledge and Social Mobility: Post-War Changes in the Knowledge-Base of Management Accounting’, Work, Employment and Society, Vol. 7, No. 1, pp. 1-21.
 • Bakr, S. and Al-Angari, H. (2008). “Value-Added Auditing and its Supply and Demand Obstacles in the Kingdom of Saudi Arabia: An Empirical Study” , Journal of King Abdulaziz University: Economics and Administration, Vol. 22, No. 1, (Jeddah: King Abdulaziz University, 2008/1429H).
 • Benston, G.J. (1985). ‘The Market for Public Accounting Services: Demand, Supply and Regulation’, Journal of Accounting and Public Policy, Vol. 4, pp. 33-79.
 • Briloff, A. (1972). Unaccountable Accounting, New York: Harper and Row.
 • Broadbent, J. (1992). ‘Change in Organisations: a Case Study of the Use of Accounting Information in the NHS’, British Accounting Review, Vol. 24, No. 4, pp. 343-67.
 • Burchell, S., Clubb, C. and Hopwood, A.G. (1985). ‘Accounting in its Social Context: Towards a History of Value Added in the United Kingdom’, Accounting, Organisations and Society, Vol. 10, No. 4, pp. 381-413.
 • Chatov, R. (1975). Corporate Financial Reporting, Public or Private Control, New York: The Free Press.
 • Cooper, D. and Sherer, M.J. (1984). ‘The Value of Corporate Accounting Reports: Arguments for a Political Economy of Accounting’, Accounting, Organisations and Society, Vol. 9, No. 3-4, pp. 207-32.
 • Hanlon, G. (1996). ‘Casino Capitalism and the Rise of the Commercialised Service Class: an Examination of the Accountant’, Critical Perspectives on Accounting, Vol. 7, No. 3, pp. 339-63.
 • Hendrickson, H. (2001). “Some Comments on the Impact of the Economic Power Exercised by the AICPA and the Major Accounting Firms”, Critical Perspectives on Accounting, Vol. 12, No. 2, pp. 159-166.
 • Jones, E. (1981). Accountancy and the British Economy 1840-1980, London: Batsford.
 • Lehman, C. and Tinker, T. (1987). ‘The “Real” Cultural Significance of Accounts’, Accounting, Organisations and Society, Vol. 12, No. 5, pp. 503-22.
 • Loft, A. (1986). ‘Towards a Critical Understanding of Accounting: the Case of Cost Accounting in the UK 1914-1925’, Accounting, Organisations and Society, Vol. 11, No. 2, pp. 137-69.
 • Miller, P. and O’Leary, T. (1987). ‘Accounting and the Construction of the Governable Person’, Accounting, Organisations and Society, Vol. 12, No. 3, pp. 235-65.
 • Miller, P. (1991). ‘Accounting Innovation Beyond the Enterprise: Problematizing Investment Decisions and Programming Economic Growth in the U.K. in the 1960s’, Accounting, Organisations and Society, Vol. 16, No. 8, pp. 733-62.
 • Mitchell, A., Sikka, P. and Willmott, H. (1996). Sweeping it Under the Carpet: the Role of Accountancy Firms in Money Laundering, (Colchester: University of Essex, Department of Accounting, Finance and Management, Working Paper, No. 96/12, 1996).
 • Neimark, M.D. and Tinker, T. (1986). “The Social Construction of Management Control Systems”, Accounting, Organisations, and Society, Vol. 11, No. 4-5, pp. 369-395.
 • Power, M. (1993). ‘Auditing and the Politics of Regulatory Control in the UK Financial Service Sector’, in McCahery, J., Picciotto, S. and Scott, C. (eds.), Corporate Control and Accountability, (Oxford: Clarendon Press, 1993).
 • Puxty, A., Willmott, H., Cooper, D. and Lowe, T. (1987). ‘Modes of Regulation in Advanced Capitalism: Locating Accounting in Four Countries’, Accounting, Organisations and Society, Vol. 12, No. 3, pp. 273-91.
 • Puxty, A., Sikka, P. and Willmott, H. (1997). ‘Mediating Interests: the Accountancy Bodies’ Responses to the McFarlane Report’, Accounting and Business Research, Vol. 27, No. 4, pp. 323-40.
 • Radcliffe, V., Cooper, D.J. and Robson, K. (1994). ‘The Management of Professional Enterprises and Regulatory Change: British Accountancy and the Financial Services Act, 1968’, Accounting, Organisations and Society, Vol. 19, No. 7, pp. 601-28.
 • Robson, K., Willmott, H., Cooper, D. and Puxty, T. (1994). ‘The Ideology of Professional Regulation and the Markets for Accounting Labour: Three Episodes in the Recent History of the UK Accounting Profession’, Accounting, Organisations and Society, Vol. 19, No. 6, pp. 527-53.
 • Roy, R.H. and McNeil, J.H. (1967). Horizons for a Profession, (New York: AICPA, 1967).
 • Samman, E. and Al-Angari, H. (2011). “The Effectiveness of Audit Reports in Taking Investment Decisions from Investors Point of View: An Empirical Study on Investors within the Saudi Stock Market”, Journal of King Abdulaziz University: Economics and Administration, Vol. 25, No. 2, (Jeddah: King Abdulaziz University, 2011/1432H).
 • Saudi Organisation for Certified Public Accountants, (1994). Certified Public Accountants’ Law: Royal Decree No. M/12 in September 1991, (Riyadh, the Kingdom of Saudi Arabia: SOCPA, April, 1994).
 • Sikka, P., Willmott, H. and Lowe, T. (1989). ‘Guardians of Knowledge and Public Interest: Evidence and Issues of Accountability in the UK Accountancy Profession’, Accounting, Auditing and Accountability Journal, Vol. 2, No. 2, pp. 47-71.
 • Sikka, P. and Willmott, H. (1995). ‘Illuminating the State-Profession Relationship: Accounting Acting as Department of Trade and Industry Investigators’, Critical Perspectives on Accounting, Vol. 6, No. 4, pp. 341-69.
 • Sikka, P. (1997). ‘Regulating the Auditing Profession’, Chapter 7, pp. 129-45, in Sherer, M. and Turley, S. (eds.), Current Issues in Auditing, Third Edition, (London: Paul Chapman Publishing Ltd., 1997).
 • Sikka, P. (2002). “The Politics of Restructuring the Standard Setting Bodies: the Case of the UK’s Auditing Practices Board”, Accounting Forum, Vol. 26, No. 2, pp. 97-125.
 • Sriram, R. and Vollmers, G. (1997). ‘A Re-examination of the Development of the Accounting Profession-Critical Events from 1912-1940’, The Accounting Historians Journal, Vol. 24, No. 2, pp. 65-90.
 • Tinker, T. (1984). ‘Theories of the State and the State of Accounting: Economic Reductionism and Political Voluntarism in Accounting Regulation Theory’, Journal of Accounting and Public Policy, Vol. 3, pp. 55-74.
 • Turley, S. and Sherer, M. (1991). ‘Regulating the Auditing Profession’, Chapter 4, pp. 47-59, in Sherer, M. and Turley, S. (eds.), Current Issues in Auditing, Second Edition, (London: Paul Chapman Publishing Ltd., 1991).
 • Velayutham, S. (1996). ‘Corporatization and the Regulation of Accounting Services’, British Accounting Review, Vol. 28, No. 4, pp. 351-68.
 • Watts, R. and Zimmerman, J.L. (1978). ‘Towards a Theory of the Determination of Accounting Standards’, The Accounting Review, January, pp. 112-34.
 • Watts, R. and Zimmerman, J.L. (1986). Positive Accounting Theory, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
 • Whittington, G. (1989). ‘Accounting Standard Setting in the UK after 20 Years: a Critique of the Dearing and Solomons Reports’, Accounting and Business Research, Vol. 19, No.75, pp. 195-205.
 • Willmott, H.C. (1986). ‘Organising the Profession: a Theoretical and Historical Examination of the Development of the Major Accountancy Bodies in the UK’, Accounting, Organisations and Society, Vol. 11, No. 6, pp. 555-80.
 • Willmott, H.C. (1990). ‘Serving the Public Interest? A Critical Analysis of a Professional Claim’, in Cooper, D.J. and Hopper, T.M. (eds.), Critical Accounts, London: Macmillam.
 • Woodlock, P. and Claypool, G. (2001). Your audit committee: how to cope with the end of the "rubber stamp" era. The Journal of Corporate Accounting & Finance, 12(4) May/June: 27-39.
 • Young, J.J. (1994). ‘Outlining Regulatory Space: Agenda Issues and the FASB’, Accounting, Organisations and Society, Vol. 19, No. 1, pp. 83-109.
 • Zeater, A. and Al-Angari, H. (2011). “The Auditor Dependency on his Judgment in Accomplishing a Number of Requirements of Fieldwork Standards and its Impacts upon the Quality of Professional Performance from Auditors’ Point of View in the Kingdom of Saudi Arabia: an Empirical Study”, Journal of King Abdulaziz University: Economics and Administration, Vol. 25, No. 1, (Jeddah: King Abdulaziz University, 2011/1432H).

Regulating Auditing in Saudi Arabia: From State to Self Regulation

Yıl 2021, Sayı: 20, 23 - 44, 25.01.2021

Öz

This paper explores the interaction between the practising and regulatory divisions of the auditing profession, focusing particularly on the effects that changes in the context of the latter can have on the former. It examines this interaction within the auditing context of Saudi Arabia, where remarkable changes in the nature of regulating auditing practices have taken place following the passage and implementation of the 1991 CPA Regulation. These changes have affected the supply side of the Saudi audit industry, in terms of new CPA licensing and disciplinary rules, the establishment of an accountancy regulatory body, and, consequently, the issuance of new auditing standards and ethical codes, the setting of professional fellowship examinations and continues training requirements, and the implementation of quality review programme for professional firms. For this purpose, the paper outlines the results of series of research conducted during the last few years within the auditing context of Saudi Arabia. It involves a specific concern, namely: showing how could the issuance and implementation of numerous auditing regulations be utilised to the favour of professionals. It will proceed in five sections including a final concluding section, as follows. Section two outlines the implemented theoretical ideas drown from the political economy theory. Third section provides a brief background to the context of the auditing profession in Saudi Arabia. Section four outlines the results of several research works conducted within the Saudi auditing contexts within the last few years, and finally, section five provides discussion and concluding comments.

Kaynakça

 • Al-Aglah, S. and Al-Angari, H. (2010). “The Kingdom of Saudi Arabia's Affiliation to the World Trade Organization and it's Impact on the Organization and Practice of the Auditing Profession: An Empirical Study”, Journal of King Abdulaziz University: Economics and Administration, Vol. 24, No. 1, (Jeddah: King Abdulaziz University, 2010/1431H).
 • Al-Amr. R. and Al-Angari, H. (2007). “The Effectiveness of Major Regulatory Pillars upon which the Auditing Profession in the Kingdom of Saudi Arabia is Based: an Empirical Study”, Journal of King Abdulaziz University: Economics and Administration, Vol. 21, No. 1, (Jeddah: King Abdulaziz University, 2007/1428H).
 • Al-Angari, H. (2006). “Towards Audit Reports that are Clearer and more Useful to their Users in the Kingdom of Saudi Arabia”, Journal of Accounting Research, Vol. 7, No. 1, pp. 3-49, (Riyadh: Saudi Accounting Association, 2006/1427H).
 • Al-Angari, H. (2005). “Towards Audit Reports that are Clearer and more Useful to their Users in the Kingdom of Saudi Arabia”, Journal of Accounting Research, Vol. 7, No. 1, pp. 3-48, (Riyadh: Saudi Accounting Association, 2005/1426H).
 • Al-Angari, H. (2004). “The Impacts of Compliance with Local Auditing Standards on Audit Firms in the Kingdom of Saudi Arabia”, Journal of King Abdulaziz University: Economics and Administration, Vol. 18, No. 1, pp. 165-203, (Jeddah: King Abdulaziz University, 2004/1425H).
 • Al-Angari, H. (2003). “The Impacts of Implementing Regulations Relating to the Saudisation Policy on Audit Firms Operating in the Kingdom of Saudi Arabia”, the First Scientific Conference for Faculty of Economics and Administration Sciences, (Amman: Applied Science University, 22-24 July 2003/22-24 Jumada Alulae 1424H).
 • Al-Angari, H. and Sherer, M. (2002). “The Implementation of Quality Review Programs on Audit Firms in Saudi Arabia: an Illustration of Change Processes in a Transitional Economy”, Journal of King Abdulaziz University: Economics and Administration, Vol. 16, No. 2, pp. 21-36, (Jeddah: King Abdulaziz University, 1423H/2002), the EAA 24th Annual Congress, (Athens, Muharram 1422H/April 2001).
 • Al-Eatani, H. and Al-Angari, H. (2012). “Market Concentration and its Impacts upon the Regulation of the Auditing Profession: an Empirical Study on Audit Firms in the Kingdom of Saudi Arabia”, Journal of King Abdulaziz University: Economics and Administration, Vol. 26, No. 1, (Jeddah: King Abdulaziz University, 2012/1433H).
 • Al-Gamdi, S. and Al-Angari, H. (2005). “The Impacts of Implementing Quality Review Program on Audit Firms in the Kingdom of Saudi Arabia: an Empirical Study”, Journal of King Abdulaziz University: Economics and Administration, Vol. 19, No. 2, (Jeddah: King Abdulaziz University, 2005/1426H).
 • Al-Jadani, N. and Al-Angari, H. (2009). “The Effect of Size, Reputation and Nature of Competition between Audit Firms on the Quality of their Professional Performance: an Empirical Study on Audit Firms in the Kingdom of Saudi Arabia”, Journal of King Abdulaziz University: Economics and Administration, Vol. 23, No. 2, (Jeddah: King Abdulaziz University, 2009/1430H).
 • Al-Jifri, F. and Al-Angari, H. (2007). “The Trend of Audit Firms in the Kingdom of Saudi Arabia Towards Expanding the Extent of their Professional Services: an Empirical Analysis Based on Agency Theory Implications”, Journal of King Abdulaziz University: Economics and Administration, Vol. 21, No. 2, (Jeddah: King Abdulaziz University, 2007/1428H).
 • Al-Mutairy, O. and Al-Angari, H. (2002). “The Future of Organizing the Saudi Accountancy to Follow the WTO”, Public Administration Journal, Vol. 42, No. 3, pp. 497-531, (Riyadh: the Institute of Public Administration, 2002/1423H).
 • Al-Shatri. E. and Al-Angari, H. (2006). “The Reduction of Audit Fee Level and its Impacts on the Quality of Professional Performance: an Empirical Study on Audit Firms in the Kingdom of Saudi Arabia”, Journal of King Abdulaziz University: Economics and Administration, Vol. 20, No. 1, (Jeddah: King Abdulaziz University, 2006/1427H).
 • Al-Sudairi, F. and Al-Angari, H. (2004). “Exploring Aspects of the Expectation Gap within the Saudi Auditing Profession's Environment: an Empirical Study”, Journal of King Abdulaziz University: Economics and Administration, Vol. 18, No. 2, pp. 135-177, (Jeddah: King Abdulaziz University, 2004/1425H).
 • Al-Thenaian, M. and Al-Angari, H. (2010). “Couses and Effects of the Presence of the Audit Opinion Shopping Concept in the Kingdom of Saudi Arabia: An Empirical Study”, Journal of King Abdulaziz University: Economics and Administration, Vol. 24, No. 2, (Jeddah: King Abdulaziz University, 2010/1430H).
 • Armstrong, P. (1987). ‘The Rise of Accounting Controls in British Capitalist Enterprises’, Accounting, Organisations and Society, Vol. 12, No. 5, pp. 415-36.
 • Armstrong, P. (1993). ‘Professional Knowledge and Social Mobility: Post-War Changes in the Knowledge-Base of Management Accounting’, Work, Employment and Society, Vol. 7, No. 1, pp. 1-21.
 • Bakr, S. and Al-Angari, H. (2008). “Value-Added Auditing and its Supply and Demand Obstacles in the Kingdom of Saudi Arabia: An Empirical Study” , Journal of King Abdulaziz University: Economics and Administration, Vol. 22, No. 1, (Jeddah: King Abdulaziz University, 2008/1429H).
 • Benston, G.J. (1985). ‘The Market for Public Accounting Services: Demand, Supply and Regulation’, Journal of Accounting and Public Policy, Vol. 4, pp. 33-79.
 • Briloff, A. (1972). Unaccountable Accounting, New York: Harper and Row.
 • Broadbent, J. (1992). ‘Change in Organisations: a Case Study of the Use of Accounting Information in the NHS’, British Accounting Review, Vol. 24, No. 4, pp. 343-67.
 • Burchell, S., Clubb, C. and Hopwood, A.G. (1985). ‘Accounting in its Social Context: Towards a History of Value Added in the United Kingdom’, Accounting, Organisations and Society, Vol. 10, No. 4, pp. 381-413.
 • Chatov, R. (1975). Corporate Financial Reporting, Public or Private Control, New York: The Free Press.
 • Cooper, D. and Sherer, M.J. (1984). ‘The Value of Corporate Accounting Reports: Arguments for a Political Economy of Accounting’, Accounting, Organisations and Society, Vol. 9, No. 3-4, pp. 207-32.
 • Hanlon, G. (1996). ‘Casino Capitalism and the Rise of the Commercialised Service Class: an Examination of the Accountant’, Critical Perspectives on Accounting, Vol. 7, No. 3, pp. 339-63.
 • Hendrickson, H. (2001). “Some Comments on the Impact of the Economic Power Exercised by the AICPA and the Major Accounting Firms”, Critical Perspectives on Accounting, Vol. 12, No. 2, pp. 159-166.
 • Jones, E. (1981). Accountancy and the British Economy 1840-1980, London: Batsford.
 • Lehman, C. and Tinker, T. (1987). ‘The “Real” Cultural Significance of Accounts’, Accounting, Organisations and Society, Vol. 12, No. 5, pp. 503-22.
 • Loft, A. (1986). ‘Towards a Critical Understanding of Accounting: the Case of Cost Accounting in the UK 1914-1925’, Accounting, Organisations and Society, Vol. 11, No. 2, pp. 137-69.
 • Miller, P. and O’Leary, T. (1987). ‘Accounting and the Construction of the Governable Person’, Accounting, Organisations and Society, Vol. 12, No. 3, pp. 235-65.
 • Miller, P. (1991). ‘Accounting Innovation Beyond the Enterprise: Problematizing Investment Decisions and Programming Economic Growth in the U.K. in the 1960s’, Accounting, Organisations and Society, Vol. 16, No. 8, pp. 733-62.
 • Mitchell, A., Sikka, P. and Willmott, H. (1996). Sweeping it Under the Carpet: the Role of Accountancy Firms in Money Laundering, (Colchester: University of Essex, Department of Accounting, Finance and Management, Working Paper, No. 96/12, 1996).
 • Neimark, M.D. and Tinker, T. (1986). “The Social Construction of Management Control Systems”, Accounting, Organisations, and Society, Vol. 11, No. 4-5, pp. 369-395.
 • Power, M. (1993). ‘Auditing and the Politics of Regulatory Control in the UK Financial Service Sector’, in McCahery, J., Picciotto, S. and Scott, C. (eds.), Corporate Control and Accountability, (Oxford: Clarendon Press, 1993).
 • Puxty, A., Willmott, H., Cooper, D. and Lowe, T. (1987). ‘Modes of Regulation in Advanced Capitalism: Locating Accounting in Four Countries’, Accounting, Organisations and Society, Vol. 12, No. 3, pp. 273-91.
 • Puxty, A., Sikka, P. and Willmott, H. (1997). ‘Mediating Interests: the Accountancy Bodies’ Responses to the McFarlane Report’, Accounting and Business Research, Vol. 27, No. 4, pp. 323-40.
 • Radcliffe, V., Cooper, D.J. and Robson, K. (1994). ‘The Management of Professional Enterprises and Regulatory Change: British Accountancy and the Financial Services Act, 1968’, Accounting, Organisations and Society, Vol. 19, No. 7, pp. 601-28.
 • Robson, K., Willmott, H., Cooper, D. and Puxty, T. (1994). ‘The Ideology of Professional Regulation and the Markets for Accounting Labour: Three Episodes in the Recent History of the UK Accounting Profession’, Accounting, Organisations and Society, Vol. 19, No. 6, pp. 527-53.
 • Roy, R.H. and McNeil, J.H. (1967). Horizons for a Profession, (New York: AICPA, 1967).
 • Samman, E. and Al-Angari, H. (2011). “The Effectiveness of Audit Reports in Taking Investment Decisions from Investors Point of View: An Empirical Study on Investors within the Saudi Stock Market”, Journal of King Abdulaziz University: Economics and Administration, Vol. 25, No. 2, (Jeddah: King Abdulaziz University, 2011/1432H).
 • Saudi Organisation for Certified Public Accountants, (1994). Certified Public Accountants’ Law: Royal Decree No. M/12 in September 1991, (Riyadh, the Kingdom of Saudi Arabia: SOCPA, April, 1994).
 • Sikka, P., Willmott, H. and Lowe, T. (1989). ‘Guardians of Knowledge and Public Interest: Evidence and Issues of Accountability in the UK Accountancy Profession’, Accounting, Auditing and Accountability Journal, Vol. 2, No. 2, pp. 47-71.
 • Sikka, P. and Willmott, H. (1995). ‘Illuminating the State-Profession Relationship: Accounting Acting as Department of Trade and Industry Investigators’, Critical Perspectives on Accounting, Vol. 6, No. 4, pp. 341-69.
 • Sikka, P. (1997). ‘Regulating the Auditing Profession’, Chapter 7, pp. 129-45, in Sherer, M. and Turley, S. (eds.), Current Issues in Auditing, Third Edition, (London: Paul Chapman Publishing Ltd., 1997).
 • Sikka, P. (2002). “The Politics of Restructuring the Standard Setting Bodies: the Case of the UK’s Auditing Practices Board”, Accounting Forum, Vol. 26, No. 2, pp. 97-125.
 • Sriram, R. and Vollmers, G. (1997). ‘A Re-examination of the Development of the Accounting Profession-Critical Events from 1912-1940’, The Accounting Historians Journal, Vol. 24, No. 2, pp. 65-90.
 • Tinker, T. (1984). ‘Theories of the State and the State of Accounting: Economic Reductionism and Political Voluntarism in Accounting Regulation Theory’, Journal of Accounting and Public Policy, Vol. 3, pp. 55-74.
 • Turley, S. and Sherer, M. (1991). ‘Regulating the Auditing Profession’, Chapter 4, pp. 47-59, in Sherer, M. and Turley, S. (eds.), Current Issues in Auditing, Second Edition, (London: Paul Chapman Publishing Ltd., 1991).
 • Velayutham, S. (1996). ‘Corporatization and the Regulation of Accounting Services’, British Accounting Review, Vol. 28, No. 4, pp. 351-68.
 • Watts, R. and Zimmerman, J.L. (1978). ‘Towards a Theory of the Determination of Accounting Standards’, The Accounting Review, January, pp. 112-34.
 • Watts, R. and Zimmerman, J.L. (1986). Positive Accounting Theory, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
 • Whittington, G. (1989). ‘Accounting Standard Setting in the UK after 20 Years: a Critique of the Dearing and Solomons Reports’, Accounting and Business Research, Vol. 19, No.75, pp. 195-205.
 • Willmott, H.C. (1986). ‘Organising the Profession: a Theoretical and Historical Examination of the Development of the Major Accountancy Bodies in the UK’, Accounting, Organisations and Society, Vol. 11, No. 6, pp. 555-80.
 • Willmott, H.C. (1990). ‘Serving the Public Interest? A Critical Analysis of a Professional Claim’, in Cooper, D.J. and Hopper, T.M. (eds.), Critical Accounts, London: Macmillam.
 • Woodlock, P. and Claypool, G. (2001). Your audit committee: how to cope with the end of the "rubber stamp" era. The Journal of Corporate Accounting & Finance, 12(4) May/June: 27-39.
 • Young, J.J. (1994). ‘Outlining Regulatory Space: Agenda Issues and the FASB’, Accounting, Organisations and Society, Vol. 19, No. 1, pp. 83-109.
 • Zeater, A. and Al-Angari, H. (2011). “The Auditor Dependency on his Judgment in Accomplishing a Number of Requirements of Fieldwork Standards and its Impacts upon the Quality of Professional Performance from Auditors’ Point of View in the Kingdom of Saudi Arabia: an Empirical Study”, Journal of King Abdulaziz University: Economics and Administration, Vol. 25, No. 1, (Jeddah: King Abdulaziz University, 2011/1432H).

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular İşletme
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hussam A. AL-ANGARİ Bu kişi benim 0000-0002-5967-1285

Yayımlanma Tarihi 25 Ocak 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Sayı: 20

Kaynak Göster

APA AL-ANGARİ, H. A. (2021). Regulating Auditing in Saudi Arabia: From State to Self Regulation. Muhasebe Ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi(20), 23-44.