Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

J. Savary'nin Yorumuyla Muhasebe Raporlamasının Gelişimine Tarihsel Bakış

Yıl 2021, Sayı: 20, 1 - 22, 25.01.2021

Öz

İflastan korunmayı amaçlayan ve istatiksel muhasebenin temeli olan Savary Jacque'in denge teorisi, muhasebenin gelişimine büyük katkı sağlamıştır. Bu teori, dinamik muhasebenin gelişimine de etki etmiştir. Savary Jacques'in teorisinin amacı, çıkarların dengeyi kurmanın amaçlarını tayin etmesidir. Eşit olmayan mülk miktarı dahil olmak üzere farklı amaçlar için farklı bakiyeler oluşturduk ve somut tahmin yöntemleri kullanmaya çalıştık. Savary Jacques'ın ideolojisi günümüzde de oldukça günceldir. Bu, son yüz elli yıldaki üç muhasebe türünü karşılaştırırken açıkça görülebilir. Bu tür bir ideoloji, planlı ekonominin uzun bir döneminde statik muhasebe alanında hiçbir çaba sarf etmeyen ve şu anda dinamikten aktüeryal muhasebeye doğru giden Rusya için özellikle önemlidir.

Kaynakça

 • Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней. М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. 638 с.
 • Кутер М.И., Гурская М.М. Теория многообразия балансов Ж.П. Савари. // Бухгалтерский учет. 2003. №6. С.60—61.
 • Кутер М.И., Ханкоев Е.И. Проблемы статического и динамического бухгалтерского учета в тру-дах Ж. Ришара. // Бухгалтерский учет. №20. С. 58—62.
 • M.I. Kuter, M.M. Gurskaya, A.G. Shikhidi. (2002). The Theory of Savary Jacques's Balance Diversity — the Studies Confirmed Over Hundred Years. / The 2009 American Accounting Association Annual Meeting, August 1—5, 2009, New York, NY, USA.Program and abstracts.
 • M.I. Kuter, M.M. Gurskaya, A.G. Shikhidi. (2008). Теория многообразия балансов Жака Савари — один из ключевых моментов развития бухгалтерского учета. / Business Analysis, Accounting, Taxes and Auditing. Proceedings of International Conference. Tallinn, November 6—7, 2008.
 • Oberbrinkmann Fr. (1990). Statische und dynamische Interpretation der Handelsbilanz. IDW-Verlag GmbH. Dusseldorf.
 • Обербринкманн Ф. Современное понимание бухгалтерского баланса: пер с нем. / под ред. проф. Я.В. Соколова. М.: Финансы и статистика, 2003. 416 с.
 • Ришар Ж. Бухгалтерский учет: теория и практика. М.: Финансы и статистика, 2000. 160 с.
 • Richard J. (2002). History of fair value in accounting legislation of France and Germany from 1673 to 1914. Copenhagen.
 • Savary, J., (1993). Le parfait négociant ou instruction générale pour ce qui regarde le commerce … et l’application des ordonnances chez Louis Billaire… ; avec le privilège du ROY. (Reproduction en fac similé de la 1ère édition par Klassiker der Nationalökonomie, Allemagne, 1993).
 • Ter Vehn Albert. (1929). Di Entwicklung der Bilanzauffassungen bis zum ADHGH, in: Jg/6 (1929).
 • Zybon Adolf. (1958). Dic wechselscitigen Einflusse zwischen Betribswirtshaftslchre und dem Handelsrecht in Bilanzfragen. Koln.

J. Savary’s Commentary — Historical Aspects In Development of the Accounting Reporting

Yıl 2021, Sayı: 20, 1 - 22, 25.01.2021

Öz

On development of bookkeeping a great influence has rendered theory of balance Savary Jacque's diversity which is the basis of statistical accounting aiming to prevent from bankruptcy, and it also had a great influence on further development of dynamic accounting, the aim of which is to reveal the fiscal result. The point of Savary Jacques's theory is that the interests appoint the aims of drawing up the balance. We draw up different balances for different purposes, which include uneven amount of property and the concrete estimating methods should be used.
Savary Jacques's ideology is quite actual nowadays too. This can be clearly seen when comparing three types of accounting over the last hundred and fifty years. Such ideology is especially important for Russia, which during a long period of planned economy took no effort in the field of static accounting, and right now it is on the way from dynamic to actuarial accounting.

Kaynakça

 • Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней. М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. 638 с.
 • Кутер М.И., Гурская М.М. Теория многообразия балансов Ж.П. Савари. // Бухгалтерский учет. 2003. №6. С.60—61.
 • Кутер М.И., Ханкоев Е.И. Проблемы статического и динамического бухгалтерского учета в тру-дах Ж. Ришара. // Бухгалтерский учет. №20. С. 58—62.
 • M.I. Kuter, M.M. Gurskaya, A.G. Shikhidi. (2002). The Theory of Savary Jacques's Balance Diversity — the Studies Confirmed Over Hundred Years. / The 2009 American Accounting Association Annual Meeting, August 1—5, 2009, New York, NY, USA.Program and abstracts.
 • M.I. Kuter, M.M. Gurskaya, A.G. Shikhidi. (2008). Теория многообразия балансов Жака Савари — один из ключевых моментов развития бухгалтерского учета. / Business Analysis, Accounting, Taxes and Auditing. Proceedings of International Conference. Tallinn, November 6—7, 2008.
 • Oberbrinkmann Fr. (1990). Statische und dynamische Interpretation der Handelsbilanz. IDW-Verlag GmbH. Dusseldorf.
 • Обербринкманн Ф. Современное понимание бухгалтерского баланса: пер с нем. / под ред. проф. Я.В. Соколова. М.: Финансы и статистика, 2003. 416 с.
 • Ришар Ж. Бухгалтерский учет: теория и практика. М.: Финансы и статистика, 2000. 160 с.
 • Richard J. (2002). History of fair value in accounting legislation of France and Germany from 1673 to 1914. Copenhagen.
 • Savary, J., (1993). Le parfait négociant ou instruction générale pour ce qui regarde le commerce … et l’application des ordonnances chez Louis Billaire… ; avec le privilège du ROY. (Reproduction en fac similé de la 1ère édition par Klassiker der Nationalökonomie, Allemagne, 1993).
 • Ter Vehn Albert. (1929). Di Entwicklung der Bilanzauffassungen bis zum ADHGH, in: Jg/6 (1929).
 • Zybon Adolf. (1958). Dic wechselscitigen Einflusse zwischen Betribswirtshaftslchre und dem Handelsrecht in Bilanzfragen. Koln.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular İşletme
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mikhail I. KUTER Bu kişi benim 0000-0002-8116-6680

Marina M. GURSKAYA Bu kişi benim 0000-0002-6724-3854

A. G. SHIKHIDI Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 25 Ocak 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Sayı: 20

Kaynak Göster

APA KUTER, M. I., GURSKAYA, M. M., & SHIKHIDI, A. G. (2021). J. Savary’s Commentary — Historical Aspects In Development of the Accounting Reporting. Muhasebe Ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi(20), 1-22.